Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

Співробітники кафедри

ШТАТНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

 


    

       КИРИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії аграрних наук України (НААН України) і Академії наук вищої освіти України, доктор біологічних наук, заслужений професор НУБіП України

 

Народився в 1937р. у с. Федорівка Новоград-Волинського району  Житомирської області. У 1960 р. закінчив Українську академію сільсько-господарських наук, нині – Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України. Протягом 1960-1962 рр. працював головним агрономом навчально-дослідного господарства Української сільськогосподарської академії (УСГА) «Митниця» Гребінківського (нині Васильківського ) району Київської області. З 1962 р. до 1965 р. навчався в аспірантурі, з 1965 р. до 1984 р. – асистент, доцент УСГА, з 1984 р. – професор. Протягом 1968-1972 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри фітопатології УСГА, з 1979 до 1986 рр. – декан факультету захисту рослин, а протягом 1986-1996 рр. – проректор із наукової роботи УСГА Національного аграрного університету (НАУ). З 1987 р. до липня 2007 р. – завідувач кафедри фітопатологгії НАУ. Протягом 2003-2005 рр. за сумісництвом – директор навчально-наукового центру НАУ «Фітомедицина й охорона навколишнього середовища».

У 1965 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Української сільськогосподарської академії захистив кандидатську, а у 1981 р. – докторську дисертацію за спеціальністю 06. 01.11-фітопатологія і захист рослин.

У березні 1993 р. М.М. Кирика обрано членом-кореспондентом, у травні 1995 р. – дійсним членом (академіком) Української академії аграрних наук (нині – Національна академія аграрних наук (НААН) України), а в грудні 1993 р. – академіком громадської Академії наук вищої школи (нині – вищої освіти) України.

Опублікував понад 460 наукових праць, співавтор 12 монографій і книг. Має 39 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Співавтор 9 сортів сільськогосподарських культур, які включено до Реєстру сортів рослин України.

Ученим створено наукову школу з питань фітопатології та імунітету рослин. Під керівництвом М.М. Кирика підготовлено 8 докторських дисертацій і 27 кандидатських, у тому числі 4 – аспірантами із зарубіжних країн. Він бере участь у підготовці й атестації наукових і педагогічних кадрів, понад 30 років є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, член науково-методичної комісії (НМК) по захисту рослин науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За досягнення в науковій, навчальній і виховній роботі Миколу Миколайовича нагороджено орденом Дружби народів (1986), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1998), відзнаками «Відмінник соціалістичного сільського господарства» (1973) та «Винахідник СРСР» (1979), золотою медаллю ВДНГ СРСР (1987), трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» та Почесною відзнакою УААН (нині – НААН України) (2007). Указом Президента йому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки й техніки України (1992). У 2003 р. М.М. Кирика відзначено Почесною нагородою громадської Міжнародної організації «Міжнародний рух охорони навколишнього середовища Африки». Президією Академії наук вищої освіти його удостоєно нагороди Ярослава Мудрого (2005).

Читає курс лекцій із дисциплін “Загальна фітопатологія” та Загальна мікологія”.

Наукову діяльність направляє на підвищення стійкості сільськогосподарських культур проти хвороб. У своїх дослідженнях приділяє багато уваги вивченню етіології і патогенезу хвороб зернобобових культур та екологічних особливостей їх збудників, виясненню природи імунітету і розробці захисних заходів.

 

 

АНТОНЕНКО ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,

Заслужений науковий співробітник НУБіП України

 

 Народився в 1950р. у с. Бутівка Сосницького району Чернігівської області. У 1974 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (факультет захисту рослин). Протягом 1974-1975 рр. працював головним агрономом колгоспу ім. Карла Маркса Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. З лютого 1975 р. старший науковий співробітник Агрономічної дослідної станції Національного аграрного університету (нині – НУБіП України).

 Без відриву від виробництва навчався в аспірантурі при кафедрі фітопатології (1978-1982 рр.). У 1985 році під керівництвом професора В.Ф. Пересипкіна захистив кандидатську дисертацію на тему: “Несправжня борошниста роса ріпака та заходи боротьби з нею”.

 З 1995 до 1999 рр. – заступник директора з наукової роботи Агрономічної дослідної станції. З 2001 до 2003 р. – докторант кафедри фітопатології Національного аграрного університету.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: “Хвороби озимого і ярого ріпака та заходи підвищення стійкості сортів і гібридів”, за спеціальністю 06.01.11-фітопатологія.

Опублікував понад 80 робіт, у т.ч. 5 рекомендацій навчально-виробничого характеру, 1-єї науково-практичної рекомендації. Має 13 авторських свідоцтв на сорти рослин, у т.ч. 1 – по озимій пшениці, 12 – по ріпаку (озимому і ярому) та 4 патенти. Нагороджений премією Ради Міністрів СРСР (1987 р.) та срібною медаллю ВДНГ СРСР (1987 р.).

У 2007 році рішенням вченої ради НУБіП України О.Ф. Антоненку присвоєно звання заслуженого наукового співробітника університету.

Керує науковою роботою 7 аспірантів.

В 2009-2014 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Читає курс лекцій із дисциплін “Комплексні системи захисту рослин від хвороб”,  “Методи створення інфекційних фонів у фітопатології”, “Патогенез хвороб продукції рослинництва”.

Основний напрямок у науковій роботі – створення стійких форм озимої пшениці та ріпаку до найбільш небезпечних хвороб.

 

     КРЮЧКОВА ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

 

Народилась 1960 року в смт. Погребище (нині місто Вінницької області). Закінчила факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії (1982 р.) (нині НУБіП України). Працювала в Інституті захисту рослин НААН, Інституті фізіології рослин і генетики НАНУ, Інституті мікробіології і вірусології НАНУ. Проходила стажування в наукових установах Великобританії, Німеччини. На кафедрі фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна працює з 2016 року. Наукові дослідження пов'язані з питаннями діагностики хвороб рослин , індукції стійкості рослин до хвороб, біологічного захисту рослин від хвороб.

 

 

ГЛИМ'ЯЗНИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Народився в 1965р. у с. Новоталівка Чаплинського району Херсонської області. У 1984 році закінчив Каховський радгосп-технікум (агрономічне відділення) Херсонської області. Протягом 1984 року працював агрономом у колгоспі “Росія” Херсонської області. У 1991 році закінчив факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії.

З 1991 до 1996 року – молодший науковий, науковий та старший науковий співробітник Агростанції НАУ Васильківського району. У 1996 році закінчив аспірантуру в НАУ. У 1997 році під керівництвом академіка М.М. Кирика підготував та захистив кандидатську дисертаційну  роботу на тему „Шоколадна  плямистість кормових бобів  та заходи  по обмеженню її розвитку в умовах Лісостепу України” за спеціальністю 06.01.11-фітопатологія (сільськогосподарські науки).

На кафедрі працює асистентом з січня 1997 р. Вчене звання доцента йому присвоєно у 2004 р. Працював заступником декана факультету захисту рослин із організаційної та виховної роботи.

Має понад 60 публікацій. Співавтор 2-х підручників та 1-го навчального посібника, 12-ти навчально-методичних розробок і 2-х типових програм навчальних дисциплін, затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства України.

З 2001 року підтримує тісний зв'язок із сільськогосподарськими виробниками у якості консультанта. З 2013 року є головним агрономом  ТОВ «Агрохолдинг Руно» із земельним банком 22000га.

Читає курс лекцій із дисциплін “Імунітет рослин”, “Фітопатологія”, “Прогноз розвитку хвороб” та ін.

Основний напрямок наукової діяльності – хвороби кормових бобів та вивчення біологічної ефективності  застосування нових фунгіцидів.

 


ПІКОВСЬКИЙ МИРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ

кандидат біологічних наук, доцент

 

Народився в 1973р. у с. Бедриківці Заліщицького району Тернопільської області. У 1992 р. закінчив Заліщицький радгосп-технікум (відділення плодоовочівництва), протягом травня-серпня 1992 р працював агрономом у колгоспі “Дністер” Тернопільської області. У період з 1992 до 1997 рр. навчався в Національному аграрному університеті на факультеті захисту рослин. З червня до жовтня 1997р. – головний агрономом КСП “Зоря” Заліщицького р-ну Тернопільської обл.

Трудовий шлях у Національному аграрному університеті (нині Національний університет біоресурсів і природокористування) розпочав з жовтня 1997 р. на посаді викладача-стажиста кафедри фітопатології. Протягом 1999-2002 рр. – аспірант цієї ж кафедри. У 2003 р. захистив дисертацію на тему “Еколого-біологічні особливості Botrytis cinerea Pers., його роль в етіології і патогенезі сірої гнилі гороху”, на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11-фітопатологія.

Упродовж 2002-2005 рр. працював на посадах асистента та в.о. доцента. Вчене звання доцента кафедри фітопатології йому присвоєно у 2005 р.

В період із серпня 2007 р. до червня 2009 р. та з березня 2015 р. до травня 2016 р. виконував обов’язки завідувача кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна. 

Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор 6-ти монографій, підручника та 4-х навчальних посібників, 50-ти навчально-методичних розробок і 12-ти типових програм навчальних дисциплін, затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства України. Має 14 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Читає курс лекцій із дисциплін “Сільськогосподарська фітопатологія” та “Хвороби декоративних і квіткових культур” для студентів ОС “Бакалавр” спеціальності 202-захист і карантин рослин, “Патологія насіння сільськогосподарських культур” для студентів ОС “Магістр”, “Фітопатологія” для студентів ОС “Бакалавр” спеціальності 203-садівництвота виноградарство.

Напрямком наукових інтересів є дослідження екологічних та біологічних особливостей грибів родів Botrytis і Sclerotinia, з’ясування закономірностей їх поширення в агроценозах; розробка методів ідентифікації некротрофних патогенів та діагностики спричинюваних ними хвороб; вивчення способів ефективного контролю білої та сірої гнилей рослин.

 


 

ГЕНТОШ ДМИТРО ТАРАСОВИЧ

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Народився в 1970р. у м. Самбір Львівської області. У 1990 р. закінчив Вишнянський радгосп-технікум (відділення захист рослин), протягом квітня-серпня 1990 р працював агрономом по захисту рослин у радгоспі “Мир” Львівської області. У період з 1990 до 1995 рр. навчався в Українській сьсько-господарській академії (потім Український державний аграрний університет та  Національному аграрному університеті) на факультеті захисту рослин. У 1995 році закінчив факультет захисту рослин Національного аграрного університету. Трудову діяльність розпочав викладачем-стажистом кафедри фітопатології у 1995 році.  У 1996 р. закінчив повний курс навчання за програмою міжнародної Енсмінгера (Університет штату Айова) Агро-Технічної Школи. 

З 1997 р. – асистент кафедри фітопатології НАУ. У 2001-2005 рр. навчався в заочній аспірантурі в Національному аграрному університеті. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11-фітопатологія. Тема кандидатської дисертації: “Кореневі гнилі гороху, прогноз їх розвитку та обґрунтування заходів зниження шкідливості в Правобережному лісостепу України”. 

З 2009 р. старший викладач кафедри фітопатології НАУ, а з 2011р. працював на посаді доцента. У 2013 році одержав вчене звання доцента.

З 1995 р. до 2003 р. працював заступником декана факультету захисту рослин з адміністративно-господарської роботи. З 2005 р. до вересня 2008р. та з квітня 2009 р. до вересня 2010 р. виконував обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту рослинництва та ґрунтознавства із спортивно-масової роботи. З жовтня 2008р. до березня 2009р. заступник декана факультету захисту рослин з навчальної роботи.

Станом на 2018 р. опублікував понад 110 друкованих праць, 9 типових навчальних програм і 14 методичних розробок, автор 1-єї монографії, співавтор 3-х науково-практичних рекомендацій, 3-х підручників, з них 2 підручники з Фітопатології для підготовки бакалаврів напрямку 6.090101 – «Агрономія» у вищих аграрних навчальних закладах II-IVрівнів акредитації Міністерства освіти і науки України та 1 підручник Сільськогосподарська фітопатологія для підготовки бакалаврів напрямку 202 – «Захист і карантин рослин», і навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту “Основи наукових досліджень в захисті рослин” для підготовки бакалаврів напряму 6.090105 – „Захист рослин”, спеціальності „Захист рослин” у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України.

Читає курс лекцій із дисциплін “Основи наукових досліджень в захисті рослин”, “Епіфітотіологія”, “Фітопатологія та ін.

Наукову роботу проводить у напрямку дослідження факторів  прогнозу основних хвороб ячменю та обґрунтування екологічно-безпечних заходів обмеження їх розвитку.

 


 

БАШТА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

кандидат біологічних наук, доцент

 

Народилася в 1971р. у м. Києві. У 1995 році закінчила природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю біологія-географія. Протягом 1995-1998 рр. – вчитель біології середньої школи № 116. У 1998-2001 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі фітопатології Національного аграрного університету.

З 2001 року – асистент кафедри фітопатології.

У 2010 році захистила дисертаційну роботу на тему: “Мікобіота колосу озимої пшениці в Лісостепу України, її антибіотичні та токсигенні властивості” за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. З 2011 року працює на посаді доцента кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна.

Станом на 2018 р. має понад 90 публікацій. Співавтор 5-ти типових навчальних програм і 10-ти методичних розробок, 3-х підручників, 3-х науково-практичних рекомендацій.

Читає курс лекцій із дисциплін “Загальна мікологія”, “Хвороби лікарських рослин”, “Фізіолого-біохімічні аспекти стійкості рослин до хвороб”, “Мікотоксикологія”, “Хвороби їстівних грибів”, “Хвороби полезахисних лісосмуг” та ін. для студентів факультету захисту рослин.

Напрям наукової діяльності – грибні хвороби зернових культур, антибіотичні та токсигенні властивості збудників хвороб.

 

 


ТАРАНУХО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

кандидат біологічних наук

 

Народилася в 1983р. у Курській області (Російська Федерація). У 2006 році закінчила магістратуру при факультеті захисту рослин Національного аграрного університету (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Протягом 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі фітопатології Національного аграрного університету. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вірусні хвороби смородини чорної і малини у Лісостепу України та одержання здорового садивного матеріалу», за спеціальністю 06.01.11-фітопатологія.  

З 2010 року – науковий співробітник кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Станом на 2014 р. має понад 20 друкованих праць, співавтор одного патенту на винахід.

  


ВУЄК АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

магістр, асистент

 

Народилася в 1982р. у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. У 2005 році закінчила магістратуру при факультеті захисту рослин Національного аграрного університету (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України). Протягом 2005-2006 рр. працювала молодшим науковим співробітником на кафедрі фітопатології.

Протягом 2006-2009 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі фітопатології Національного аграрного університету. З 2009 року – асистент кафедри фітопатології НУБіП України.

Станом на 2014 р. має 10 друкованих праць, співавтор двох патентів на винахід і програми навчальної дисципліни “Хвороби їстівних грибів”.

Проводить лабораторні заняття англійською мовою зі студентами ОКР Бакалавр.

Основний напрям наукової діяльності – дослідження хвороб їстівних грибів та заходів обмеження їх розвитку при інтенсивному культивуванні. 

 

 

МИРОНЧУК ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА

 

   Вчений агроном по захисту рослин. Закінчила факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії (1975 р.). На кафедрі працює з 1969 року, спочатку лаборантом , а з 1986 року - завідувачем лабораторії.

 

ХОМЕНКО ЯРИНА ПАВЛІВНА

 

       Вчений агроном по захисту рослин. Закінчила факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії (1982 р.). На кафедрі працює з 1982 року.

 

МУРАЛЬОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

 

        Студентка 4 курсу факультету захисту рослин НУБіП України. На кафедрі фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна працює з 2017 року.

 

 

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook