Сергій Кваша: підвищення якості підготовки магістрів – базова ціль 2017 року

10 січня 2017 року

– Які загальні результати роботи університету у підготовці магістрів Ви можете визначити?

     Спершу зазначу, що підготовка магістрів в нашому університеті розпочалася ще у 1999 році зі створення Інституту магістратури, який я очолив у ті перші роки його створення. За всі попередні понад шістнадцять років колективам інститутів і факультетів вдалося вибудувати дійсно структуровану і якісну підготовку магістрів. Проте, йде час, з’являються нові закони, нові технології у виробництві і відповідно нові вимоги до науково-дослідницького і фахово-практичного рівня підготовки магістрів. 

     Керівництво університету розуміє ці нові вимоги. І тому не випадково 22 грудня 2016 року на засіданні ректорату заслуховувалось питання про стан підготовки магістрів. Термін вибрано не випадково – адже упродовж грудня завершили своє навчання магістри другого року навчання, до речі, на нашому офіційному сайті було чимало матеріалів у зв’язку з цією подією. 

     Зазначу, що у 2016-2017 н.р. загальний контингент студентів магістратури денної форми навчання налічував 3156 осіб, заочної форми – 1581 особа. За результатами вступу 2016 року до НУБіП України зараховано 2491 студент магістратури. Нам, завдяки зусиллям в першу чергу ректора Станіслава Ніколаєнка, вдалося збільшити контингент магістрів за державним замовленням ще на 359 осіб, у тому числі на 225 осіб денної форми навчання. Серед студентів магістратури – 876 осіб, а це – 35%, навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб. Найбільш популярними для вступу на умовах договору виявились такі спеціальності як «Право» – 55 осіб – або 69% від загального контингенту магістрів, «Геодезія та землеустрій» – 66 осіб (55%), «Облік і аудит» – 83 особи (51%), «Фінанси і кредит» – 54 особи (48%), «Якість, стандартизація та сертифікація» – 28 осіб (46%) та інші.

– Відомо, що особисто Ви ініціювали зміни у тематиці досліджень, чим це було викликано?

     За результатами власного моніторингу захистів магістерських робіт і аналізу їх тематики за останні роки було підтверджено проблему повторюваності та певної компетентної обмеженості науково-виробничих досліджень, що проводяться студентами магістратури.

     Були підтверджені факти, що на деяких кафедрах за останній десяток років тематика магістерських робіт зовсім не змінювалась. Тому, задля підвищення якості підготовки та процедур захисту магістерських робіт в університеті введено в дію «Положення про підготовку і захист магістерської роботи», а також посилено і чітко виписано вимоги до атестації студентів магістратури та попереднього захисту магістерських робіт.

     Перед усіма факультетами та ННІ спільно із випусковими кафедрами було поставлено завдання закріпити за студентами магістратури теми магістерських робіт за новою структурою, затвердженою в нових положеннях. Нині за кафедрами закріплюється нова вимога з переліку тем, а саме: 60% складають теми загально-фахового змісту, тобто базові теми обраної спеціалізації, 25% – теми інноваційного характеру (відповідають сучасним проблемам науки і практики) і ще 15% – теми неординарного характеру (підтвердження або спростування існуючих гіпотез та висунення нових).


– Щодо плагіату, наскільки ця проблема є поширеною і які заходи розроблені інститутами і факультетами для її подолання у майбутньому.

     В цілому немає надзвичайних підстав для докорів щодо плагіату у магістерських роботах. Проте, вимоги щодо підготовки кандидатських і докторських дисертацій змусили нас ще раз уважно вивчити магістерські роботи на предмет запозичень та компіляцій. На навчально-методичній раді прийнято рішення про визначення граничної межі плагіату. В цілому запропоновано комплекс організаційних заходів. А саме: розроблено та затверджено положення «Про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату»; продовжено, а на деяких факультетах розпочато, наповнення бази магістерських випускних робіт в університетському репозитарії; апробовано систему «Анплаг».

     Впровадженню даних заходів передувало проведення семінару для магістрів 2-го року навчання «Представлення результатів досліджень засобами ІКТ та порядок заходів із запобігання академічному плагіату», що дало змогу студентам більш відповідально підготуватися як до атестації, так і до самого захисту магістерських робіт. Внаслідок цього відмічена незначна кількість робіт із перевищеним відсотком співпадінь в роботах у звітах від факультетів та ННІ на предмет виявлення академічного плагіату.


– Які напрями подальшого розвитку підготовки магістрів Ви передбачаєте, - власне що мають зробити всі учасники освітянського процесу?

     Деякі заходи носять загальноуніверситетський зміст. Так, по-перше, наступним організаційним заходом щодо посилення вимог до якості підготовки магістрів є введення із 2017-2018 навчального року в графік навчального процесу нового розподілу навантаження: два семестри – теоретичне навчання протяжністю по 15 тижнів, а третій – практична підготовка (виробнича або дослідницька) і написання магістерської роботи. Ціль цього заходу – з однієї сторони сформувати інтенсивне середовище для навчального процесу. Ми посилимо аудиторне тижневе навантаження в обсязі до 24-27 годин (на відміну від 18 годин у попередніх навчальних роках) із більш оптимальним розкладом занять, що унеможливить випадки відволікання студентів від начального процесу. З другої – ми надамо можливість студентам реалізувати свої навички на практиці. Думаю, в значній мірі вони матимуть можливість їх посилити під час перебування на практиці у кращих підприємствах галузі у тому, числі підприємствах рад роботодавців. Саме така організація роботи буде сприяти створенню і розвитку “StartUp”-ів на базі практичних навичок студентів.

     По-друге, ми ставимо за мету організацію проведення загальноуніверситетських презентацій методик дослідження магістерських програм. Потреба у цьому заході є. Мета її впровадження у необхідності завчасної побудови змісту роботи та визначення методів, методик і прийомів дослідження. До речі, можна з ствердністю сказати, що загальноуніверситетська конференція із представлення результатів магістерських досліджень шляхом постерних презентацій дала позитивний ефект, захід на думку директорів і деканів був виправданий. Якісним підтвердженням цьому є якість захисту і участь наших студентів магістратури у всеукраїнських конкурсах кращих магістерських робіт за окремими спеціальностями та здобуті ними призові місця.  

     По-третє, також постала необхідність у внесенні змін до навчальних планів підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою з урахуванням терміну навчання 1 рік 6 місяців (до 2017 року – 2 роки), що викликано нормою, затвердженою в Умовах прийому на навчання до ВНЗ України в 2017 році. Згідно вимог конкурсні пропозиції для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти із строком навчання понад півтора року (крім не бюджетних) попередньо погоджуються з державним (регіональним) замовником. Отже, із 2017-2018 н.р. обсяг освітньої програми підготовки магістрів як за освітньо-професійною так і освітньо-науковою програмами підготовки складатиме – 90 кредитів ЄКТС. Тривалість навчання за освітніми програмами підготовки магістрів як за денною так і заочною формою навчання складатиме – 1 рік 6 місяців.

     Другий блок завдань стосується роботи інститутів, факультетів кафедр і окремих науково-педагогічних працівників. Ці завдання є зрозумілими – це звичайно, по-перше, підвищення фахової якості навчального процесу і в першу чергу якості проведення практичних занять. По-друге, це підвищення вимогливості до змісту магістерських робіт в частині особистого доробку студентів. По-третє, суттєве покращення іноземномовної, математичної та інформаційної підготовки студентів. Базова ціль роботи інститутів і факультетів при підготовці магістрів – зростання попиту на наших фахівців практикою і наукою. Прикладна ціль інститутів і факультетів – формування бази магістерських робіт з можливістю їх впровадження у практику як інноваційних через науковий парк університету.

     Ці та інші завдання є невідкладними для подальшого розвитку університету, зростання його іміджу серед практиків і освітян. Питання якості підготовки магістрів буде обговорено на нараді з завідувачами кафедр у лютому.

Розмовляв Валентин Обрамбальський 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook