Науковий гурток "Державотворець"

Про науковий гурток

Студентський науковий гурток «Державотворець» кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва створений відповідно до наказу ректора НУБіП України «Про оптимізацію роботи студентських наукових гуртків» №16 від 09.01.2024 р.

 
Керівник наукового гуртка: доцент кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, доктор наук з державного управління, доцент Ірина Миколаївна Грищенко.
 
Староста студентського наукового гуртка: здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" Анастасія Андросова. 
 
Метою діяльності наукового гуртка є виявлення творчих здібностей студентів та їх залучення до наукової діяльності, поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти основних засад публічного управління та адміністрування, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем у галузі знань 281 «Публічне управління та адміністрування» під час проведення науково-практичних заходів, розширення загального і професійного світогляду.
 
Основними завданнями гуртка є:
– сприяння у підготовці кваліфікованих кадрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»;
– організація науково-дослідної роботи студентів;
– створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних, науково-практичних, просвітницьких та культурних заходах;
– сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;
– апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах та їх публікація у наукових виданнях;
– налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях.
 
Основними формами наукової роботи гуртка є:
– участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, в томучислі за госпрозрахунковими договорами;
виконання завдань дослідницького характеру під час проходженнянавчальної практики;
підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питаньпублічного управління та адміністрування, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях, круглих столах та ін.;
– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах тощо;

           – участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook