Викладачі кафедри

 

Доктор технічних наук, професор
Гребченко Микола Васильович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліни:
1. Електричні системи і мережі
2. Електрична частина електричних станцій
3. Основи релейного захисту та автоматики електричних систем

Сфера наукових інтересів:
Розвиток методів та засобів захисту та діагностування електричних систем

 

 

Доктор технічних наук, професор,заслужений діяч науки і техніки України, Директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
Козирський Володимир Вікторович

Тел.: (044) 527-85-80

Електронна пошта: [email protected] [email protected] [email protected]

У 1978 році закінчив з відзнакою факультет електрифікації Української сільськогосподарської академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України), пройшов шлях від асистента до професора і завідувача кафедри електропостачання. З вересня 2005 року був призначений директором науково-дослідного інституту техніки і технологій, а у 2009 році директором новоствореного навчально-наукового інституту енергетики і автоматики.
За період роботи в університеті вніс вагомий вклад у розвиток навчальної, матеріально-технічної та методичної бази кафедри електропостачання, лабораторій «Апаратури електричних станцій і підстанцій», «Монтажу енергетичного обладнання», «Моделювання процесів в електроенергетичних системах» та ін. Під його керівництвом підготовлено трьох кандидатів і одного доктора технічних наук, навчаються 4 аспіранти.
Значну увагу Козирський В.В. приділяє навчально-методичній роботі. У співавторстві видав підручник «Електропостачання сільського господарства» і декілька навчальних посібників з грифом Міністерства аграрної політики України. Постійно виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях. За вагомий науковий внесок у розвиток теорії і практики функціонування систем електропостачання у 2007 році Козирського В.В. обрано дійсним членом Української академії інженерних наук. За його ініціативи та організації створено два наукових видання - журнали «Електрифікація та автоматизація с.г.» та „Електротехніка і механіка”. Він безпосередню приймав участь в організації ліцензування і акредитації нових спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електрифікація та автоматизація с.г.»., акредитації спеціальностей «Енергетика сільськогосподарського виробництва» і «Автоматизація технологічних процесів» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
За змістовну організацію навчально-виховного процесу, підготовку висококваліфікованих фахівців, наукові здобутки та впровадження наукових розробок у виробництво Козирський В.В. у 2001 р. нагороджений трудовою відзнакою “Знак пошани” Міністерства аграрної політики України, 2005 р. - знаком “Відмінник освіти України”, у 2007 р. – знаком «Почесний енергетик України», а у 2008 році за Указом Президента України присвоєно почесне знання «Заслужений діяч науки і техніки України».
 Викладає дисципліни:
1. Техніка високих напруг
2. Функціональні сплави в засобах електротехніки

Сфера наукових інтересів:
1. Енергозбереження
2. Функціональні сплави з ефектом пам’яті форми
3. Оптимізація режимів роботи систем електро¬постачання

Бібліометрика:

Researcher ID: B-1209-2018

ORCID: 0000-0001-6780-9750

Scopus Author: 57201923300

Google Scholar: LINK

 

кандидат технічних наук, доцент.
Гай Олександр Валентинович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Народився 7 квітня 1979р. у м. Чернігові. У 2001р. закінчив спеціальність «Промислова електроніка» Чернігівського державного технологічного університету.
У 2001-2008рр. працював асистентом кафедри «Електричних систем і мереж» Чернігівського державного технологічного університету. З 2008 і до цього часу доцент кафедри електропостачання НУБіП України, директор НЦЦ енергетичних систем. 

Викладає дисципліни:
1. Перехідні процеси в системах електропостачання та електроенергетиці
2. Надійність та проектування електричних систем
3. Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах
4. Техніка високих напруг
5. Електричні системи та мережі

Сфера наукових інтересів:
1. Надійність систем електропостачання
2. Оптимізація структури електричної мережі з врахуванням джерел розподіленої генерації
3. Енергоаудит підприємств сільськогосподарської галузі
4. Моделювання процесів в об’єктах енергетичного профілю в спеціалізованих програмних продуктах
 

 

Кандидат технічних наук, доцент
Петренко Андрій Володимирович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Народився 04 грудня 1980 року у місті Прилуки Чернігівської області.
Після закінчення загальноосвітньої школи № 1 у м. Прилуки поступив у Прилуцький агротехнічний технікум за спеціальністю "Електрифікація та автоматизація сільського господарства", який закінчив у 2002 р. з відзнакою і здобув кваліфікацію техніка-електрика.
З 2002 по 2004 рр. був студентом у Національному аграрному університеті (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України), де отримав диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю "Механізація та електрифікація сільського господарства" і здобув кваліфікацію бакалавра з енергетики.
В 2005 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва" і здобув кваліфікацію інженера-дослідника із енергетики сільського господарства у Національному аграрному університеті.
З 2005 по 2006 рр. почав працювати молодшим науковим співробітником на кафедрі електропостачання ім. проф. В.М. Синькова у Національному аграрному університеті.
У жовтні 2006 р. поступив на навчання до аспірантури на кафедру електропостачання ім. проф. В.М. Синькова Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи та у 2010 р. під керівництвом доктора технічних наук, доцента Каплуна Віктора Володимировича успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з магнітоелектричним лінійним генератором зворотно-поступального руху".
Свій творчий шлях Петренко Андрій Володимирович присвятив розвитку поновлюваних джерел енергії, вже у якості студента він самостійно пропонував власні теми бакалаврської та магістерської роботи, що стосувалися дослідження процесів та взаємозв'язків у вітроелектричних установках, після успішного захисту яких впевнено крокував до наукової роботи.

Викладає дисципліни:
1. Основи проектування енергетичних об'єктів в АПК
2. Електричні системи та мережі
3. Інтелектуальна власність
4. Малі електричні станції в АПК
5. Малі електричні станції з поновлюваними джерелами енергії
6. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії в АПК
7. Технологія обслуговування та ремонту енергообладнання і засобів автоматизації
8. Технологія обслуговування та ремонт електричних установок систем електроспоживання

Сфера наукових інтересів:
1. Електричні станції (установки) з поновлюваними джерелами енергії
2. Спеціалізовані електричні машини
3. Моделювання електричних і магнітних полів
4. Електропостачання об'єктів (напруга 0,22-10 кВ)
 

 

кандидат технічних наук, доцент
Скрипник Анатолій Миколайович

Тел.:

 Народився 10 лютого 1944 року. В 1961 році закінчив середню школу. Інститут інженерів комунального будівництва (м. Харків) за спеціальністю електропостачання міст і районів закінчив у 1969 році.
Викладає дисципліни:
1. Електропостачання промислових підприємств
2. Критеріальні задачі електропостачання АПК
3. Електрична частина станцій і підстанцій
4. Математичні задачі енергетики
Сфера наукових інтересів:
Моделювання усталених (експлуатаційних) та оптимальних режимів електричних мереж енергосистем.

 

кандидат технічних наук, доцент
Омельчук Анатолій Олександрович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Народився 22 лютого 1960 року в селі Малий Дивлин Лугинського р-ну Житомирської обл.
У 1982 році закінчив з “відзнакою” факультет електрифікації і автоматизації сільського господарства Української сільськогосподарської академії.
З 1986 р. ст. науковий співробітник, з 1988 р. асистент кафедри електропостачання с.-г., з 1991 доцент кафедри електропостачання с.-г., протягом 2007-2008 років виконував обов’язки завідувача кафедри електропостачання с.-г. імені професора Синькова В.М. Національного аграрного університету. 

Викладає дисципліни:
1. Основи електропостачання
2. Проектування систем електропостачання
3. Електропостачання АПК
4.Електричні мережі і системи
5. Електропостачання промислових підприємств
6. Електрична частина станцій і підстанцій

Сфера наукових інтересів:
1. Оптимізація параметрів і режимів роботи систем електро¬постачання
2. Енергозбереження
3. Підвищення ефективності систем електроспоживання


 

 

кандидат технічних наук, доцент
Волошин Семен Михайлович

Тел.: +38 096 932 50 07

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Народився 4 червня 1981 р. в с. Подвірне, Новоселицького району, Чернівецької області.
В 2003 р. закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва ". В 2006 р. закінчив аспірантуру в Національному аграрному університеті за спеціальністю "Електротехнології та електрообладнання в АПК". Після закінчення аспірантури працює асистентом на кафедрі електропостачання. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію за темою "Електротермомеханічний привод фрамуг теплиць на основі сплавів з ефектом пам'яті форми". З 2008 р. займає посаду доцента кафедри електропостачання.
 

Викладає дисципліни:
1. Основи електропостачання
2. Електричні мережі і системи
3. Енергоменеджмент і енергоаудит
4. Економічна ефективність енергетичних систем

Сфера наукових інтересів:
1. Оптимізація режимів роботи систем електро¬постачання
2. Енергетичний менеджмент та аудит
3. Енергозбереження
4. Автономні та нетрадиційні джерела живлення
5. Облік енергоресурсів

 

Google Scholar

ORCID
 

 

кандидат технічних наук, доцент
Макаревич Світлана Сергіївна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліни:
1. Основи електропостачання
2. Електричні апарати станцій і підстанцій
3. Надійність і проектування електричних систем
4.Електрозабезпечення підприємств галузі

Сфера наукових інтересів:
1. Математичне моделювання автономних систем електроживлення з компенсованими асинхронними машинами
2. Дослідження сумісної роботи різнорідних електричних машин в автономному електромеханічному комплексі
3. Розрахунок динамічного тарифу в електричних мережах напругою до 35 кВ
4. Електричне проектування зовнішніх та внутрішніх об’єктів
5. Малі електростанції
 

 

Старший викладач
Трондюк Василь Селантійович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліни:
1. Електропостачання АПК
2. Монтаж енергообладнання і систем керування
3. Основи проектування енергетичних об’єктів
4. Основи монтажу ЛЕП
5. Основи проектування механічних частин ЛЕП

Сфера наукових інтересів:
Автоматизовані системи контролю та управління електроспоживанням
 

 

Старший викладач
Рубан Олександр Васильович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Народився 6 березня 1956 року на Сумщині. Після закінчення 8-го класу Путивльської СШ №2 вступив до Київського геологорозвідувального технікуму.
Трудову діяльність розпочав в 1974 році в Киргизькій геолого-геофізичній експедиції. Після закінчення технікуму працював в Казахській РСР звідки був призваний до лав Радянської армії. Після звільнення поступив на підготовче відділення, а потім факультет автоматизації сільського господарства УСГА. Після закінчення УСГА працював на посадах стажера, асистента та старшого викладача факультету електрифікації і автоматизації сільського господарства.
 

Викладає дисципліни:
1. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
2. Основи метрології і електричного вимірювання
3. Стандартизація, технологічні вимірювання та прилади

Сфера наукових інтересів:
Автоматизовані системи контролю та управління електроспоживанням
 

 

Асистент
Мартинюк Лілія Володимирівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 Викладає дисципліни:
1. Основи проектування енергетичних об’єктів
2. Електричні системи та мережі
3. Малі електричні станції в АПК
4. Технологія обслуговування та ремонту обладнання

Сфера наукових інтересів:
1. Енергозбереження
2. Автономні та нетрадиційні джерела енергії
3. Комбіновані (гібридні) системи енергоживлення

 

Асистент
Ликтей Вікторія Володимирівна

Тел.:

Народилася 26 березня 1991 року в м. Бережани Тернопільської області. У 2011році закінчила ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» за спеціальністю «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та отримала кваліфікацію бакалавра техніка-електрика.
З 2011 по 2012роки навчалася у магістратурі Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства».
У 2013 році продовжила навчання в аспірантурі НУБіП України за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи».
Тема дисертаційної роботи: «Математичне моделювання електроприводу спеціальної конструкції з урахуванням нелінійності магнітної характеристики сталі» (науковий керівник: доц., д.т.н. Жильцов А.В.).
Кількість публікацій: 3 статті і 5 тези доповідей (у співавторстві).

 

 

 

Асистент
Устимчук Віталій Валентинович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 Викладає дисципліни:
1. Автоматизовані системи управління
2. Автоматизовані системи управління і контролю
3. Енергетичний контроль та експериментальні методи досліджень

Сфера наукових інтересів:
1. Біоенергетичні комплекси
2. Альтернативні джерела енергії
3. Автоматизовані системи управління і моніторингу
4. Силове комутаційне обладнання
5. Інтелектуальні системи управління

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)