Козирський Володимир Вікторович

Доктор технічних наук, професор,заслужений діяч науки і техніки України, Директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
Козирський Володимир Вікторович

Тел.: (044) 527-85-80

Електронна пошта: [email protected] [email protected] [email protected]

У 1978 році закінчив з відзнакою факультет електрифікації Української сільськогосподарської академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України), пройшов шлях від асистента до професора і завідувача кафедри електропостачання. З вересня 2005 року був призначений директором науково-дослідного інституту техніки і технологій, а у 2009 році директором новоствореного навчально-наукового інституту енергетики і автоматики.
За період роботи в університеті вніс вагомий вклад у розвиток навчальної, матеріально-технічної та методичної бази кафедри електропостачання, лабораторій «Апаратури електричних станцій і підстанцій», «Монтажу енергетичного обладнання», «Моделювання процесів в електроенергетичних системах» та ін. Під його керівництвом підготовлено трьох кандидатів і одного доктора технічних наук, навчаються 4 аспіранти.
Значну увагу Козирський В.В. приділяє навчально-методичній роботі. У співавторстві видав підручник «Електропостачання сільського господарства» і декілька навчальних посібників з грифом Міністерства аграрної політики України. Постійно виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях. За вагомий науковий внесок у розвиток теорії і практики функціонування систем електропостачання у 2007 році Козирського В.В. обрано дійсним членом Української академії інженерних наук. За його ініціативи та організації створено два наукових видання - журнали «Електрифікація та автоматизація с.г.» та „Електротехніка і механіка”. Він безпосередню приймав участь в організації ліцензування і акредитації нових спеціальностей «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електрифікація та автоматизація с.г.»., акредитації спеціальностей «Енергетика сільськогосподарського виробництва» і «Автоматизація технологічних процесів» в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
За змістовну організацію навчально-виховного процесу, підготовку висококваліфікованих фахівців, наукові здобутки та впровадження наукових розробок у виробництво Козирський В.В. у 2001 р. нагороджений трудовою відзнакою “Знак пошани” Міністерства аграрної політики України, 2005 р. - знаком “Відмінник освіти України”, у 2007 р. – знаком «Почесний енергетик України», а у 2008 році за Указом Президента України присвоєно почесне знання «Заслужений діяч науки і техніки України».
 Викладає дисципліни:
1. Техніка високих напруг
2. Функціональні сплави в засобах електротехніки

Сфера наукових інтересів:
1. Енергозбереження
2. Функціональні сплави з ефектом пам’яті форми
3. Оптимізація режимів роботи систем електро¬постачання

Бібліометрика:

Researcher ID: B-1209-2018

ORCID: 0000-0001-6780-9750

Scopus Author: 57201923300

Google Scholar: LINK

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій