Перевірка навчальних аудиторій та лабораторій економічного факультету в рамках підготовки до очного навчання

1 березня 2023 року

В Національному університеті біоресурсів і природокористування України 2-й навчальний семестр розпочався організовано 6 лютого для усіх здобувачів в дистанційному форматі.
Відповідно до графіку освітнього процесу затвердженого наказом від 22.11.2022 р. № 897, першими на офлайн – навчання з 6 березня виходять студенти 1 та 4 курсів та 2 курсу скороченого терміну, а також студенти 1 року магістратури.
01 березня згідно розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи Василя Шинкарука на економічному факультеті відбулась перевірка навчальних лабораторій та готовності кожної кафедри до зустріч зі студентами в очному режимі. Комісія у складі заступника начальника відділу з питань практичної підготовки студентів Олега Бачинського та методиста навчально-методичного відділу Володимира Тракая, декана факультету Анатолія Діброви, заступників декана Юлії Негоди, Віталія Нагорного, Андрія Музиченка, завідувачів кафедр професорів Інни Лазаришиної, Надії Давиденко, Любов Гуцаленко, Миколи Ільчука, Наталія Вдовенко та доцента Вікторії Костюк оглянули навчальні лабораторії та аудиторії економічного факультету.

 

Свою роботу комісія розпочала з 6 поверху, а саме з навчально-наукової лабораторії «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку», яка є структурним підрозділом кафедри обліку та оподаткування. В даній лабораторії використовується сучасна комп’ютерна техніка та програмне забезпечення, зокрема програмні продукти – BAS Бухгалтерія, BAS Комплексне управління підприємством, BAS ERP, MASTER: Бухгалтерія, M.E.Doc, BAS Документообіг КОРП та інші, що використовуються у навчальному процесі при підготовці фахівців зі спеціальності 071-Облік і оподаткування та інших економічних спеціальностей. Завідувач кафедри Любов Гуцаленко та доценти кафедри Володимир Литвиненко і Оксана Ганяйло відповіли на всі питання доцента Володимира Тракая. Комісія позитивно оцінила готовність кафедри обліку та оподаткування для проведення занять в очній формі.

Наступною для перевірки стала навчальна, методична та наукова робота науково-педагогічних працівників кафедри статистики та економічного аналізу, а саме навчально-наукової лабораторії біоеконометрики та дейтамайнінгу. На базі лабораторії використовуються потужні пакети програмного забезпечення EXCEL та R програмування. Сучасні обліковці і аналітики мають володіти програмним забезпеченням EXCEL. Воно дозволяє на основі формул візуалізувати складну аналітичну інформацію за допомогою звітів, схем, графіків та діаграм; організовувати списки і бази даних, що полегшить пошук інформації за рахунок зручного сортування; автоматизувати однотипні задачі за допомогою макросів та формувати панелі управління, що допоможе створювати наглядні інтерактивні документи для обліку і аналізу об’єктів господарювання.

R – це мова програмування для статистичних обчислень, аналізу та представлення даних у графічному вигляді, яка вважається стандартом для сучасних статистичних програм. Курс «Аналіз даних та статистичне виведення на мові R» розроблений в межах "Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні", яку виконує МФ «Відродження» у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні. Основними перевагами R є її доступність, простота використання та потужний спектр інструментів, які дозволяють використовувати її у фундаментальних економічних дослідженнях.

На базі лабораторії викладачі кафедри підвищували кваліфікацію за програмами ННІ неперервної освіти і туризму НУБІП України, біржової справи, професійну компетентність за напрямом "Управління публічними фінансами".
Потенціал навчально-наукової лабораторії біоеконометрики та дейтамайнінгу використовується для щорічних проведень Міжнародних науково-практичних, а також Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій. У цьому році викладачі кафедри мали можливість взяти участь у ІІ Міжнародній зимовій школі «СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ», пройти курс “Цифрові інструменти Google для освіти”. Активно використовується лабораторія і у профорієнтацій роботі кафедри до залучення майбутніх студентів на навчання за навчальною програмою «АНАЛІТИЧНЕ І ОБЛІКОВО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ». У лабораторії працюють гуртки кафедри «Цифрова статистика» та «Бізнес-аналітика», студенти у своїх обговореннях і доповідях активно використовують результати аналізу статистичних результатів на основі використання пакетів прикладних програм лабораторії.
Активно працюють аспіранти кафедри і використовують можливості лабораторії у своїх наукових дослідженнях.

Завідувач кафедри фінансів Надія Давиденко представила комісії навчальну лабораторії з фінансів де проводяться навчальні заняття з наступних фінансових дисциплін: фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінанси підприємств, податкова система, бюджетування суб’єктів господарювання, проектне фінансування, публічні закупівлі, інвестування. Дана навчальна лабораторія повністю облаштована демонстраційними матеріалами для проведення лекційних та практичних дисциплін, технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою, постійними та змінними навчально-інформаційними стендами.

Комісія могла ознайомитися із програмним забезпеченням, що використовується в освітньому процесі при викладанні циклу фінансових дисциплін, переконатися в обладнанні лабораторій мультимедійною технікою.
Кафедра банківської справи та страхування відповідальна за дві аудиторії (601,101). Завідувач кафедри Вікторія Костюк у ході перевірки представила аудиторії, комісією було відзначено їх задовільний стан, також було відмічено, що аудиторія 101 оснащена технічними засобами унаочнення. На кафедрі наявне навчально-методичне забезпечення та облаштовані робочі місця для НПП, які забезпечують освітній процес на економічному факультеті. При перевірці декан економічного факультету зазначив, що на базі 101 аудиторії планується в травні 2023 року відкриття Навчально-наукової лабораторії – Музею банківської справи та страхування.

Представники кафедри економіки до зустрічі студентів в форматі офлайн також готові, підготовлена навчальна-методична література, аудиторії кафедри та навчальна аудиторія 408 знаходиться у належному стані, має всі необхідні засоби унаочнення та комп’ютерне забезпечення.

Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності веде навчальну, методичну і науково-дослідницьку роботу для забезпечення якісної підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. На кафедрі функціонують дві навчально-наукові лабораторії, а саме: з біржової діяльності і торгівлі та бізнес-планування підприємницької діяльності.

Обидві лабораторії оснащені сучасною комп’ютерною технікою. Це дозволяє якісно здійснювати навчальний процес та формувати необхідні компетентності у студентів. Кафедра здійснює постійне оновлення навчально-методичних матеріалів, які розміщуються у загальний доступ для користування в університетській електронній бібліотеці та на сайті економічного факультету.

З метою набуття практичних навиків у навчальному процесі використовуються систематично тренінги з біржового інтернет-трейдингу в режимі реального часу, що дозволяє працювати з біржовими інструментами провідних міжнародних та вітчизняних бірж. Не менш важливу роль відведено ННВЛ біржової діяльності і торгівлі у проведенні курсів підвищення кваліфікації з біржової справи для НПП та здобувачів вищої освіти, які за два останні роки відвідали близько 300 учасників.

Родзинкою факультету є навчально-наукової лабораторії «AGMEMOD» кафедри глобальної економіки завідувач кафедри глобальної економіки Наталія Вдовенко представила всю документацію лабораторії, в які входили: наказ про створення навчально-наукової лабораторії, положення про лабораторію та кафедри глобальної економіки, паспорт лабораторії, всі необхідні журнали тощо. Також розповіла про принцип роботи динамічної моделі «AGMEMOD» та її використання у навчальному процесі студентів НУБіП України та аспірантів економічного факультету. Кафедра глобальної економіки має договори з Нацбанком та іншими компаніями, які також проводять навчання аварійних комісарів свого персоналу в навчально-науковій лабораторії «AGMEMOD».

Декан економічного факультету доктор економічних наук, професор Діброва Анатолій Дмитрович ознайомив комісію з додатковою літературою, яка включає в себе лабораторія. Детально розповів про методичні вказівки та їх зміст. Також зазначив, що у лабораторії проводяться курси по вивчанню моделі «AGMEMOD», ознайомив комісію з останнім досвідом проведення таких курсів та продемонстрував журнал реєстрації учасників даного заходу.

Також варто відзначити міжкафедральну навчально-наукову лабораторію TOPAS (ЄС проект ERASMUS+ № 585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3299/001-001) «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері»)

На кафедрах наявне навчально-методичне забезпечення та облаштовані робочі місця з відеозв’язком для НПП, які забезпечують освітній процес відповідно до затвердженого розкладу навчальних занять в онлайн та офлайн режимі.

Колективом деканату підготовлено на випадок блекауту генератор який зможе забезпечити роботу деканату та двох аудиторій світлом.

Проте комісія надала рекомендації керівництву факультету щодо покращення стану навчальних аудиторіях, а саме: 409 аудиторія потребує заміни дошки, 512 – оновлення компютерів, 601 та 607 аудиторії оновлення меблів (парти та стільці).
Комісією було відзначено належний стан навчальних лабораторій та аудиторій, приємно зазначити що усі вони оснащені технічними засобами унаочнення (проєктори, компютерна техніка з програмним забезпеченням). Інформаційна дошка деканату містить оновлену інформацію та розклад занять. Загалом, комісія підтвердила готовність усіх навчальних аудиторій та лабораторій, кафедр та деканату економічного факультету до початку навчання здобувачами вищої освіти в очному форматі.


Заступники декана,  Віталій Нагорний, Леся Воляк

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook