Обговорюємо проект рішення вченої ради університету

23 серпня 2016 року

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 26.08.2016 року
щодо питання «Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу Університету в 2015-2016 навчальному році та
завдання на новий навчальний рік»

     Заслухавши та обговоривши доповіді ректора і проректорів розширена Вчена рада за участю завідувачів кафедр відзначає, що Університет, попри всі негаразди суспільно-політичного життя, динамічно розвивається, реалізуючи стратегічну мету і ціль, визначені Законом «Про вищу освіту» і закріплені в Статуті та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива 2020». За останні два роки наш колектив успішно здійснив перші етапи перетворень: здійснено організаційно-правові та демократичні перетворення, оптимізовано структуру управління; відновлено керованість, оновлено кадри; посилено автономію структурних підрозділів, з’явився синергетичний ефект діяльності, зусилля керівництва спрямовані на консолідацію колективу. Наразі перед колективом стоїть нагальне завдання – поліпшувати якість навчально-виховного, дослідницького процесів, росту конкурентоспроможності випускників, сприяти самоудосконаленню, росту професіоналізму кожного викладача і вченого
     У 2016 році за підсумками академічного рейтингу українських університетів «ТОП-200 Україна» наш Університет увійшов до десятки кращих вищих навчальних закладів, серед вузів Києва впевнено тримає 3-тє місце. Вперше Університет розпочав позиціонування в міжнародному рейтингу QS.  
     У 2015-2016 н.р. колективом Університету підготовлено і випущено 9174 фахівця, у т.ч.: 2407 магістрів, 534 спеціалістів, 4030 бакалаврів, 2203 – молодших спеціалістів. 

     У складних умовах нинішньої вступної кампанії в Університет прийнято 7313 осіб, у тому числі 2101 магістр, 3197 бакалаврів, 516 спеціалістів та 1499 молодших спеціалістів. При загальному зменшенні державного замовлення на бакалаврат на базі повної загальної середньої освіти ситуацію вдалося дещо стабілізувати за рахунок росту державного замовлення на магістратуру та збільшення числа контрактників на всі форми навчання. 
     В Університеті послідовно реалізуються заходи з підвищення якості освіти. Набуває системного характеру навчально-методична, педагогічна робота, зросла роль кафедр гуманітарно-педагогічного факультету у діяльності та розвитку інших кафедр факультетів та ННІ. 
     Здійснено системні кроки щодо психолого-педагогічного навчання викладачів, особливо молодих працівників із стажем до 3 років. Дещо покращилось практичне навчання студентів, зокрема у Великоснітинському НДГ та Боярській ЛДС, запрацювали факультетські ради роботодавців. 
     Студенти Університету за підсумками проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади за 2015-2016 рр. зайняли перше місце серед 17 аграрних ВНЗ проти 4 у минулому році. 21 студент став переможцем та призером олімпіад, зокрема – перше місце здобули 4 студенти, друге місце - 9, третє місце - 8. Із найкращими результатами представили Університет на олімпіадах студенти факультетів тваринництва та водних біоресурсів, агробіологічного, інформаційних технологій, ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження.
     Здійснено кроки щодо розвитку онлайн-освіти. Так у 2016 році бібліотека Університету поповнилася 841 електронним примірником навчально-методичної та наукової літератури. Нині електронні ресурси бібліотеки налічують 3222 видання проти відповідно 2381 у 2015 році і 268 у 2014 році. Середня книгозабезпеченість навчальних дисциплін зросла на 5 % в порівнянні з попереднім роком і склала 88 %. 
     Діюча мережа ВП НУБіП України на сьогодні представлена 11 навчальними закладами. У звітному році до складу Університету увійшов один із провідних аграрних коледжів України - Рівненський державний аграрний коледж. Суттєво змінюється якість навчального процесу у Мукачівському аграрному та Немішаївському агротехнічному коледжах (директори Садварі Ю.Ю., Альохін В.І.). У 2016 році відокремленими підрозділами випущено 2203 молодших спеціалістів, з яких до базового закладу вступило на ОС «Бакалавр» 480 осіб, найбільше із Боярського коледжу екології і природних ресурсів, Мукачівського аграрного коледжу, Немішаївського агротехнічного коледжу, Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової.
     У звітному навчальному році проведено атестацію педагогічних працівників та керівників коледжів, всього атестовано 133 особи. В аспірантурі навчається 14 викладачів із відокремлених підрозділів. Викладачами відокремлених підрозділів та Університету за рік створено 38 спільних навчально-методичних розробок. 
     У 2015-2016 навчальному році працівниками Університету опубліковано 2380 наукових статей, 153 монографії, у т.ч. відокремленими підрозділами – відповідно 350 і 24. 
     За рейтинговими показниками наукометричної бази даних СКОПУС серед ВНЗ України наш Університет із 2014 року стабільно посідає 27 місце. Не дивлячись на суттєве зростання кількості публікацій у міжнародних виданнях (на 431 статтю у порівняні з минулим роком), індекс Гірша підвищився порівняно з 2015 роком лише з 15 до 16. Із загальної чисельності науково-педагогічних працівників лише 76 мають індекс Гірша за СКОПУС від 1 до 16. Найвищий рівень індексу Гірша за версією СКОПУС здобули Кашпаров В.О. (16), Стародуб М.Ф. (15), Левчук С.Є. (11), Процак В.П. (9), Бойко Р.С. (9), Легеза В.П. (6), Чаусов М.Г. (5) та інші.
     Посилилась увага до науково-дослідної діяльності. Науковцями Університету виконується 197 науково-дослідних тем на 28,5 млн. грн. Із них 91 тема за рахунок коштів державного бюджету на суму 19,6 млн. грн., госпрозрахункових тем – 8,9 млн. грн. (проти 5,1 млн. грн. у 2014 р.). Найефективнішими є наукові проекти під керівництвом вчених – Семена Танчика, Віталія Жемойди, Івана Ковальчука, Віктора Шеремети, Петра Лакиди, Віталія Лисенка та ін.
     У відповідності з новим переліком наукових спеціальностей проведена копітка робота з ліцензування підготовки докторів філософії за 34 науковими спеціальностями у 15 галузях знань.  
     Підвищена увага ректорату приділена патріотичному, духовному, моральному, фізичному вихованню студентів. Майже 2,5 тисячі студентів залучені до участі у 16 художніх колективах та творчих студіях, 5 з них отримали Гран-прі Міжнародних конкурсів, два колективи. а саме: ансамбль «Колос» та театр «Березіль» (керівники Якимчук В.Я., Музальов В.О., Тітенко Н.М.), успішно підтвердили звання «народний».
     Щороку кращі спортсмени Університету беруть участь у чемпіонатах світу, Європи та всеукраїнських змаганнях, де займають призові місця. До регулярних занять спортом залучено понад 3 тисячі студентів. За звітний період проведено 68 спортивних змагань, в яких взяли участь понад 2 тисячі студентів.
     Стабільно працював колектив військової кафедри, який здійснив випуск 404 молодших спеціалістів та перший випуск військових лейтенантів-спеціалістів ветеринарної служби для Збройних сил України.
     Отримала новий поштовх міжнародна діяльність. Нині Університет співпрацює зі 146 установами із 41 країни світу. За 2016 рік 347 викладачів взяли участь у міжнародних заходах, у тому числі 187 були учасниками конференцій, семінарів та симпозіумів. 117 викладачів та 919 студентів пройшли навчально-виробниче стажування за кордоном. В Університеті успішно діє 9 міжнародних програм із можливістю отримання подвійних дипломів з іноземними університетами. За рік підписано 12 угод із академічної мобільності в рамках програми Еразмус +. Краще інших налагоджена міжнародна співпраця у ННІ лісового і садово-паркового господарства (Лакида П.І., Зібцев С.В.) та в Українському НДІ сільськогосподарської радіології (Кашпаров В.О.), на факультеті захисту рослин, біотехнології та екології (Доля М.М., Стародуб М.Ф., Рибалко Ю.В.), факультеті тваринництва та водних біоресурсів (Кондратюк В.М., Гетя А.А.).
     Більш ефективною стала фінансово-господарська діяльність, здійснено заходи щодо економії ресурсів. Кошторисом Університету на 2016 рік затверджено видатків у розмірі 399,6 млн. грн., у тому числі по спеціальному фонді 91,7 млн. грн. (проти відповідно 302,8 та 82,4 у 2015 році). Середня заробітна плата за звітний період зросла на 35,3 % і склала 5,4 тис. грн., зокрема серед НПП – 11,1 тис. грн. у місяць. Завдяки зусиллям ректорату, Кабінетом Міністрів України виділено кошти в сумі 22,7 млн. грн. на відбудову навчального корпусу № 3, який планується до здачі в експлуатацію у 2016 році. 
     За навчальний рік виконано ремонтно-будівельних робіт на 37,4 млн. грн., що більше ніж у 2 рази в порівнянні з попереднім роком. На ремонтні роботи залучено 2,3 млн. грн. спонсорських коштів. Освоєно 15 млн. грн. на відбудову навчального корпусу № 3, проведено ремонтні роботи в гуртожитках №№ 2, 5, 8, 10, 11, навчальних корпусах №№ 1, 2, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 12. Розпочато власне виробництво меблів. Продовжено системну роботу з економії енергоресурсів, встановлено теплопункти у навчальних корпусах № 1, 3, 4, 8, 10, лічильники обліку гарячої води в бойлерних приміщеннях на вул. Блакитного і Генерала Родимцева. 
     Серйозні кроки здійснено щодо подолання аварійних ситуацій в гуртожитках № 2 і 5 та навчальних корпусах № 1, 10 і 12. Активно долучилися до діяльності з розвитку матеріально-технічної бази науково-педагогічні колективи факультетів тваринництва та водних біоресурсів, механіко-технологічного, конструювання та дизайну, гуманітарно-педагогічного, економічного, аграрного менеджменту, агробіологічного та ННІ лісового і садово-паркового господарства. В цьому напрямі найкраще працювали кафедри дендрології і лісової селекції (Марчук Ю.М.), ботаніки (Якубенко Б.Є.), лісовідновлення та лісорозведення (Маурер В.М.), генетики, розведення та біотехнологій у тваринництві (Гетя А.А.), технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві (Засуха Ю.В.), тракторів, автомобілів і біотехнологій (Сєра К.М.), сільськогосподарських машин та системотехніки (Теслюк В.В.) та ін.
     Здійснено комплекс заходів щодо поліпшення морально-духовного, патріотичного та художньо-естетичного виховання молоді, регулярно проводяться відповідні заходи, зустрічі із видатними політиками, захисниками України, спортивні та художньо-естетичні свята. Відкрито Алею Слави Університету, розпочато реконструкцію та облаштування Ботанічного саду. Справжньою подією в житті Університету стало традиційне святкування Дня університету, всі студенти ознайомлюються із історією розвитку навчального закладу. Розпочато підготовку до відзначення 120-ї річниці з дня заснування НУБіП України.
     Подолано кризу в діяльності навчально-дослідних господарств. Заборгованість перед кредиторами зменшилась із 8,5 млн. грн. до 2,5. Урожайність зернових у навчально-дослідних господарствах сягнула 60 ц/га озимої пшениці і 50 ц/га ярого ячменю, соняшника – 35 ц/га, надої на корову становлять близько 5 тис. літрів.
     Прогнозується, що за 2016 рік валова продукція в навчально-дослідних господарствах сягне 190 млн. грн. Більш ефективно працюють колективи Боярської лісової дослідної станції, Великоснітинського навчально-дослідного господарства (Карпук А.І., Журавель М.П.).

     У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що: якість освітнього і наукового процесів, практичного навчання студентів ще не відповідають вимогам сьогодення і міжнародним стандартам. Недосконалими за змістом і наповненням є окремі програми підготовки фахівців потребує особливої уваги їх практична, технологічна, економічна та англомовна підготовка. Низка науково-педагогічних колективів кафедр, факультетів, інститутів ще працюють неефективно. Повільно покращується матеріально-технічна база на факультетах агробіологічному, конструювання і дизайну, інформаційних технологій, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, особливо на кафедрах будівництва, агробіотехнологій, фізики, нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, закритого ґрунту, комп’ютерних систем і мереж.
     Ще неефектним є навчально-методичний, науковий супровід навчально-виховного процесу, залишаються застарілими форми навчання. Багато викладачів користуються класичною схемою: лекція – семінарське заняття, не опановуючи творчість організатора навчального процесу, майстерність наставника, провідника знань, педагога-тьютора. Студенти, особливо магістри, часто не готуються до занять, не беруть участі в дослідженнях, дискусіях.
     Про низьку якість навчального процесу, недоліки в профорієнтаційній роботі свідчить і те, що за 2015-2016 н.р. з Університету відраховано 447 студентів (2,7 % від загальної кількості). Найбільше з агробіологічного, ветеринарного, механіко-технологічного факультетів.
     Серйозні проблеми проявилися в ході вступної кампанії на факультетах аграрного менеджменту і економічному, де набір за держзамовленням був у 2-3 рази менший, ніж в 2015 році.
     Це пояснюється недостатньо ефективною організацією профорієнтаційної роботи, відірваністю колективів окремих кафедр від реального життя, зокрема це стосується факультетів аграрного менеджменту, економічного, Боярського коледжу екології і природних ресурсів, Немішаївського агротехнічного коледжу.
     Недостатньо наповнена університетська база електронних навчальних ресурсів окремими кафедрами, особливо патологічної анатомії, біржової діяльності, ґрунтознавства та охорони ґрунтів, будівництва, державного управління та інших.
     Вимагає покращення реалізація ступеневої освіти. Ще є недостатньою увага до якості навчального процесу у відокремлених підрозділах, лише 23 % випускників коледжів вступає до Університету для продовження навчання на бакалаврських та магістерських програмах, гірше інших Бережанський агротехнічний коледж (0%) і Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого (3%).
     Низка деканів, директорів навчально-наукових та науково-дослідних інститутів, їх заступників, зокрема ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження, факультетів економічного, аграрного менеджменту, конструювання та дизайну, ветеринарної медицини, агробіологічного ще на недостатньому рівні організовують науково-педагогічних працівників для виконання науково-дослідних робіт. Ряд кафедр за останні три роки не здійснювали наукової діяльності шляхом виконання фінансованих проектів, досліджень на замовлення комерційних підприємств. Мова йде про колективи кафедр – будівництва, біржової діяльності, адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу та міжнародної торгівлі, закритого ґрунту, патологічної анатомії, конярства і бджільництва, загальної хімії, комп’ютерних систем і мереж, бухгалтерського обліку, нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну та інші.
     Недостатньою є увага до підготовки докторів наук в колективах економічного факультету, ННІ лісового і садово-паркового господарства, докторів філософії – механіко-технологічного, аграрного менеджменту, юридичного факультетів. Колективи 39 кафедр взагалі не планують підготовку докторів наук до 2020 року.
    Наукові дослідження не завжди мають комплексний і міждисциплінарний характер. Недостатньою є увага науковців до таких актуальних тем як системи землеробства, інтегрований захист рослин, новітні технології виробництва органічної продукції, ефективних систем меліорації, нові матеріали для нових галузей, мікро- і наноелектроніка, проблеми виховання, стимулів до навчання, екологія і біотехнології тощо, участь у законодавчому забезпеченні економічної діяльності підприємств.
     У поточному році комерціалізовано лише 10 % об’єктів права інтелектуальної власності із 154 отриманих охоронних документів. 
     Третина колективів кафедр не долучають до дослідницької роботи студентів. Лише кожна восьма кафедра співпрацює з виробничими та бізнесовими формуваннями. 
     Не відбувається суттєвих зрушень в навчанні іноземних студентів, потребує значної активізації міжнародна грантова робота, особливо на рівні окремих наукових шкіл. Є гострою необхідність поліпшення мовної кваліфікації науково-педагогічних працівників, якості та міжнародного визнання наукових публікацій тощо. 
     В Університеті ще не в повній мірі створено умови для творчої, самостійної роботи студентів. Ще багато кафедр пропонують студентам, особливо магістрам, для виконання тематику дипломного проектування, яка не носить практичного, дослідницького характеру, а на деяких кафедрах виконання магістерських, бакалаврських робіт носить формальний характер, є відірваними від життя. Науково-дослідною частиною Університету, деканатами, директоратами недостатньо популяризується досвід кращих колективів щодо співпраці з бізнесом.
     Попри наявні позитивні звершення в діяльності навчально-дослідних господарств, росту врожайності, показників економічної ефективності, їх поля і ферми не стали полігонами наукового пошуку, місцем розробок і запровадження кращих технологій.
Серйозного поліпшення потребує соціальна, правова робота, якість харчування, співпраця із профспілками, підтримка студентського самоврядування.

Вчена рада постановляє:

Основними напрямками діяльності на 2016-2017 н.р. вважати:

І. Загальноуніверситетські завдання:

 • продовжити активну співпрацю з комітетами Верховної Ради України, Міністерствами освіти і науки, аграрної політики та продовольства України, радою Роботодавців Університету, міжнародними організаціями з метою вирішення важливих питань законодавчого забезпечення діяльності вищої школи, науки в Україні, підвищення ролі колективу в житті країни, налагодження навчального, наукового і соціально-економічного партнерства; 
 • реалізувати в повній мірі положення Закону України «Про вищу освіту» щодо впровадження принципів автономності ВНЗ, поглиблення самостійності і відповідальності колективів факультетів, ННІ і кафедр, відокремлених підрозділів та навчально-дослідних господарств;
 • ректорату розробити заходи, із врахуванням нинішньої дискусії, щодо реалізації Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2017 рік, затвердити їх на Вченій раді в листопаді 2016 року. Долучити до цього процесу науковців, викладачів, студентів, колективи кафедр; 
 • забезпечити підвищення показників НУБіП у рейтингу України ТОП-200, наукометричних даних SCOPUS та міжнародному рейтингу QS на рівні кращих університетів в Україні і СНД;
 • продовжити реалізацію заходів щодо економії всіх енерго- та фінансових витрат Університету, домогтися зменшення енерговитрат не менше ніж удвічі, порівняно із 2014 роком;
 • посилити контроль за раціональним використанням коштів спеціального фонду з метою максимального забезпечення перспективних завдань науково-дослідного розвитку Університету, провести оптимізацію штатної чисельності працівників усіх структурних підрозділів, забезпечити суворий контроль за збереженням та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей;
 • активізувати роботу щодо залучення додаткових джерел фінансування шляхом отримання міжнародних грантів та проектів за всіма напрямами діяльності;
 • продовжити інтеграцію наукової та освітньої діяльності Університету через узгодження тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт з виробництвом та бізнесом;
 • збільшити доходи спеціального фонду Університету упродовж 2016-2017 навчального року не менше ніж на третину, зокрема – від діяльності навчально-дослідних господарств, Боярської ЛДС та Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК на 50 %;
 • запровадити реальну інноваційну систему підвищення кваліфікації НПП шляхом створення спільних програм наукового та практичного навчання в міжнародних, вітчизняних наукових установах, на виробництві. Створити не менше трьох науково-практичних центрів для реалізації цих цілей;
 • запровадити в роботу Університету сучасні інформаційні технології, зокрема програмні пакети управління інформаційним документообігом, у т.ч. пакет «Деканат»;
 • удосконалювати рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Університету, використовувати її для підвищення якості наукового і освітнього процесів.

ІІ. В освітній та виховній діяльності:

– забезпечити якісну підготовку фахівців набору 2016 року за новим Переліком спеціальностей освітніх ступенів бакалавра та магістра згідно з вимогами нового покоління стандартів вищої освіти, що базуються на компетентнісному підході з урахуванням необхідності посилення технологічної, економічної та іншомовної підготовки студентів;
– провести акредитаційну експертизу: освітнього ступеня «Магістр», а вперше: «Прикладна економіка», «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі», «Дорадництво», «Карантин рослин», «Екологічний контроль та аудит», «Біржова діяльність»; у зв’язку із закінченням терміну дії сертифікатів; повторно: «Соціальна педагогіка», «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»;
– сприяти проведенню акредитаційних експертиз у відокремлених підрозділах Університету. Вивчити доцільність підготовки магістрів у Бережанському агротехнічному інституті, переходу Ніжинського та Бережанського інститутів у форму коледжів з підготовкою бакалаврів і молодших бакалаврів та молодших спеціалістів;
– підготувати і розмістити на навчально-інформаційному порталі НУБіП України електронні навчальні курси всіх дисциплін з обов’язковим розміщенням повнотекстових варіантів лекцій та презентацій до них українською мовою (англійською − для груп студентів з англомовним навчанням);
– розробити пропозиції щодо оновлення Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання;
– збільшити кількість комп’ютерних класів із доступом до мережі Інтернет у корпусах, гуртожитках та підвищити якість електронних навчальних матеріалів, забезпечити доступ наукових та науково-педагогічних працівників до міжнародних електронних ресурсів;
– продовжити забезпечення навчальних дисциплін сучасною навчально-методичною літературою, посилити вимоги до змісту підручників та навчальних посібників, що видаються за рекомендацією Вченої ради Університету;
– впроваджувати сучасні інформаційні технології у діяльність наукової бібліотеки для забезпечення функціонування та наповнення електронної бібліотеки НУБіП України, продовжити комплектування фонду навчальної, наукової літератури та періодичних видань;
– продовжити практику надання доступу студентам магістратури до участі в наукових тематиках, що фінансуються із бюджету Університету та заявками бізнесу;
– посилити вимоги до якості підготовки випускних бакалаврських та магістерських робіт, запровадити з 2016-2017 н.р. їх перевірку на наявність запозичень через впровадження системи «Антиплагіат». Розміщувати бакалаврські і магістерські роботи в інституційному репозитарії;
– затвердити навчальні плани за визначеним переліком спеціальностей підготовки магістрів, де викладання здійснюватиметься англійською мовою для залучення на навчання іноземних громадян;
– продовжити формування бази і налагодити ефективну співпрацю із провідними роботодавцями – стратегічними партнерами Університету;
– сконцентрувати зусилля на реалізації практичної складової навчального процесу з використанням сучасних технологій в навчальних лабораторіях НДГ Університету та оновити матеріальну базу за рахунок співпраці з бізнесом за прикладом інженерних факультетів;
– забезпечити моніторинг якості навчального процесу на основі використання сучасних комп’ютерних технологій, у т.ч. у регіональних навчальних закладах, прив’язавши його результати до рейтингової оцінки діяльності НПП, кафедр, факультетів, ННІ та працівників ВП НУБіП України;
– систематично проводити ректорський, директорський та деканський контроль знань студентів;
– не допускати необґрунтованих відрахувань студентів з Університету;
– оновити форми і методи профорієнтаційної роботи та зобов’язати директорів ВП НУБіП України неухильно реалізувати ступеневу систему навчання. Охопити профорієнтаційною роботою близько 600 загальноосвітніх навчальних закладів, структурувавши роботу за факультетами. Закріпити не менше ніж 5 шкіл та одного коледжу за колективами кожної з кафедр;
– проаналізувати стан реалізації ступеневої освіти в усіх відокремлених підрозділах та здійснити організаційні, навчально-методичні та інші заходи щодо її покращення, розробити дієву програму поліпшення якості освітніх послуг цих колективів, акцентувавши увагу на посиленні практичних навичок студентів та покращити їх конкурентоспроможність на ринку праці;
– продовжити проведення атестації педагогічних працівників з використанням очної та очно-дистанційної форм, постійно контролювати питання підвищення кваліфікації кадрів відокремлених підрозділів;
– актуалізувати діяльність щодо створення спільних наукових та методичних розробок науково-педагогічним персоналом ВП із науковцями базового закладу;
– сприяти розвитку студентського самоврядування, у тому числі щодо проведення у жовтні 2016 року виборів керівників студентської організації НУБіП України відповідно до вимог чинного законодавства;
– формувати новий світогляд студентства, спрямований на виховання почуття патріотизму в ставленні до Університету, всієї України, маючи на увазі, що основним виміром такого ставлення є не тільки активна участь в громадському житті, а, перш за все, цілеспрямоване, творче ставлення молоді до навчання, створення системи мотивації для якісного оволодіння знаннями, практичними навичками та професійними компетенціями;
проводити роз’яснювальну роботу щодо дотримання науково-педагогічними працівниками Етичного кодексу, а юнаками і дівчатами – присяги студента НУБіП України;
– забезпечити організацію і проведення у травні-червні 2017 року на базі Університету ХІХ зльоту студентів-лідерів аграрної освіти 2017 року;
– розширити практику участі творчих колективів Університету у міжнародних проектах та мистецьких заходах в Україні і за її межами;
– покращити роботу деканатів, дирекції ННІ і наставників студентських груп із залучення студентів до роботи у творчих студіях і впровадження та поширення форм і методів культурно-просвітницької діяльності у кожну студентську групу; відновити діяльність духового оркестру Університету як іміджевого колективу; вивчити можливості присвоєння звання «народний» іншим колективам Університету;
– запровадити нову ефективну систему життєдіяльності студентського містечка, надати йому естетичного вигляду, створити комфортні умови проживання в гуртожитках, налагодити організаційну систему прийому-здачі кімнат студентами;
– сприяти ефективній діяльності органів студентського самоврядування, надавати допомогу старостам, головам студрад і активу в реалізації цілей, визначених Законом України «Про вищу освіту».

ІІІ. У науково-дослідній, інноваційній діяльності:

– забезпечити виконання наукових досліджень відповідно до стратегічних і перспективних планів, спектру досліджень, існуючих у світовому науковому просторі, затверджених в Україні та Університеті, зокрема напрямів досліджень «Цілі Сталого розвитку 2016–2030», програми «Горизонт 2020», «Національної стратегії та плану дій розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 рр.», Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива – 2020»;
– у співпраці з бізнесом, виробництвом, комерційними організаціями реалізувати проекти створення сучасних навчально-науково-виробничих центрів, лабораторій, виконання спільних наукових досліджень. Досягти того, щоб кожна спеціалізована кафедра надавала виробничникам консультаційні, науково-методичні послуги;
– спільно з науковим парком Університету та інвесторами забезпечити активну роботу з розвитку агростартапів, комерціалізації результатів наукових досліджень, у тому числі з активним залученням молодих вчених;
– збільшити вдвічі надходження від науково-дослідних робіт під час співпраці з бізнесом, довести співвідношення залучених коштів до бюджетних до 75 коп. на 1 бюджетну гривню;
– створити та забезпечити функціонування в Університеті Національного контактного пункту програми «Горизонт-2020» за тематичними напрямами «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка» та «Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали», забезпечити навчання протягом вересня-жовтня 2016 року відповідальних виконавців кафедр щодо пошуку та підготовки заявок за міжнародними проектами;
– збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, водночас посилити увагу до показника індексу Гірша, входження в 10-ку кращих університетів України за цими показниками;
– активізувати роботу кафедр та науково-педагогічних працівників із підготовки докторських дисертацій;
– активно залучати до навчання в Університеті переможців учнівських олімпіад, в аспірантурі - переможців і призерів Міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт;
– підвищити відповідальність голів спеціалізованих вчених рад Університету під час розгляду дисертаційних робіт, випускових кафедр – за дотриманням ліцензійних вимог при підготовці докторів філософії;
– оновити діяльність НДГ, посиливши зацікавленість працівників у результатах діяльності, запровадити сучасні наукові розробки і технології, перетворити ці господарства у зразкові з ведення інноваційної, виробничої діяльності.

IV. У міжнародній діяльності:

– довести не менше, ніж 200 осіб кількість іноземних студентів стаціонарної і заочної форми навчання та слухачів підготовчого відділення;
– розширити співпрацю з європейськими університетами і довести кількість міжінститутських договорів про мобільність до 30 у 2017 році в рамках міжнародної європейської програми академічної мобільності Еразмус +;
– розробити і впровадити навчальні програми заочної форми з елементами дистанційного навчання українською, англійською та російською мовами;
– збільшити кількість англомовних програм підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр» із запровадженням викладання окремих дисциплін іноземними мовами на кожній спеціальності;
– забезпечити постійне поширення інформації про відкриті конкурси міжнародних науково-технічних проектів через директорів ННІ, НДІ, деканів, а також через веб-портал НУБіП України;
– розширити представництво Університету та окремих його представників у міжнародних організаціях, зокрема, у Великій Хартії університетів, постійних комітетах Європейської асоціації університетів наук про життя ICA SASEE, AGRINATURA, IROICA;
– збільшити до 150 осіб на рік кількість учасників міжнародної академічної мобільності з числа НПП, студентів, магістрів та аспірантів;
– збільшити середньорічну кількість (до 800 студентів та 100 аспірантів, докторантів та НПП) та підсилити змістовність практичного навчання студентів і стажування науково-педагогічних працівників у провідних університетах, науково-дослідних установах, компаніях та підприємствах за кордоном;
– залучити до Університету для викладання окремих дисциплін науково-викладацький персонал закордонних вузів-партнерів з Норвегії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Чеської республіки;
– запровадити постійно діючі курси іншомовної підготовки та підвищення мовних кваліфікацій для науково-педагогічних працівників та студентів.

V. Для зміцнення матеріально-технічної бази Університету:

– завершити ремонтно-відновлювальні роботи та ввести в експлуатацію навчальний корпус № 3; 
– завершити ремонти дахів навчального корпусу № 12 блок Г, студентських гуртожитків № 6, 9, 10;
– провести реконструкцію теплових пунктів навчальних корпусів № 2, 6, 11, 12;
– провести реконструкцію бойлерів, встановити лічильники з метою обліку споживання гарячої води;
– продовжити заміну зовнішніх теплових мереж;
– продовжити реконструкцію та облаштування Ботанічного саду;
– замінити 50 % освітлення в лекційних аудиторіях на енергоощадне;
– завершити облаштування Алеї Слави;
– поліпшити умови відпочинку у спортивно-оздоровчому таборі «Академічний», розглянути питання щодо збільшення обсягів оздоровлення НПП та студентів.

VI. Для поліпшення соціального захисту:

– налагодити якісне харчування студентів і викладачів, покращити у даному напрямку діяльність НДГ;
– ректорату спільно із профкомом співробітників продовжити підготовчу роботу щодо будівництва багатоповерхового будинку для співробітників Університету;
– поліпшити умови проживання студентства в гуртожитках, зокрема оновити меблі. Приступити до будівництва гуртожитків на інвестиційній основі. Зробити кроки щодо будівництва нових спортивних споруд.

VII. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ректорат Університету (Ніколаєнко С.М., Ібатуллін І.І., Кваша С.М., Ткачук В.А., Іщенко В.В.).

 

Пропозиції просимо надсилати на електронну адресу секретаріату вченої ради: [email protected]
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook