Науковий гурток «Фіто – наше життя»

кафедра інтегрованого захисту та карантину рослин

 Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ
СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
 

 

КАФЕДРИ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ ТА

 

КАРАНТИНУ РОСЛИН
«Фіто - наше життя»
http://www.fotosnova.ru/gallery/mans/portert/gallery_cookelma_IMG_9211.jpg
 
Керівник гуртка – канд.біол.наук Дмитрієва О.Є.
E-mail: ivanyuk[email protected]ukr.net
Староста гуртка – студент М1 Кадук Віталій Юрійович
Студентський науковий гурток кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин інституту рослинництва, екології і біотехнологій є добровільним науковим об’єднанням студентів, утвореним з метою організації та сприяння їх науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності.
Гурток створено на підставі рішення загальних зборів студентів за наказом ректора №656 від 12 липня 2010 року.
 Гурток діє на засадах добровільності, рівноправності усіх його членів, самоврядування, законності та гласності.
Гурток у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету та Положенням про студентський науковий гурток.
Метою діяльності Гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету.
Науковий гурток:
·        Організовує науково-дослідну роботу студентів
·        Організовує і проводить круглі столи, конкурси, виставки, наукові конференції.
·       Сприяє виданню наукових статей членів гуртка
·       Представляє кандидатів та подає пропозиції завідувачам кафедр на отримання іменних стипендій, дипломів та інших заохочень для студентів-дослідників
·       Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного студентського наукового співробітництва
·       Забезпечує зв’язки з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю гуртка
·       Вивчає питання міжнародного обміну студентів з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових форумах та конференціях.
Кількість членів гуртка: 33 студенти
 
 
 
Основні заходи гуртка:
-        Вдосконалення методик з вивчення сучасних препаратів для захисту рослин;
-        Зустрічі з передовими виробничниками;
-        Екскурсії в провідні науково-дослідні установи із захисту рослин;
-        Екскурсії в дендропарки України;
-        Проведення наукових семінарів, конференцій;
-        Проведення дослідів із вивчення заходів хімічного захисту культур від шкідливих організмів;
-        Збір наукового матеріалу та підготовка тез та наукових статей;
-        Підготовка студентів до участі у наукових конференціях та семінарах;
-        Виїзди в науково-дослідні господарства університету;
-        Відвідування аграрних виставок та Днів поля;
-        Заслуховування звітів щодо роботи студентського гуртка та звітів аспірантів та магістрів кафедри.
 
Наукові дослідження студентів спрямовані на вирішення актуальних питань, що стосуються інтегрованого захисту рослин від шкідливих організмів. Результати своїх досліджень гуртківці апробують на відкритих наукових конференціях (університетських, всеукраїнських, міжнародних), семінарах та круглих столах.
Метою роботи гуртка є формування у майбутніх фахівців із захисту рослин навичок із моніторингу та аналізу фітосанітарного стану агроценозів та прийняття рішень щодо регламентів раціонального застосування пестицидів.
 
Членство у гуртку
1.    Членом Гуртка може бути студент денної форми навчання, який активно займається науковою діяльністю та дотримується Положення про Гурток.
2.     Прийом у члени Гуртка проводиться на підставі письмової заяви особи, яка вступає.
3.    Член Гуртка має право
- здійснювати наукову, науково-дослідницьку та винахідницьку діяльність.
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Гуртка, обирати та бути обраним у керівні органи Гуртка.
- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі Гуртка.
- представляти результати своєї наукової роботи на засіданнях Гуртка.
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Гуртка.
    4. Член Гуртка зобов’язаний:
- дотримуватись Положення про Гурток
- систематично брати участь у роботі гуртка шляхом проведення наукової роботи.
    5. Членство припиняється у випадках:
- виходу із членів Гуртка за власним бажанням, виключення із його складу за порушення Положення про Гурток або невідповідність його вимогам.
- відрахування з числа студентів Університету за наказом ректора.
 

 

 

Список

 

членів студентського наукового гуртка «Фіто – наше життя»

кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин

на 2020 -2021 н.р. 

 

№п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Курс, група

Примітка

1

Кадук В.Ю.

Магістр 2 р. 2 гр.

Староста гуртка

2

Держанівський В.Ю.

Магістр 2 р. 2 гр.

 

3

Ласкіна О.Є.

Магістр 2 р. 2 гр.

 

4

Писанка М.О.

Магістр 2 р. 2 гр.

 

5

Киченко М.А.

Магістр 2 р. 1 гр.

 

6

Дубенець Н.Ю.

Магістр 2 р. 2 гр.

 

7

Бовсуновська А.В.

Магістр 2 р. 1 гр.

 

8

Коваль Д.М.

Магістр 1 р. 1 гр.

 

9

Зайченко Є.М.

Магістр 1 р. 2 гр.

 

10

Крикуненко С.В.

Магістр 1 р. 2 гр.

 

11

Ісаєва В.А.

Магістр 1 р. 1 гр.

 

13

Рудько С.О.

Магістр 1 р. 2 гр.

 

15

Сірооченко Є.О.

Магістр 1 р. 1 гр.

 

16

Скворинська А.В.

Магістр 1 р. 1 гр.

 

17

Слободенюк В.Ю.

Магістр 1 р. 2 гр.

 

19

Башкінов М.В.

Магістр 1 р. 2 гр.

 

20

Карачун П.В.

Магістр 1 р. 2 гр.

 

21

Поліщук О.В.

Магістр 1 р. 2 гр.

 

22

Пашковський В.А.

2 курс ст 1 група

 

23

Побережник Ю.В.

3 курс ст 1 група

 

24

Мороз О.Р.

3 курс ст 1 група

 

25

Савлучинський А.Р.

Магістр 1 р. 1 гр.

 

26

Савотченко О.О.

Магістр 1 р. 2 гр.

 

27

Дмитрук Д.Р.

Магістр 5 група АБФ

 

28

Ближнікова К.О.

Магістр 5 група АБФ

 

29

Мельник В.М.

4 курс 5 група АБФ

 

30

Іваницький Євгеній

4 курс 3 група АБФ

 

31

Дзюбак Наталія

4 курс 3 група АБФ

 

32

Іванова Наталія

4 курс 3 група АБФ

 

33

Рушанян Вардуі

4 курс 3 група АБФ

 


 

Староста студентського гуртка                                          Кадук В.

Керівник студентського гуртка, доцент                           Дмитрієва О.Є.

 

 

Участь студентів-учасників гуртка в Олімпіадах:

 

Участь у 1 турі олімпіади із Захисту і карантину рослин 2019-2020 н.р.

 (дисципліни: - ентомологія, - фітопатологія-         хімічний захист з основами токсикології)

 

Переможцями з дисципліни «Захист і карантин рослин» стали студенти-учасники гуртка:

-МАГІСТРИ:

Бовсуновська А., Кадук В., Писанка М.

-БАКАЛАВРИ 

Крикуненко С., Галушка А., Сірооченко Є. Савотченко О.

 

 Участь гуртківців кафедри у 1 турі всеукраїнської студентської Олімпіади із захисту рослин 2019-2020 н.р.

27 лютого 2019 р. відбувся I етап всеукраїнської студентської олімпіади із захисту рослин. В олімпіаді взяли участь 38 студентів факультету з 4, 3 курсів та скороченого терміну навчання ОС «Бакалавр» та 1 р.н. ОС «Магістр» напряму підготовки «Захист рослин». Серед учасників були гуртківці кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин. Студенти відповідали на запитання з 3-х дисциплін: «Ентомологія», «Фітопатологія», «Хімічний захист рослин». Найкращі результати показали: Павлюк Л. – Маг 1 р.н., Грищук В. - Маг 1 р.н., Кириченко С. – ст. 4 к.2 гр., Крикуненко С. – ст. 4 к.2 гр., Поліщук О. – ст. 4к. 2гр. с.т. (члени гуртка «Фіто – наше життя»), Скакун Ю. – ст. 4 к.1 гр., Пашковський В. – ст. 4 к. 2гр. с.т., Притула Є. – ст. 4 к.2гр., Тертишник С. – ст. 3 к. с.т.
 
Ольга Дмитрієва, керівник гуртка «Фіто-наше життя»

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Гуртківці в музеї природознавства
У музеї природознавства
У плодоовочевому саду: весняно-польові роботи
Приїхали, до роботи!Ё
Гуртківці на конференції, готові до наукових доповідей
Умань, дендропарк
Олександрія, дендропарк
біла Церква, дендропарк
Доторкнутися до витоків науки. Зустріч із особистостями

НУБіП України

Ф-7.5-2.2.3-02

Затверджую

Директор НДІ фітомедицини,

біотехнологій і екології

 

_______________

   доктор с.-г. наук  Коломієць Ю.В.

 

Звіт про виконану роботу

наукового гуртка

«Фіто – наше життя»

кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин

за 2019-2020 н.р.

Наукова спрямованість гуртка: захист рослин від шкідливих організмів, вивчення методик випробування пестицидів, регламентів безпечного застосування засобів захисту рослин, природоохоронний захист декоративних і квіткових рослин в умовах населених територій

Звіт про виконану роботу

№ п/п

 

Заходи

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

1

Організаційна година. Затвердження плану роботи

9.09. 2019

К.4, ауд. 47

Дмитрієва О.Є.,

Литовченко Н.

2

Обмін досвідом щодо проходження виробничих переддипломних практик бакалаврами та магістрами ФЗР

22.09.2019

К.4, ауд.44

Дмитрієва О.Є.,

Литовченко Н.

 

3

Зустріч із представником компанії «Амако»

6.10.2019

К.,7, ауд. 4

Дмитрієва О.Є.,

Вялий С.О.,

Литовченко Н.

4

Лекція «Сучасні та перспективні системи виробництва фітопродукції»

10.10.2019

К.4, ауд.50

Дмитрієва О.Є.,

Бабич А.Г., Литовченко Н.

5

Участь у заслуховуванні звітів викладачів кафедри по ініціативних тематиках

13.10.2019

43, к.4

Дмитрієва О.Є.,

Викладачі кафедри, гуртківці

6

Особливості захисту сільськогосподарських культур від фітонематод

14.10.2019

К.4, ауд.44

Дмитрієва О.Є.,

Бабич А.Г., доцент, зав.каф.,

Статкевич А., магістр

7

Екскурсія до дендрологічного парку «Александрія» м. Біла Церква

15.10.2019

Дендрологічний парк «Александрія»

Дмитрієва О.Є.,

Литовченко Н.

 

8

Заслуховування звітів про проведену роботу магістрів кафедри

7.12.2019

К.4, ауд.44

Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБтаЕ,

Магістри 2 року

9

Особливості роботи в карантинних інспекціях України (зустріч із спеціалістом з карантинної інспекції м. Києва)

11.12.2019

К.4, ауд.44

Дмитрієва О.Є., Сикало О.О., доцент кафедри, представник карант.інспекції

10

Підведення підсумків роботи за семестр. Підготовка до святкування Нового року (зустріч гуртківців у гуртожитку)

18.12.2019

Гуртожиток №3

Дмитрієва О.Є.,

Литовченко Н., гуртківці

11

Ефективність застосування післясходових гербіцидів в системі хімічного захисту с.-г.культур від бурянів

16.02.2020

К.4, ауд. 47

Жеребко В.М., професор кафедри землеробства та гербології, магістри кафедри

12

Святкове засідання наукового гуртка (до 8 березня). Вікторина «Квіти у нашому житті»

04.03.2020

К.4,ауд.50

Дмитрієва О.Є.,

Литовченко Н.

 

13

Лекція-семінар on-line на тему «Вплив пестицидів на навколишнє середовище»

05.04.2020

on-line

Дмитрієва О.Є.,

гуртківці

14

Заслуховування доповідей студентів ОКР «Бакалавр», що спеціалізувались по кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин

12.05.2020

on-line

Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБ та Е, гуртківці

15

Методика проведення досліджень студентами при проходженні переддипломної практики

01.06.2020

on-line

Дмитрієва О.Є.,

Бабич А.Г., завідувач кафедри

 

Кількість студентів, залучених до роботи гуртка – 10 (не членів гуртка)

 

 
Керівник гуртка, канд. біол. наук,  доцент                            Дмитрієва О.Є.
 
 
 
Досягнуті результати роботи гуртка

Наукові доповіді на міжнародних конференціях:

1. Ісаєва В.А., Дмитрієва О.Є. Особливості захисту льону від льняної блішки. Четверта міжнародна науково - практична он-лайн конференція «Інновації в освіті, науці. Присвячена сотій річниці від дня народження видатного вченого-педагога, завідувача кафедри рослинництва (1982-1991 рр) Михайла Арсенійовича Білоножка. 24-25.11.2020

2. Сірооченко Є.О., Дмитрієва О.Є. Важлива умова успішного захисту буряків цукрових від бур’янів. Четверта міжнародна науково - практична он-лайн конференція «Інновації в освіті, науці. Присвячена сотій річниці від дня народження видатного вченого-педагога, завідувача кафедри рослинництва (1982-1991 рр) Михайла Арсенійовича Білоножка. 24-25.11.2020

3. Крикуненко С.В., Дмитрієва О.Є. Моніторинг бур’янових угрупувань в посівах кукурудзи – запорука високих врожаїв. Четверта міжнародна науково - практична он-лайн конференція «Інновації в освіті, науці. Присвячена сотій річниці від дня народження видатного вченого-педагога, завідувача кафедри рослинництва (1982-1991 рр) Михайла Арсенійовича Білоножка. 24-25.11.2020

4. Скворинська А.В., Дмитрієва О.Є. Особливості захисту яблуневих розсадників від західного травневого хруща. Четверта міжнародна науково - практична он-лайн конференція «Інновації в освіті, науці. Присвячена сотій річниці від дня народження видатного вченого-педагога, завідувача кафедри рослинництва (1982-1991 рр) Михайла Арсенійовича Білоножка.24-25.11.2020

5. Савотченко О.О., Дмитрієва О.Є. Концепція захисту пшениці озимої від бур’янів в умовах ТОВ «Гетьманське» Чернігівської області. Четверта міжнародна науково - практична он-лайн конференція «Інновації в освіті, науці. Присвячена сотій річниці від дня народження видатного вченого-педагога, завідувача кафедри рослинництва (1982-1991 рр) Михайла Арсенійовича Білоножка.24-25.11.2020

6. Поліщук О.В., Дмитрієва О.Є. Деякі аспекти захисту посівів буряків цукрових від бурякових блішок. Четверта міжнародна науково - практична он-лайн конференція «Інновації в освіті, науці. Присвячена сотій річниці від дня народження видатного вченого-педагога, завідувача кафедри рослинництва (1982-1991 рр) Михайла Арсенійовича Білоножка.24-25.11.2020

7. Коваль Д.М., Дмитрієва О.Є. Керівництво підготовкою доповідей студентів на міжнародних конференціях: Особливості захисту малини від малинового жука в умовах ТОВ «Осокор» Оржицького району Полтавської області. Четверта міжнародна науково - практична он-лайн конференція «Інновації в освіті, науці. Присвячена сотій річниці від дня народження видатного вченого-педагога, завідувача кафедри рослинництва (1982-1991 рр) Михайла Арсенійовича Білоножка. 24-25.11.2020

8. Сикало Д.В. Сикало О.О., Вплив кліматичних умов на пристосування карантинних шкідливих організмів пасльонових культур. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука», 4 листопада 2020 р. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2020

9. Зайченко Є.М., Бондарева Л.М. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках V наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2020», 10-11 березня 2020 р., с. Крути, Чернігівська обл.).

10. Пархомук Я.Р., Бондарева Л.М. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках V наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2020», 10-11 березня 2020 р., с. Крути, Чернігівська обл.).

11. Башкінов М.В., Бондарева Л.М. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції Науковий тиждень у Крутах – 2020», 10-11 березня 2020 р., с. Крути, Чернігівська обл.)

12. Дмитрієва О. Є., Крикуненко С. В. КОНТРОЛЬ БУР’ЯНОВИХ УГРУПУВАНЬ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ КУКУРУДЗИ ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.

13. Дмитрієва О. Є., Купрейчук М.А. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД БУР’ЯНІВ. ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.

14. Дмитрієва О. Є., Мензюк І. С. ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ СОЇ ВІД БУР’ЯНІВ. ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.

15.Дмитрієва О. Є., Поліщук О.В. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ВІД БУРЯКОВИХ БЛІШОК. ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.

16.  Дмитрієва О. Є., Сірооченко Є.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ВІД БУР’ЯНІВ. ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.

17. Дмитрієва О. Є., Савотченко О.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ВІД БУР’ЯНІВ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ТОВ «ГЕТЬМАНСЬКЕ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.

18. Дмитрієва О. Є., Скворинська А.В. ЗАХІДНИЙ ТРАВНЕВИЙ ХРУЩ (Melolontha melolontha L.) В ЦЕНОЗІ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ТА СПОСОБИ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.

19. А.Г. Бабич, О.А. Бабич, А.Г., Намолван К.Я. Аеровізуальний моніторинг осередків нематодозів. Міжн. наук. конфер. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур.19.04.2019, с.Центральне

20. Бабич, О.А. Бабич, А.Г., Покропивний О.С. Вдосконалення методики нематологічного біотестування грунту. Міжн. наук. конфер. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур.19.04.2019, с.Центральне

21. А.Г. Бабич, О.А. Бабич, А.Г. Статквич А. Новітні біопрепарати на основі стрептоміцетного синтезу. Міжн. наук. конфер. Darostim. Київ, НУБіП, 2019

 

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях:

1. О.Є. ДМИТРІЄВА, А.С. ГАЛУШКА, студентка3 к ШКОДОЧИННІСТЬ ДОМІНАНТНИХ ВИДІВ БУРЯНІВ В ПОСІВАХ СОНЯШНИКАВ УМОВАХ ТОВ «ПРОГРЕСС»ВАРВИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІНІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 72-га Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології та ефективне землекористування» 8-10.04.2019

2. О.Є. ДМИТРІЄВА, С.В. КРИКУНЕНКО, студентка3 к.ФОРМУВАННЯ БУР’ЯНОВИХ УГРУПУВАНЬ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ КУКУРУДЗИ В СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 72-га Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології та ефективне землекористування» 8-10.04.2019

3. О.Є. ДМИТРІЄВА, М.А. КУПРЕЙЧУК, студентка 3 к. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНАНТНИХ ВИДІВ БУР’ЯНІВ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ СОЇ У ВП НУБіП «АГРОНОМІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» 72-га Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології та ефективне землекористування» 8-10.04.2019

4. О.Є. ДМИТРІЄВА, О.В. ДЕМЧЕНКО, студент 4 к. 2-ї вищої освіти ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІД БУРЯКОВИХ БЛІШОК У ТОВ «ГАРАНТІНВЕСТАГРО» ІЛЛІНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 72-га Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології та ефективне землекористування» 8-10.04.2019

8. А.Г. Бабич, О.А. Бабич, А.А., Аврамець А.С. ОСНОВНІ  ДЖЕРЕЛА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД. Наукові читання, присвячені 107–річниці народження проф. М.П. Дядечка. 10 грудня 2019р., НУБіП України 

9. Покропивний О.С.,  А.Г. Бабич. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЦИСТ БУРЯКОВОЇ НЕМАТОДИ  Наукові читання, присвячені 107–річниці народження проф. М.П. Дядечка. 10 грудня 2019р., НУБіП України 

10. В.Ю. Кадук, А.Г. Бабич. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИНЕМАТОДНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  СУЧАСНИХ СІВОЗМІН. Наукові читання, присвячені 107–річниці народження проф. М.П. Дядечка. 10 грудня 2019р., НУБіП України 

НУБіП України

Ф-7.5-2.2.3-02

План-графік роботи наукового гуртка

«Фіто – наше життя»

кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин

на 2020-2021 н.р.

 

№ п/п

 

Заходи

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальний

1

Організаційна година. Затвердження плану роботи

вересень 2020

к.4, ауд. 44, 47

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.

2

Обмін досвідом щодо проходження виробничих переддипломних практик бакалаврами та магістрами ФЗР

вересень 2020

к.4, ауд.47

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.

3

Зустріч із представником компанії «Хімагросервіс»

вересень 2020

к.4,7,ауд.50, 4

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.

4

Сучасні та перспективні системи виробництва фітопродукції

жовтень 2020

к.4, ауд.50

Дмитрієва О.Є., викладачі факультету,

Кадук В.

5

Екскурсія гуртківцев до дендрологічного парку «Софіївка» м.Умань

жовтень 2020

Дендрологічний парк «Софіївка» м.Умань

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.

6

Участь гуртківцев у міжнародних конференціях, що буде проводити факультет захисту рослин, біотехнологій та екології та АБФ

листопад 2020

к.4, ауд.50, читальний зал бібліотеки 4 корп.

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.,

гуртківці

7

Заслуховування звітів магістрів кафедри про проведену роботу

листопад 2019

К.4, ауд.44

Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБтаЕ,

8

Інтегрований захист рослин та його місце при різних системах землеробства

листопад 2020

К.4, ауд. 47

Дмитрієва О.Є., викладачі кафедри,

Кадук В.

9

Захист сільськогосподарських культур від фітонематод

листопад 2020

К.4, ауд.50

Дмитрієва О.Є.,

доценти Бабич А.Г., Бабич О.А., дипломники кафедри

10

Техніка безпеки при фумігації (зустріч із спеціалістом з карантинної інспекції м. Києва)

грудень 2020

К.4, ауд.44

Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБтаЕ, представник карантинної інспекції

11

Ефетивність застосування гербіцидів в системі хімічного захисту озимої пшениці від бурянів

грудень 2020

К.4, ауд. 47

Жеребко В.М., професор кафедри землеробства та гербології, магістри кафедри

12

Підведення підсумків роботи за семестр.

грудень 2020

К.4, ауд. 47

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.

13

Сучасні дослідження в технології вирощування основних овочевих культур

лютий 2021

К.4, ауд. 44

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.

14

Екскурсія гуртківцев до інституту захисту рослин  НАН України

лютий 2021

Інститут захисту рослин

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.

15

Заслуховування доповідей студентів ОКР «Бакалавр», що спеціалізувались по кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин

березень 2021

К.4, ауд.44

Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБтаЕ

16

Екскурсія гуртківцев до центрального ботанічного саду НАН України ім акад Гришка М.М.

квітень 2021

ботанічний сад НАН України ім акад Гришка М.М.

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.,

гуртківці

17

Виїзд на науково-дослідне поле факультету у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»

квітень 2021

ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.,

гуртківці

18

Екскурсія гуртківцев до ботанічного саду НАН України ім акад. Фоміна

травень 2021

ботанічний сад НАН України ім акад.Фоміна

Дмитрієва О.Є.,

Кадук В.,гуртківці

19

Методика проведення досліджень студентами при проходженні переддипломної практики

травень 2021

К.4,ауд.50

Дмитрієва О.Є.,

Бабич А.Г., доцент, в.о.зав.кафедри, Жеребко В.М., професор

20

Підведення підсумків роботи гуртка за 2019-2020 н.р.

травень 2021

К.4,ауд.50

Дмитрієва О.Є.,

Бабич А.Г., доцент, зав.кафедри

В роботі гуртка можуть бути зміни в звязку із введенням карантину по Covid-2019

 

 

 

Керівник наукового гуртка         ___________________       Дмитрієва О.Є.

 

Завідувач кафедри, професор ____________________      Доля М.М.

 

 

 

 

 Події в житті гуртка

 
З ювілеєм, «Агровесна»!
 
19 лютого гуртківці кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин факультету захисту рослин, біотехнологій та екології стали свідками головної виставкової події агросектору України– виставки «АгроВесна – 2020», що розпочалася у Міжнародному Виставковому Центрі. «АгроВесна» об’єднує 3 важливі міжнародні виставки: «Зернові технології», «AgroAnimalShow» та «Фрукти. Овочі. Логстика».
Маштабний захід щорічно збирає довкола себе провідних фахівців та експертів у галузях зернового господарства, тваринництва, птахівництва та плодоовочевої галузі. Разом із щорічним початком аграрного сезону у виставок був ювілей! Їм виповнилося 10 років! Організатори обіцяли грандіозну Виставкову Подію!.. І це було саме так!
Свято відчувалося в усьому: в чудовій весняній погоді (це у лютому!), святковому вбранні Виставкового центру, великій кількості учасників, гарному настрої та посмішках господарів та відвідувачів. 
Поряд з експозицією на «Зернових технологіях» представлено потужну бізнес-програму, яка включає спеціалізовані конференції, форуми, семінари та майстер-класи. В тому числі, для обговорення головних технологічних трендів та донесення ключових тенденцій ринку проводиться «Зерновий індустріальний форум».
Ми взяли участь у роботі «Агрохімічного кварталу», в програмі якого 19 лютого відбувся «День Засобів Захисту Рослин та Насіння». Дуже цікавими для нас і змістовними були доповіді незалежного аграрного консультанта Олександра Гончарова «Особливості захисту озимини в умовах зміни клімату», «Ад’юванти – запорука ефективності ЗЗР та добрива», «Чи є альтернативи гліфосату?» та професора Інституту фізіології рослин і генетики, члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук Віктора Швартау «Сумісне застосування пестицидів та добрив на посівах зернових культур».
Традиційно в рамках «АгроВесни – 2020» 19.02 відбулися: День Франції в Україні, в рамках якого ми відвідали конференцію «Агробізнес у нових реаліях», День Німеччини в Україні та багато інших унікальних бізнес-івентів.
З великою цікавістю студенти ознайомились із сучасною технікою, що застосовується в захисті рослин від шкідливих організмів та в аграрному секторі в цілому. Ми з радістю відмітили, що серед техніки та обладнання з багатьох країн світу, українські виробники замають гідне місце. На це також звернув увагу Президент Української аграрної асоціації Леонід Козаченко у своєму вітальному слові на відкритті виставки «Агровесна 2020» 18 лютого. Він наголосив, що має велику честь відкривати таку виставку разом з усіма організаторами: «Можна помітити, що з кожним роком ця виставка розширюється. Сьогодні тут зібрані техніка та обладнання з багатьох країн світу і дуже приємно, що серед експонатів збільшується кількість вітчизняного обладнання».
До речі, минулорічну виставку відвідали 18214 агропрофесіоналів! Сподіваємось, що в цьому році учасників буде ще більше!
На виставці у нас було багато живого спілкування ізвиробниками зерна, садивного матеріалу плодових та ягідних культур, обладнання для переробки та зберігання плодоовочевої продукції, спеціалізованої техніки та систем захисту промислових садів, представниками господарств, транспортної логістики.
Немовірно цікавою стала бесіда із шефом–редактором журналу «Овочі та фрукти», генеральним директором ООО «ПКО» ДЕЛЬТА–АГРО,колишнім випускником факультету захисту рослин Сергієм Петровичем Березовським. Було піднято багато питань, що стосуються минулого, сьогодення та перспектив розвитку факультету, а також цікавості студентів до навчання та професії захисника рослин, такої необхідної, важливої та сучасної.
Приємними були зустрічі із нещодавніми магістрами факультету, а тепер співробітниками різних фірм, що представляли свою продукцію на виставці – Юлією Терпеньовою, Оленою Турчак, Марією Мироновою, Наталією Кобевко, Вікторією Форись. Дівчата успішно працюють за спеціальністю і радять сьогоднішнім студентам факультету із впевненістю дивитись у мабутнє.
А ще ми поспілкувались, в прямому розумінні цього слова, із чудовим симпатичним роботом, який володіє цікавою інформацією і навіть запросив нас на каву! Спробували себе в ролі комбайнерів, приміряли засоби індивідуального захисту. Міжнародна подія "АгроВесна 2020" - уособлення весни та нового аграрного сезону! Це безперечно дуже важлива і неординарна подія, відвідати яку варто.
Учасники та організатори приготували неймовірну програму, яскраві стенди та головне - неперевершену атмосферу! Участь у виставкахтакого рівня - це один із кроків до Успіхуу своїй справі!
 
 
 
Ольга Дмитрієва., керівник гуртка «Фіто – наше життя»
 
 
 Участь гуртківців у фаховому семінарі кафедри
 
14 грудня 2020 року гуртківці кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин приймали участь у фаховому семінарі для проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії Медвідь Яни Андріївни на тему: «Жуки-сонечка (Coleoptera: Coccinellidae) в агроценозах Правобережного Лісостепу України та їх роль у контролі чисельності фітофагів» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин».
В семінарі взяли участь Доля Микола Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин (голова фахового семінару); Бабич Анатолій Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин (заступник голови фахового семінару); Дмитрієва Ольга Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин (секретар фахового семінару); Дрозда Валентин Федорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу екобіомоніторингу та моделювання біологічної безпеки (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України (рецензент); Чайка Володимир Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю (рецензент); Коломієць Юлія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття; Лісовий Микола Михайлович, доктор сільсько-господарських наук, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття; Крючкова Лариса Олексіївна, доктор біологічних наук, професор кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна; Кирик Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, член спеціалізованої вченої ради Д 26.004.02 НУБіПУ; Ковалишина Ганна Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, директор НДІ рослинництва та ґрунтознавства, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського; Пасічник Лариса Петрівна,кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка; Бондар Валерія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, заступник декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.
     
Погіршення фітосанітарного стану агробіоценозів, обумовлене глобальним потеплінням, зміною зон шкідливості комах-фітофагів, збільшенням генерацій деяких їх видів, зростанням чисельності, вимагає якісної оцінки та визначення закономірностей формування ентомокомплексів агробіоценозів. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба моніторингу корисних комах, зокрема кокцинелід, для розробки екологічно зорієнтованих прийомів управління чисельністю популяцій шкідників.
Потужний резерв, котрий стримує ріст чисельності та шкідливості популяцій фітофагів - природні популяції паразитів та хижаків. Їх величезне різноманіття, зокрема у агроценозах - фактор стабілізації фітосанітарного стану. У контексті представленої дисертаційної роботи Медвідь Яни Андріївни - це комплекс хижаків-кокцинелід. Автором проведений глибокий аналітичний огляд у ретроспективі (понад 60 років), дана критична оцінка першоджерел - фактор, що дозволив автору чітко сформулювати мету та завдання досліджень.
Дисертаційна робота виконана у Національному університеті біоресурсів і природокористування України згідно з науково-дослідними темами: «Адаптація корисних комах в промислових умовах» (номер державної реєстрації 0118U0003805, 2018-2020рр.) та «Розробка натурального захисту деревних рослин від основних видів комах-фітофагів у населених пунктах» (номер державної реєстрації 0114U003560, 2016-2019рр.).
Після заслуховування доповіді Медвідь Я.А. та відповідей на запитання учасників фахового семінару, дисертаційній роботі був наданий ретельний аналіз рецензентами. Ними було відмічено, що наукова новизна роботи Медвідь Я.А. відповідає рангу дисертаційної роботи. Звернута увага на те, що є цілком справедливим акцент на дослідженні особливостей біології трьох домінуючих видів та наведення динаміки інвазійного виду сонечка азійського, зі специфічною екологічною пластичністю та трофічною спеціалізацією, з характерною агресивністю по відношенню до місцевих видів кокцинелід.
Також було відмічена важливість для практики досліджень, що пов’язані з вивченням токсичної дії інсектицидів по відношенню до трьох домінуючих видів кокцинелід та зроблений висновок про відносну безпечність використання препарату Кораген 20, КС. Оригінальна новація, котра захищена патентом України, що стосується термінів розселення імаго сонечка семикрапкового для контролю поширення попелиць в насадженнях калини також привернула увагу рецензентів.
В обговоренні взяли участь доктор с.-г. наук, професор Доля М.М., доктор біол. наук, професор, академік НААН України Кирик М.М., канд.с.-г.наук, доцент Бабич А.Г., канд.біол. наук, доцент Дмитрієва О.Є., канд.с.-г. наук, доцент Чернега Т.О., які відмітили наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача та її публікаційну активність.
Дисертаційна робота одноголосно була рекомендована до захисту на Спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня доктора філософії — 202 «Захист і карантин рослин».
Гуртківці кафедри, що взяли участь у фаховому семінарі почули багато цікавого, змогли поспілкуватись он-лайн із здобувачем та учасниками семінару. Члени гуртка ознайомились із особливостями та вимогами до сучасної дисертаційної роботи. Це було дуже потрібно насамперед тим гуртківцям, які в майбутньому планують займатись науковими дослідженнями.
 
Керівник гуртка Дмитрієва О.Є.
 
 
 
 
Подих весни на виставці «AGROSPRING2021»
 
Незважаючи на морозну зимову погоду, ми з членами наукового гуртка-магістрами 1 року навчання факультету захисту рослин, біотехнологій та екології змогли відчути подих весни! Цьому сприяла одна цікава подія. У Міжнародному Виставковому центрі проходить щорічна виставка АгроВесна 2021. Під спільним брендом «АгроВесна» проводяться міжнародні виставки «Фрукти. Овочі. Логістика», «Зернові технології» і «AgroFnimalShow».
Міжнародна агропромислова виставка щорічно демонструє різноманітні інноваційні рішення на різних стадіях виробництва, захисту, зберігання, переробки та транспортування сільськогосподарської продукції. Виставка об’єднує провідних постачальників виробничого сектору зернового та плодоовочевого ринку України, а також компанії міжнародного формату. Це завжди сприяє ефективному пошуку нових партнерів, обміну сучасним досвідом та просуванню світових трендів на ринку України. Крім того програма виставки включає галузеві форуми, конференції, семінари та майстер-класи.
Майбутнім фахівцям із захисту і карантину рослин було цікаво ознайомитись із експонатами в тематичних розділах «Засоби захисту рослин», «Технології вирощування зернових та олійних культур», «Цифрові технології», «Біоенергетика», «Логістика». Особливий інтерес викликала новітня сучасна техніка і продукція бджільництва.
 
Приємно було зустріти і цікаво поспілкуватись із випускниками нашого університету, а тепер провідними фахівцями різних фірм, що успішно працюють у сфері сільськогосподарського виробництва.
Після відвідування виставки всі відчули, що аграрний сезон 2021 розпочато!
 
 
Ольга ДмитрієваКерівник наукового гуртка «Фіто-наше життя» 

 

 

 

 

 

 

 Участь гуртківців у весняному моніторингу шкідливих організмів в ВП НУБіП України

 

Співробітники та члени наукового гуртка кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин 11-12 березня 2021 р. провели моніторинг шкідливих організмів на посівах пшениці озимої та ячменю озимого в ВП НУБіП України АДС та В.Снітинка.
Визначені ступені розвитку комплексу шкідливих організмів, зокрема на листах, стеблах і кореневій системі культур. Встановлено, що на поширення фітофагів впливає комплекс факторів. Оцінена стійкість сортів пшениці озимої до хвороб і шкідників.
 
Основними шкідливими організмами на даний період часу виявились як спеціалізовані види фітофагів, так і окремі непаразитарні хвороби. При цьому заселення рослин внутрішньостебловими видами шкідників було виявлено на окремих виробничих посівах.
 
В роботі активну участь взяли члени наукового гуртка кафедри «Фіто- наше життя».
За результатами моніторингу надана консультація щодо технологій захисту пшениці озимої та ячменю озимого від комплексу шкідливих організмів.
 
 

 

Ольга Дмитрієва, керівник наукового гуртка «Фіто-наше життя»

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook