Співробітники кафедри

Завідувач кафедри
Рубан Сергій Юрійович

Тел.: (044)527-82-30

Електронна пошта: [email protected]

   Доктор сільськогосподарських наук, член кореспондент Національної академії аграрних наук, професор, Лауреат державної премії Кабінету Міністрів України. Нагороджений грамотою Верховної ради України” За заслуги перед українським народом”.

  Розробки С .Ю. Рубана відносяться до організації систем селекції, годівлі та кормовиробництва, технології утримання і менеджменту галузі молочного скотарства. Має більш 200 публікацій, в тому числі 8 монографій, 18 авторських свідоцтв  і патентів. Під науковим керівництвом С.Ю.Рубана захищено 3 докторські та 4 кандидатські дисертації.

  Брав участь в реалізації ряду міжнародних проектів з організації молочного скотарства (Австрія, Німеччина, Росія, Вірменія, Індія).

  Безпосередній учасник міжнародних семінарів та шкіл навчання з  генетики селекції годівлі та технології утримання в тваринництві таких країн як США, Ізраїль, Канада, Угорщина.

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 48

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор
Гетя Андрій Анатолійович

Тел.: (044)527-82-30

Електронна пошта: [email protected]

 Професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

  Закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут в 1992 році.

 Працював молодшим, старшим науковим співробітником, вченим секретарем, директором Інституту свинарства НААН, директором Департаменту тваринництва Мінагрополітики та продовольства України, завідувачем кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

 Викладає дисципліни: «Збереження генетичних ресурсів тваринництва», «Інноваційні технології годівлі, генетики та розведення тварин», «Основи розведення тварин», «Розведення тварин», «Сучасні методи селекції у тваринництві».

  Наукова діяльність: оптимізація селекційного процесу у тваринництві.

 Здобутки: є автором понад 180 наукових праць, у т.ч. понад 10 патентів, 12 підручників і монографій, 7 методичних рекомендацій, 5 навчально-методичних розробок.

  Здійснює підготовку аспірантів та докторантів.

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 48

 

доцент кафедри
Литвиненко Тамара Валентинівна

Тел.: (044)5278230

Електронна пошта: [email protected]

 Кандидат с.-г. наук, доцент.

Закінчила НУБіП України в 1983 році. Працює  НУБІП України  з 1993 року, асистентом, доцентом кафедри.

Викладає дисципліни: Розведення тварин, Інформаційні системи в селекції тварин, Генетичні ресурси тваринництва.

Наукова діяльність: розведення та селекція великої рогатої худоби

Здобутки: є автором 58 наукових праць, у т.ч. 6 навчально-методичних розробок, навчального посібника; розробником двох ДСТУ

 

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 47

ПОРТФОЛІО

 

доцент кафедри
Бочков Василь Миколайович

Тел.: (044)5278230

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Закінчив НУБіП України в 1994 році, до цього – Бобровицький радгосп-технікум. Працював старшим науковим співробітником Інституту розведення та генетики тварин НААН України, асистентом, старшим викладачем кафедри.

Викладає дисципліни: “Розведення тварин”, “Основи розведення тварин”, “Організація племінної справи у тваринництві”, «Інноваційні технології годівлі, генетики та розведення тварин»

Наукова діяльність: розведення та селекція тварин

Здобутки: є  автором 80 наукових праць у т.ч. 15 навчально-методичних розробок; розробником двох ДСТУ.

 

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 47

ПОРТФОЛІО

 

доцент кафедри
Супрун Ірина Олександрівна

Тел.: (044)5278230

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат с.-г. наук., доцент

Закінчила зооінженерний факультет НУБіП України в 1999 році. Працювала асистентом, старшим викладачем кафедри. У 2014 році стажувалась в Пенсильванському університеті США.

Викладає дисципліни: Генетика у ветеринарній медицині, Генетика з основами біометрії, Основи розведення тварин.

Наукова діяльність: генетика та розведення коней.

Здобутки: є автором 87 наукових праць, у т.ч. 8 методичних розробок, 2 навчальних посібників з грифами  МОН та МАП.

 

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 89

ПОРТФОЛІО

 


 

 

професор кафедри
Костенко Світлана Олексіївна

Тел.: (044)5278230

Електронна пошта: [email protected]

Доктор біологічних наук, професор

Закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка у 2001 р. Працювала науковим співробітником Інституту агроекології і біотехнології НААН України,

Викладає дисципліни: Генетика у ветеринарній медицині, Популяційна генетика, Спеціальна генетика, «Інноваційні технології годівлі, генетики та розведення тварин».

Наукова діяльність: генетика тварин

Здобутки: є  автором 190 наукових праць, у т.ч. 3 патентів, 24 навчально-методичних розробок.

Наукова школа: підготувала 5 кандидатів  наук

 

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 89

ПОРТФОЛІО

 

доцент кафедри
Себа Микола Васильович

Тел.: (044)5278230

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук

Декан факультету ТВППТ з 2012 р.

Закінчив НУБіП України в 2002 році. Працював асистентом, старшим викладачем кафедри.

Викладає дисципліни: Технологія відтворення с.-г. тварин; Біотехнологія, Генетика з основами біометрії

Наукова діяльність: біотехнологія відтворення тварин.

Здобутки: є  автором 50 наукових праць у т.ч. 4 патентів, 12 навчально-методичних розробок.

 

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 47

ПОРТФОЛІО

 

Доцент кафедри
Свириденко Наталія Петрівна

Тел.: (044)5278230

Електронна пошта: [email protected]

      Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Закінчила Національний аграрний університет у 2004 році. Працювала асистентом, старшим викладачем, з 2015 року доцентом кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Викладає дисципліни: «Основи розведення тварин», «Генетика тварин», «Генетика», «Генетика риб», «Сучасні методи і прилади лабораторних досліджень»

 Наукова діяльність: генетика, розведення та селекція тварин.

 Здобутки: є автором 47 наукових праць, у т.ч. 20 методичних розробок .

 

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 89

ПОРТФОЛІО

 

Асистент
Хоменко Марина Олександрівна

Тел.: (044) 5278230

Електрона почта: marina.homenko@ukr.net

Закінчила НУБіП України у 2013 році.

Викладає дисципліни: «Біотехнологія у тваринництві»,  «Генетика у ветеринарній медицині», «Технологія речовин та препаратів».

Наукова діяльність: біотехнологія відтворення тварин.

Здобутки: є автором 16 наукових праць, у т.ч.  2 патентів та 3 методичних розробок. 

 

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 47

ПОРТФОЛІО

 

Асистент кафедри
Якубець Тарас Васильович

Тел.: (044) 5278230

Електронна пошта: [email protected]

Закінчив: Національний університет біоресурсів і природокористування України у 2018 році з відзнакою.

Викладає дисципліни: «Розведення тварин», «Основи розведення тварин».

Наукова діяльність: розведення та селекція тварин.

Здобутки: є автором 12 наукових праць, співавтором навчального посібника та методичних рекомендацій.

 

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях  19, корпус 1, кім. 47

ПОРТФОЛІО

 

Cтарший лаборант
Довгаль Вікторія Миколаївна

Тел.: (044)-527-82-30

Електронна пошта: [email protected]

Закінчила Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» у 2023 році за спеціальністю "Облік і оподаткування"

З вересня 2019 року працює у НУБіП України старшим лаборантом.

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях 19, корпус 1, кім. 42

 

Лаборант
Пилипчук Ніна Давидівна

Тел.: (044)-527-82-30

Електронна пошта: [email protected]

Працює на кафедрі з листопада 1987 року. Є відповідальною за профспілкову роботу та матеріально-технічне забезпечення кафедри.

Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях 19, корпус 1, кім. 42

 

Лаборант
Косацька Тетяна Олексіївна

Тел.: (044)-527-82-30

Електронна пошта: [email protected]

 Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях 19, корпус 1, кім. 42

 

Інженер
Даншин Віктор Олександрович

Тел.: (044)-527-82-30

Електронна пошта: [email protected]

    Кандидат сільськогосподарських наук
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9012-6835
Адреса: м. Київ, вул. Горіхуватський шлях 19, корпус 1, кім. 42

 
 
 

 

 
   
 
 
 

 

 
 
   
 
 
 
   
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook