Юридичний факультет

історія

Історія юридичного факультету сягає своїм корінням 50-х років ХХ ст., коли група вчених-правників працювала у складі кафедри економіки Української сільськогосподарської академії. Проголошення незалежності України у 1991 р. розпочало епоху економічних та правових реформ. На порядок денний були висунені актуальні потреби села та аграрного виробництва, що об’єктивно зумовило використання правової складової у їх вирішенні та розширенні переліку правових дисциплін, які викладалися у нашому виші. Це, у свою чергу, зумовило створення у 1991 р. на факультеті аграрного менеджменту самостійної кафедри аграрного права, яка була перейменована у 2000 році на кафедру правознавства. Професорсько-викладацький склад кафедри почав активно викладати правові дисципліни на усіх факультетах університету. Свої знання студентам-юристам передавали видатні вчені-правознавці академіки Академії правових наук України В. З. Янчук, О. А. Підопригора, В.І. Семчик; кандидати юридичних наук, доценти А. К. Крикунов, О. В. Майданик, І. М. Миронець; старший викладач  В.І. Мальований.

Глобалізація та євроінтеграція,  проведення земельної реформи у державі зумовили кардинальні зміни в економіці аграрного сектору на початку ХХІ сторіччя і окреслили нові вектори їх правового забезпечення та висунули необхідність у підготовці висококваліфікованих фахівців для їх правового обслуговування. Зусиллями тогочасного керівництва та видатного вченого-правознавця, фундатора науки аграрного права в Україні, академіка Академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного професора Національного аграрного університету Василя Зіновійовича Янчука 05 вересня 2001 р. Наказом ректора Національного аграрного університету був створений юридичний факультет НАУ.

        Першим деканом юридичного факультету був призначений доцент В. М. Єрмоленко, який спрямував головні зусилля на формування і забезпечення навчальних програм, кадрове забезпечення трьох новостворених кафедр.

З червня 2003 по 2010 рік  факультет очолював  кандидат юридичних наук, нині доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України В. І. Курило. Під його керівництвом була виведена на новий якісний рівень наукова робота (започаткований та введений до переліку фахових видань з юридичних наук Науковий вісник НУБіП України: Серія «Право», відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій), значно активізована навчально-методична (ліцензовано та акредитовано спеціальність «Правознавство» за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр») та культурно-виховна, сформований стабільний висококваліфікований кадровий склад кафедр факультету, що підняло на новий рівень кадрове забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців-правознавців.

З 2010 року юридичний факультет очолює кандидат юридичних наук, доцент О. С. Яра. Нею було ініційоване та реалізоване збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців ОС «Магістр», розширення тематики магістерських програм та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка наукових кадрів, розпочала свою діяльність Рада роботодавців, спільно з директором ННІ земельних ресурсів та правознавства проф. Курилом В.І. було ініційовано створення 2 нових кафедр. Заступником декана з 2010 р. працює кандидат юридичних наук, доцент О. А. Улютіна.

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)