Наукові гуртки

ПЛАН-ГРАФІК

роботи наукового гуртка «Бджільництво»

кафедри конярства і бджільництва на 2017/2018 навчальний рік 

№ п/п

Заходи

Дата проведення

Місце проведення

І семестр

1.             

Знайомство з роботою гуртка на 2016-2017 навчальний рік. Затвердження плану на 1 семестр. Розподіл обов’язків. Вибір дослідних тематик.

05.10.17

Кафедра

2.             

Теоретичне заняття. Робота згідно дослідних тематик: «Біорізноманіття медоносних і пилконосних рослин», «Удосконалення технології виробництва бджолиного обніжжя та перги». Підготовка наукових публікацій.

19.10.17

Голосіївська навчально-дослідна пасіка

3.             

Теоретично-практичні заняття. Робота згідно дослідних тематик: «Біорізноманіття медоносних і пилконосних рослин», «Удосконалення технології виробництва бджолиного обніжжя та перги». Підготовка до конференцій.

26.10.17

Голосіївська навчально-дослідна пасіка

4.             

Наукове Стажування для членів гуртка ц Словацькому аграрному університеті

01-15.11.17

м. Нітра, Словаччина

5.             

Теоретично-практичні заняття. Робота згідно дослідних тематик: «Біорізноманіття медоносних і пилконосних рослин», «Удосконалення технології виробництва бджолиного обніжжя та перги».

23.11.17

Голосіївська навчально-дослідна пасіка

6.             

Теоретичне заняття. Робота згідно дослідних тематик: «Біорізноманіття медоносних і пилконосних рослин», «Удосконалення технології виробництва бджолиного обніжжя та перги».

07.12.17

Кафедра

ІІ семестр

№ п/п

Заходи

Дата проведення

Місце проведення

7.             

Теоретичне заняття. Затвердження плану на 2 семестр. Робота згідно дослідних тематик: «Промислове виробництво перги», «Атлас пилкових зерен».

01.03.18

Кафедра

8.             

Підготовка до студентської конференції. Робота згідно дослідних тематик: «Промислове виробництво перги», «Атлас пилкових зерен».

15.03.18

Голосіївська навчально-дослідна пасіка

9.             

Теоретично-практичні заняття. Робота згідно дослідних тематик: «Промислове виробництво перги», «Атлас пилкових зерен».

29.03.18

Голосіївська навчально-дослідна пасіка

10.          

Теоретично-практичні заняття. Робота згідно дослідних тематик: «Промислове виробництво перги», «Атлас пилкових зерен».

12.04.18

Кафедра

11.          

Теоретично-практичні заняття. Робота згідно дослідних тематик: «Промислове виробництво перги», «Атлас пилкових зерен».

26.04.18

Голосіївська навчально-дослідна пасіка

12.          

Підсумок роботи гуртка. Звіт старости гуртка.

10.05.18

Кафедра

Керівник наукового гуртка                                     _____________ Л.О. Адамчук

 

ПУБЛІКАЦІЇ

членів студентського наукового гуртка «Бджільництво» за 2016-2017 н. р.

Загальна кількість – 22,

З них :

у міжнародних виданнях за кордоном – 1,

у фахових виданнях – 6,

у збірниках конференцій – 15.

 

ПУБЛІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

Назва видання

Назва статті

Дата

Автор

1

Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality

Різноманіття роду Tilia L. для використання у бджільництві

Листопад, 2016

О. Люльчак,

С. Адамчук, Л.Адамчук

ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Назва видання

Назва статті

Дата

Автор

1

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького

Морфологічна характеристика бджолиного обніжжя одержаного з Brassica napus L.

Листопад,

2016

Н.М. Редіна,

Л.О. Адамчук ,

Н.В. Ніколаєва,

Я. Бріндза.

2

Науковий Вісник НУБІП України, №250

Морфологічні особливості бджолиного обніжжя з SALIX L.

Грудень, 2016

Л. О. Адамчук,

О. І. Акульонок

3

Науковий Вісник НУБІП України, №250

ACER L. bee pollen morphological features

Грудень, 2016

A. Novytska,

L. Adamchuk,

N. Nikolaieva

4

Збірник наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» БНАУ

Morphological characteristics of Corylus Avellana L. pollen grains and bee pollen

Грудень, 2016

Nikolaieva N. V.,

Samoilenko V. V.,

Adamchuk L. O.,

5

Науково-технічний бюлетень № 116 Інституту тваринництва НААН України

Cichorium L. для забезпечення бджіл кормами

Грудень, 2016

Адамчук Л. О., Броварський В. Д.,

Новицька А. Т. Білоцерківець Т. І.

6

Аграрна наука та харчові технології

Застосування меду в оздоровчому харчуванні

Березень, 2017

Адамчук Л. О.

Акульонок О. І.

Бріндза Я.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Назва видання

Назва тез

Дата

Автор

1

Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини»

Використання Axio Vision у морфометрії

8-9.12.16

Л. О. Адамчук,

В. В. Самойленко,

О. А. Люльчак

2

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених. “Сучасний стан і перспективи розвитку аграрного сектору України”

Біорізноманіття рослин, як ресурсу для виробництва бджолиного обніжжя

19-20.10.16

Адамчук Л.О.,

Новицька А.Т.,

Акульонок О.І.

3

Природні фактори впливу на льотну активність бджіл

Адамчук Л.О.,

Акульонок О.І.

4

Характеристика меду залежно від ботанічного походження

Воловник В. О.,

Матушко В. П.,

Адамчук Л.О.

5

Проблеми збуту меду малими підприємствами

Люльчак О.А.,

Адамчук Л.О.

6

Регіональні особливості українського меду

Редіна Н. М.,

Адамчук Л.О.

7

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених

Використання Leonurus Quinquelobatus Gilib. як спеціального медоносу

29-30.09.16

Новицька А.Т., Люльчак О.А., Адамчук Л.О.

8

Збірник праць

Х Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини»

Антиоксидантна активність перги

21-22.04.17

Адамчук Л.О., Новицька А.Т. , Броварський В.Д., Бріндза Я.

9

Сборник трудов XX Международной студенческой научной конференции «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства»

Фенолокислоты в пчелиной обножке

1-2.06.2017

Степанова Д. А.

Адамчук Л.О

10

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції

тваринництва»

Фізико-хімічні властивості оздоровчого чаю з медом

23.03.2017

Л.О. Адамчук

О. І. Акульонок

11

Збірник тез доповідей

71 Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції

«Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»

Антиоксидантна активність оздоровчого чаю з Sambucus Nigra L.

29-30.03.2017

Акульонок О. І.

Адамчук Л. О.

12

Вміст у бджолиному обніжжі фенольних кислот

Степанова Д. А.

Адамчук Л.О

13

Використання бджолиного обніжжя в оздоровчому харчуванні

Акульонок О. І.

Шахворостова О.

Адамчук Л. О.

14

Кислотність бджолиного обніжжя

Редіна Н. М.,

Адамчук Л.О.

15

Сборник «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий»

Кислотность монофлорной пчелиной обножки различных видов

8-11.06.2017

Адамчук Л.А. Редина, Н.Н.

Акулёнок А.И.

Иванишова Э.

Билоцеркивец Т.И.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

членів студентського наукового гуртка «Бджільництво» за 2016-2017 н. р.

Загальна кількість – 11,

у тому числі:

міжнародних за кордоном – 2,

міжнародних на території України – 5,

ворк-шопах – 1,

всеукраїнських – 3.

 

Назва конференції

Дата і місце проведення

Учасник

1

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у ветеринарній медицині та аграрному виробництві»

3-4.11.2016, Львів

Редіна Н. М.

2

AuthorAID Workshop «Успішна наукова кар’єра»  та ХV Всеукраїнська  науково-практична конференція молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини»

8-9.12.2016, Львів

Самойленко В. В

Люльчак О. А.

3

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених «Сучасний стан і перспективи розвитку аграрного сектору України»

19–20.10.2016, Дніпро

Акульонок О.І.

Воловник В. О.,

Люльчак О.А.,

Матушко В. П.,

Новицька А.Т.,

Редіна Н. М.

4

V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «новітні технології вирощування сільськогосподарських культур»

29–30 вересня 2016, Київ

Новицька А.Т., Люльчак О.А.,

5

Х Міжнародна міждисциплінарна

Науково-практична конференція

«Сучасні аспекти збереження здоров’я людини»

 

21-22 квітня 2017, с. Солочин Свалявського району Закарпатської області

Новицька А.Т.

6

XX Международная студенческая научная конференция «Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства»

1-2 июня 2017, Горки, Білорусія

Степанова Д. А.

7

Міжнародна науково-практична конференція

Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва”

30-31 березня 2017, Вінниця

Акульонок О.І.

8

Міжнародна науково-практична

Конференція «Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва»

23 березня 2017, Дніпро

Акульонок О. І.

9

71 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»

29-30 березня 2017, Київ

Акульонок О. І.

Степанова Д. А.

Редіна Н. М.

Самойленко В. В.

Люльчак О. А.

Белікова В. О.

Новицька А. Т.

Бойко І. В.

10

VI Международная научно-практическоая конференція «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий»

8-11 июня 2017, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай

Редина Н.Н. Акулёнок А.И.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

членів студентського наукового гуртка «Бджільництво» за 2016-2017 н. р.

 

Назва заходу

Дата

Учасник

1

Наукове стажування у Словацькому аграрному університеті в Нітрі

 

15.09.-30.11.2016

Новицька А,

Самойленко В.,

Люльчак О.,

Редіна Н.,

Акульонок О.

2

Співпраця з Міжнародною мережею AgroBioNet установ і дослідників для реалізації наукової програми досліджень, освіти та розвитку «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality»

 

з 2015 і триває

Новицька А,

Самойленко В.,

Люльчак О.,

Редіна Н.,

Акульонок О.

3

Співвиконавці Міжнародного проекту FarmersEduca

З 01.30.2017 до 30.06.2018

Новицька А.,

Акульонок О.,

Мельник Є.

УЧАСТЬ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ЗАХОДАХ

членів студентського наукового гуртка «Бджільництво» за 2016-2017 н. р.

 

Назва заходу

Дата

Учасник

1

Профорієнтаційна робота у Чернятинському коледжі Вінницького ДАУ

14.11.2016

Люльчак О.

2

Науково-практичний семінар «Міжнародна діяльність у галузі бджільництва» для першокурсників

7.12.2016

Люльчак О.

3

Проведення екскурсії для школярів на «Голосіївській навчально-дослідній пасіці»

10.03.2017

Акульонок О., Безвершук А

Самойленко В., Люльчак О.

Редіна Н

4

Проведення екскурсії для школярів на «Голосіївській навчально-дослідній пасіці»

23-24.03.2017

Акульонок О., Безвершук А

Люльчак О., Самойленко В.

5

День відкритих дверей НУБіП України для випускників Київщини

31.03.2017

Акульонок О. І.

Редіна Н. М.

6

День відкритих дверей кафедри конярства і бджільництва

08.04.2017

Акульонок О., Самойленко В.

Редіна Н., Безвершук А.

Лавріненко К., Люльчак О.

7

День відкритих дверей НУБіП України для випускників технікумів і коледжів

12.04.2017

Акульонок О. І., Редіна Н. М.

Безвершук А.

8

Проведення екскурсії для школярів на «Голосіївській навчально-дослідній пасіці»

18.04.2017

Акульонок О., Самойленко В.

 

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

членів студентського наукового гуртка «Бджільництво» за 2016-2017 н. р.

 

Назва заходу

Дата

Учасник

1

Форум «Бджільництво України – час  змін», Громадська організація «Рокитнянська районна спілка пасічників України»

20.11.2016

Люльчак О.

2

Всеукраїнський конкурс «Питні меди – 2017», Громадська організація «Гільдія медоварів України»

11-12.02.2017

Всі члени гуртка

ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ

членів студентського наукового гуртка «Бджільництво» за 2016-2017 н. р.

 

Назва заходу

Дата

Учасник, місце

1

71 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»

29.03.2017

Новицька А., диплом І ступення

 

2

71 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»

29.03.2017

Акульонок О., грамота за активну участь

3

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

30.03.2017

Новицька А., диплом ІІ ступеня

4

Студенська олімпіада зі спеціальності

17.05.2017

Люльчак О.

Лавріненко К.

ДОСЯГНЕННЯ У НАУЦІ

членів студентського наукового гуртка «Бджільництво» за 2016-2017 н. р.

1. Наукова робота на тему: «Морфологічні ознаки бджолиного обніжжя різних видів рослин»

Одержані результати

У результаті дослідження біорізноманіття пилконосних рослин у весняний період 2016 року, як ресурсів для виробництва бджолиного обніжжя у Київській області, встановили періоди цієї продукції одержання з 12-ти родів (Salix, Acer, Ulmus, Populus, Cornus, Crataegus, Quercus, Salvia, Ranunculus, Barbarea, Centaurea, Thymus) і 13-ти видів рослин (Corylus avellana L., Alnus glutinosa Gaerth, Ficaria verna Huds, Taraxacum officinale Wigg, Chelidonium majus L., Alliaria petiolata L., Brassica napus L., Bunias, Cornus alba L., Rosa canina L., Papaver rhoeas L., Ptelea L., Rhus cotinus L.).

Монофлорність загального збору бджолиного обніжжя з Corylus avellana L. становить 98,13 ± 0,171 %. Сформованість пилкової грудочки бджолиного обніжжя знаходилася у межах від 3 до 4 балів. Морфометричні параметри пилкової грудочки: довжина 2,84 ± 0,053 мм, ширина 2,25 ± 0,056 мм, маса 4,28 ± 0,222 мг. Параметри спектрометрії для монофлорного бджолиного обніжжя з Corylus avellana L., одиниць: L* 57,75 ± 0,102, a* 5,13 ± 0,086, b* 27,02 ± 0,168, C* 27,50 ± 0,171, h° 79,24 ± 0,167.

Для бджолиного обніжжя з видів Salix L. характерно: довжина – 2,92 ± 0,453 мм, ширина – 2,36 ± 0,444 мм, маса – 7,04 ± 2,045 мг. Колірні моделі монофлорного обніжжя з видів Salix L. властиві параметри: L – 56,18 ± 0,345, a – 7,92 ± 0,210, b – 26,79 ± 0,368 одиниць.

Спектрометричні і морфологічні параметри монофлорного бджолиного обніжжя становлять: для A. platanoides L. – довжина 3,07 ± 0,048 мм, ширина 2,49 ± 0,055 мм, маса 8,04 ± 0,314 мг; показники спектрометрії, одиниці: L* 57,94 ± 0,131, а* 3,52 ± 0,057, b* 23,07 ± 0,157, C* 23,34 ± 0,157, h° 81,30 ± 0,140; для A. negundo L. – довжина 2,85 ± 0,046 мм, ширина 2,40 ± 0,051 мм, маса 5,73 ± 0,207 мг; показники спектрометрії, одиниць: L* 60,47 ± 0,119, а* 7,80 ± 0,062, b* 30,72 ± 0,145, C* 31,69 ± 0,145, h° 75,74 ± 0,109; для А. tataricum L. – довжина 3,87 ± 0,062 мм, ширина 3,35 ± 0,071 мм, вага 10,88 ± 0,41 мг; показники спектрометрії, одиниць: L* 63,96 ± 0,119, а* 2,69 ± 0,023, b* 23,98 ± 0,081, C* 24,13 ± 0,082, h° 83,59 ± 0,053; для A. campestre L. – довжина 3,54 ± 0,061 мм, ширина 2,94 ± 0,067 мм, вага 9,78 ± 0,334 мг; показники спектрометрії, одиниць: L* 64,34 ± 0,093, а* 2,95 ± 0,034, b* 23,81 ± 0,128, C* 23,99 ± 0,126, h° 82,93 ± 0,096).

Морфологічні ознаки бджолиного обніжжя Brassica napus L. становлять: довжина – 3,40 – 3,66 мм; ширина – 2,88 – 3,26 мм; маса – 8,65 – 11,31 мг; сформованість пилкової грудочки – 4,62 – 4,96 балів; монофлорність загального збору – 79,94 – 98,00 %. Пилкові грудочки обніжжя з Brassica napus L. великі, щільні, правильної форми, без надколів, що вказує на можливість використовувати їх для виробництва у промислових обсягах.

Перспективи подальших досліджень

Наступні дослідження у цьому напрямку можуть стосуватися уточнення біохімічного складу та вивчення морфологічних параметрів монофлорного обніжжя з різних видів рослин, які мають значення високопродуктивних пилконосних для бджільництва, спектрометрії, удосконалення методів ідентифікації ботанічного походження, розробки технологічних рішень для збільшення обсягів виробництва цієї продукції та перги на промисловому рівні.

2. Наукова робота на тему «Використання дикорослих рослин для поліпшення біорізноманіття кормової бази бджільництва»

Одержані результати

Встановлено значення C. intybus L., як джерела корму для бджіл у Лісостеповій зоні України: тривалий термін цвітіння від 75 до 102 днів; біологічна нектаропродуктивність у межах від 92,55 до 190, 04 г з однієї рослини; медопродуктивність у межах від 166,59 до 301,34 кг/га; біологічна пилкопродуктивність у межах від 1,785 до 3,064 г однієї рослини.

Впродовж літа відсоток нектару з C. intybus L., згідно пилкового аналізу, у медах різного батанічного походження знаходиться у межах від 1% до 27 %. У бджолиному обніжжі, яке зібрали з 01.06 по 31.08.16 р., пилкові грудочки з C. intybus L. були у межах від 10 до 80 % від загального збору.

Пилкові зерна C. intybus L. багатокутної форми з симетрично розміщеними трьома випуклими шаровидними апертурами, структура екзини – шипувата, кратерна. Забарвлення нативного пилку – біле, у обніжці – від брудно білого до кремового. Морфометричні параметри пилкової грудочки з C. intybus L.: сформованість – 4 ± 0,15 балів, маса – 7,21 ± 0,255 мг, довжина – 3,42 ± 0,048 мм, ширина – 2,97 ± 0,070 мм.

Фаза цвітіння L. quinquelobatus триває від 45 до 62 днів з кінця червня до початку серпня; рослина відрізняється стійкою нектаропродуктивністю, що знаходиться у межах від 0,569 до 0,608 мг цукру в одній квітці. Суцільний масив L. quinquelobatus може слугувати джерелом товарної продукції, що підтверджується медопродуктивністю близько 230 кг/га.

З L. quinquelobatus бджоли також збирають пилок, утворюючи запаси білкових кормів у другі половині літа. Враховуючи продуктивні властивості L. quinquelobatus рекомендуємо використовувати його як спеціальну медоносну рослину для поліпшення природного запасу корму для бджіл.

Висока нектарна і пилкова продуктивність представників роду Tilia L. є передумовою інтенсивного їх використання у бджільництві. До видів лип, які недостатньо використовуються у галузі відносимо T. europaea L., T. tomentosa Mill., T. americana L., T. japonica Simonk., T. amurensis Rupr., T. x euchlora Koch, T. mongolica Maxim., T. heterophylla Vent., T. mandshurica Rupr.

Використання малопоширених видів липи дозволить подовжити період використання липового взятку з двох тижнів до двох місяців. На території України цей період може припадати з початку червня до другої декади серпня.

Рекомендації виробництву

Рекомендуємо керівникам фермерських господарств, бджолоферм, власникам присадибних пасік при плануванні пасічних точків, насадженні лісосмуг, озеленені використовувати згадувані вище види рослин для збагачення медоносних ресурсів місцевості та збереження біорізноманіття кормової бази бджільництва.

3. Наукова робота на тему «Біологічна активність продуктів бджільництва»

Хід досліджень

Зібрано та опрацьовано 140 зразків бджолиного обніжжя, 50 зразків меду, 25 зразків перги. Проведено дослідження з антиоксидантної активності, вмісту флавоноїдів, фенолокислот, ведуться мікробіологічні дослідження.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГУРТКА

 1. Не дублюючи навчальну програму, поглиблювати знання з бджільництва;
 2. Залучити та зацікавити студентську молодь перспективою досліджень;
 3. Привернути увагу громадських організацій до проблем у галузі та залучення інвесторів для проведення наукових досліджень;
 4. Доповнювати експонати у музеї бджільництва;
 5. створити умови для набуття особистістю компетентностей у процесі занять
 6. Продовжувати розвиток міжнародної співпраці;
 7. Поширювати одержані результати досліджень через учать у наукових конференціях, семінарах та інших просвітницьких заходах.

Заява.doc

План-графік_2016-17.pdf

Презентація гуртка_2016-17.pdf

ЗВІТ

про роботу студентського наукового гуртка «Бджільництво» кафедри конярства і бджільництва за 2015/2016 навчальний рік

   Впродовж навчального року робота наукового гуртка «Бджільництво» була спрямована на здобуття студентами факультету тваринництва і водних біоресурсів додаткових теоретичних знань і практичних навичок стосовно біології медоносних бджіл, технологій утримання та розведення бджіл, виробництва, первинної переробки, оцінки якості та зберігання продуктів бджільництва.

  Щорічна діяльність гуртка відбувається відповідно до Положення про гурток, згідно до плану-графіку та реєструється керівником гуртка у журналі відвідування. Основним напрямком діяльності гуртка є навчально-науковий, однак гуртківці, ще займаються дослідною роботою (у рамках Всеукраїнського проекту «Біорізноманіття медоносних і пилконосних рослин України» - http://proekt-bees.jimdo.com); навчальною (майстер-клас «Препарування екзоскелету бджоли» , листопад, 2015; семінар «Наукова школа бджільництва В.А. Нестарводського», грудень, 2015); громадською (семінари для бджолярів практиків у Громадських Організаціях «Спілка Пасічників» Білоцерківського, Рокитнянського районів та м. Березань); профорієнтаційною (поїздка в Чернятинський коледж Вінницького ВДАУ для агітації вступу молодших спеціалістів до НУБіП України); практичною (гуртківці доглядають за бджолиними сім’ями та дослідними ділянками медоносних рослин Голосіївської пасіки та її територією, яка складає 0,5 га).

  Наукова робота гуртківців ведеться згідно тематик дослідних робіт кафедри та обраних тем випускних робіт. Засідання гуртка проходять у лабораторіях корпусу кафедри, на пасіці, а також відбуваються виїзні заняття (ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича НААН України», листопад, 2015).

   У навчальному 2015-2016 навчальному році до складу гуртка входило 28-м студентів: 11-ть другого курсу, 3-є – третього, 2-є – четвертого, 12-ть – студентів магістратури факультету тваринництва та водних біоресурсів. Старостою гуртка є студент 2 курсу Самойленко Вадим В’ячеславович.

   Студенти-гуртківці прийняли участь у 5 конференціях. Серед них:

Міжнародна науково-практична конференція «Біологічно активні продукти бджільництва: актуальні питання одержання, переробки, використання» (2 доповіді; 6 в оргкомітеті, вересень, 2015);

 • Науково-практична конференція слухачів магістратури факультету тваринництва та водних біоресурсів «Актуальні проблеми розвитку тваринництва і рибництва» (2 доповіді, листопад, 2015);
 • Всеукраїнський з’їзд «Гільдія медоварів України» (10 в оргкомітеті, лютий, 2016);
 • 70 студентська науково-практична конференція «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» (5 доповідей, березень, 2016);
 • 6-та Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (4 видруковані тези доповідей, квітень, 2016);
 • International conference «AGROBIODIVERSITY for Improving Nutrition, Health and Life Quality 2016» (2 видруковані статті у Міжнародному збірнику наукових праць, травень, 2016).

  Студенти вдало поєднують роботу у гуртку з навчанням (всі отримують степендію) та спортивно-масовим життям факультету (активно беруть участь різноманітних змаганнях та конкурсарсах – Фестиваль «Голосіївська весна» та інші творчі конкурси, спортивні змагання з підтягування та амреслінгу). З 12-ти магістрів-гуртківців, які захистили дипломи у грудні 2015, 2-є – були відмічені за найкращі випускні роботи, виконані на високому науковому рівні, 3-є – рекомендовані до вступу в аспірантуру, 4-ро – отримали дипломи з відзнакою та грамоти за високі успіхи у навчанні.

Керівник наукового гуртка

ст. викладач кафедри конярства

і бджільництва, к. с.-г. н.                                      ____________ Л. О. Адамчук

 

Директор НДІ технологій та якості

продукції тваринництва                                         _____________ І. П. Чумаченко

У цьому році студентський гурток «Бджільництво» був відзначений дипломом І ступеня на «Фестивалі Студентської Науки-2016».

З роботою гуртка можливо ознайомитися на сайті університету (http://nubip.edu.ua/node/22302) або на офіційній сторінці гуртка у соціальній мережі (http://vk.com/club94127538).

Положення про гурток.pdf

Презентація гуртка 2016.pdf

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «БДЖІЛЬНИЦТВО» НАМ 5 РОКІВ!

       Фахівці галузі бджільництва завжди вирізнялися неординарним мисленням, творчим підходом та винахідливістю. Тож студенти, які вирішили пов’язати свою освіту з бджільництвом також відразу помітні серед інших своєю допитливістю, жагою до знань та схильністю до науки. Для молодих науковців на базі лабораторії «Голосіївська навчально-дослідна пасіка» у 2010 році було створено студентський науковий гурток «Бджільництво».

      Нині, студентському науковому гуртку кафедри конярства і бджільництва НУБіП України «Бджільництво» виповнилося 5 років. За час роботи гуртка в його складі працювали студенти факультетів тваринництва, агробіологічного та ветеринарного.

       Впродовж 2015 року до складу наукового гуртка «Бджільництво» входило 28-м студентів – 11-ть другого курсу, 3-є – третього, 2-є – четвертого, 12-ть – студентів магістратури факультету тваринництва та водних біоресурсів. Старостою гуртка є студент 2 курсу Вадим Самойленко, керівником з 2015 року стала ст. викладач кафедри, к.с.-г.н. Леонора Адамчук, до цього ним завідував професор, д. с.-г.н. Валерій Броварський.

      Наукова робота гуртківців ведеться згідно тематик дослідних робіт кафедри та обраних тем випускних робіт. Засідання гуртка проходять у лабораторіях корпусу кафедри, на пасіці, а також проходять виїздні заняття. Так, навесні та влітку відбуваються поїздки у Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка, де студенти поповнюють гербарій медоносних рослин, досліджують їх морфологію, збирають зразки пилку та нектарників.

     Декілька раз на рік гуртківці відвідують Національний Науковий Центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича». Ознайомитися з історією бджільництва та здобутками українських вчених допомагають експозиції музею бджільництва при Центрі.

   Сучасні технології переробки воскосировини та виробництва вощини, студенти мають можливість вивчати у ТОВ «Київоблбджолопром» у м. Боярка. Окрім цього, на підприємстві виготовляють сучасне обладнання, вулики та будиночки для біорезонансної апітерапії різних конструкцій. З процесами первинної обробки, фасування і маркування продукції бджільництва, гуртківці знайомляться на виробничих комплексах ТОВ «Асканія-Пак» у м. Київ. Показники якості продукції бджільництва гуртківці навчаються визначати на базі Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК у смт. Чабани. Окрім того, «Голосіївська навчально-дослідна пасіка» має достатнє матеріально-технічне забезпечення, тут налічується близько 90 бджолиних сімей, є оглядові нуклеуси для досліджень, зимівник, колекція медоносних рослин (близько 100 видів), колекції продукції бджільництва та музей.

    Проведення семінарів та майстер-класів дозволяє закріпити отримані знання практичними навичками. Так, 04.11.15 р було проведено майстер-клас «Препарування екзоскелету бджоли» професором В. Броварським, та 09.12.15 р. – семінар «Наукова школа бджільництва В.А. Нестарводського» професором В. Поліщуком.

     Результати дослідницької діяльності студенти висвітлюють на конференціях, семінарах, публікують статті у фахових виданнях.

     19-20 березня у 69-ті студентські конференції «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» прийняло участь 13 гуртківців. Серед них: Гончаренко Ігор Вадимович – «Естетика пасіки», Самойленко Вадим В’ячеславович – «Фацелія пижмолиста сорту «Аліна», як джерело корму для бджіл», Мунк Дмитро – «Біографія видатного бджоляра-винахідника Ломакіна Володимира Івановича», Мельник Андрій Євгенійович – «Господарсько-корисні ознаки поліської популяції бджіл», Новицька Анна Тарасівна – «Особливості бонітування бджіл», Стиранка Олександр Олегович – «Сучасні підходи до фасування і маркування меду», Степанова Діана Андріївна – «Формування пізньолітніх джерел корму для бджіл», Гаврилюк Віктор Михайлович – «Хвороба деформації крил або єгиптовіроз бджіл», Полішко Ігор Сергійович – «Перспективи дослідження утримання бджіл за їх використання у біорезонансній терапії», Акульонок Олександра Ігорівна – «Техніка виведення маток», Хоменко Вікорія Максимівна – «Технологія організації нових бджолиних сімей», Редіна Наталя Миколаївна – «Запилення ентомофільних культур закритого ґрунту», Козій Катерина – «Фацелія, як медоносна рослина».

     24-25 вересня на Міжнародній науково-практичні конференції «Біологічно активні продукти бджільництва: актуальні питання одержання, переробки, використання» виступали із доповідями 2 студентки, а всі інші члени гуртка прийняли активну участь у підготовці та організації цієї конференції. Інна Сич підготувала доповідь на тему «Особливості виробництва бджолиного обніжжя в умовах Лісостепу України», Ганна Ягіч – «Влив стимулюючої підгодівлі бджолиних сімей на отримання маточного молочка». Обидві роботи були опубліковані у фаховому виданні Науковий вісник НУБіП України № 223.

26 листопада 2015 р. на науково-практичній конференції слухачів магістратури факультету тваринництва та водних біоресурсів «Актуальні проблеми розвитку тваринництва і рибництва» з доповідями виступили Тетяна Оболонник (тема – «Якість бджолиної матки та способи її виведення») і Ганна Ягіч (тема – «Роль стимулюючої підгодівлі в технології отримання маточного молочка»).

         З 12-ти магістрів-гуртківців, які захистили дипломи у грудні 2015, 2-є – були відмічені за найкращі випускні роботи, виконані на високому науковому рівні (Тетяна Оболонник, Аня Муж), 3-є – рекомендовані до вступу в аспірантуру (Сергій Мороченець, Ганна Ягіч,      Тетяна Облонник), 5-ро – отримали дипломи з відзнакою та грамоти за високі успіхи у навчанні (Інна Сич, Олена Корольчук, Михайло Корибут, Сергій Мороченець).

На завершення, підкреслимо, що на засіданнях гуртка «Бджільництво» завжди панує добра дружня атмосфера, взаємо підтримка та порозуміння, а це сприяє творчій науковій діяльності студентів, їх саморозвитку, а в результаті формуванню нової високоосвіченої спільноти молодих вчених.

Леонора Адамчук,

 

Керівник студентського наукового гуртка «Бджільництво»

 


Коні навколо нас

    Науковий гурток «Коні навколо нас» функціонує з 2003 року. Для студентів гуртка першого року практична частина програми починається з ознайомлення колекційного табуну коней навчально-наукової-виробничої лабораторії конярства. Так і дане чергове засідання студенти факультету тваринництва і водних біоресурсів за ОКР «Бакалавр» виконали згідно теми щодо екстер’єрних особливостей шетлендських поні.

    За студентами гуртку, згідно підгруп, розподілено різновіковий молодняк поні – матеріал для перших наукових досліджень з екстер’єрних та інтер’єрних особливостей коней лабораторії. Методично підгрупи працюють так, щоб і своє зробити і допомогти колегам, адже правильність виконання завдання є успіхом для одержання матеріалу доповіді на студентській конференції у 2015/2016 н.р.

     Кожний індивідуум поні ретельно вимірюється на рівні вимог наукового спрямування та подальшого контролю за лінійним і ваговим ростом.

Виконання завдання методично допомагає та визнає достовірність вихідного матеріалу, до подальшого використання на наступному занятті, керівник наукового гуртка «Коні навколо нас».

Кращі роботи студентів, фахівцями з технології виробництва продукції тваринництва, рекомендуються для публікації у наукових виданнях та всеукраїнських конференціях.

         Після заняття проводиться підсумок виконаної роботи та фото на згадку, адже наступне заняття буде проведено лише після успішного виконання студентами гуртка залікової та іспитової сесії 2015/2016 н. р.

Керівники гуртка «Коні навколо нас»,

професор, д. с.-г. н., 

М. Повозніков

доцент, к.с.-г.н.,

С. Осадчий

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015