Навчально-інформаційний портал

URL-адреса порталу НУБіП України: http://moodle.nauu.kiev.ua. Робота порталу організована на основі використання платформи дистанційного навчання Moodle. MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) – це назва системи програмних продуктів CLMS (Content Learning Management System), дистрибутив якої розповсюджується безкоштовно за принципами ліцензії Open Source. За допомогою цієї системи студент може дистанційно, через Інтернет, ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути представлений у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування. Викладач має змогу самостійно створювати електронні навчальні курси і проводити навчання на відстані, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д.

Доступ до ресурсів навчального порталу НУБіП України – персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та науково-педагогічні працівники (НПП) отримують у адміністратора сервера або відповідального за впровадження інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій відповідного навчально-наукового інституту (ННІ).

На навчально-інформаційних порталах ННІ створено 636 електронних навчальних курсів (ЕНК) із зареєстрованими користувачами. На 1 січня 2010 року атестацію ЕНК пройшли лише 88 з поданих ЕНК, але у навчальному процесі використовується понад 600 окремих навчальних матеріалів, які розміщені на навчально-інформаційному порталі Університету.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015