Підготовка аспірантів

 

Підготовкою аспірантів на кафедрі займаються:

 

 

Завідувач кафедри технологій у птахівництві,

свинарстві та вівчарстві, доцент

Лихач Вадим Ярославович

 

       Тел.: (044)5278760

       Електронна пошта: [email protected]

 

   У 2002 році з відзнакою закінчив Миколаївську державну аграрну академію (нині – Миколаївський НАУ), здобувши кваліфікацію магістра із зооінженерії.

   Кандидатську дисертацію на тему: «Формування продуктивних якостей свиней спеціалізованих м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні» за спеціальністю 06.02.01 – розведення і селекція тварин захистив у 2006 р. у Херсонському державному аграрному університеті (м. Херсон). Науковий керівник – д.с.-г.н., професор Топіха В.С.

    Докторську дисертацію на тему «Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, захистив у 2016 році у Миколаївському національному аграрному університеті. Науковий консультант – д.с.-г.н., професор, Заслужений працівник сільського господарства України Топіха В.С.

   Аспірант, асистент, доцент, докторант кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського НАУ. З 2011 р. – доцент, 2017-2019 рр. – завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського НАУ, з 2020 р. – завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України.

   Автор та співавтор більше 170 наукових та методичних робіт, зокрема 5 монографій, 2 підручників з технології виробництва продукції свинарства. Результати розробок захищено 15 деклараційними патентами України на корисну модель та 2 авторськими свідоцтвами.

 

 

Доктор сільськогосподарських наук,

професор
Прокопенко Наталія Павлівна

       Тел.: (044)5278759

       Електронна пошта:  [email protected]

 

       Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВО України.

Закінчила з відзнакою факультет ветеринарної медицини Одеського сільськогосподарського інституту. Аспірант, асистент кафедри генетики та розведення с.-г. тварин, доцент кафедри ветеринарної медицини Херсонського державного аграрного університету. З 2001 р. – доцент, із 2012 р. - професор кафедри птахівництва, 2011-2014 рр. – завідувач кафедри птахівництва та дрібного тваринництва НУБіП України, з 2019 р. – завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.

    Автор більше 200 наукових і методичних робіт. Співавтор 3-х монографій, підручника і практикума по птахівництву. Відповідальний редактор редакційної колегії журналу „Сучасне птахівництво”. Член Всесвітньої наукової асоціації птахівництва.

 

     Аспірант – Волошин Іван Миколайович, рік вступу – 2020, очна форма навчання, спеціальність «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва»

 

 

 

 

Доктор сільськогосподарських наук,

професор
Туринський Василь Михайлович

       Тел.: (044)5278859

       Електронна пошта: [email protected]

       

       Заслужений працівник сільського господарства. 

       

       У 1976 році закінчив з відзнакою зооінженерний факультет Кам’янець-Подільського інституту. З 1976 по 1980 роки працював директором ДГ „Маркєєво” Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». Заступник директора, директор Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» (1992-2001рр.). Кандидатську та докторську дисертації захистив у 1992 і 2005 роках. З 2001 по 2004 роки − завідуючий відділом технології виробництва і переробки продукції вівчарства інституту „Асканія-Нова”. З 2005 по 2006 роки директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва і рибництва Національного аграрного університету.

     Опублікував понад 170 наукових праць, з них 11 навчальних посібників та методичних розробок, 3 монографії, має 25 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи. Є одним із авторів створених двох вітчизняних порід овець: асканійської м'ясо-вовнової та асканійської каракульської. Удосконалює та розробляє технологічні системи виробництва і переробки продукції вівчарства та козівництва, вивчає мінімізацію енергоспоживання на принципах замкнутих циклів.

 

Підготував 3 кандидати наук:

1) Нечмілов В.М., тема дисертації «Удосконалення технологій машинного доїння овець і переробки молока» (2004 р.); ДК № 025337 від 16 вересня 2004 р.; (ХДАУ)

2) Заруба К.В., тема дисертації «Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи» (2008 р.); ДК № 053512 від 28 квітня 2009 р.; (ХДАУ)

 

3) Капралюк О.В., тема дисертації «Продуктивність, ефективність виробництва та якість молока кіз за різних типів доїльних установок» (2010 р.); ДК № 064346 від 22 грудня 2010 р (НУБіП України)

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook