Наумовська Олена Іванівна

Доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських наук

Особисті дані

У 1995р. закінчила Національний аграрний університет за спеціалізацією «Агрохімія та ґрунтознавство», а у 2003р. було присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за темою дисертаційної роботи: «Зміни показників фізико-хімічних та біологічних властивостей чорнозему типового Правобережного Лісостепу в умовах застосування ґрунтозахисних технологій». Вчене звання доцента кафедри екології агросфери та екологічного контролю присвоєно у 2009р.

Наукових публікацій – 92, монографій – 2, навчально-методичних праць – 26.

Навчальна робота:

Забезпечує такі курси дисциплін для студентів із напрямів підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і «Біотехнологія»:

1.Прикладна екологія

2.Екологічна безпека

Науково-дослідна робота полягає у вивченні стану агроекосистем в умовах локального забруднення.

Міжнародна робота

Участь у міжнародних конференціях:

1.     Proceedings International Conference 100 Years Bulgarian Soil Science. 16-20 May 2011, Sofia. http: //www.iss-pouchkarov.bg ww.icss-100 years.bg.

2.       Научный поиск в современном мире (г. Махачкала, 30 мая, 2014г.) - Махачкала: ООО "Апробация". Экологическая оценка почвы агросферы в зависимости от геоморфологического строения территории - С. 47-52 \ http://aprobacia.ru/arhiv-konf.html

Культурно-виховна робота полягає у виконанні обов’язків наставника академічних групи 1 студентів 3 курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Організаційна робота полягає у формуванні науково-методичної підготовки студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», через виконання обов’язків керівника випускових дипломних робіт магістерських програм факультету.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015