Співробітники кафедри

Завідувач кафедри аквакультури, доктор сільськогосподарських наук, професор
Бех Віталій Валерійович

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

     У 1992 році закінчив Калінінградський технічний інститут рибної промисловості та господарства за спеціальністю іхтіологія та рибництво, де здобув кваліфікацію іхтіолог-рибовод. З 1992 по 1995 аспірант очної форми навчання у Інституті рибного господарства. У 1996 році головний спеціаліст головного управління розвитку рибництва, рибальства та сировинних ресурсів Міністерства рибного господарства України. З 1996 по 1997 рр. провідний спеціаліст управління промислового рибництва ВДКО «Укррибгосп». З 1997 по 1998 навчався у магістратурі Національного економічного університету за державним замовленням Головдержслужби при Кабінеті міністрів України. З 1998 по 1999 рр. провідний спеціаліст управління зовнішньоекономічних зв’язків та маркетингу Держкомрибгоспу України. З 1999 по 2004 завідувач Лабораторії генетики і селекції риб Інституту рибного господарства. В 2003-2004 рр. стипендіат програми НАТО «Наука заради миру» в Інституті Іхтіобіології Польської академії наук, м. Голиш. В період з 2004 по 2009 заступник директора з координації і апробації наукових розробок Інституту рибного господарства. З 2009 по 2019 р. працював завідувачем відділу селекції та біотехнології Інституту рибного господарства НААН. З листопада 2019 року займає посаду професора кафедри аквакультури НУБіП України.
    В період 2005-2019 рр. неодноразово приймав участь як міжнародний консультант ФАО у Киргизстані, а також, як національний координатор з програм розвитку рибного господарства в Україні. Автор понад 100 наукових праць. В 2017-2019 рр. член робочої групи з реформування рибного господарства України. Активний член Мережі науково-дослідних центрів з аквакультури Центральної та Східної Європи (NACEE).
    Докторську дисертацію за сільськогосподарськими науками захистив зі спеціальності рибництво захистив у 2013 році. Вчене звання професора отримав у 2016 році.
     Очолює кафедру аквакультури з 2020 р.

ПОРТФОЛІО

 

 

 

 

Професор кафедри аквакультури, доктор сільськогосподарських наук, професор
Вовк Надія Іллівна

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

У 1973 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю біологія, отримала кваліфікацію біолог-мікробіолог, викладач біології і хімії.

Пройшла трудовий шлях від інженера Всесоюзного науково-дослідного Інституту генетики та селекції промислових мікроорганізмів та молодшого співробітника Українського науково-дослідного Інституту рибного господарства до завідуючої лабораторії іхтіопатології та фізіології риб Інституту рибного господарства УААН України, професора  кафедри загальної зоології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України. У грудні 2011 р. назначена на посаду в.о. завідувача кафедри аквакультури.

Після закінчення заочної аспірантури успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальностями: 03.00.07 – мікробіологія; 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія і імунологія, а у  2002 р. – докторську за спеціальністю 03.00.16 – екологія. 

Автор понад 160 наукових праць, у тому числі  6 авторських свідоцтв, 2 монографії, 7 посібників, 3 підручники (один із них - в трьох томах), 17 методичних розробок та типових програм навчальних дисциплін; здійснює  наукове керівництво аспірантами.

Н.І. Вовк нагороджена Державним комітетом рибного господарства України Трудовою відзнакою «Почесний працівник рибного господарства» та Почесною грамотою Державного комітету рибного господарства України.

Наукова діяльність пов’язана з дослідженням водних екосистем, етіології та поширення хвороб риб у водоймах різного типу і спрямована  на розробку екологічно безпечних методів профілактики хвороб риб та підвищення рибопродуктивності.

      Викладає курси з дисциплін «Іхтіопатологія» для студентів ОС «Бакалавр» та «Біологія продуктивності об'єктів аквакультури» для студентів ОС «Магістр».

ПОРТФОЛІО

 

Доцент кафедри аквакультури, кандидат сільськогосподарських наук
Коваленко Василь Олександрович

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

           Закінчив з відзнакою Херсонський сільськогосподарський інститут (1980 р.). З 1980 по 2002 pp. працював у Донецькому обласному рибокомбінаті на посадах рибмайстра, рибовода-селекціонера по коропу, головного рибовода, заступника голови Правління ВАТ “Донрибокомбінат” з виробництва.

Нагороджений галузевими відзнаками «Ветеран рибної галузі» (2008 р.) та «Почесний працівник рибної галузі» (2009 р.). Отримав подяку Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2016 р).

На кафедрі працює з 2002 року. Автор 78 наукових і 16 навчально-методичних праць, співавтор 3 нормативно-технологічних документів, 5 рацпропозицій і 1 винаходу у рибництві. Підготував понад 100 дипломників-фахівців за ОС "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр". За його керівництва проводяться аспірантські дослідження за темами кандидатських робіт.

      Наукова діяльність спрямована на удосконалення біотехнології штучного відтворення риб, підвищення ефективності селекційно-племінної роботи у рибництві та технологій вирощування товарної риби.

ПОРТФОЛІО

 

 

Доцент викладач кафедри аквакультури, кандидат сільськогосподарських наук
Марценюк Вадим Петрович

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

   Закінчив Херсонський сільськогосподарський інститу за спеціальністю "Зооінжеерія".

   У 2006 році став лауреатом премії президента України для молодих вчених за наукову роботу "Генетико-популяційні методи удосконалення і використання генофонду сільськогосподарських тварин".

   Автор та співавтор понад 80 науквих і навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 6 патентів на винаходи, близько 60 наукових статей у фахоих виданнях України та закордону.

   Наукова робота спрямована на комплексні дослідження та оцінку малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційного покоління.

ПОРТФОЛІО

 

 

 

 

 

Доцент кафедри аквакультури, кандидат сільськогосподарських наук
Кононенко Ірина Сергіївна

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

        У 2011 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, рибогосподарський факультет і отримала диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Водні біоресурси» та здобула кваліфікацію дослідника аквакультури. 

       Протягом 2013-2016 рр. заочно навчалася в аспірантурі Інституту рибного господарства НААН України. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.03 - рибництво.

       На кафедрі працює з 2012 року. Автор та співавтор близько 50 наукових праць, в тому числі навчальних, методичних посібників та підручників, патенту на винахід.

      Наукова діяльність пов'язана з кріоконсервуванням статевих продуктів осетрових видів риб та вивченням технологічних особливостей вирощування потомства осетрових із використанням кріоконсервованої сперми. 

ПОРТФОЛІО

 

Старший викладач кафедри аквакультури
Охріменко Олеся Володимирівна

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

    У 2008 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, рибогосподарський факультет і отримала диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Водні біоресурси» та здобула кваліфікацію дослідника аквакультури .

     Протягом 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі аквакультури. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія та отримала звання кандидата сільськогосподарських наук.

      На кафедрі працює з 2009 року. Автор та співавтор 28 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі методичних рекомендацій.

    Наукова діяльність пов'язана з дослідженням особливостей функціонування екосистем водойм-охолодзжувачів атомних енергетичних об'єктів та розробкою методів покращення їх екологічного стану.

 

ПОРТФОЛІО

 

Асистент кафедри аквакультури
Леуський Михайло Вікторович

Тел.: 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

      У 2012 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, рибогосподарський факультет та отримав диплом магістра за спеціальністю "Водні біоресурси" та здобув кваліфікацію дослідника аквакультури.
       З 2015-2018 р. навчався очно в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України (кафедра гідробіології та іхтіології).
      Автор 20 наукових праць, з яких статті в наукометричних базах: - 1 Scopus, 2 - Web of Science, 7 – у фахових виданнях України та 10 тез на міжнародних науково-практичних конференціях Коло наукових інтересів стосується відтворенню рибопродуктивності водойм дніпровського каскаду. На кафедрі працює з 2021 р.
 ПОРТФОЛІО

 

Лаборант кафедри
Шарило Наталя Віталіївна

Тел.: 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

      Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, факультет дизайну.

      З 2020 і по теперішній час працює в Національному університеті біоресурсів і природокористування на посаді лаборант кафедри аквакультури.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook