Психологічний супровід навчально-виховного процесу

28 вересня 2016 року
НУБіП України

 Інноваційність науково-педагогічного працівника – посутня вимога сучасного етапу розвитку університету як інституту соціалізації особистості. Саме тому упродовж минулого тижня професори кафедри соціальної роботи та психології Шмаргун В.М. та Шамне А.В., доценти Омельченко Л.М. та Мартинюк І.А., старший викладач Вус В.І. провели низку тренінгових занять для викладачів НУБіП України.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації мали змогу ознайомитися з психологічними особливостями впровадження інновацій в освітнє середовище, збагнути закономірності сприймання інновацій педагогічними працівниками, апробувати методи зниження психологічного спротиву інноваціям в навчально-виховному процесі, розвинути здатність до професійної рефлексії, з’ясувати сутність принципу студентоцентризму як одного з важливих методологічних засад сучасної вищої освіти.

Професор Шмаргун В.М. зосередив увагу слухачів на проблемі профілактики синдрому емоційного вигорання педагогів, збереженні психологічного ресурсу особистості, розширенні зони комфорту студентів. Доповідач наголосив: психологічно сприятливе освітнє середовище – один із основних чинників розвитку творчих здібностей студентів, підвищення інтелекту, формування їхнього наукового потенціалу.

Професор Шамне А.В. метою тренінгового заняття визначила розвиток творчих здібностей слухачів курсів підвищення кваліфікації, учасники заняття усвідомили свою спроможність знаходити нові нестандартні (креативні) вирішення завдань, що постають в педагогічних ситуаціях взаємодії зі студентом, мали змогу сформувати мотивацію власного професійного розвитку, а головне – отримали можливість у практичній діяльності перевірити ефективність власних виховних впливів на студентів, здійснити їх корекцію.

Доцент Омельченко Л.М. провела тренінгове заняття «Розвиток комунікативних умінь викладачів». Групова взаємодія науково-педагогічних працівників була спрямована на виявлення психологічних аспектів педагогічної взаємодії, усвідомлення основних потреб студента та викладача як суб’єктів зазначених інтеракцій, розвиток уміння виявляти основні проблеми, що виникають у процесі педагогічної діяльності, долати перешкоди на шляху до взаєморозуміння, оволодіння психотехніками саморегуляції.

Доцент І. А. Мартинюк провела для слухачів курсів підвищеннякваліфікації тренінг «Психолого-педагогічний супровід студентів під час навчання у ВНЗ». Слухачі були ознайомлені із сутністю психолого-педагогічного супроводу студентів, його метою та основним принципом, завданнями на різних етапах навчання у ВНЗ. Ведуча презентувала присутнім однойменний методичний посібник та акцентувала увагу на розкритих у ньому заходах психолого-педагогічного супроводу студентів на різних етапах навчання у ВНЗ. Окремі із розглянутих методик були апробовані слухачами під час семінару.

Старший викладач Вус В.І. зосередив увагу слухачів на значущості емоційного контролю викладачів у процесі здійснення виховних впливів на студентів. Запропоновані ним методи та прийоми саморегуляції спрятимуть розширенню психологічної компетентності викладачів, удосконаленню їх педагогічної майстерності.

Відгуки слухачів – важливий зворотний зв'язок для тренерів. Особливою приємністю були ті моменти, коли по завершенню заняття слухачі продовжували конструктивний діалог, висловлювали подяку.

Тож і науково-педагогічні працівники кафедри соціальної роботи та психології дякують усім слухачам курсів підвищення кваліфікації за співпрацю. 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook