Тривають співбесіди з керівниками структурних підрозділів: спіймати вітер у вітрила!

13 січня 2021 року
     Тривають співбесіди з керівниками структурних підрозділів – деканами факультетів та директорами ННІ. На них ректор університету Станіслав Ніколаєнко і члени ректорату обговорюють з ними стан навчальної, наукової, міжнародної, виховної та інноваційної діяльності у межах виконання програми розвитку «Голосіївська ініціатива» в складних умовах, що викликані пандемією COVID-19.

     Розпочав сьогоднішній цикл співбесід директор ННІ лісового і садово-паркового господарства Петро Лакида. Інститут протягом останніх трьох років є лідером в Україні з набору абітурієнтів за спеціальностями «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство». Однак при цьому загальний контингент студентів дещо змінився, що тягне за собою скорочення ставок науково-педагогічних працівників. Також піднімалися питання запровадження англомовної магістерської програми з лісового господарства, перспективи набору студентів-іноземців за спеціальністю «Деревообробні та меблеві технології», акредитації освітньо-наукових програм тощо. Оцінюючи позитивно динаміку наукової роботи інституту, дискусію викликала проблема фінансового супроводу закупівель за науковими тематиками, активність аспірантури, необхідність наявності штучного інтелекту, поліпшення комплексної прикладної тематики бакалаврських і магістерських робіт на базі НУБіП.
     Особлива увага акцентувалася на ремонтних роботах, які проводяться в навчальних корпусах №1, № 17 та гуртожитку №1. Висловлювались пропозиції щодо ландшафтного впорядкування лівої частини Ботанічного саду університету. Обговорювались питання щодо міжнародної співпраці: головне завдання на 2021 рік – активація міжнародних наукових проєктів та більш тісна співпраця з міжнародними інституціями лісового профілю (IUFRO, EFI) та європейськими вишами-партнерами.

     Директор ННІ неперервної освіти і туризму Олена Ковальова у своїх підсумках зазначила: 2020 рік відзначився розширенням набору студентів на бакалаврат спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа», «Публічне управління та адміністрування», збереженням позитивної динаміки при наборі студентів в магістратуру, в т.ч. на спеціальності другої вищої освіти, а також зростанням кількості здобувачів третього освітнього рівня (PhD) за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». В цілому контингент студентів становить 738 осіб. Унікальною пропозицією на ринку освітніх послуг України є підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Дорадництво», яка успішно пройшла акредитацію 2020 року.
     Розширено співпрацю із роботодавцями, включивши до кола взаємодії інституту Світову продовольчу організацію ООН (ФАО), Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки, торгівлі та розвитку сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України; Державне агентство розвитку туризму України, Київську міську і Київську обласну державні адміністрації.
     Постійно триває робота над покращенням матеріально-технічної бази ННІ (створено та обладнано навчально-науково-виробничу лабораторію «Організації та технології ресторанного господарства») та гуртожитку. До речі, цей інститут – єдиний в університеті, що 100-відсотково виконав план надходжень позабюджетних коштів. І за профілем ННІ можна заробляти – і з українськими, і з міжнародними партнерами, організовуючи різноманітні курси.
     Колектив інституту планує посилити роботу з підвищення якості навчання з урахуванням дистанційної форми, розширити доступ студентів до практичної бази навчання через розширення об’єктів практик та лабораторної бази, продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічного забезпечення, а також диверсифікувати діяльність через запровадження екскурсійної роботи територією НУБіП та започаткуванням серії навчальних і пізнавальних курсів з різних напрямів.

     Директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Віктор Каплун коротко зупинився на підсумках діяльності колективу у 2020 році та планах на поточний. Серед найбільш вагомих – завершення першого етапу підготовки навчально-методичного забезпечення для дистанційного викладання лабораторних практикумів з використанням сучасних мультимедійних та програмно-технічних засобів, наповнення електронними навчальними курсами освітньо-інформаційного порталу університету, укладання угод про співпрацю з низкою провідних енергетичних компаній України, впровадження дуальної форми навчання, пожвавлення науково-інноваційної діяльності та суттєве зростання надходжень до спецфонду, збільшення публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз. Оновлюється матеріально-технічна база – з’явився ряд нових лабораторій. Щодо кадрового потенціалу, то є кафедри, де індекс Гірша – більше 3, а наповненість аспірантури дозволяє фахово забезпечити зміну поколінь. Фахівці інституту долучалися до виконання заходів програми енергозбереження в університеті, мають ідеї в плані госпрозрахункової і міжнародної діяльності. Завжди на порядку денному – покращення умов проживання студентів: у гуртожитку №7 відремонтовані кімнати укомплектовані новими меблями, встановлена сучасна система відеоспостереження.

  

  

     Серед головних завдань, безперечно, – збереження контингенту студентів. Сьогодні колектив працює над розширенням своєї присутності в інформаційному просторі, кафедри комунікують безпосередньо із закріпленими для профорієнтаційних заходів школами, коледжами, технікумами. Розширюються напрями профорієнтаційної роботи – шляхом створення студентської інформаційної платформи та залучення низки регіональних енергетичних компаній до проведення спільних Днів відкритих дверей.

     Про діяльність колективу факультету ветеринарної медицини інформував декан Микола Цвіліховський. На сьогодні тут навчаються 1261 здобувач вищої освіти, з них на програмах підготовки магістрів – 1157 (92 %). Лише у 2020 році на факультет прийнято 429 вступників ОС «Магістр», з них на контрактну форму 235 – 54,8 % від числа всіх вступників. Минулого року захищено 12 докторських і кандидатських дисертацій, отримано 2 міжнародні освітньо-наукові гранти.

  

     Серед основних напрямків діяльності у 2021 році Микола Цвіліховський виокремив: забезпечити збільшення показників кафедр і науково-педагогічних працівників щодо публікацій наукових статей у SCOPUS, Web of Science, Pubb Med та інших наукометричних базах; продовжити реорганізацію структурних підрозділів з утворенням потужних колективів кафедр; збільшити доходи спеціального фонду факультету на 20%.
     В освітній та виховній діяльності: врахувати виклики, що стосуються незалежної державної атестації випускників ЗВО галузі знань «Ветеринарна медицина» із складанням ними Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та Єдиного вступного іспиту з іноземної мови; продовжити роботу із вдосконалення навчального процесу підготовки лікаря ветеринарної медицини шляхом введення новітніх технологій та використання експериментальних методик у клінічній практиці, розпочати створення нових спеціалізованих кабінетів на базі ННВ «Клінічний центр «Ветмедсервіс» – кардіології і енцефалографії тварин, реабілітації тварин з вадами опорно-рухового апарату (з використання бігової доріжки кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка), експериментальної терапії тварин стовбуровими клітинами, стоматології тварин, ветеринарної дерматології та грумінгу, КТ-діагностики, ендоскопії тварин. У науково-дослідній, інноваційній діяльності – акредитувати 3 освітньо-наукові програми з підготовки доктора філософії, підвищити захист дисертаційних робіт у термін аспірантури до 85%, досягти захисту здобувачами факультету 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій. Декан підкреслив необхідність збільшення в півтора раза надходжень позабюджетних коштів від діяльності ННВ «Клінічний центр «Ветмедсервіс» та інших підрозділів.

     Завершувала програму дня декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Юлія Коломієць. Вона прозвітувала про роботу його колективу. Незважаючи на минулорічні виклики, успішно було реалізовано вступну кампанію, проте і надалі необхідно максимально мобілізуватися для проведення успішної профорієнтаційної роботи. Оптимізація структури факультету, зокрема укрупнення кафедр, дозволило в короткий термін покращити наукову і науково-методичну роботу та якість підготовки фахівців. Освітній процес тут повністю адаптований до проведення дистанційного навчання: з 185 дисциплін, що читаються викладачами, 100% знаходяться на платформі Elearn.  

     Декан відмітила, що у 2020 році її колеги працювали над виконанням науково-дослідних робіт за бюджетними, договірними, ініціативними програмами різного профілю. Зміцнено кадровий потенціал: було розглянуто 7 дисертаційних робіт здобувачів, із яких троє успішно пройшли захисти, проведено 3 фахові семінари на здобуття ступеня доктора філософії.
     Основні завдання факультету на 2021 рік: проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії «Біологія», «Екологія», «Захист і карантин рослин», забезпечення надходжень спецкоштів, необхідність проведення міжнародних конференцій, активізація профорієнтаційної роботи, організація щорічних ярмарків вакансій для майбутнього працевлаштування випускників. А також – нагальна необхідність капітального ремонту навчально-наукової лабораторії біотехнології та клітинної інженерії, удосконалення інфраструктури та матеріально-технічних ресурсів навчального і наукового процесів кафедр, активізація наукових досліджень та фітопатологічних аналізів в умовах навчально-виробничої лабораторії міцелій. Йшлося і про участь у міжнародних наукових та освітніх програмах, вивчення іноземних мов, організацію закордонних стажувань та практики, реалізацію програми Erasmus+ щодо мобільності студентів та викладачів між Україною та Ірландією.

  

     Підбиваючи підсумки, ректор та члени проректорської команди висловили свої зауваження до роботи цих факультетів та ННІ, а також своє бачення їхнього подальшого розвитку. Щоб, як образно сказав Станіслав Ніколаєнко, вони змогли у 2021 році спіймати вітер у вітрила.


Валентин Обрамбальський,
Ірина Білоус

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook