МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ В УКРАЇНІ»

23 жовтня 2012, 10:00
місто Київ, НУБІП України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК

 

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і прирродокоритування України
під патронатом Міністерства екології та природних ресурсів України та
Міністерства аграрної політики і продовольстваУкраїни
проводить
 
МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЮ
«ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ В УКРАЇНІ»
 
 
Четверте повідомлення

 
Дата проведення конференції: 23-25 жовтня 2012 року
Місце проведення: місто Київ, НУБІП України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК
 
Завдання конференції: проаналізувати вимоги до реєстрації засобів захисту рослин в Україні, обговорити шляхи удосконалення процесу реєстрації та проведення державних випробувань засобів захисту рослин, а також проблеми використання пестицидів з урахуванням сучасних вимог до охорони довкілля, збереження родючості грунтів, забезпечення якості сільськогосподарської продукції та умов сталого розвитку господарств.
 
Організаційний комітет конференції:
 
Мельничук Д.О., академік НАН України та НААУ, НУБіП України ( голова комітету) ;
Фурдичко О.І., академік НААН України , Інститут агроекології і природокористування НААН України (співголова комітету);
Ящук В.У., Міністерство екології та природних ресурсів України (співголова комітету);
Мельничук С.Д., д.б.н., проф., член-кореспондент НААНУ, директор ННІ якості біоресурсів та безпеки життя НУБіП України (заступник голови комітету);
Федоренко В.П., д.с.г.н., НУБіП України (заступник голови комітету);
Борзих О.І., почесний академік НААНУ (заступник голови комітету, за згодою);
Іутинська Г.О., чл.-кор НАН України, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім.. Д.К.Заболотного (заступник голови комітету);
Лоханська В.Й., к.б.н., заступника директора УЛЯБП АПК з науково-організаційної роботи (заступник голови комітету);
Моклячук Л.І., д.с.г.наук, Інститут агроекології і природокористування НААН України
Каленський В.П., Директор ННЦ міжнародної діяльності НУБіП України;
Пономаренко Н.П., д.с.г.наук. НУБіП України;
Лікар Я.О., к.с.г.н., декан факультету захисту рослин НУБіП України;
Балаєв А.Д., д.с.г.н,, професор, зав. кафедрою ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К.Шикули, НУБіП України;
Макаренко Н.А., д. с.-г. наук, проф., директор НДІ рослинництва та сталого природокористування НУБіП України;
Заславський О.М., д. х. н., НУБіП України;
Баранов Ю.С., к.х.н., УЛЯБП АПК України;   
Щербань Е.П., к.б.н., УЛЯБП АПК України;
Чабанюк Я.В., к.с.г.н., Інститут агроекології і природокористування НААН України
Тонха О.Л., к.с.г.н., НУБіП України;
Самкова О.П., УЛЯБП АПК України;
Червоний В.В., СФГ «Червоний»
Лось О.І., УЛЯБП АПК України;
Гутовська Г.Ф., УЛЯБП АПК України;
Сквірська Д.В., УЛЯБП АПК України;

КІНЦЕВИЙ СТРОК ПРИЙОМУ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ   18 ЖОВТНЯ 2012 року
Проект ПРОГРАМИ 
 
Вівторок,
23 жовтня  
 
 
8.30-9.30               
 
 
9.30-17.00
 
 17.00-19.30              
Пленарне засідання
 
Реєстрація учасників
 
Відкриття та робота конференції
 
Фуршет
Місце проведення:
Київ, вул. Героїв оборони, 15
Корпус №3, кім. 68
Среда
24 жовтня 
 
ПАРАЛЕЛЬНІ СЕКЦІЙНІ СЕСІІ  (за вибором участників):
 
9.00-17.00
Засідання секції 1
 
 
УЛЯБП АПК
смт. Чабани,
вул. Машинобудівельників, 7
 
9.00-17.00
Засідання секції 3
 
 
9.00- 13.00
 
 
 
 
 
 
 
Секція 2
Семінар по удосконаленню системи міжлабораторних порівнянь та тестів  акредитованими лабораторіямиу рамках Twinning Project UA10/ENP-PCA/TR/24  «Дальнейшее усиление деятельности Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ) соответственно европейской практике»
 
 
17.30- 20.30                
Екскурсія по Киеву (запис під час реєстрації 23.10.2012 р.)
 
 
Четвер,
25 жовтня
 
              
9.00-13.00
 
 
       
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Загальна дискусія, дебати,обговорення резолюції
Закриття конференції
 
УЛЯБП АПК
смт. Чабани,
вул. Машинобудівельників, 7
 
           
 
ДЕТАЛЬНУ ПРОГРАМУ ТА ЗБІРНИК ТЕЗ І ПРЕЗЕНТАЦІЙ БУДЕ НАДАНО ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ
 
Перелік секцій:
 
Секція 1. Порядок реєстрації, законодавче забезпечення та організація процесу реєстрації засобів захисту рослин. Проблеми користувачів хімічних засобів захисту рослин
 
                        Керівники секції: Ящук В.У. (Міністерство екології та природних ресурсів України), чл-кор УААН Мельничук С.Д. (НУБіП)
Секретар: Самкова О.П.  
 
 
Секція 2. Аналітичні методи досліджень пестицидів (препаративні форми та залишкові кількості пестицидів у ґрунтах, воді, рослинній та тваринній сировині і у продуктах харчування)
Керівники секції:  к.х.н. Ю.С.Баранов (УЛЯБП АПК НУБіП) к.х.н. Демченко В.Ф. ( Інститут медицини праці МОЗ України)
                        Секретар: к.х.н. Грибова Н.Ю.
 
Секція 3. Методи еколого-токсикологічних та біологічних досліджень пестицидів
                        Керівники секції: Горбатов В. С. , МДУ ім. М.В. Ломоносова, д.с.г.н. Моклячук Л.І. (Інститут агроекології і природокористування України УААН ), д.б.н. Бучацький Л.П. (КНУ ім. Шевченка)
Секретар: Гутовська Г.Ф.          
 
Робочі мови: російська, англійська
 
Форма-заявка на участь у конференції:
 
ПІБ
Організація (країна, місце роботи, навчання), посада
Контактний телефон, е-mail
Назва доповіді
Участь без доповіді
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КІНЦЕВИЙ СТРОК ПРИЙОМУ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ   18 ЖОВТНЯ 2012 року
 
Вимоги до оформлення тез доповідей та статей:
Вимоги до оформлення тез доповідей та статей:
Тези доповідей та статей обсягом до 5 сторінок для опублікування в збірнику приймаються у вигляді файлу. Ім’я файлу (англійськими літерами) повинно співпадати з прізвищем першого автора (наприклад IVANOV ). Текст повинен бути набраний російською мовою, тип файлу Word 97-2003.
Формат аркуша А 4. Орієнтація книжна.
Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, зліва - 2,5 см,
справа - 2 см. Шрифт - Times New Roman;
розмір - 12. Міжрядковий інтервал - 1;
абзац - 1,25 см.
Обов'язкова вимога: повний об'єм сторінок.

Оформлення:
а) по центру сторінки -  ПІБ авторів, вчений ступінь, вчене звання (жирним шрифтом);
б) наступний рядок – організація, місто, країна (звичайний шрифт); в) через інтервал – назва матеріалу (прописними, жирний шрифт); г) через інтервал – текст; д) якщо необхідно - через інтервал – перелік використаної літератури.
Розмір рисунків і таблиць не повинен перевищувати розмір текстового поля, при цьому мінімальний розмір шрифту – 10.
Зразок оформлення статті:

Гончаренко С.С., канд. биол. наук
Украинский научно-исследовательский институт …, г. Киев, Украина

ИССЛЕДОВАНИЕ СНОСА КАПЕЛЬ ИНСЕКТИЦИДА Х ПРИ ОБРАБОТКАХ
ЯБЛОНИ

(далі  текст)
 
Заявка на участь та тези доповідей надсилаються на електронну пошту [email protected] або [email protected]
 
Контактні телефони/факси : (044) 527 89 54; 527 89 43; 527 87 12;  527 88 54
 
 
Список учасників навчання«Сучасні методи аналітичних досліджень залишкових кількостей пестицидів»
 
 
№ п/п
ПІБ
Організація
1
Єфимов В. Г.
НДЦ біобезпеки і екологічного контролю ресурсів АПК ДДАУ, м. Дніпропетровськ
2
Масюк Д.М.
НДЦ біобезпеки і екологічного контролю ресурсів АПК ДДАУ, м. Дніпропетровськ
3
Монарх В.В.
Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ
4
ЗацаріннаЮ.О.
Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ
5
Нікітіна Б.В.
Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ
6
Заєць Є.Р.
Інститут медицини праці   АМН   України
 
7
Новікова Л.І.
Інститут медицини праці   АМН   України
 
8
Стасюк И.С.,
Інститут медицини праці   АМН   України
 
9
Вавриневич О.П.
Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім.. А.А. Богомольця,Київ
10
Ліпавська А.О.
 
Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім.. А.А. Богомольця,Київ
11
Семененко В.М.
 
Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім.. А.А. Богомольця, Київ
12
Коршун О,М.
 
Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім.. А.А. Богомольця, Київ
13
Антропов К.Д.
УЛЯБП АПК НУБіП
14
Кучма П.О.
УЛЯБП АПК НУБіП
15
Грибова Н.Ю.
УЛЯБП АПК НУБіП
 
 
Реєстраційний внесок –
 
При оплаті до 31 липня 2012 року – 1500 грн. (з ПДВ) (для закордонних учасників еквівалент у євро чи у доларах США на день оплати по курсу Національного банку України, з округленням суми, без центів)
 
При оплаті після 31 липня 2012 року 2000 грн (з ПДВ)
 
Реєстраційний внесок включає: відвідування усіх заходів конференції, надання папки з матеріалами, проїзд від ст. метро « Виставковий центр» до місця проведення конференції та назад, забезпечення харчуванням протягом конференції
 
 
КІНЦЕВИЙ СТРОК ПРИЙОМУ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ   18 ЖОВТНЯ 2012 року
 
Проживання : бронювання готелю можете здійснити самостійно,  сайти  http://hotels24.kiev.ua чи   www.vseoteli.kiev.ua
 
 
Інформація для спонсорів:
 
Якщо Ви бажаєте виступити спонсором конференції, будь ласка повідомте Ваше рішення листом на адресу [email protected] або факсом 527 89 54
 
Золотий спонсор конференції: - 8 000 грн. – виступає співорганізатором конференції, логотип спонсора розміщується на програмі конференції, інформація про спонсора оголошується на пленарному засіданні, надається безкоштовна участь для 2-х учасників, розміщується логотип або постер у залі пленарних засідань, можливість розповсюдження рекламної інформації про фірму чи її продукти
 
Срібний спонсор – 6000 грн. логотип спонсора на програмі конференції, інформація про спонсора на пленарному засіданні, безкоштовна участь для 1-го учасника, логотип у залі пленарних засідань
 
Спонсор конференції – 3500 грн., логотип спонсора на програмі конференції, безкоштовна участь для 1-го учасника
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook