Юридичний факультет

Навчальна робота

Навчальний процес спрямований на ефективну підготовку та виховання фахівців юридичного профілю на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, для трудової діяльності на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності та здатних реально вирішувати питання юридичного забезпечення та супроводу різноманітних сфер суспільної діяльності з акцентом на аграрні, земельні та екологічні правовідносини.

 Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки сільського і лісового господарства.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу у НУБІП України"(затвердженевченою радою НУБІП України 27.03.2015 р. протокол № 8), освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і кваліфікаційних рівнів.

Навчальну підготовку студентів-правників ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» забезпечують кафедри:

- кафедра теорії та історії держави і права;

- кафедра аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука;

- кафедра адміністративного та фінансового права;

- кафедра цивільного та господарського права;

- кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства.

 

 

 
 
 
 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій