Співробітники кафедри

Професор
Олексійченко Надія Олександрівна

Тел.: (044) 527 82 96

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь -  доктор сільського-сподарських наук (2006).

Вчене звання - професор (2011).  Академік Лісівничої академії наук України, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, заступник голови науково-технічної ради Науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного  садівництва, член  вченої  ради Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, член експертної ради Державної атестації кадрів України.

Публікації: автор та співавтор понад 200  наукових та науково-методичних праць, у тому числі 11 монографій. Є автором 7 сортів шовковиці, 8 авторських свідоцтв та 10 патентів України на винаходи.

Викладання дисциплін: «Реконструкція і реставрація садово-паркових об’єктів», "Благоустрій територій".

Тема докторської дисертації «Біологічні основи селекції шовковиці (Morus L.) та підвищення її продуктивності в умовах України».

Наукові інтереси: селекція деревних рослин, збереження, формування та реконструкція декоративних насаджень в урбанізованих ландшафтах, відновлення садово-паркових об’єктів різного  функціонального призначення. Під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.

Працює на кафедрі з 2007 р.

 

 

 

Професор
Кузнецов Сергій Іванович

Тел.: (045)527 82 96, (044)285-01-16

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - доктор біологічних наук (1991).

Вчене звання - професор (1992).  Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Лауреат премії академіка М.М.Гришка 2010 р. Відзнака Академії наук України за підготовку наукової зміни 2012 р.

Публікації: автор та співавтор  290 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 12 монографій та 1 путівника.

Викладання дисциплін: «Паркознавство».

Тема докторської дисертації  «Биологические основы интенсивной  интродукции хвойных древнего средиземья в СССР (на примере видов рода Cedrus trew)».

Наукові інтереси: інтродукція та акліматизація голонасінних, розробка біологічних  основ ландшафтного будівництва.

Працює на кафедрі з 2002 р.

 

Доцент
Суханова Ольга Анатоліївна

Тел.: (044) 527 82 96

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - кандидат сільськогосподарських наук (2007).

Вчене звання - доцент (2011).

Кваліфікація: юрист.

Публікації: автор і співавтор 86 наукових праць, 1 стандарту України, 2 авторських свідоцтва, 14 навчально-методичних  розробок.

Викладання дисциплін: «Садово-паркове будівництво», «Експлуатація садово-паркових об’єктів», «Агротехніка в садово-парковому будівництві».

Тема кандидатської дисертації «Біологічні властивості рослин та особливості формування декоративних насаджень на кладовищах».

Наукові інтереси: біолого-екологічні та ландшафтні особливості формування меморіальних об’єктів України.

Учасник виставок: “Україна квітуча 2012, 2011, 2009, 2008”, конкурсу наукових проектів “Інтелект молодих - на службу столиці” (2005).

Працює на кафедрі з 2003 р.

 

Доцент
Кушнір Анатолій Іванович

Тел.: (044) 527 82 96

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь -  кандидат біологічних наук (1987).

Вчене звання - доцент (1996).

Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2011), почесний член Міжнародного Товариства Дослідження  і Охорони Дерев (2006), голова правління Асоціації дослідників та любителів природи України “Дерева – наші друзі” (1996), «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеню (2006), член науково-технічної ради Національного природного парку “Голосіївський”  (2008), заслужений науково-педагогічний працівник НУБіП України (2015).

Публікації: автор і співавтор понад 150 наукових праць, 1 стандарту України, 2 авторських свідоцтв,19 навчально-методичних розробок, 15 науково-популярних публікацій.

Викладання дисциплін: «Озеленення населених місць», «Садово-паркове будівництво», «Лісопаркове господарство», «Садово-паркові споруди, механізми і обладнання».

Тема кандидатської дисертації  “Біолого-екологічні властивості віддалених гібридів горіхів Juglans L.”.

Наукові інтереси: розробка теоретичних основ формування високо декоративних екологічно стійких насаджень в  урбанізованих умовах населених пунктів України.

 

Доцент
Зібцева Ольга Василівна

Тел.: (044) 527 82 96

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - кандидат сільськогосподарських наук (1990).

Вчене звання - доцент (2005).

Публікації: автор і співавтор понад 100 наукових праць, 12 навчально-методичних розробок.

Викладання дисциплін: «Організація садово-паркового господарства», «Дизайн ландшафту», «Озеленення населених місць», «Озеленення населених місць і ландшафтна архітектура», «Основи образотворчого мистецтва», «Ландшафтна графіка».

Тема кандидатської дисертації «Выращивание генетически улучшенного посадочного материала сосны обыкновенной и его селекционно-лесокультурная оценка». 

Наукові інтереси: системи озеленення населених місць, зелені насадження малих міст, сучасні тенденції у ландшафтному дизайні, вирощування садивного матеріалу у закритому грунті.

Працює на кафедрі з 2001 р.

 

Доцент
Сидоренко Ірина Олександрівна

Тел.: (044) 527-82-96

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - кандидат біологічних  наук (2009). Вчене звання - доцент (2015).

Публікації: автор і співавтор близько 40 наукових праць, у тому числі 1 монографії, 9 навчально-методичних розробок.

Викладання дисциплін: «Ландшафтна архітектура», «Основи композиції», «Ландшафтне проектування».

Тема кандидатської дисертації “Види роду Rhododendron L. ex situ міста Києва (біологія розвитку, аутекологія, оцінювання інтродукції та декоративності)”.

Наукові інтереси: сучасні тенденції в архітектурно-ландшафтній організації міських територій. Стилістика, символіка, формотворення, кольорознавство в ландшафтній архітектурі та дизайні.

Працює на кафедрі з 2001 р.

 

Доцент
Піхало Олеся Віталіївна

Тел.: (045)527 82 96

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - кандидат сільсько-господарських наук (2011).

Вчене звання - доцент (2015).

Публікації: автор і співавтор понад 30 наукових та науково-методичних праць, 7 навчально-методичних розробок.

Викладання дисциплін: «Основи містобудування», «Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів», «Садово-паркове будівництво».

Тема кандидатської дисертації «Біологічні та екологічні особливості зростання вуличних насаджень в історичній частині м. Києва».

Наукові інтереси: формування декоративних насаджень в урбогенних умовах.

Працює на кафедрі з 2005 р.

 

Доцент
Трошкіна Олена Анатоліївна

Тел.: (045)527 82 96

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - кандидат архітектури (2006).

Вчене звання - доцент (2009).

Член Національної спілки архітекторів України.

Публікації: автор і співавтор близько 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 10 посібників та 1 монографії, 20 навчально-методичних розробок, близько 40 науково-популярних публікацій.

Викладання дисциплін: «Основи містобудування», «Комп’ютерні технології проектування природно-заповідних і садово-паркових об’єктів».

Тема кандидатської дисертації «Особливості семантики у формуванні образу представницької архітектури України».

Наукові інтереси: теорія архітектури, дизайну, семантика архітектури та архітектурна психологія.

Працює на кафедрі з 2003 р.

 

Доцент
Гатальська Надія Вікторівна

Тел.: (045) 527 82 96

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - кандидат сільськогосподарських наук (2012).

Вчене звання - доцент (2015).

Публікації: автор і співавтор понад 50 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 5 навчально-методичних розробок.

Викладання дисциплін: «Основи образотворчого мистецтва», «Ландшафтна графіка».

Тема кандидатської дисертації “Інтродуценти парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Центральнопридніпровської височинної області (особливості формування, комплексна оцінка, перспективи використання)”.

Наукові інтереси: відновлення територій об’єктів культурної спадщини; колористика ландшафту.

Працює на кафедрі з 2008 р.

 

Доцент
Багацька Оксана Михайлівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - кандидат сільськогосподарських наук (2009). Вчене звання - доцент (2012)

Публікації: автор та співавтор понад 40 наукових та науково-методичних видань, серед яких наукові рекомендації виробництву, навчальна програма, Національний стандарт України, навчальний посібник з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України, монографія та ЕНК з «Озеленення населених місць».

Викладання дисциплін: «Озеленення населених місць», «Ландшафтна архітектура», «Реконструкція і реставрація садово-паркових об’єктів», «Паркознавство».

Тема кандидатської дисертації: «Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва».

Наукові інтереси: проблеми озеленення урбанізованих територій, біологічні основи вертикального озеленення мегаполісів, реконструкція та реставрація сучасних та старовинних парків.

Працює на кафедрі з 2001 по 2012 р. та з 2016 р.

 

Старший викладач
Малюга Віталій Володимирович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь - кандидат технічних наук (2014). Член Української асоціації аграрних інженерів (2013).

Публікації: автор і співавтор 23 наукових праць.

Викладання дисциплін: «Інженерне обладнання садово-паркових об'єктів», «Вертикальне планування», «Основи містобудування», «Комп’ютерні технології проектування природно-заповідних і садово-паркових об’єктів».

Тема кандидатської дисертації «Захист сільських територій від підтоплення у лісостеповій зоні».

Наукові інтереси: гідротехнічні споруди, дренажні системи, біодренаж.

Працює на кафедрі з 2015 р.

 


Соловей Дар’я Сергіївна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Публікації - автор і співавтор  8 наукових праць.

Викладання дисциплін: «Садово-паркове будівництво».

Наукові інтереси: особливості  влаштування натуралістичних садів  з використанням декоративних злаків.

Працює на кафедрі з 2015 р.

 

Старший лаборант
Пилипенко Вікторія Сергіївна

Тел.: (044) 527-82-96

Електронна пошта: [email protected]

Працює на кафедрі з 2015 року
Е-mail: [email protected]

 

Лаборант
Іванічева Анастасія Олександрівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Працює на кафедрі з 2015 року.

 

Завідувач навчально-науково-виробничою лабораторією сучасних технологій проектування садово-паркових об'єктів
Міндер Вікторія Володимирівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Напрямок виробничої діяльності: 3D – моделювання садово-паркових об’єктів.

Напрямок наукової діяльності: формування лісопаркових насаджень в умовах складного рельєфу.

 

Асистент
Крачковська Мар’яна Володимирівна

Тел.:

Аспірант 2013-2016 рр.

Публікації: автор та співавтор 15 наукових праць.

Викладання дисциплін: “Озеленення населених місць”.

Наукові інтереси: озеленення та благоустрій територій вищих навчальних закладів.

Працює на кафедрі з 2014 р.

 

 

Аспірант
Подольхова Маріанна Олександрівна

Тел.:

Аспірант 2013-2016 рр.

Публікації: автор та співавтор 11 наукових праць.

Наукові інтереси: збереження та збагачення дендрорізноманіття декоративних рослин.

 

Аспірант
Мавко Мар’яна Степанівна

Тел.:

Аспірант 2015-2019 рр.

Публікації: автор та співавтор 6 наукових праць.

Наукові інтереси: колористика ландшафту.

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015