Аспірантура

Дослідження аспірантів кафедри охоплюють широке коло питань актуальних для розвитку нашої країни
Так аспірант І. Міхно працює над вирішенням питання поводження з побутовими відходами м. Києва.
Як показує приклад Львова, відходи якого зараз в пошуку свого притулку подорожують по всій Україні, наша країна поступово перетворюється на смітник. Навіть з космосу, за допомогою сучасних методів спектрального аналізу важко розрізнити місця звалищ з тисячами тон сміття з місцями звичайного відпочинку наших співгромадян. Особливістю роботи є те, що навіть запах сміття трансформується в цифрову інформацію та додається в якості аргументу функції суспільного добробуту. 
Аспірант Е. Букін за допомогою моделі часткової рівноваги досліджує розвиток окремих галузей аграрної сфери та активно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями (відділення FAO в м. Рим, Лейбніцевський інститут аграрного розвитку трансформаційних економік м. Халле (Німеччина)).
Він займається підтримкою та побудовою моделі часткової рівноваги світових аграрних ринків, що необхідно для запобігання непередбачених цінових флуктуацій, які здатні суттєво погіршити ситуацію в сфері забезпечення продовольчими товарами у багатьох країнах світу.
Аспірант Т. Гнот використовує складний математичний апарат (факторизація розріджених матриць) для аналізу споживацьких переваг в інтернет торгівлі. На підставі статистики купівель окремого споживача оптимізується структура товарів, що йому пропонується. Це дозволяє суттєво покращити ефективність розміщення інтернет реклами.
Старший викладач В. Андрющенко досліджує структурні трансформації аграрного виробництва - потрібно виявити серед існуючого різноманіття найбільш ефективні форми аграрного бізнесу, які в майбутньому забезпечать його інноваційний розвиток.
Проведення інституційних перетворень в аграрній сфері ще далекі від завершення, тому ці дослідження важливі, наприклад, для встановлення ефективного оподаткування аграрного бізнесу та прогнозування можливих параметрів ринку землі, який рано чи пізно буде впроваджено в Україні.
Докторантка кафедри І. Вороненко працює над дисертаційним дослідженням присвяченим оптимізації регулювання національного інформаційного простору. Це надзвичайно складна та делікатна задача, оскільки інформаційний простір по визначенню скоріше інтернаціональний ніж національний. Наш інформаційний простір в умовах відкритої агресії з боку Російської Федерації стає також ділянкою лінії фронту через яку потужний пропагандистський апарат імперії (РФ) намагається знищити нашу державність. На перший погляд, найпростіший шлях вирішення проблеми - це встановлення обмежень на деструктивні інформаційні потоки (звичайно цим шляхом  діє керівництво РФ), однак, існує основний закон - Конституція України, який не дозволяє використовувати ніякі варіанти цензури. Тому, на наш погляд, оптимізація полягає в створенні умов для гнучкого реагування на потоки деструктивної інформації та розкриття креативних можливостей нації перед умовою зовнішніх загроз.
Аспірант першого року О. Голячук продовжує тематику власної бакалаврської та магістерської роботи, що спрямовано на аналіз ефективності української гідроенергетики.
Розглядаються в грошевому еквіваленті всі варіанти переваг і втрат, що пов’язано з побудовою ГЕС на равніної місцевості. Крім альтернативного (аграрного) використання затоплених площ, аналізуються втрати від судноплавства, погіршення екологічного стану дніпровської води, ерозії берегів та інші. Крім того розглядаються стохастичні екстерналії, що можливі внаслідок порушення гребель водосховищ. 
Випускниця кафедри аспірант першого року І. Оборська займається оптимізацією української вищої освіти.
Широко відомим є факт, що на вищу освіту витрачається значна частка бюджету нашої країни, а приватна освіта вважається несуттєвим доповненням. Це суперечить світовим тенденціям, оскільки всі провідні світові вузи в будь яких рейтингах є приватними. І. Оборська  робить спробу розглянути освітній процес з позицій суспільного добробуту, та визначити оптимальне співвідношення між приватною та державною освітою з урахуванням попиту на кваліфіковані кадри та стану ринку освітніх послуг.
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)