Кафедра аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука

Наукова робота

    Кафедра забезпечує підготовку кандидатів (докторів філософії) і докторів юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – «земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право». За час функціонування аспірантури та докторантури на кафедрі на початок 2016 р. підготовлено і захищено 18 кандидатських і 2 докторських дисертації за вказаною спеціальністю. Щорічно в аспірантурі навчаються сумарно понад 10 аспірантів.
Здійснюється науково-дослідна робота за темою 110/50-ф «Проблеми удосконалення системи аграрного законодавства» (2012-2016 рр. – науковий керівник теми – д.ю.н., проф. В.М. Єрмоленко);
Подано пропозиції до МОН України за темами:
1. «Правове забезпечення сільського туризму в Україні» (науковий керівник теми – д.ю.н., доцент О.В. Гафурова);
2. «Правове регулювання екологічної безпеки у сільському господарстві України» (науковий керівник теми – д.ю.н., проф. В.М. Єрмоленко).
Колектив кафедри регулярно публікує монографії, статті і тези виступів на конференціях та круглих столах. За період 2010-2015 рр. опубліковано:
– 15 монографій (7 одноосібних та 8 у співавторстві);
– 128 статей у наукових фахових виданнях, визначених МОН України, з них у зарубіжних виданнях – 11.

– 168 тез міжнародних і всеукраїнських конференцій та круглих столів.
Кафедра є базовою для випуску фахового журналу «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право» (за науковою редакцією д.ю.н., проф. В.М. Єрмоленка).
На базі кафедри в 2015 році (22-23 травня) проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права», присвячену 90-річчю від народження доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України В.З. Янчука (понад 100 учасників з усіх юридичних інституцій України).

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook