Кафедра геодезії та картографії

Навчальна робота

 

Навчальна робота полягає у:

• підвищення рівня викладання та забезпечення навчального процесу методичною літературою, посібниками, підручниками, в тому числі з грифом МОН молодь спорту України ( кожен викладач готує і публікує мінімум один посібник чи підручник за один термін перебування на посаді викладача);
• удосконалення навчального плану з підготовки фахівців (магістрів) геодезично-картографічного профілю;
• участь у розробленні навчального плану спеціальності «Оцінка землі та нерухомого майна»;
• забезпечення геодезично-картографічної складової практичної підготовки фахівців за напрямами: “Лісове та садово-паркове господарство” та “Будівництво та цивільна інженерія”;
• підготовка електронних посібників, інших складових навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
Кафедра забезпечує викладання дисциплін геодезично-картографічного спрямування на факультетах землевпорядкування,  ННІ лісового і садово-паркового господарства, ННІ післядипломної освіти, гуманітарно-педагогічному факультеті, факультеті конструювання та дизайну. Професор І.Ковальчук читає серію спецкурсів для магістрів першого і другого року навчання на факультеті землевпорядкування, керує виробничою і магістерською практиками. Викладачі кафедри керують навчальними практиками з геодезії та інженерної геодезії на факультетах землевпорядкування, ННІ лісового і садово-паркового господарства, факультеті конструювання та дизайну.
При кафедрі геодезії та картографії функціонують студентські наукові гуртки:
• Геодезія (науковий керівник доц. Шевченко О.В.);
• Картографічне моделювання проблем природокористування (науковий керівник професор Ковальчук І.П.);
• Геодезичні технології лісовпорядкування (науковий керівник доцент Рафальська Л.П.);
• Топографо-геодезичні та картографічні вишукування в землеустрої (науковий керівник професор Євсюков Т.О.).

Діяльність гуртка «Картографічне моделювання проблем природокористування» відзначена Грамотою конкурсу гуртків НУБіП України на Фестивалі студентської науки у 2018 р.
У 2018 р. голова гуртка студентка Лілія Зуб стала переможцем (3-є місце) II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Геодезія та землеустрій» (науковий керівник проф. Іван Ковальчук), а член гуртка, студентка Вікторія Перепелиця  переможцем (3-є місце) II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Географія» (науковий керівник професор Іван Ковальчук).

 

 
Кафедра забезпечує підготовку кандидатів наук за спеціальністю 11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; кандидатів і докторів наук за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 

 

Навчальна робота, напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації

 

Працівники кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

для ОКР «Бакалавр»: топографія, геодезія (для факультетів: землевпорядкування, лісогосподарського, садово-паркового господарства),інженерна геодезія (для факультету конструювання та дизайну), топографічне і землевпорядне креслення, геодезія, математична обробка геодезичних вимірів, вища геодезія, супутникова геодезія та сферична астрономія, електронні геодезичні прилади, картографія (для факультету землевпорядкування), географія туризму (спеціальність «туризм») та політична географія країн світу (спеціальність «міжнародні відносини»);

для ОКР «Магістр»: комп’ютерні технології в картографії, картографічне забезпечення землеустрою, топографо-геодезичне і картографічне забезпечення, тематичне картографування, методологія геоінформаційного моделювання трансформаційних процесів, моделювання в картографії (землеустрої), національна інфраструктура геопросторових даних, картографування природних ресурсів.

У 2018/19 н.р. запроваджені нові курси: геоекологічний моніторинг регіону; оцінка господарської придатності рельєфу.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook