Відділ виховної роботи та студентських справ

вул. Героїв Оборони, 15, каб. 122/318


          


              Начальник відділу: 
                                 
Хижняк Анна Анатоліївна

            e-mail: [email protected]

             Тел.: (044) 527-88-29, (044) 527-88-84

 

   Виховна робота покликана захистити майбутніх спеціалістів від негативних для їх фізичного, морально-психологічного розвитку факторів та формувати у студентів гуманістичні цінності. Вона була і залишається важливим компонентом навчально-виховного процесу в університеті.

  Відділ виховної роботи та студентських справ організовує та координує виховну роботу університету разом з кафедрами фізичного виховання, гуманітарного спрямування, органами студентського самоврядування факультетів і гуртожитків.

Основними завданнями відділу є:

 • координація виховної роботи НУБіП України та його відокремлених підрозділів;
 • розробка положень, методичних вказівок з виховної роботи;
 • забезпечення умов для ефективного функціонування інституту наставників академічних груп та здійснення контролю за його діяльністю;
 • організація проведення науково-методичних семінарів для наставників академічних груп перших курсів;
 • створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування та розвитку молодіжної політики;
 • надання консультативно-методичної допомоги відокремленим підрозділам НУБіП України щодо виховної роботи серед студентської молоді;
 • проведення роботи щодо заохочення кращих студентів НУБіП України, науковців, громадських активістів, спортсменів тощо;
 • здійснення контролю за реалізацією планів виховної роботи на факультетах;
 • організація документального супроводу роботи зі здійснення поселення, переселення та виселення студентів, співробітників НУБіП України та сторонніх осіб, що співпрацюють з НУБіП України (за виключенням гуртожитків для співробітників № 12, 13, 13а та гуртожитків для приїжджих № 12а, 9);
 • здійснення моніторингу за якістю спортивно-масової роботи в НУБіП України та ВП НУБіП України;
 • контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках, дотримання студентами санітарно-гігієнічних норм і правил проживання у гуртожитках;
 • здійснення контролю за формуванням академічного рейтингу студентів. 

 


Міс економічного факультету 2017
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій