Науково-виробнича лабораторія "Міцелій"

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, корп. №4, к. 53-54

Тел.: (044) 527-87-61

Завідувач:
Гентош Дмитро Тарасович

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач

 

Завданнями Лабораторії є:
- поглиблення та закріплення теоретичних знань з фахових дисциплін, забезпечення практичного навчання та науково-дослідницької роботи студе-нтів, аспірантів, докторантів;
- проведення сучасних пошукових прикладних наукових досліджень та інноваційної діяльності науково-педагогічними працівниками;
- створення вихідного матеріалу пшениці та ріпаку, стійкого проти хво-роб для подальшого використання його в селекційному процесі;
- проведення первинного насінництва сортів сільськогосподарських культур, створених співробітниками лабораторії фітопатології та Центру;
- фітопатологічної оцінки нових сортів та гібридів сільськогосподарсь-ких культур на природному та штучному інфекційному фонах;
- розробка та удосконалення існуючих елементів технологій захисту сільськогосподарських культур від хвороб з метою подальшого впроваджен-ня у господарствах Університету;
- об’єднання зусиль науково-педагогічних та наукових працівників Центру, науково-технічного персоналу, докторантів, аспірантів, слухачів, студентів з метою впровадження у сільськогосподарське виробництво нау-кових розробок;
- проведення разом із сільськогосподарськими підприємствами спільної науково-виробничої діяльності;
- надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”;
- використання можливостей Лабораторії для покращення рівня практи-чної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету у виробничих умовах.
- покращення підготовки фахівців з напрямків захист рослин і агрономія.
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook