Науковий студентський гурток «БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ»

Механіко-технологічний факультет

Науковий студентський гурток

«БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ»

створений та функціонує при кафедрі механізації тваринництва

механіко-технологічного факультету НУБіП України для студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» механіко-технологічного факультету під керівництвом доцента кафедри Братішка В.В.


Робота гуртка спрямована на дослідження основ ефективного функціонування ланок біотехнічних систем «людина – машина – тварина», а також на вивчення процесів поводження та переробляння біосировини різного походження, зокрема, інженерно-технічного забезпечення цих процесів.

Попередні підсумки весняного семестру 2019/2020 н.р.

Вітаємо членів наукового студентського гуртка «БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ» з успішною участю у конференціях та публікацією тез доповідей!

Матвєєв Б.О., Софієнко С.В. Обґрунтування геометричних параметрів матриць гвинтових пресів-грануляторів. Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції «Обуховські читання», НУБіП України, 2020 р.

Матвєєв Б.О., Софієнко С.В. та ін. Особливості технічного забезпечення приготування комбікормів в умовах господарств. Збірник тез доповідей 74-ї Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування», НУБіП України, 2020 р.

Павлов О.Р. та ін. Осад стічних вод – перспективне джерело органічної сировини для виробництва добрив. Збірник тез доповідей XIХ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів, НУБіП України, 2020 р.

Матвєєв Б.О. Обґрунтування параметрів пружного елементу машини для миття вовни. Збірник тез VІI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання», МОН України, НУБіП України, ННЦ «ІМЕСГ» НААН. 2020 р.

Софиенко С.В. та ін. Пути повышения кормовой и энергетической ценности незерновой части урожая сельскохозяйственных культур. Сборник научных статей по материалам ХХIII Международной научно-практической конференции. Гродно, ГГАУ, 2020.

Павлов О.Р. та ін. Передумови використання осаду стічних вод для виробництва. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, 2020 р.

 

 Засідання гуртка, присвячене аналізу впливу параметрів технологічних операцій на стан спокою та дихання плодів

 
 
Вітаємо члена наукового гуртка Хмельовську Анастасію з отриманням патенту України на корисну модель «Спосіб виробництва компосту»!
Бажаємо подальших успіхів на науковій ниві!
 
 
Список
студентів, членів наукового студентського гуртка
«БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ» у 2019/2020 н.р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Факультет, курс, група

Дата зарахування в гурток

1.                 

 Вахній Іван Станіславович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

2.                 

 Задорожнюк Дмитро Володимирович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

3.                 

 Корольчук Сергій Васильович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

4.                 

 Кухарчук Павло Васильович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

5.                 

 Ляшук Захар Миколайович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

6.                 

 Мельничук Іван Васильович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

7.                 

 Оржехівський Віталій Борисович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

8.                 

 Плахотній Сергій Миколайович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

9.                 

 Скрипник Єгор Олегович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

10.            

 Трифонов Олег Ігорович

МТФ, АІ 1802м

04.02.2019 р.

11.            

 Антонюк Максим Миколайович

МТФ, АІ 1801м

19.12.2018 р.

12.            

 Мисюра Вадим Юрійович

МТФ, АІ 1801м

19.12.2018 р.

13.            

 Хмельовська Анастасія Василівна

МТФ, ПМ 1505

04.03.2019 р.

14.            

 Орел Олександр Валерійович

МТФ, ТТ 1605

02.09.2019 р.

15.            

 Білинський-Тарасович Владислав Мирославович

МТФ, ТТ 1605

02.09.2019 р.

16.            

 Марченко Богдан Сергійович

МТФ, ТТ 1605

02.09.2019 р.

17.            

 Коваль Євгеній Олександрович

МТФ, ТТ 1605

02.09.2019 р.

18.            

 Кузьмін Андрій Андрійович

МТФ, ТТ 1605

02.09.2019 р.

19.

 Матвеєв Богдан Олегович

МТФ, АІ 1902м

05.05.2020 р.

20.

 Софієнко Сергій Валентинович

МТФ, АІ 1902м

05.05.2020 р.

21.

 Павлов Олексій Русланович

МТФ, АІ 1602

05.05.2020 р.

  
 
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ГУРТКА ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
Наукова спрямованість гуртка: Робота гуртка спрямована на дослідження основ ефективного функціонування ланок біотехнічних систем «людина – машина – тварина», а також на вивчення процесів поводження та переробляння біосировини різного походження, зокрема, інженерно-технічного забезпечення цих процесів.
Заходи проведені гуртком: За період з початку 2019 року було проведено 5 робочих засідань гуртка, на яких розглядали теоретичні та практичні питання щодо функціонування біотехнічних систем в технологіях виробництва продукції тваринництва та переробки біосировини, обговорювали результати відвідування сільськогосподарських виставок, семінарів та конференцій.
Кількість членів гуртка: Згідно списку діючих членів науковою роботою в гуртку займались 12 студентів.
Досягнуті результати роботи гуртка:
1.     Обґрунтовано параметри системи активної аерації лабораторного компостера.
2.     Взято участь у створенні лабораторної установки для компостування органічної сировини (ауд. 7.28).
3.     Взято участь у VI Міжнародній науково-технічній конференції «Крамаровські читання», 21-22.02.019 р., доповідь «Аналіз способів видалення гною з тваринницьких приміщень», тези доповіді «Способи видалення гною з тваринницьких приміщень».
4.     Взято участь у ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України», 21.03.2019 р., доповідь «Фізико-механічні властивості органічних відходів тваринництва та раціональні способи їх переробки й утилізації» (Антонюк М. М., Мисюра В. Ю.).
5.     Взято участь у 73-й Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування», 18-22.03.2019 р., доповіді «Аналіз впливу технологій утримування на фізико-механічні властивості гною тварин» (Антонюк М.М.), «Переваги та недоліки відкритих систем компостування органічних матеріалів» (Мисюра В.Ю.), тези доповіді «Вплив способів поводження з гноєм тварин на емісію парникових газів» (Мисюра В. Ю., Антонюк М.М.).
6.     Взято участь у XIХ Міжнародній конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування», 25-29.03.2019 р., доповідь «Вплив способів поводження з гноєм тварин на емісію парникових газів» (Мисюра В. Ю., Антонюк М.М.).
 
 
Список
студентів, членів наукового студентського гуртка
«БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ» у 2018/2019 н.р.
 
№ з/п
Прізвище, ім’я, по-батькові
Факультет, курс, група
Дата зарахування в гурток
1.
Вахній Іван Станіславович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
2.
Задорожнюк Дмитро Володимирович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
3.
Корольчук Сергій Васильович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
4.
Кухарчук Павло Васильович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
5.
Лящук Захар Миколайович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
6.
Мельничук Іван Васильович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
7.
Оржехівський Віталій Борисович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
8.
Плахотній Сергій Миколайович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
9.
Скрипник Єгор Олегович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
10.
Трифонов Олег Ігорович
МТФ, маг. АІ 18.02м
04.02.2019 р.
11.
Антонюк Максим Миколайович
МТФ, маг. АІ 18.01м
19.12.2018 р.
12.
Мисюра Вадим Юрійович
МТФ, маг. АІ 18.01м
19.12.2018 р.

Витяг з протоколу вченої ради факультету

Витяг з протоколу кафедри

Звіт про роботу гуртка за 18-19 н.р.

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook