Новини та події

Результати роботи за спільним проектом ENAGRA
«Навчальний план за спеціальністю
«Охорона навколишнього середовища» в аграрних університетах»

ENAGRA_2012.pdf

159188-TEMPUS-1-2009-1-PL-TEMPUS-JPCR

                                             Досягнуто мету проекту:

  Оновлено та модернізовано навчальні плани та програми і методів навчання в університеті при підготовці майбутніх фахівців з екології та охорони навколишнього середовища відповідно до вимог Болонського договору

                                         Результати роботи за проектом:
 - У НУБіП України розроблені та модернізовані робочі навчальні плани та програми підготовки майбутніх фахівців екологів в університеті - бакалаврів та магістрів.
 - Проведена порівняльна оцінка існуючих навчальних планів та програм підготовки майбутніх фахівців-екологів та проаналізовані потреби ринку праці у їх підготовці.
 - Розроблені навчально-методичні комплекси до модернізованих та введених нових навчальних курсів.
 - Академічний персонал приймав участь у мобільності по проекту
 - Оновлено та модернізовано навчальні бібліотечні ресурси та створено бази даних навчальних ресурсів.
 - Розпочато експериментальне навчання студентів-екологів за оновленими та модернізованими навчальними планами.
 - Оцінено навчальні плани та програми:
   – Інститутом захисту рослин НААН України,
   - Національним науковим центром «Інститут землеробства НААН України»,
   - Інститут агроекології і природокористування України,
   - ТОВ науково-виробнича фірма «Агроекосистема».

 

 

Заключна конференція спільного міжнародного проекту ЄС: Tempus ENAGRA

6-9 листопада на базі Львівського національного аграрного університету відбулась заключна конференція за спільним міжнародним проектом ЄС: TEMPUS «Навчальний план за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища» в аграрних університетах (ENAGRA)».

На конференції був присутній Генеральний секретар Асоціації європейських університетів наук про життя проф. Саймон Хіз, координатор проекту проф. Штефан Ігнар та Моніка Текманська з Варшавського університету наук про життя, проф. Віталій Лисенко – перший проректор Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП), проф. Віктор Каленський, координатор проекту з України. Також були присутні представники Бурятської державної академії (Росія), Саратовського державного аграрного університету (Росія), Університету природних ресурсів та прикладних наук про життя (Австрія), Університету м.Гент (Бельгія), Університету м. Льєйда (Іспанія).
Метою фінальної конференції було підвести підсумки трирічного проекту, який розпочався в січні 2010 року.

 

General Assembly of ENAGRA Tempus: SSAU

17-18 жовтня 2011 року у Саратовському державному аграрному університеті ім. Н.І.Вавилова (Росія) відбулась міжнародна навчально-методична конференція «Актуальні проблеми процесу навчання» в рамках роботи над проектом Tempus IV ENAGRA.
17 жовтня 2011 р. конференцію відкрив Кузнєцов Микола Іванович – ректор Саратовського НАУ ім. М.І. Вавилова. З вступним привітальним словом на конференції виступив Горбунов Сергій Іванович – замісник голови Уряду Саратовської області (планувався виступ Ігонькіна Олександра Вікторовича – Міністра сільського господарства Саратовської області).
З основною пленарною доповіддю на тему «Вплив міжнародних асоціацій аграрних університетів світу на зміни у аграрній освіті та науці» виступив Саймон Б.Хіт – генеральний секретар міжнародної асоціації аграрних університетів.


Стефан Ігнар (Польща) виступив з доповіддю на тему «Роль проектів Tempus IV у модернізації аграрної освіти». Співдоповідачем по доповіді був Мосей Юзеф (Польща), який поділився досвідом з учасниками конференції щодо роботи з партерами по проектам по проектам Tempus.
З доповіддю «Можливості освіти у розвитку органічного сільського господарства» виступив Маннен Хартвіг (Німеччина) – генеральний директор асоціації LOGO у Німеччині.
Далі пройшли виступи учасників конференції та обмін думками щодо почутого.
У другій половині дня 17 жовтня відбулося засідання Генеральної асамблеї в рамках проекту ENAGRA, яка об’єднала представників європейських, українських та російських університетів консорціуму задля обговорення реалізації робочого плану за проектом під головуванням Стефана Ігнара, координатора проекту Tempus IV ENAGRA. Особливу увагу головуючий звернув на те, що при роботі над новими та модернізованими навчальними програми необхідно враховувати думку підприємств та організацій - роботодавців.
18 жовтня 2011 р. пройшло засідання круглого столу в рамках міжнародної навчально-методичної конференції на тему «Проблеми та перспективи модернізації аграрної освіти».
Відкривав круглий стіл конференції Ларіонов Сергій Васильович – проректор по навчальній роботі Саратовського ДАУ ім. М.І. Вавилова з доповіддю на тему «Роль міжнародної співпраці університету у модернізації аграрної освіти».

 

З доповіддю «Інтернаціоналізація – важливий важіль у модернізації аграрної освіти у НУБіП України» виступив Каленський Віктор Петрович – директор навчально-наукового центру міжнародної діяльності НУБіП України.
Зазимко Оксана Володимирівна – начальник навчальної частини НУБіП України, виступила на конференції з доповіддю «Реалізація принципів Болонського процесу в НУБіП України».
Ладика Марина Миколаївна – заступник декана факультету екології та сталого розвитку НУБіП України, виступила з доповіддю «Особливості впровадження принципів Болонського процесу на прикладі факультету екології та сталого розвитку».
З доповіддю «Розвиток проекту Tempus- IQAR в РНАУ-МСГА ім. К.А. Тимерязєва и МНАУ» виступав Кошкін Євгеній Іванович – проректор по міжнародній діяльності РНАУ-МСГА ім. К.А. Тимерязєва.
З доповіддю «Досвід університету аграрних наук Відня (BOKU) по реалізації Болонського процесу» виступив Лоіскандл Віллібальд – професор університету аграрних наук Відня (BOKU) з Австрії.
З доповіддю «Досвід університету Ллейди (Іспанії) в реалізації Болонського процесу» виступив Олександ Монтеро Хорхе – професор університету Ллейди з Іспанії.
З доповіддю «Університет Гента – модель аграрної освіти Бельгії» виступав Вере Роланд – професор університету Гента з Бельгії.
З доповіддю «Модернізація аграрної освіти Казахстану» виступив Гумаров Галі Сагінгалієвич – проректор по додатковій освіті та міжнародній співпраці Західно-Казахстанського аграрно-технічного університету імені Жангір Хана з Казахстану.
Надалі пройшов виступ учасників конференції та обмін думками щодо почутих доповідей та прийнято резолюцію конференції.
 

Tempus Mobility: ENAGRA-UdL
З 4 до 11 червня 2011 р. Університет міста Льєйда (Іспанія) приймав представників університетів-партнерів в рамках проекту.

 

 

Довідково: Чотири кампуси Університету міста Льєйда (UdL) об’єднують 7 шкіл: Ректорат-Кампус (факультет мистецтв), Cappont-Кампус (факультет права та економіки, політехнічна школа, факультет педагогічних наук), Медичний Кампус (медичний факультет, факультет сестринської справи), Кампус інженерної школи сільського господарства (інженерна школа сільського господарства, ETSEA). В університеті навчаються понад 8560 студентів.
До складу ETSEA входять наступні відділення:
• Інженерне лісоаграрне відділення
• Садівництво та плодівництво
• Науки про навколишнє середовище та ґрунтознавство
• Тваринництво
• Науки про рослинництво та лісове господарство
• Хімія
• Технологія виробництва продуктів харчування
• Математика
У згоді з європейськими тенденціями, відзначеними у Болонській декларації, ETSEA зберегла протягом 25 років циклічні структури:
- Перший цикл інженерних технічних наук - 225 кредитів (180 ECTS), дипломи за 6 напрямами першого циклу і тривалістю 3 роки відповідають рівню бакалавра.
- Другий цикл (сільське господарство, лісове господарство і ступінь в продовольчій науці і технології) - 150 кредитів (120 ECTS); 3 ступені другого циклу з тривалістю від 2 років відповідають рівню магістра.
Програма перебування у ETSEA носила як методичний, так і практичний характер відповідно до цілей проекту. Так, були представлені навчальні програми та платформа для електронного навчання університету, програми та діяльність Офісу міжнародних відносин, а також діяльність бібліотеки ETSEA.

Окрім того учасники тренінгової програми ознайомились з роботою лабораторії ґрунтів, відвідали дослідницькі і навчальні об’єкти по утилізації зайвих продуктів у сільському господарстві, дослідницькі та навчальні об’єкти з садівництва, поля-виноградники та дослідницькі і навчальні об’єкти комплексної боротьби зі шкідниками.


 

Short intensive courses for staff: ENAGRA-EDUTER-NUBiP of Ukraine

 

   

        В рамках спільного міжнародного проекту за програмою TEMPUS «Навчальний план за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища» - ENAGRA» з 31 травня по 3 червня 2011 року на базі Українського ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки відбувся міжнародний семінар «Методологія дистанційного і електронного навчання». 

       Лектором вищевказаного семінару виступила    професор Інституту EDUTER національної школи вищої освіти з агрономічних, продовольчих та екологічних наук AgroSup (Франція), Жаклін Муенс.

      Учасниками семінару були представники консорціуму університетів за проектом, зокрема з Саратовського державного аграрного університету ім. Н.І. Вавілова, Бурятської державної академії сільського господарства ім. В.Р. Філіппова (Російська Федерація), Львівського національного аграрного університету та НУБіП України.

Програма семінару включала:
 - Визначення електронного навчання та конструювання дистанційних навчальних курсів
 - Представлення особливостей навчальної платформи [email protected] та деяких наших курсів
 - Як створити навчальні модулі
 - Навчальні ресурси
 - Керівництво і наставництво над студентам
 - Autres outils. Віртуальний клас
По завершенню учасникам було вручено сертифікати.
 

 Short intensive courses for staff: ENAGRA-SGGW-NUBiP of Ukraine

  В рамках проекту ENAGRA з 11 до 14 травня 2011 р. гостями НУБіП України були професори Варшавського університету наук про життя Хойніцкі Йозеф, Подласкі Славомір, Войняковскі Мірослав. У рамках візиту з співробітниками НУБіП України було організовано відкриті лекції та «круглі столи» на теми «Новітні методики дистанційного навчання в аграрній освіті», «Екологічна складова в підготовці фахівців у рослинництві».

Tempus Mobility: ENAGRA-SGGW

У період з 27.03 по 02.04.2011 р. у Варшавському університеті наук про життя (SGGW) відбувся настуний тренінговий курс згідно мети та завдань спільного проекту ENAGRА. Програма перебування передбачала ряд цікавих зустрічей та презентацій.

28 березня відбулася зустріч з віцедеканом аграрного факультету доктором Джозефом Ходжінскі та завідувачами кафедрами цього факультету SGGW, у ході якої присутні ознайомилися з особливостями навчального процесу на бакалаврських та магістерських програмах факультету, їх екологічними компонентами, а також з базою для проведення навчальних занять, у якій особливе враження на присутніх справив сучасний тепличний комплекс.

У другій половині дня було проведено знайомство з центральною бібліотекою SGGW.

Наступного дня відбулися зустрічі з проректором з навчальних питань професором Крістіною Гутковською та професором, доктором Казимиром Банасіком, в рамках яких учасники тренінгової програми ознайомилися з історією SGGW, особливостями освітньої системи Польщі, розміщенням університету, його кампусу та навчально-дослідних станцій. Відбулася дискусія щодо порівняння систем освіти України та Польщі.

30 березня відбулася зустріч з професором, доктором Славоміром Подласкі, який презентував особливості навчального процесу у SGGW та його екологічними компонентами. Також відбулася зустріч з Мірославом Вознякомсків – фахівцем з комп’ютерних технологій, у ході якої відбулася дискусія щодо ролі сучасних комп’ютерних технологій у навчальному процесі університету. Також присутні ознайомились з можливостями дистанційного навчання в SGGW.

31 березня відбулися зустрічі на інженерному факультеті з професором доктором Джерсі Джезнахом та доктором Джозефом Мосіеджі, у ході яких присутні мали можливість ознайомитись з особливостями організації навчального процесу на факультеті та процесом екологізації освітніх бакалаврських і магістерських програм факультету.

Генеральний контрактор проекту, проф. Стефан Ігнар, ознайомив учасників з центром води SGGW, у якому розміщено більше 20 сучасних навчальних лабораторій з визначення якості водних біоресурсів.

 

Декан факультету лісового господарства, професор Міхал Засада, ознайомив присутніх зі станом лісового господарства Польщі, бакалаврськими і магістерськими програмами факультету та їх екологічними компонентами.

 

Tempus Mobility: ENAGRA- AgroSup DIGON

В рамках спільного проекту ENAGRA в AgroSup Dijon, Національний інститут вищої школи з агрономічних наук, харчування та навколишнього середовища, Франція, з 7 по 11 березня 2011 року відбувся міжнародний воркшоп та тренінговий курс для представників консорціуму університетів-партнерів з Росії та України.
Відповідно до програми перебування були презентовані навчальні програми освітньо-кваліфікаційних рівнів «Інженер» та «Магістр» університету AgroSup DIGON (Франція):
- «Охорона навколишнього середовища, утилізація відходів і забруднених вод», бакалаврський рівень L-3, доповідач - Жан Пьер Лемьер;
- «Агрономія-оточуюче середовище», магістерський рівень М-2, доповідач Сильвія Гранжер.
- «Сільськогосподарська механізація» в агрономії та тваринництві, магістерський рівень М-2.
- Презентація «АЛТЕРРА Бургундії» та навчальної програми «Водний сектор», бакалаврський рівень L-3, доповідач - Філіп Мера.

Окремий день був виділений на знайомство з Інститутом національної школи вищої освіти EDUTER, його місією в освітніх навчальних закладах, управлінською структурою та виробничими підрозділами. Разом з директором інституту - Жаном Шевальдоне були обговорені питання системи вищої освіти Франції та України, національні особливості освіти і їх місце у Болонському європейському просторі. Керівники структурних підрозділів інституту ознайомили учасників з технічним забезпеченням, серверною станцією, навчальними комп’ютерними класами, відділами з розробки відео- та комп’ютерних програм, електронними посібниками, службою он-лайн підтримки програмного забезпечення, амфітеатром з проведення дистанційних конференцій та лекцій, магазином з продажу виробленою навчальною літературою та з платформою Formagri і розробленими у її оболонці навчальними курсами дисциплін.

Учасники відвідали професійну сільськогосподарську школу MFR («Сімейний сільський дім регіону Діжона»). Директор навчального закладу – Тьері Губерт ознайомив з системою шкільної і професійної освіти у Франції, представив спеціалізації: рослинництво і селекція с.-г. рослин, а також ознайомив з навчальними класами, лабораторіями, гуртожитком і дослідною станцією.

Тренінг завершувався екскурсіями з відвідуванням музею вина у м. Бон (Франція), заводу з виробництва чорносмородинних лікерів «Сassissium» і врученням сертифікатів.
 

Tempus Mobility: ENAGRA-Gent

В рамках проекту Темпус ENAGRA в Університеті м.Гент, Королівство Бельгія у період з 20 до 27 лютого 2011 року було проведено тренінговий курс для представників консорціуму з України (Національний університет біоресурсів та природокористування України, Львівський національний аграрний університет) та Російської Федерації (Міністерство природніх ресурсів республіки Бурятія, Бурятська державна аграрна академія, Саратовський державний аграрний університет).

Зустріч учасників проекту ЕНАГРА з ректором університету м. Гент проф. Полем Ван Кавенбергом

 

Під час візиту до університету м. Гент відбулася зустріч з ректором університету проф. Полем Ван Кавенбергом та деканом факультету біоінженерії проф. Гвідо Хуленбруком. Учасники проекту ознайомились з бакалаврськими і магістерськими національними та міжнародними програмами факультету біоінженерії.

На факультеті біоінженерії є одна бакалаврська програма з біоінженерії (нідерландською/ 3 роки), 7 магістерських програм з біоінженерії (нідерландською/ 2 роки), 7 міжнародних магістерських програм (англійською/ 2 роки), спеціалізовані магістерські програми з екологічної санітарії та менеджменту (нідерландською/ 1 рік) та з інтегрованого управління водними ресурсами (англійською/ 1 рік), а також докторська програма (аспірантура) з прикладних біологічних наук. Інтернаціоналізація факультету спрямована на магістерські програми та аспірантуру. До міжнародних магістерських програм належать:

Харчування та розвиток сільських територій;

Розвиток сільських територій (Erasmus Mundus, Atlantis);

Харчові технології;

Аквакультура;

Екологічна санітарія;

Екологічні технології та інженерія (Erasmus Mundus);

Фізичні ресурси землі.

Візит до Центру екологічної санітарії (лабораторія екотоксикології)

 

Учасники проекту відвідали лабораторії аналітичної хімії та прикладної екохімії, органічної хімії, менеджменту ґрунтів, а також ознайомились з роботою Центру екологічної санітарії, до якого входять лабораторія екотоксикології та екології водних екосистем та лабораторія екології рослин.

Візит до теплиць лабораторії екології рослин

 

В програму також входило ознайомлення з роботою компанії «Електравіндс» (Electrawinds), що займається виробництвом електроенергії з відновлювальних джерел, та відвідування одного з її заводів в м. Остенде, на якому виробляють електроенергію з міського сміття.

Екскурсія по біоелектростанції компанії «Електравіндс» в Остенде

 

Tempus Mobility: ENAGRA-BOKU

В рамках спільного проекту ENAGRA в Університеті природних ресурсів та наук про життя Відня (BOKU), Австрія з 23 до 29 січня 2011 року було організовано міжнародний воркшоп та тренінговий курс для представників консорціуму університетів-партнерів з Росії та України (Саратовський державний аграрний університет ім. Н.І. Вавілова, Бурятинська Державна Академія Сільського Господарства ім. В.Р. Філіппова, Міністерство Освіти і Науки Республіки Бурятія, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Львівський національний аграрний університет).

Тренінгова програма включала:

-          Менеджмент якості на національному та університетському рівнях;

-          Міжнародні відносини – на прикладі «Інтернаціоналізації» в BOKU;

-          Менеджмент бібліотеками та доступ;

-          Розробка навчальних програм.

Окрім тематичних засідань учасники мали змогу познайомитись з діяльністю інститутів департаменту водних ресурсів, атмосфери та навколишнього середовища BOKU та системою організації університетської бібліотеки. 

По завершенню учасникам було вручено сертифікати.

 

Міжнародний семінар в рамках спільного проекту на базі НУБіП України в Ялтинському навчально-науковому центрі біології і екології субтропічних рослин та ландшафтознавства з 12 по 16 вересня 2010 року.

Стартова організаційна зустріч в рамках спільного проекту на базі Варшавського університету наук про життя з 29 по 30 березня 2010 року.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій