Відділення "Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції"

Адреса: 97517, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, с.Маленьке, вул. Студентська, Кримський агропромисловий коледж, корп. 1

Тел.: (0652) 325 549

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач відділенням:
Чечет Валерія Леонідівна

 

«В агрономи я піду, хай мене навчать!»

Професія - як стежка. Якщо вибереш не ту, то будеш віддалятися від мети. Студенти відділення «Агрономія» вибрали саму давню, благородну і необхідну професію на землі – професію землероба, садовода, професію агронома.

         

Основні напрями подальшого розвитку освітньої діяльності на відділенні:

  • удосконалення практичного навчання студентів;
  • удосконалення навчальних планів і програм, подальшу диференціацію спеціальної підготовки і введенням нових дисциплін, що відображують зміни у соціально-економічних процесах, орієнтацію на широке використання в навчальному процесі ПЕОМ;
  • забезпечення АПК України висококваліфікованими кадрами, зорієнтованими на нові економічні умови господарювання в аграрному секторі країни;
  • індивідуалізація навчального процесу на старших курсах;
  • удосконалення спеціалізації з плодоовочівництва та виноградарства.

         

Багато викладачів, які працюють на відділенні, мають великий стаж роботи на виробництві і зараз вчать студентів не тільки теорії, але і діляться своїми практичними навиками, що є дуже важливим для майбутнього працівника сільського господарства. Студенти  даної спеціальності за час навчання проходять усі види практик: ознайомлювальну; навчальну, виробничу, переддипломну, виконуючи повний цикл основних робіт за фахом. Матеріальна-виробнича база коледжу є надійним  джерелом для набуття теоретичних та практичних навиків. Частину навчальної, виробничу та переддипломну практики студенти проходять у базових підприємствах сільськогосподарського виробництва різної форми власності, таких, як: ТОВ «Пригородне», ТОВ «Кримтеплиця», Кримська дослідна станція Інституту садівництва НААН, Південна дослідна станція інституту сільськогосподарської мікробіології УААН, Республіканська станція захисту рослин . Відділення пишається своїми випускниками, яких можна зустріти у кожному господарстві Криму. Так, випускник коледжу О.І. Сотник, керівник Кримської дослідної станції Інституту садівництва НААН, часто буває як на практичних так і на теоретичних заняттях.
Для вивчання міжнародного досвіду за фахом  студенти проходять 6-ти місячну навчальну практику у фермерських господарствах Німеччини. Студенти, згідно з договором з асоціацією «АгроКонтакти Інтернаціональ» м. Штутгарт, навчаються і разом з фермерськими сім’ями виконують всі агротехнологічні заходи.
Разом з тим, окрім основного фаху студенти придбають робітничі професії за фахом «Оператор комп’ютерного набору», «Плодоовочівник», «Тракторист-машиніст  сільськогосподарського виробництва категорії «А»», «Бджоляр», «Секретар керівника».
Наші студенти випускники продовжують своє навчання на 3-4 курсах у Національному університеті біоресурсів і природокористування України і ПФ НУБіП України «КАТУ».

         

Відділення пишається своїми іменними стипендіатами. Стипендію імені Макара Посмітного отримували студенти – Іовлев А., Гладких С., Петровська К., Тевфік А.. Студент Чечет М. мав стипендію імені вчених-садівників Симиренко. На сьогодні стипендію ім.. М. Посмітного отримує студентка Фоміна Н..
Викладачами відділення ведеться науково-дослідна робота з залученням студентів. Викладачі  здійснюють керівництво предметними  студентськими гуртками за дисциплінами: «Технологія вирощування продукції рослинництва», «Плодівництво», «Овочівництво», «Виноградарство». На кожному засіданні розглядають актуальні питання, висвітлені у студентських  доповідях та наукових роботах. Студенти,  доповіді яких визначені найкращими, беруть участь у науково-практичних конференціях коледжу, ПФ НУБіП України «КАТУ», НУБіП України та інших ВНЗ Криму та України.
Під керівництвом викладачів щорічно студентами захищаються дипломні роботи на замовлення підприємств. Погодження тематики дипломних робіт з кафедрами ПФ НУБіП України «КАТУ» дозволяє продовжити науково-дослідну роботу студентів на 3-5 курсах ВНЗ Криму та України.
Комплектування викладацького складу здійснюється за рахунок молодих викладачів,  випускників вищих навчальних закладів та залучення фахівців сільськогосподарських підприємств. Перед відділенням стоїть першочергова задача збільшення кількості викладачів, які мають науковий ступінь.

         

Після занять студенти мають можливість займатися у спортивних секціях та художній самодіяльності коледжу, брати участь у різноманітних конкурсах і змаганнях.
Відділення «Агрономія» дає можливість стати майстром своєї справи, розвивати свої здібності, зайняти належне місце у житті.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook