Співробітники кафедри

Завідувач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини, доктор технічних наук, професор
Пінчевська Олена Олексіївна

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

   Тема кандидатської дисертації: «Усадка пиломатериалов лиственных пород» (1986)

 Тема докторської дисертації: «Ресурсозберігаюча технологія конвективного сушіння пиломатеріалів із заданими показниками його якості»(2008)
    Напрям наукових досліджень.  Наукові інтереси пов'язані з вирішенням питань щодо вдосконалення, розробки технологій та обладнання термічного оброблення деревини .
  Член Координаційної ради з сучасних проблем деревинознавства, що працює під егідою Міжнародної академії наук про деревину (IAWS), (1996); експерт з сушіння деревини та деревинознавства (1997), ряду Технічних комітетів зі стандартизації, академік ЛАНУ.
     Має понад 260 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 15 авторських свідоцтв та патентів, вісім монографій, два навчальні посібники.
   Здійснює керівництво аспірантурою з 2010 р, є головою спеціалізованої вченої ради К.26.004.11 (НУБіП України) та членом спеціалізованої вченої ради Д 35.072.04 (НЛТУ України). Під її керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації.
   Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: «Технологія сушіння і захисту деревини», «Актуальні проблеми механічної обробки деревини», «Проектування та дизайн виробів з деревини».

  Scopus
  Google Scholar Citations

 

Доктор технічних наук, професор
Цапко Юрій Володимирович

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

   Тема кандидатської дисертації: «Дослідження умов флегматизування горючих газових середовищ озононеруйнівними газовими вогнегасними речовинами» (2003)

    Тема докторської дисертації: «Концептуальні основи та технологічні методи запобігання прогресуючого руйнування целюлозовмісних матеріалів» (2015)

   Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов'язані з хімічними властивостями деревини, модифікуванням деревинних матеріалів та їх експлуатації, основами захисту деревини від термічного і біологічного впливу та вогнестійкості будівельних конструкцій, моделюванням та оптимізацією технологічних процесів.
    Має понад 250 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 3 монографії, 26 патентів на винаходи та корисні моделі.

  Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Метрологія, стандартизація і сертифікація», «Модифікування деревини та деревинних матеріалів», «Моделювання та оптимізація технологічних процесів», «Енергетичне використання деревини».

 Scopus
 Google Scholar Citations

 

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент
Головач Валентин Михайлович

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

    Тема кандидатської дисертації: «Повышение качества формирование древесно-стружечного ковра» (1985)

 Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов'язані з автоматизацією технологічних процесів в деревообробці.
  Автор і співавтор понад 100 наукових праць. Член Реєстру експертів з деревини, лісоматеріалів, конструкцій та виробів з деревини, технології лісозаготівлі та деревообробки при Московському державному університеті лісу.

   Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

 Scopus
 Google Scholar Citations
 

 

Кандидат технічних наук, доцент
Сірко Зиновій Степанович

Тел.: (044) 527 81 61

Електронна пошта: [email protected]

 Тема кандидатської дисертації: «Исследование и разработка инструмента для полирования полиэфирных покритий на древесине» (1983)

   Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані з новітнім деревообробним обладнанням та дереворізальним інструментом.
   Автор і співавтор понад 380 наукових та навчально-методичних праць, у тому понад 98 авторських свідоцтв та патентів, три монографія.

  Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Новітнє обладнання», «Обладнання галузі».

   Scopus
   Google Scholar Citations
 

 

Кандидат технічних наук, доцент
Білецький Михайло Олексійович

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

Тема кандидатської дисертації: "Ресурсоощадна технологія розпилювання низькотоварних колод на базі круглопилкових верстатів" (2015).

Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані з 

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Технологія столярних виробів», «Технологія дерев’яного домобудування», «Проектування та дизайн виробів з деревини».

Scopus
Google Scholar Citations
 

 

Кандидат технічних наук, старший викладач
Буйських Наталія Володимирівна

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

 Тема кандидатської дисертації: «Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів сосни звичайної» (2014)

     Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані з механічними властивостями деревини.
     Автор і співавтор понад 50 наукових праць (у тому числі 2 монографії, 2 патенти), що опубліковані у вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих виданнях.
     Голова технічного комітету України ТК 18 «Лісові ресурси».

  Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: «Технологія захисно-декоративних покриттів», «Деревинознавство», «Ергономіка меблевих виробів».

  Scopus
  Google Scholar Citations

 

 

 

Кандидат технічних наук, доцент
Горбачова Олександра Юріївна

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

   Тема кандидатської дисертації: «Термічне модифікування деревини граба » (2016)

  Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані із термічним модифікуванням і захистом деревини.
  Автор і співавтор понад 30 наукових і навчально-методичних праць (у тому числі 1 навчальний посібник, 1 патент).

  Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: «Захисне оброблення дерев’яних конструкцій», «Основи фахової підготовки».

 Scopus
 Google Scholar Citations

 

Кандидат технічних наук, доцент
Лакида Юрій Петрович

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

 Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані із виготовленням та дослідженням властивостей деревинно-композиційних матеріалів.
     Автор і співавтор понад 25 наукових і навчально-методичних праць (у тому числі 2 патенти).

  Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Технологія столярних виробів», «Технологія дерев’яного домобудування», «Технологія деревинно-композиційних матеріалів», «Технологія конструкційних матеріалів».

 Scopus
 Google Scholar Citations

 

 

Кандидат технічних наук, доцент
Мазурчук Сергій Миколайович

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

  Тема кандидатської дисертації: «Засоби удосконалення технології виготовлення заготовок з деревини дуба » (2016)

 Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані із технологічними процесами пиляння деревини, неруйнівними методами оцінки якості пилопродукції.
     Автор і співавтор понад 20 наукових і навчально-методичних праць (у тому числі 3 патенти).

  Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Технологія лісопильно-деревообробних виробництв», «Лісове товарознавство», «Технологія столярних виробів».

 Scopus
 Google Scholar Citations
 

 

Кандидат технічних наук, доцент
Спірочкін Андрій Костянтинович

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 Тема кандидатської дисертації: «Низькотемпературне сушіння пилопродукції » (2015)

    Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов'язані з сушінням і тепловою обробкою деревини.
   Автор і співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій, авторського твору.

   Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Технологія сушіння та захисту деревини», «Технологія виробів з деревини», «Теорія теплового оброблення деревини».

 Scopus
 Google Scholar Citations
 

 

Кандидат технічних наук, старший викладач
Баранова Ольга Сергіївна

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

    Тема кандидатської дисертації: «Дефектоскопія фанери ударно-акустичним методом» (2017)

   Напрям наукових досліджень: Наукові інтереси пов’язані із дефектоскопією композитних матеріалів.
Автор і співавтор понад 30 наукових і навчально-методичних праць (у тому числі 2 монографії, 5 патентів).

 Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: «Конструювання виробів з деревини», «Технологія виготовлення конструкційних матеріалів», «Проектування та дизайн виробів з деревини».

Scopus
Google Scholar Citations
 

 

Асистент
Ломага Василь Васильович

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

   Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси повязані з вогнезахистом деревини.

   Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: «Проектування деревообробних виробництв».

  Scopus
  Google Scholar Citations
 

 

Завідувач навчально-наукової лабораторії технологій оброблення деревини
Зав’ялов Денис Лазарович

Тел.: (044) 527-81-67

Електронна пошта: [email protected]

 Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані із дослідженням властивостей та будови низькоякісної деревини сосни.
     Автор і співавтор близько 5 наукових праць (у тому числі 1 патент).

  Scopus
  Google Scholar Citations
 


 

 

Аспірант
Цапко Олексій Юрійович

Тел.: (044) 527 81 67

Електронна пошта: [email protected]

 Напрям наукових досліджень. Наукові інтереси пов’язані з вогнезахистом деревини.
     Автор і співавтор близько 10 наукових праць (у тому числі 1 патент).

 

Майстер виробничого навчання
Міщенко Микола Савович

Тел.: (044) 527 81 67

 

Майстер виробничого навчання
Панчук Валерій Володимирович

Тел.: (044) 527 81 67

 

Старший лаборант
Сас Любов Михайлівна

Тел.:

 

старший лаборнат
Зозуля Олександр Іванович

Тел.:

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook