Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Денна, Бакалавр

 

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра

Освітня програма

Фахове випробування

Курс 

Термін
навчання

Кількість місць

 Назва

 Код

Код

Назва

За кошти
державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Агробіологічний факультет

 

 

203

Садівництво та виноградарство

ВСЬОГО:

 

 

 

25

20

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Фаховий іспит

1 Курс

3 р 

25

10

промислове квітництво

5.09010101

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

2 Курс

3 р 

0

10

Інші спеціальності

 

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Фаховий іспит

2 Курс

3 р 

0

 

 

201

Агрономія

ВСЬОГО:

 

 

 

25

40

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

201

Агрономія

Агрономія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

25

10

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

2 Курс

3р 

0

30

промислове квітництво

5.09010101

Інші спеціальності

 

201

Агрономія

Агрономія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Гуманітарно-педагогічний факультет

  

 

015.18

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

ВСЬОГО:

 

 

 

25

Бухгалтерський облік і оподаткування

5.03050901

015.18

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

-

25

Маркетингова діяльність

5.03050701

Комерційна діяльність

5.03050702

Економіка підприємства

5.03050401

Фінанси і кредит

5.03050801

Оціночна діяльність

5.03050802

Організація виробництва

5.03060101

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

5.10010102

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010602

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів  і тракторів

5.05070205

Електропостачання

5.05070103 

Прикладна екологія

5.04010602

Лісове господарство

5.09010301

Промислове квітництво

5.09010101

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

Виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

Бджільництво 

5.09010202

Звірівництво

5.09010203

Мисливське господарство

5.09010302

Природно-заповідна справа

5.09010304

Рибництво та аквакультура

5.09020101

Виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010103

Організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010101

Професійна освіта (за профілем підготовки)

5.01010401

Дизайн

5.02020701

 

 

231

Соціальна робота

ВСЬОГО:

 

 

 

5

15

соціальна педагогіка 

5.01010601

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

5

10

соціальна робота     

5.13010101

2 Курс

3р 

0

5

Інші спеціальності

 

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

035

Філологія

ВСЬОГО:

 

 

 

0

5

Інші спеціальності

 

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

5

Економічний факультет

 

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

ВСЬОГО:

 

 

 

10

40

оціночна діяльність

5.03050802

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

10

10

бухгалтерський облік 

5.03050901

2 Курс

3р 

0

30

фінанси і кредит

5.03050801

Інші спеціальності

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

071

Облік і оподаткування

ВСЬОГО:

 

 

 

37

90

бухгалтерський облік 

5.03050901

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

37

10

оціночна діяльність

5.03050802

 

2 Курс

3р 

0

80

Інші спеціальності

 

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

051

Економіка

ВСЬОГО:

 

 

 

6

90

прикладна статистика 

5.03050601

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

6

10

економіка підприємства

5.03050401

2 Курс

3р 

0

80

Інші спеціальності

 

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Механіко-технологічний факультет

 

 

208

Агроінженерія

ВСЬОГО:

 

 

 

120

90

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 

5.10010201

208

Агроінженерія

Агроінженерія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

120

10

експлуатація та ремонт меліоративних будівельних машин і обладнання

5.10010202

 

2 Курс

3р 

0

80

експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

5.10010203

 

Інші спеціальності

 

208

Агроінженерія

Агроінженерія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

275

Транспортні технології

ВСЬОГО:

 

 

 

35

60

організація та регулювання дорожнього руху

5.07010101

275

Транспортні технології

На автомобільному транспорті

Фаховий іспит

1 Курс

3р  

35

10

організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

5.07010102

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

2 Курс

3р 

0

50

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

5.07010105

організація обслуговування на транспорті                      

5.03060102

Інші спеціальності

 

275

Транспортні технології

На автомобільному транспорті

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження

 

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ВСЬОГО:

 

 

 

15

20

обслуговування систем управління і автоматики 

5.05020101

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

15

10

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях     

5.05020202

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020203

2 Курс

3р 

0

10

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті     

5.05020204

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем         

5.05020205

Інші спеціальності

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ВСЬОГО:

 

 

 

113

20

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі

5.10010101

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та електротехнології; Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

113

10

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

5.10010102

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.05070105

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070107

2 Курс

3р 

0

10

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070108

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070109

виробництво електричних машин і апаратів 

5.05070201

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 

5.05070202

виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.05070203

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

Інші спеціальності

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та електротехнології; Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

 

 

205

Лісове господарство

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

обробка деревини

5.05180102

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

55

10

виготовлення меблів

5.05180103

лісове господарство  

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

2 Курс

3р 

0

10

лісозаготівля та первинна обробка деревини 

5.05180101

Інші спеціальності

 

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

187

Деревообробні та меблеві технології

ВСЬОГО:

 

 

  

 

 

обробка деревини

5.05180102

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

15

10

виготовлення меблів

5.05180103

лісове господарство  

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

2 Курс

3р 

0

10

лісозаготівля та первинна обробка деревини 

5.05180101

Інші спеціальності

 

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

206

Садово-паркове господарство

ВСЬОГО:

 

 

 

30

60

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

30

30

природно-заповідна справа

5.09010304

2 Курс

3р 

0

30

Інші спеціальності

 

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

 

 

242

Туризм

ВСЬОГО:

 

 

 

0

14

Туристичне обслуговування

5.14010301

242

Туризм

Туризм

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

0

0

2 Курс

3р 

0

14

Інші спеціальності

 

242

Туризм

Туризм

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет аграрного менеджменту

 

 

075

Маркетинг

ВСЬОГО:

 

 

 

20

20

інформаційна діяльність підприємства

товарознавство та комерційна діяльність

комерційна діяльність

оціночна діяльність

маркетингова діяльність

організація заготівель, товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03050201

5.03051001

5.03050702

5.03050802

5.03050701

 

5.03051002

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

20

10

2 Курс

3р 

0

10

Інші спеціальності

 

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

073

Менеджмент

ВСЬОГО:

 

 

 

40

60

інформаційна діяльність підприємства

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

оціночна діяльність

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель, товарознавство сільськогосподарської продукції

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

організація обслуговування населення

5.03050201

5.03050701

5.03050702

5.03050802

5.03051001

 

5.03051002

5.03060101

5.03060102

5.14010202

073

Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

40

10

2 Курс

3р 

0

50

Інші спеціальності

 

073

Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет ветеринарної медицини

 

 

211

Ветеринарна медицина

ВСЬОГО:

 

 

 

50

200

ветеринарна медицина 

5.11010101

211

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

50

200

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

 

 

101

Екологія

ВСЬОГО:

 

 

 

15

16

прикладна екологія   

5.04010602

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

15

10

2 Курс

3р 

0

6

Інші спеціальності

 

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

202

Захист і карантин рослин

ВСЬОГО:

 

 

 

10

20

промислове квітництво

5.09010101

202

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

10

10

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

2 Курс

3р 

0

10

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

Інші спеціальності

 

202

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

162

Біотехнології та біоінженерія

ВСЬОГО:

 

 

 

0

60

біохімічне виробництво 

5.05140101

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

0

10

2 Курс

3р 

0

50

Інші спеціальності

 

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет землевпорядкування

 

 

193

Геодезія та землеустрій

ВСЬОГО:

 

 

 

20

45

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010101

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

20

10

землевпорядкування   

5.08010102

2 Курс

3р 

0

35

картографічні роботи 

5.08010103

Інші спеціальності

 

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет інформаційних технологій

 

 

123

Комп’ютерна інженерія

ВСЬОГО:

 

 

 

15

10

обслуговування комп'ютерних систем і мереж      

5.05010201

123

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

15

5

2 Курс

3р 

0

5

Інші спеціальності

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

121

Інженерія програмного забезпечення

ВСЬОГО:

 

 

 

15

10

розробка програмного забезпечення 

5.05010301

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

15

5

2 Курс

3р 

0

5

Інші спеціальності

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

122

Комп’ютерні науки

ВСЬОГО:

 

 

 

15

10

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

122

Комп’ютерні науки

Комп'ютерні науки

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

15

5

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

2 Курс

3р 

0

5

Інші спеціальності

 

122

Комп’ютерні науки

Комп'ютерні науки

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

051

Економіка

ВСЬОГО:

 

 

 

5

10

прикладна статистика 

5.03050601

051

Економіка

Економічна кібернетика

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

5

5

економіка підприємства

5.03050401

2 Курс

3р 

0

5

Інші спеціальності

 

051

Економіка

Економічна кібернетика

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет конструювання та дизайну

 

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

ВСЬОГО:

 

 

 

11

20

монтаж промислового устаткування

5.06010102

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

11

5

будівництво гідротехнічних споруд

5.06010103

будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010104

обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 

5.06010105

виготовлення металевих конструкцій 

5.06010106

виготовлення будівельних деталей і конструкцій 

5.06010107

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 

5.06010108

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

5.06010109

будівництво мостів та інших штучних споруд 

5.06010110

будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010111

2 Курс

3р 

0

15

будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010112

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

5.06010113

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010115

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010114

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

5.06010301

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.06010302

будівництво та експлуатація будівель і споруд 

5.06010101

Інші спеціальності

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

133

Галузеве машинобудування

ВСЬОГО:

 

 

 

15

110

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

15

10

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

5.05050208

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

виробництво абразивного та алмазного інструменту

5.05050304

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

2 Курс

3 р

0

100

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

важке машинобудування

5.05050310

хімічне і нафтове машинобудування

5.05050311

виробництво рейкового транспорту

5.05050312

експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

5.10010203

експлуатація та ремонт меліоративних будівельних машин і обладнання

5.10010202

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів

5.07010602

 

 

 

 

 

Інші спеціальності

 

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

 

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

ВСЬОГО:

 

 

 

5

40

експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури

5.09020102

207

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

5

10

рибництво та аквакультура

5.09020101

2 Курс

3р 

0

30

Інші спеціальності

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

ВСЬОГО:

 

 

 

50

25

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

50

10

бджільництво         

5.09010202

2 Курс

3р 

0

15

звірівництво         

5.09010203

Інші спеціальності

 

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

 

 

181

Харчові технології

ВСЬОГО:

 

 

 

10

40

виробництво харчової продукції

5.05170101

181

Харчові технології

Харчові технології

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

10

10

консервування

5.05170102

зберігання і переробка зерна 

5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

5.05170104

виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

2 Курс

3р 

0

30

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

Інші спеціальності

 

181

Харчові технології

Харчові технології

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Юридичний факультет

 

 

081

Право

ВСЬОГО:

 

 

 

7

10

правознавство        

5.03040101

081

Право

Право

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

7

5

2 Курс

3р 

0

5

Інші спеціальності

 

081

Право

Право

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

Заочна, Бакалавр

 

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра

Освітня програма

Фахове випробування

Курс 

Термін
навчання

Кількість місць

 Назва

Код 

Код

Назва

 

 

 

 

За кошти
державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

Агробіологічний факультет

 

 

203

Садівництво та виноградарство

ВСЬОГО:

 

 

 

10

25

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Фаховий іспит

1 Курс

3 р 

10

5

промислове квітництво

5.09010101

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

2 Курс

3 р 

0

20

Інші спеціальності

 

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Фаховий іспит

2 Курс

3 р 

0

 

 

201

Агрономія

ВСЬОГО:

 

 

 

25

105

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

201

Агрономія

Агрономія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

25

40

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

2 Курс

3р 

0

65

промислове квітництво

5.09010101

Інші спеціальності

 

201

Агрономія

Агрономія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Гуманітарно-педагогічний факультет

 

 

231

Соціальна робота

ВСЬОГО:

 

 

 

3

60

соціальна педагогіка 

5.01010601

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

3

30

соціальна робота     

5.13010101

2 Курс

3р 

0

30

Інші спеціальності

 

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

035

Філологія

ВСЬОГО:

 

 

 

0

5

Інші спеціальності

 

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

5

Економічний факультет

 

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

ВСЬОГО:

 

 

 

5

40

оціночна діяльність

5.03050802

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

5

20

бухгалтерський облік

5.03050901

2 Курс

3р 

0

20

фінанси і кредит

5.03050801

Інші спеціальності

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

071

Облік і оподаткування

ВСЬОГО:

 

 

 

10

50

бухгалтерський облік

5.03050901

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

10

10

оціночна діяльність

5.03050802

 

2 Курс

3р 

0

40

Інші спеціальності

 

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

051

Економіка

ВСЬОГО:

 

 

 

5

55

прикладна статистика 

5.03050601

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

5

10

економіка підприємства

5.03050401

2 Курс

3р 

0

45

Інші спеціальності

 

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Механіко-технологічний факультет

 

 

208

Агроінженерія

ВСЬОГО:

 

 

 

35

110

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 

5.10010201

208

Агроінженерія

Агроінженерія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

35

10

експлуатація та ремонт меліоративних будівельних машин і обладнання

5.10010202

 

2 Курс

3р 

0

100

експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

5.10010203

 

Інші спеціальності

 

208

Агроінженерія

Агроінженерія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

275

Транспортні технології

ВСЬОГО:

 

 

 

0

20

організація та регулювання дорожнього руху

5.07010101

275

Транспортні технології

На автомобільному транспорті

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

0

10

організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

5.07010102

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

2 Курс

3р 

0

10

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

5.07010105

організація обслуговування на транспорті                      

5.03060102

Інші спеціальності

 

275

Транспортні технології

На автомобільному транспорті

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження

 

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ВСЬОГО:

 

 

 

0

20

обслуговування систем управління і автоматики 

5.05020101

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

0

10

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях     

5.05020202

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020203

2 Курс

3р 

0

10

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті     

5.05020204

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем        

5.05020205

Інші спеціальності

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ВСЬОГО:

 

 

 

30

70

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі

5.10010101

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та електротехнології; Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

30

10

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

5.10010102

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

 

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

 

5.05070105

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070107

2 Курс

3р 

0

60

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070108

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070109

виробництво електричних машин і апаратів 

5.05070201

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 

5.05070202

виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.05070203

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

Інші спеціальності

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та електротехнології; Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

 

 

205

Лісове господарство

ВСЬОГО:

 

 

 

20

20

обробка деревини

5.05180102

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

20

10

виготовлення меблів

5.05180103

лісове господарство  

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

2 Курс

3р 

0

10

лісозаготівля та первинна обробка деревини 

5.05180101

Інші спеціальності

 

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

 

 

 

187

Деревообробні та меблеві технології

ВСЬОГО:

 

 

 

10

9

обробка деревини

5.05180102

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

10

5

виготовлення меблів

5.05180103

лісове господарство  

5.09010301

мисливське господарство

5.09010302

2 Курс

3р 

0

4

лісозаготівля та первинна обробка деревини 

5.05180101

Інші спеціальності

 

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

206

Садово-паркове господарство

ВСЬОГО:

 

 

 

25

10

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

25

5

природно-заповідна справа

5.09010304

2 Курс

3р 

0

5

Інші спеціальності

 

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

 

 

242

Туризм

ВСЬОГО:

 

 

 

0

0

Туристичне обслуговування

5.14010301

242

Туризм

Туризм

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

0

0

2 Курс

3р 

0

0

Інші спеціальності

 

242

Туризм

Туризм

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет аграрного менеджменту

 

 

075

Маркетинг

ВСЬОГО:

 

 

 

5

40

інформаційна діяльність підприємства

товарознавство та комерційна діяльність

комерційна діяльність

оціночна діяльність

маркетингова діяльність

організація заготівель, товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03050201

5.03051001

5.03050702

5.03050802

5.03050701

 

5.03051002

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

5

10

2 Курс

3р 

0

30

Інші спеціальності

 

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

073

Менеджмент

ВСЬОГО:

 

 

 

10

35

інформаційна діяльність підприємства

маркетингова діяльність

комерційна діяльність

оціночна діяльність

товарознавство та комерційна діяльність

організація заготівель, товарознавство сільськогосподарської продукції

організація виробництва          

організація обслуговування на транспорті                      

організація обслуговування населення

5.03050201

5.03050701

5.03050702

5.03050802

5.03051001

 

5.03051002

5.03060101

5.03060102

5.14010202

073

Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

10

10

2 Курс

3р 

0

25

Інші спеціальності

 

073

Менеджмент

Менеджмент

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

 

 

101

Екологія

ВСЬОГО:

 

 

 

10

60

прикладна екологія   

5.04010602

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

10

10

2 Курс

3р 

0

50

Інші спеціальності

 

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит

2 Курс

3р 

0

 

 

202

Захист і карантин рослин

ВСЬОГО:

 

 

 

5

40

промислове квітництво

5.09010101

202

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Фаховий іспит

1 Курс

3р 

5

10

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

2 Курс

3р