Співробітники кафедри

Завідувач кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, доктор сільськогосподарських наук, професор
Демидась Григорій Ілліч

Тел.: (044) 527-80-77; 527-80-21

Електронна пошта: [email protected]a

Профіль у Google Академія

Особиста ВЕБ-сторінка
 

 

кандидат с.-г. наук, доцент
Коваленко Віталій Петрович

Тел.: (044) 527-80-21; 527-80-77

Електронна пошта: [email protected]

Профіль у Google Академія

Профіль у    ResearchGate

Особиста ВЕБ-сторінка

 

 

кандидат географічних наук, доцент
Скриник Олеся Атанасіївна

Тел.: (044) 527-85-15

Електронна пошта: [email protected]

Освіта повна вища за спеціальністю «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія, менеджер освіти, викладач, географ».
Навчальний заклад – Національний університет імені Тараса Шевченка
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату».
Спеціальність 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.
Рік захисту дисертації – 2009.
В 2015 присвоєно вчене звання доцента.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною:
- Агрометеорологія;
- Метеорологія і кліматологія;
- Метеорологія.

Профіль у Google Академія

Профіль у ResearchGate

ORCID ID orcid.org/0000-0003-0332-5073

SCOPUS

 

кандидат с.-г. наук, доцент
Ярош Анна В’ячеславівна

Тел.: (044) 527-85-15

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Освіта повна вища за спеціальністю «Географія і біологія». Навчальний заклад - Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя
Тема дисертаційної роботи - «Вплив продуктів очистки водоймищ на екологічний стан і продуктивність осушених земель Лівобережного Лісостепу України». Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських робіт за спеціальністю 06.01.02 – меліорація і зрошуване землеробство відбувся у 1997році.
В НУБіП України працює з 1999 року. В 2005 присвоєно вчене звання доцента.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальною:
- Гідротехнічні споруди садів та парків;
- Сільськогосподарська меліорація;
- Меліорація і рекультивація земель;
- Меліорація і фітомеліорація.

 

 

кандидат с.-г. наук, доцент
Ковбасюк Павло Ульянович

Тел.: (044) 527-85-15

Освіта повна вища за спеціальністю «Агрономія». Навчальний заклад – Ордена Трудового Червоного Прапора Українська сільськогосподарська академія (НУБіП України).
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Повышение продуктивности культурного пастбища в зависимости от высоких доз азотных удобрений и режимов орошения в условиях Лесостепи Украины».
Спеціальність 06.01.12- луківництво.
Рік захисту дисертації – 1981.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним:
- Кормовиробництво;
- Луківництво;
- Польове та лучне кормовиробництво;
- Агротехнології створення та використання кормів.

 

 

кандидат с.-г. наук, старший викладач
Свистунова Ірина Володимирівна

Тел.: (044) 527-85-15

Електронна пошта: [email protected]

Освіта повна вища за спеціальністю «Агрономія».
Навчальний заклад – Національний аграрний університет (НУБіП України)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Кормова продуктивність тритикале озимого на зелений корм залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України».
Спеціальність 06.01.12—кормовиробництво і луківництво.
Рік захисту дисертації – 2008.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальною:
- Кормовиробництво;
- Польове та лучне кормовиробництво;
- Агрометеорологія.
 

 

кандидат с.-г. наук, асистент
Ярмоленко Олександр Васильович

Тел.: (044) 527-85-15

Електронна пошта: [email protected]

Освіта повна вища за спеціальністю «Агрономія».
Навчальний заклад – Національний аграрний університет (НУБіП України)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України».
Спеціальність 06.01.12- кормовиробництво і луківництво.
Рік захисту дисертації – 2008.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним:
- Кормовиробництво;
- Луківництво;
- Польове та лучне кормовиробництво.

 

 

кандидат с.-г. наук, асистент
Бурко Леся Миколаївна

Тел.:

 Освіта повна вища за спеціальністю «Селекція і генетика сільськогосподарських культур».
Навчальний заклад – Національний аграрний університет (НУБіП України)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність буряків кормових залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу».
Спеціальність 06.01.12- кормовиробництво і луківництво.
Рік захисту дисертації – 2013.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним:
- Кормовиробництво;
- Луківництво;
- Польове та лучне кормовиробництво.

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015