Студентський науковий гурток «Прогноз розвитку хвороб» кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

 Керівник гуртка: к.с-г.н., доцент Д.Т. Гентош

E-mail: Dgentosh@ukr.net
 
Староста гуртка: студентка 4 курсу, 2 групи Кулик Діана Валеріївна
E-mail: [email protected] 
 
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Студентський науковий гурток «Прогноз розвитку хвороб» кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна факультету захисту рослин, біотехнологій та екології був створений в грудні 2019 р.
Гурток є добровільним науковим об’єднанням студентів, утвореним з метою організації та сприяння їх науково-дослідницькій, дослідно-конструкторській та винахідницькій діяльності.
Гурток у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету та Положенням про студентський науковий гурток.
Метою діяльності Гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету.
Наукові дослідження студентів спрямовані на вирішення актуальних питань, що стосуютьсяпрогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур.  У проблемній науково-дослідній лабораторії мікології і фітопатології студенти мають змогу  поглиблювати вміння з методик обліку хвороб сільськогосподарських культур,оволодівати cпособами і методами визначення збудників хвороб рослин у повітрі та посівах сільськогосподарських культур,вивчати методики розрахунку втрат урожаю культур від хвороб та  складати довгострокові і короткострокові прогнози розвитку хвороб культур.
Результати своїх досліджень гуртківці апробовують на наукових семінарах.
Учасники студентського наукового гуртка також приймають активну участь у роботі наукових конференцій: університетського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
 
 
 
ЧЛЕНСТВО У ГУРТКУ
(із Положення про студентський науковий гурток «Прогноз розвитку хвороб» кафедри фітопатологіїім. акад. В.Ф. Пересипкіна)
 
1. Членом Гуртка може бути студент денної форми навчання, який активно займається науковою діяльністю та дотримується Положення про Гурток.
2. Прийом у члени Гуртка проводиться на підставі письмової заяви особи, яка вступає.
3. Член Гуртка має право:
- здійснювати наукову, науково-дослідницьку, дослідно- конструкторську та винахідницьку діяльність;
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Гуртка; обирати та бути обраним у керівні органи Гуртка;
- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі Гуртка;
- представляти результати своєї наукової роботи на засіданнях Гуртка;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Гуртка.
4. Член Гуртка зобов'язаний:
- дотримуватись Положення про Гурток;
- систематично брати участь у роботі Гуртка шляхом проведення наукової роботи.
5. Членство припиняється у випадках:
- виходу із членів Гуртка за власним бажанням; виключення із його складу за порушення Положення про Гурток або невідповідність його вимогам.
- відрахування з числа студентівУніверситету за наказом ректора.
 
 
 
ЗАВДАННЯ ГУРТКА:
 • Поглиблення вмінь з методики обліку хвороб с.-г. культур (іржа, сажки, септоріоз, борошниста роса та кореневі гнилі  зернових);
 • Освоєння студентами cпособів і методів визначення збудників хвороб рослин у повітрі та посівах сільськогосподарських культур;
 • Вивчення методики розрахунку втрат урожаю зернових культур від сажкових хвороб;
 • Складання довгострокового прогнозу розвитку іржастих хвороб зернових культур;
 • Складання короткострокового прогнозу розвитку іржастих хвороб зернових культур;
 • Вивчення методикиобліку рослин картоплі уражених фітофторозом;
 • Організація екскурсій у провідні науково-дослідні установи із захисту рослин;
 • Збір наукового матеріалу для підготовки публікацій;
 • Підготовка студентів до участі у наукових конференціях;
 • Проведення наукових семінарів за результатами досліджень;
 • Заслуховування звітів щодо роботи студентського гуртка тощо.

 

 

 

 План-графік роботи наукового гуртка кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна на 2019-2020 навчальний рік

 

№ п/п

Заходи

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

1.

Ознайомлення членів гуртка з лабораторною базою кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна та умовами проведення досліджень.

Лютий 2020р.

Кафедра фітопатології ім.акад. В.Ф.Пересипкіна

Д.Т. Гентош,

НПП кафедри

2.

Семінар на тему:

Загальні теоретичні положення прогнозу розвитку хвороб рослин..

Лютий 2020р.

Кафедра фітопатології ім.акад. В.Ф.Пересипкіна

Д.Т. Гентош.

3.

Науково-практичний семінар на тему:

"Вплив агрокліматичних факторів  на розвиток фізіологічних процесів рослинного організму та патогенну."

Березень 2020р.

Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

Д.Т. Гентош.

4.

Вивчення методики розрахунку втрат урожаю зернових культур від сажкових хвороб;

Квітень 2020р.

Лабораторії кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

Д.Т. Гентош,

староста гуртка

5.

Підготовка доповідей та тез для участі у наукових конференціях

Травень 2020р.

Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

Д.Т. Гентош,

керівники дипломних робіт

6.

Екскурсія гуртківців у науково-дослідні установи м. Києва. Відвідування Міжнародної виставки "Агро-2020".

Червень  2020р.

НДІ м. Києва

Д.Т. Гентош?

староста гуртка

 
 
 
 
  
Список членів студентського наукового гуртка кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна на 2019-2020 навчальний рік

 

ПІБ
Курс навчання, група
1.
Кулик Діана Валеріївна
4 курс, 2 група
2.
Батулькіна Наталія Вікторівна
3ст
3.
Гаріян Ольга Вікторівна
3 курс, 1 група
4.
Гармаш Софія Петрівна
2ст
5.
Мазна Ольга Станіславівна
3 курс, 1 група
6.
Люшненко Мирослава Володимирівна
4 курс, 2 група
7.
Павицька Анастасія Вікторівна
3 ст
8.
Пшець Богдан Віталійович
3ст
9.
Скакун Юлія Леонідівна
4 курс, 1 група
10.
Ченуша Олександр Андрійович
3ст
11.
Хрущова Ірина Олексіївна
3 курс, 2 група
12.
Кучерова Алевтина Сергіївна
3 курс, 2 група
13.
Тертишник Євген
3ст
14.
Рубан Олена Максимівна
М1
15.
Хоменко Катерина Миколаївна
М1

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook