Науковий гурток "Фінансист"

Керівник гуртка:
Мрачковська Надія Костянтинівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

 
Студентський науковий гурток кафедри фінансів «Фінансист» розпочав свою діяльність у вересні 2018 року.
Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.
Метою гуртка є створення сприятливих умов для підготовки студентської молоді до самостійної творчої, навчальної та наукової роботи. 
Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та організується безпосередньо на кафедрі. На засіданнях гуртка розглядаються та активно обговорюються актуальні проблеми теорії та практики розвитку фінансових відносин. Учасники гуртка беруть участь у конференціях та у інших наукових заходах. 
Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість: ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи; приймати участь в науковому житті НУБіП (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях; розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях; брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми розвитку фінансових відносин; застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання. 
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)