Обговорення проєкту освітньої програми "Менеджмент"

18 травня 2022 року
Ніжинський агротехнічний інститут

16 травня на засіданні кафедри менеджменту та аграрної економіки відбулося обговорення проєкту освітньої програми "Менеджмент" підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». В обговоренні взяли участь:

проєктна група з оновлення та супроводу освітньої програми: Анатолій Іванько, професор, д.е.н.; Інна Дворник, к.е.н., старший викладач; Вікторія Стадник, к.е.н., старший викладач; Ольга Лайко, к.е.н., старший викладач;

Галина Македон, к.е.н, доцент, декан факультету агротехнологій та економіки;

стейкхолдери:

Олександр Рубан – директор ТОВ СП «Агродім».

Ярослав Бухарін – провідний економіст ТОВ «Ічнянське».

Дмитро Власенко – доцент, к.е.н., доцент кафедри технологій та управління Конотопського інституту Сумського державного університету, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,

Світлана Судомир - професор, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»;

Наталія Майбородіна – к.фіз.-мат.н., старший викладач кафедри природничо-математичних і загальноінженерних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»;

Вадим Безручко – випускник 2021 року, спеціальність «Менеджмент»;

Анна Сергієнко та Владислава Сердюк, студентки третього курсу спеціальності «Менеджмент».

Проєктною групою відмічено, що освітня програма "Менеджмент" розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2014 р.), діючого стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Протягом обговорення учасники заходу проаналізували основні складові освітньої програми: загальну інформацію, мету, особливості, ресурсне забезпечення реалізації програми. Особливу увагу було приділено освітнім компонентам та обґрунтуванню змістовного наповнення навчального плану.

Гарант освітньої програми «Менеджмент» Анатолій Іванько під час презентації проєкту освітньої програми зупинився на її унікальності, що визначається аграрним спрямуванням закладу вищої освіти, звернув увагу на відповідні спеціальні компетентності та програмні результати навчання.

Сумнівів щодо актуальності та правильності вибору переліку дисциплін, які є обов’язковими компонентами циклу загальної та спеціальної (фахової) підготовки, у стейкхолдерів не виникло. Презентуючи вибіркові компоненти освітньої програми, проєктною групою відмічено вільний альтернативний вибір студентами таких навчальних дисциплін.

Стейкхолдери після достатньо ретельного аналізу освітніх компонентів ОП надали слушні пропозиції та поради щодо їх вдосконалення відповідно до сучасних тенденцій в аграрному секторі та викликів сьогодення. Відмітили актуальність компетенцій, що пов’язані з функціонуванням аграрних підприємств в умовах ресурсних обмежень, сталим розвитком, еколого-орієнтованим виробництвом, значущістю людського капіталу.

За результатами обговорення було прийнято рішення подати проєкт освітньої програми «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на розгляд та затвердження Вченою радою ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Інна Дворник, в.о. завідувача кафедри
менеджменту та аграрної економіки
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook