Склад кафедри

                    Зліва направо:

№пп
Прізвище, ім'я та
по батькові
Посада, почесні звання

Сидять

1.Зібцев Сергій Вікторовичпрофесор, доктор сільськогосподарських наук
2.Яворовський Петро Петоровичпрофесор, доктор сільськогосподарських наук
3.Пузріна Наталія Василівназаступник завідувача кафедри, доцент, кандидат сільськогосподарських наук
4.
Бондар Анатолій Омелянович 
завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук, „Заслужений лісівник України”, „Відмінник лісового господарства України”
5.Кульбанська Іванна Миколаївнастарший викладач, кандидат біологічних наук
6.Гойчук Анатолій Федоровичпрофесор, доктор сільськогосподарських наук
7.Гриб Володимир Макаровичпрофесор, доктор сільськогосподарських наук

Стоять

8.Сошенський Олександр Михайловичдоцент, кандидат сільськогосподарських наук
9.Дітковська Асмік Геворківна старший лаборант
10.Гуржій Роман Віталійовичаспірант
11.Петілов Андрій Борисовичзавідувач лабораторією
12.Рибальченко Надія Анатоліївнастарший лаборант
13.Білоус Валентин Михайловичдоцент, кандидат сільськогосподарських наук
14.Горбаченко Софія Сергіївна старший лаборант
16.Бойко Ганна Олексіївнастарший викладач, кандидат сільськогосподарських наук 
17.Гуменюк Василь Володимировичдоцент, кандидат сільськогосподарських наук
18.Виговський Андрій Юрійовичдоцент, кандидат сільськогосподарських наук
19.Сендонін Сергій Євгеновичдоцент, кандидат сільськогосподарських наук
20.Мошенська Вікторія Вікторівнааспірант
21.Білоус Максим Михайловичдоцент, кандидат сільськогосподарських наук
22.Токарева Ольга Вікторівна доцент, кандидат сільськогосподарських наук
23.Шевченко Сергій Миколайовичзавідувач лабораторією
24.Наджос Віктор Григоровичлаборант
25.Левченко Вячеслав Володимировичдоцент, кандидат сільськогосподарських наук
 26.Матейко Іван Михайлович доцент, кандидат сільськогосподарських наук

 

Завідувач кафедри
Бондар Анатолій Омелянович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук, професор.

Працює на кафедрі з 2006 року.

Забезпечує викладання навчальної дисципліни: „Лісівничі методи підвищення продуктивності лісів”.

Коло наукових інтересів стосується дослідження теоретичних основ і методів створення та вирощування високопродуктивних штучних дубових насаджень з участю інтродукованих і аборигенних лісових порід в умовах центральної частини України.

 

Заступник завідувача кафедри
Пузріна Наталія Василівна

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

    Кандидат сільськогосподарських наук (2005), доцент (2010), член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2019). Є автором 35 наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси пов’язані з вивченням ентомокомплексів лісових біоценозів України, охороною і захистом лісових екосистем.
  Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: «Лісова ентомологія», «Математичне моделювання динаміки чисельності шкідників та збудників хвороб лісу», «Прогноз збудників хвороб та шкідників».

    Здійснює аспірантську підготовку. Є керівником випускних бакалаврських і магістерських дипломних робіт.

 

Професор
Яворовський Петро Петрович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук.

Працює на кафедрі з 2012 року. Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Лісознавство», «Рекреаційне лісівництво», «Лісова пірологія», «Екологія лісових пожеж», «Організація охорони лісів від пожеж».

Наукові інтереси пов’язані з удосконаленням вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин, регуляцією стійкості рослин до урбогенних стресових чинників, моніторингом пожежної небезпеки в лісах та розробкою заходів щодо її зменшення, рекреаційним облаштуванням зелених зон населених пунктів України

 

 

Професор
Зібцев Сергій Вікторович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук.

Працює на кафедрі з 2000 року. Забезпечує викладання навчальних дисциплін: „Регулювання продуктивності лісів”, „Світове лісове господарство і лісові ресурси”, „Лісова пірологія”, цикл дисциплін магістерської програми дослідницької спеціалізації „Теоретичні основи моніторингу та зниження ризику лісових пожеж”.

Наукові інтереси пов’язані з вивченням пожежної небезпеки лісів, енергетичного потенціалу лісової біомаси, видового і екосистемного біорізноманіття, екологічного та радіаційного моніторингу лісів, соціальних аспектів добровільної лісової сертифікації.

Директор Глобального Центру моніторингу пожеж серед країн Балтії і Східної Європи та представляє інтереси України у Міжнародній стратегії ООН із зменшення катастроф.

Гіперпосилання на Scopus: www.scopus.com/authid/detail.uri

Гіперпосилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations

Файл CV: sites/default/files/u259/cv_sergiy_zibtsev_ukraine_nubip_05_2019.pdf

 

Професор
Гриб Володимир Макарович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Професор, доктор сільськогосподарських наук (2013). Автор і співавтор понад 80 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 5 патентів на винаходи. Нагороджений подякою Київського міського голови (2015)
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: підсочка лісу, основи лісоексплуатації.

 

Професор
Гойчук Анатолій Федорович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

    Доктор сільськогосподарських наук (1999). Академік лісівничої академії наук України (2002). Член Нью-Йоркської академії наук (2018). Відмінник аграрної освіти України (2008, 2011). Відмінник лісового господарства України (2011). Член відділення наукового забезпечення трансферу інновацій УААН, член Вченої ради НУБіП України, член спеціалізованої вченої ради НУБіП України. Працював на посаді заступника і директора Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Мінагрополітики України. За вагомий особистий внесок у розвиток аграрної освіти і науки та впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

    Є автором понад 200 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 11 монографій, 9 підручників та навчальних посібників, 39 патентів.

    Член двох спеціалізованих вчених рад НУБіП. Член редколегії «Наукових праць Лісівничої академії наук України» та електронного журналу "Лісове і садово-паркове господарство" НУБіП України. Науковий консультант реферативного журналу „Агропромисловий комплекс”. Наукові інтереси пов’язані з екологічними проблемами довкілля, взаємодією автотрофних і гетеротрофних організмів у формуванні стійких біоценозів, охороною і захистом природних екосистем.

   Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Лісова фітопатологія», "Лісова фітопатобактеріологія", «Патологія лісу з основами рослинного імунітету». Здійснює аспірантську підготовку, підготував 6 кандидатів наук. Є керівником випускних бакалаврських і магістерських дипломних робіт.

 

Доцент
Сендонін Сергій Євгенович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Працює на кафедрі з 2006 року.

Забезпечує викладання дисципліни «Лісівництво», а також лабораторно-практичних занять з дисциплін: „Лісівництво”, „Лісова пірологія”, „Рекреаційне лісівництво”.

Досліджує вплив абіотичних факторів на природне поновлення лісу у дібровах Лісостепу України.

 

Доцент
Левченко Вячеслав Володимирович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук.

Працює на кафедрі з 2002 року.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: „Лісівництво”, „Лісова пірологія”, „Біологічні основи рубок догляду”, "Недеревна продукція та побічні користування лісом", „Лісові горючі матеріали”.

Наукові дослідження присвячені вивченню природного поновлення деревних видів у лісах України.

 

Доцент
Токарева Ольга Вікторівна

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук.

Працює на кафедрі з 2003 року.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Лісознавство», «Рекреаційне лісівництво», «Основи фахової підготовки», «Поведінка лісових пожеж», «Недеревні ресурси лісу», «Регулювання продуктивності лісів».
 

Наукові інтереси пов’язані з оцінкою рекреаційного користування лісу, фітоклімату, впливу рекреації на лісостани.

 

Доцент
Виговський Андрій Юрійович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

 Кандидат технічних наук (2006). Автор та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. двох монографій, одного навчального посібника та 2 патентів України на корисну модель.
Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: механізація лісогосподарських робіт,  механізація садово-паркового господарства, проектування технічних систем лісового комплексу.

 

Доцент
Білоус Максим Михайлович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

 Кандидат сільськогосподарських наук (2009). Автор і співавтор понад 45 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій.
Читає курс лекцій з дисциплін «Лісові дороги і транспорт лісу» та «Транспорт лісу», а також веде лабораторно-практичні заняття, курсове проектування і навчальні практики з дисциплін: «Механізація лісогосподарських робіт», «Проектування технічних систем лісового комплексу». Керує підготовкою випускних кваліфікаційних робіт студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр».
Наукові дослідження пов’язані із сучасними методами і технологіями відтворення лісових насаджень в умовах антропогеннозмінених агроладшафтів України.

 

Доцент
Матейко Іван Михайлович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

 Кандидат сільськогосподарських наук (2014).
Дисципліни за викладання яких є відповідальним: механізація садово-паркового господарства; переробка деревини; підсочка лісу.
Автор та співавтор 18 наукових та науково-методичних праць, у тому числі двох нормативних довідників.
Керівник студентського гуртка кафедри з 2016 року.

 

Доцент
Гуменюк Василь Володимирович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук.

Працює на кафедрі з 2014 року.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Лісознавство», «Лісівництво», «Лісова пірологія».

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями постпірогенного відновлення соснових насаджень Центрального Полісся України внаслідок особливо великих пожеж.

 

Доцент
Сошенський Олександр Михайлович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

       Кандидат сільськогосподарських наук.

    Випускник Кременецького лісотехнічного коледжу (2009) та лісогосподарського факультету ННІ ЛіСПГ Національного університету біоресурсів і природокористування України (2012). Аспірант денної форми навчання в НУБіП України (2013-2016). Асистент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування ННІ ЛіСПГ (2015-2018). Старший викладач кафедри лісівництва (з 2018 р.).
  Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Лісівництво», «Лісознавство», «Лісова пірологія», «Рекреаційне лісівництво».

    Коло наукових інтересів пов'язане з оцінкою лісових ресурсів та дослідженням теоретичних основ лісової пірології.

 

Доцент
Білоус Валентин Михайлович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

   Кандидат сільськогосподарських наук (2015 р.).

  Має 30 наукових праць, в т.ч. 1 монографія. Наукові інтереси пов’язані з відновленням природних популяцій мисливських видів птахів.

   Забезпечує викладання дисциплін: «Лісова зоологія», «Раціональне використання та оптимізація мисливських угідь», «Мисливські ресурси України і світу», «Стандартизація і сертифікація мисливської продукції», «Іммобілізація і транспортування тварин».

        Є керівником випускних бакалаврських і магістерських дипломних робіт.

 

Старший викладач
Кульбанська Іванна Миколаївна

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

   Кандидат біологічних наук (2016 р.).

   Має 38 наукових праць. 

    Забезпечує викладання дисциплін: «Інтегрований захист лісу», «Лісова нематологія», «Вольєрне утримання та транспортування диких ратичних», «Мисливський туризм та регіональні особливості мисливства», «Біологія та етологія мисливських тварин», «Захист декоративних рослин від шкідників та збудників хвороб», «Продукція полювання».

   Наукові інтереси пов’язані з теоретико-прикладними аспектами дослідженням бактеріальної патології лісових деревних рослин.

 

 

Старший викладач
Бойко Ганна Олексіївна

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

  Кандидат сільськогосподарських наук (2018).
  Працює на кафедрі з 2018 року.

  Автор та співавтор понад 17 наукових праць, у т.ч. трьох патентів України на корисну модель.

  Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: «Лісова фітопатологія», «Шкідники та збудники декоративних рослин», «Мисливське собаківництво», «Звірівництво та основи хутрового товарознавства».

  Наукові інтереси пов’язані з вивченням мікобіоти сосни звичайної в лісостанах України.

 

Завідувач лабораторією
Шевченко Сергій Миколайович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

   Відповідає за Музей лісових звірів і птахів ім. професора О. О. Салганського. Проводить освітньо-просвітницькі екскурсії, забезпечує зберігання чучел експозиції, фондової колекції та навчальних експонатів.

   Є автором і співавтором 11 наукових публікацій, в т. ч. 1 монографії.

 

Завідувач лабораторією
Петілов Андрій Борисович

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

  Відповідає за лабораторію інженерно-технічного забезпечення лісового комплексу, де створено демонстраційно-навчальну експозицію обладнання компанії STIHL та МоторСіч, для презентації нових механізмів, проведення практичних занять, діагностики, ремонту, регулювання вузлів і агрегатів та обслуговування техніки.

 

Старший лаборант
Горбаченко Софія Сергіївна

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Працює на кафедрі з 1986 року. Забезпечує організацію навчального процесу, здійснює діловодство кафедри.

 

Старший лаборант
Дітковська Асмік Геворківна

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

Працює на кафедрі з 2000 року. Забезпечує збереження та належний стан навчальних посібників, обладнання, документації.

 

Старший лаборант
Рибальченко Надія Анатоліївна

Тел.: (044)-527-82-82

Електронна пошта: [email protected]

    Забезпечує організацію навчального процесу, здійснює діловодство кафедри.

 

Аспірант
Мошенська Вікторія Вікторівна

Тел.: (044)-527-82-82

 Аспірант кафедри з 2016 року. Наукові дослідження пов’язані з особливостями агротехніки вирощування садивного матеріалу горіха чорного з закритою кореневою системою та введенням його у лісові культури в умовах Правобережного Лісостепу України.

 

Аспірант
Гуржій Роман Віталійович

Тел.: (044)-527-82-82

Аспірант кафедри з 2016 року. Наукові дослідження пов’язані з прогнозуванням пожеж, пожежною небезпекою та накопиченням лісових горючих матеріалів в умовах Київського Полісся України.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook