Гурток з програмування

Наукові праці

Наукові публікації, участь у конференціях

2022-2023 н.р.

У п’ятий раз на базі кафедри комп’ютерних наук відбулася V Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція студентів і аспірантів “Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп'ютерних систем 2023”, і у п’ятий раз гуртківці приймали активну участь. Учасники гуртка виступали з доповідями:

1. Матвєєв Михайло Андрійович, тема «Використання методів Data Mining в молочному скотарстві»
2. Пазій Олександра Олександрівна, тема «Використання методів Data Mining для аналітики систем обліку складських операцій»
3. Кищук Олексій Миколайович,  тема «Програмний додаток для обліку тварин в собачому притулку»
4. Мамонтова Діана Віталіївна, 4 курс, КН, тема «Інформаційно-управляюча система розподілу задач і контролю їх виконання в компанії»
5. Москаленко Давид Юрійович, тема «Програмне забезпечення з моніторингу екологічних параметрів навколишнього середовища».
Магістри виступали на пленарному засіданні, а бакалаври на своїй секції.
По завершенню відбулося голосування для визначення найкращої доповіді.
За результатами цього голосування найкраща доповідь - «Програмний додаток для обліку тварин в собачому притулку», яку зробив Кищук Олексій.
Вітаємо! І бажаємо успіхів усім молодим науковцям!

2020-2021 н.р.

27 квітня 2021 року відбулося засідання гуртка з приводу підготовки учасників гуртка до представлення результатів своєї наукової роботи на ІV Всеукраїнській науково-практичної інтернет-конференції студентів і аспірантів “Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп'ютерних систем 2021”. Засідання проводилося в дистанційному режимі, за допомогою платформи Discord.
У засіданні взяли участь магістри та бакалаври спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення»:

 • Фуголь Максим та Фуголь Аліна, які на конференції представляли спільну доповідь «Програмне забезпечення аналітичного представлення тривимірних моделей»;
 • Шевченко Дмитро з доповіддю «Експертна система на основі платформи SYMS MARKETPLACE»;
 • Пронішина Катерина з доповіддю «Дослідження використання методу NAIVE BAYES для вирішення задачі класифікації в розрізі СППР керівництва перепелиного господарства»;
 • Лендєл Марина з доповіддю «Інформаційна управляюча підсистема автоматизованої системи управління мікрокліматом у теплиці»;
 • Басов Гліб з доповіддю «Iнтелектуальна система для прогнозування результатів для букмекерської контори»;
 • Бабін Євгеній з доповіддю «Автоматизована система цифрової дистрибуції на базі міросервісної архітектури»;
 • Крупко Богдан, Понзель Ярослав, які представляли спільну доповідь «Cистема підтримки прийняття рішень з управління шкільним харчуванням»;
 • Сарабанський Олександр, Савін Ілля, Юзвик Андрій зі спільною доповіддю «Система моніторингу екологічних параметрів навколишнього середовища».

Керівник гуртка, Голуб Б.Л., надала рекомендації кожному з присутніх, з приводу того, що та як їм варто висвітлити під часу виступу на конференції.
За результатам проведення конференції учасники гуртка зайняли призові місця:

 • Фуголь Максим та Фуголь Аліна – І місце серед бакалаврів;
 • Лендєл Марина – ІІ місце серед бакалаврів;
 • Пронішина Катерина – ІІ місце серед магістрів;
 • Крупко Богдан та Понзель Ярослав – ІІІ місце серед магістрів.

Дипломи призерів конференції:

 

Диплом Фуголь Максима та Фуголь Аліни за 1 місце серед бакалаврів

Диплом Лендєл Марини за ІІ місце серед бакалаврів

Диплом Пронішиної Катерини за ІІ місце серед магістрів

Диплом Крупка Богдана та Понзеля Ярослава за ІІІ місце серед магістрів

29.04.2021 року учасники гуртка представляли результати своїх досліджень на ІV Всеукраїнській науково-практичної інтернет-конференції студентів і аспірантів “Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп'ютерних систем 2021”. 
В розрізі підготовки до конференції  відбулося засідання гуртка. Засідання проводилося в дистанційному режимі, за допомогою платформи Discord. Керівник гуртка, Голуб Б.Л., надала рекомендації кожному з присутніх, з приводу того, що та як їм варто висвітлити під часу виступу на конференції.
Свої роботи представляли магістри та бакалаври спеціальностей «Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення»:
• Фуголь Максим та Фуголь Аліна, які на конференції представляли спільну доповідь «Програмне забезпечення аналітичного представлення тривимірних моделей»;
• Шевченко Дмитро з доповіддю «Експертна система на основі платформи SYMS MARKETPLACE»;
• Пронішина Катерина з доповіддю «Дослідження використання методу NAIVE BAYES для вирішення задачі класифікації в розрізі СППР керівництва перепелиного господарства»;
• Лендєл Марина з доповіддю «Інформаційна управляюча підсистема автоматизованої системи управління мікрокліматом у теплиці»;
• Басов Гліб з доповіддю «Iнтелектуальна система для прогнозування результатів для букмекерської контори»;
• Бабін Євгеній з доповіддю «Автоматизована система цифрової дистрибуції на базі міросервісної архітектури»;
• Крупко Богдан, Понзель Ярослав, які представляли спільну доповідь «Cистема підтримки прийняття рішень з управління шкільним харчуванням»;
• Сарабанський Олександр, Савін Ілля, Юзвик Андрій зі спільною доповіддю «Система моніторингу екологічних параметрів навколишнього середовища».
За результатам проведення конференції учасники гуртка зайняли призові місця:
• Фуголь Максим та Фуголь Аліна – І місце серед бакалаврів;
• Лендєл Марина – ІІ місце серед бакалаврів;
• Пронішина Катерина – ІІ місце серед магістрів;
• Крупко Богдан та Понзель Ярослав – ІІІ місце серед магістрів.
 
Дипломи призерів конференції:

 

 

2019-2020 н.р.
Участь в конференціях:
• Участь в ІІІ Всеукраїнської студентської конференції "Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп'ютерних систем ‘ 2020" – 10 тез;
• Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта» - 7 тез:
1)АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЦИФРОВОЇ ДИСТРИБУЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ КНИЖОК - Бабін Є.,
2) ІНТЕРАКТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ - Грибков А.,
3)ІНФОРМАЦІЙНА УПРАВЛЯЮЧА ПІДСИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ У ТЕПЛИЦІ - Лєндєл М.,
4)ПІДСИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ШКІЛЬНИМ ХАРЧУВАННЯМ - Понзель Я.,
5) АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ОБ'ЄКТОМ- Пронішина К.,
6) МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОЄКТУВАННЯ ТРИВИМІРНИХ ОБ`ЄКТІВ - Фуголь А., Фуголь М.
7) ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ SYMS MARKETPLACE - Шевченко Д.
• Члени гуртка представляли свої доповіді під час засідань секцій конференцій у дистанційному режимі.

2018-2019 н.р.
Кількість фахових статей: 1

 1. Голуб Б.Л., Ветрова Д.В., Пронішина К.О. Програмна система формування розкладу занять у закладі вищої освіти. Математичні машини і системи. 2019. №4. 9 с. Члени гуртка приймають активну участь у роботі конференцій (на фото - члени гуртка на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ '2019").

Кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка: 24

 1. Зі збірника матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ '2019", 4-5 квітня 2019 р., м. Київ, НУБіП України
 2. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ЛОГІСТИКИ ЗАМОВЛЕНЬ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ – Артемчук Д.С., науковий керівник Голуб Б.Л.
 3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ СЕРВІСІВ НА ОСНОВІ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ – Дарчук О. Б., науковий керівник Голуб Б. Л.
 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ СКОРОЧЕНИХ НАЗВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ – Пронішина К.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
 5. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ DATA MINING В ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТАХ MICROSOFT EXCEL ТА POWER BI DESKTOP – Терехов І.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
 6. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ПАЦІЄНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ – Бєлая О.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
 7. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНТЕГРАЦІЇ НЕСТРУКТУРОВАНОІ ІНФОРМАЦІЇ В СТРУКТУРОВАНУ СИСТЕМУ – Ветрова Д.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
 8. АДМІНІСТРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ – Глива І.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
 9. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ SQL ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ – Гречуха А.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
 10. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ С/Г ПІДПРИЄМСТВ – Новіцька Д.П., науковий керівник: Голуб Б.Л.

Зі збірника матеріалів X міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКОНОМІКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА '2019», 13-14 листопада 2019 року, м. Київ, НУБіП України

 1. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ЛОГІСТИКИ ЗАМОВЛЕНЬ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ – Артемчук Д.С.
 2. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОДАЖУ КНИГ ТА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПЛАТФОРМИ – Бабін Є.С.
 3. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА “ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА КАРТКА” – Баланович І.П.
 4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРУНТУ – Бєлая О.О.
 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ –Ветрова Д.В.
 6. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАДАЧАХ СЕЛЕКЦІЇ ТВАРИН – Глива І.О.
 7. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ ГІДРОПОНИХ СИСТЕМ – Головатенко А. В.
 8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ – Камлук І.Ф.
 9. ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОРАДНИЦТВА – Крупко Б.О.
 10. СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ «ПОМІЧНИК АБІТУРІЄНТА» – Мічак А.В.
 11. СЕРВІСНА ЧАСТИНА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ – Пронішина К.О.
 12. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАННЯ УЧНІВ – Філоненко А.Ю.
 13. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ У ПРОСТОРІ – Фуголь М.Д.
 14. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇЇ СЕРЕД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ – Шевченко Д.В.
 15. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА ДЛЯ ОБЛІКУ ВЛАСНИХ ВИТРАТ – Яремчук Ю. І.

Кількість виступів студентів-учасників гуртка в семінарах, конференціях, тощо: 24 тези (див. вище).


2017-2018 н.р.
Кількість тез, матеріалів доповідей членів гуртка: 19
Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем '2018", 29-30 березня 2018 р., м. Київ, НУБІП України
1. Програмне забезпечення системи управління розкладом занять у вищому навчальному закладі - Артемчук Д.С., науковий керівник Голуб Б.Л.
2. Методи створення системи аналізу тренувань у розрізі мережі спортивних закладів - Барабаш О.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
3. Автоматизоване робоче місце спеціаліста з розподілу навчального навантаження кафедри ВНЗ -Глива І.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
4. Система управління та забезпечення життєдіяльності агрокультур на базі контролерів «Аrduino» - Головатенко А.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
5. Створення інформаційної сппр на прикладі процесу вирощування біотехнічних об'єктів - Гудзь О.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
6. Система моніторингу та аналізу пожеж природного і техногенного характеру - Зубарь Б.Г., науковий керівник Голуб Б.Л.
7. Інформаційна управляюча система моніторингу та аналізу виборчого процесу - Левицький Р.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
8. Інтeлeктуaльнa тeхнoлoгія aнaлізу якoсті oсвіти у вищoму нaвчaльнoму зaклaді - Михaлюк Л.С., науковий керівник Голуб Б.Л.
9. Залучення інвестицій на основі аналізу ефективності розробки програмних продуктів - Олійник О.Д., науковий керівник Голуб Б.Л.
10. Система аналізу перевезення та збуту продукції, що потребують спеціальних умов зберігання - Пасічник В.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
11. Система підтримки прийняття рішень з питань управління ботанічним садом - Томаченко М.О., науковий керівник Голуб Б.Л.
12. Сппр керівництва сільськогосподарського підприємства по утриманню ВРХ - Якубін О.В., науковий керівник Голуб Б.Л.
 
Матеріали ix міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта '2018», 14-15 листопада 2018 року, м. Київ, НУБІП України
13. Автоматизоване робоче місця спеціаліста з планування розкладу занять студентів навчального відділу ЗВО - Пронішина К.О., Ветрова Д.В.
14. Методи, моделі та інформаційні технології в СПР по інвестуванню у кібербезпеку об’єктів інформатизації - Плиска Л.Д.
15. Автоматизована система обліку пацієнтів відділення хірургічного профілю – Бєлая О.О.
16. Автоматизована система управління та показу даних спортивних турнірів - Понзель Я.Ю.
17. Інформаційна система обліку діяльності с/г підприємств - Новіцька Д.П.
18. Система підтримки прийняття рішень з питань логістики замовлень молочних продуктів - Артемчук Д.
19. Система підтримки прийняття рішень управлінням мережою гідропонних систем - Головатенко А.В.
 
2016-2017 н.р.
Члени гуртка під керівництвом керівника гуртка виступили із доповідями на Міжнародних науково-практичних конференціях:
«Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта'2015» (19-20 листопада 2015 р.):
1. «Застосування алгоритму Мicrosoft logistic regression в інтелектуальному аналізі даних на прикладі державного племінного реєстру України»,  Б.Л. Голуб,  А.В. Матюшенко.
2. «Інформаційна управляюча система фахівця по сертифікації сортів рослин України», Б.Л. Голуб, В.Ю. Трохименко.
3. «Автоматизована система обробки робочих параметрів процесу діяльності поштових відділень», Б.Л. Голуб, Д.В. Коваленко.
4. «Система підтримки прийняття рішень керівництвом мережі магазинів по продажу електроніки», Б.Л. Голуб, А.С. Якубенко
5. «Автоматизована система обліку, документообігу та аналізу лікарняних кас», Б.Л. Голуб, В.Ю. Литвин.
6. «Система обліку і аналізу параметрів процесу парування і отелення ВРХ», Б.Л. Голуб, Ю. М. Бадзюх.
7. «Автоматизована система визначення та аналізу показників придатності рослин для поширення в Україні», Б.Л. Голуб, М.С. Борисов.
«Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористування» (23–24 червня 2016 р.):
9. Голуб Б. Л., Трохименко В. «Сравнение моделей нейронных сетей однослойного персептрона Розенблатта и радиально-базисных функций на основе стохастических данных».
10. Golub B., Trokhymenko V., «The role of  bots in everyday life». 
Всі тези доповідей опубліковані у збірниках.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook