Томчук Віктор Анатолійович

Завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії ім. С.З. Ґжицького
Томчук Віктор Анатолійович

Тел.: 527-83-83

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Томчук Віктор Анатолійович народився 21.06.1959 року. У 1984 році закінчив ветеринарний факультет Української сільськогосподарської академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України). Спеціальність – лікар ветеринарної медицини. У 1991 році закінчив відділення аспірантури Української сільськогосподарської академії і захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості обміну cAMP, cGMP і простагландинів в ізольованому епітелії тонкого кишечника великої рогатої худоби в залежності від віку та при патології» – канд. біол. наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: ««Метаболізм ліпідів в організмі новонароджених телят за гострих розладів травлення та після застосування ентеросорбентів» – доктор ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий шлях Томчук В.А. розпочав у 1984 році молодшим науковим співробітником в науково-дослідній лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Української сільськогосподарської академії.

З 1991 по 1994 роки працював на посаді асистента кафедри; з 1994 року – доцента кафедри; з 1994 по 2007 роки – проректор університету, з 2013 року – професор кафедри; 2011-2015 рр. - в.о. завідувача кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого.Професор Томчук В.А. викладає дисципліну «Ветеринарна клінічна біохімія» для студентів факультету ветеринарної медицини. Є керівником наукового гуртка «Клінічна біохімія».

Професор Томчук В.А. член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. Член вченої ради факультету ветеринарної медицини, науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, біохімічного товариства України і редколегії журналів «Птахівництво» та "Біоресурси і природокористування". 

Автор понад 250 наукових та науково-методичних праць. В тому числі підручник, 5 посібників, монографія, 3 патенти.
Нагороджений орденом «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики і продовольства України, «Відмінник аграрної освіти та науки», Подякою міського голови міста Києва, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, «За заслуги в ветеринарній медицині 3 ступеня», Почесною грамотою Міністерства освіти України.

Напрям наукових досліджень: вивчення молекулярних механізмів регуляції метаболічних процесів в організмі тварин.   

Scopus ID
Google Scholar

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій