News

Іздепського Андрія Віталійовича на здобуття наукового ступеня к.вет.н. на тему: "Патогенетичне обґрунтування лікування коней з асептичними артритами ".

5 September 2014, 12:00

На засіданні спеціалізованої вченої ради К26.004.13 відбудеться прилюдний захист дисертації: 

n/a 

n/a 

Press-centreTo Applicants (синій)Regional Educational Institutions (синій)