Кафедра фінансів

Наукова робота кафедри

Наукові дослідження кафедри здійснюються за темами: «Трансформація бюджетної системи України», «Інвестиційне забезпечення аграрного сектору економіки України», «Венчурне фінансування агропромислових підприємств».
На кафедрі за останні 3 роки відбулося 2 захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Результати наукових досліджень працівники кафедри публікують у наукових вітчизняних та зарубіжних виданнях.
                     
У 2013–2018 рр. викладачами кафедри було видано 15 одноосібних та колективних монографій, зокрема: «Фінансове забезпечення розвитку корпоративного управління в аграрному секторі економіки України» (д.е.н., проф. Давиденко Н.М., 2013 р.); «Фінансова безпека аграрних формувань» (д.е.н., проф.Давиденко Н.М., 2013 р.); «Фінансове забезпечення аграрних формувань України» (д.е.н., проф.Давиденко Н.М., 2016 р.), «Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів господарювання» (за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко, 2016 р.), «Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід» за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко, 2017 р.), «Фінансове забезпечення розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції» (д.е.н., проф. Кваша С.М., д.е.н., проф. Давиденко Н.М. та ін., 2018 р.), 130 статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних (Scopus, Web of Science, РИНЦ та ін.).
 
Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є:
- перспективи розвитку фінансового забезпечення аграрного сектору України;
розробка заходів щодо вдосконалення системи фінансових відносин в аграрному секторі;
- фінансова політика сталого розвитку сільських територій;
- розробка та впровадження сучасної методології фінансового менеджменту та ринкового фінансового інструментарію в підприємствах АПК;
- оптимізація джерел фінансування та мінімізації ризиків в аграрному секторі;
- фінансова політика відтворення капіталу у сільському господарстві;
- механізм підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств;
- проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору;
- державно-приватне партнерство в галузі фінансів;
- проблеми вдосконалення системи оподаткування в сільському господарстві.;
- механізм оподаткування аграрних товаровиробників та сільського населення;
- управління податковими зобов’язаннями суб’єктів господарювання;
- перспективи розвитку системи формування та використання коштів місцевих бюджетів за умов децентралізації фінансових ресурсів;
- державні цільові програми підтримки товаровиробників через податкові важелі;
- дослідження фінансових аспектів природокористування аграрного сектору;
- екологічна економіка та фіскальне регулювання;
- оцінка системи державних фінансів та державної підтримки аграрного сектору;
- публічні фінанси;
- оцінка бюджетних витрат та ефективності бюджетних програм.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook