Чайка Володимир Миколайович

Завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю, доктор сільськогосподарських наук, професор

Особисті дані

Закінчив Київський національний університет, спеціальність - біофизика, 1971 р. В 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Дослідження впливу інсектицидів, іонізуючих випромінювань та імобілізуючих агентів на нюх яблуневої плодожерки”. В  2004  році захистив докторську дисертацію на тему „Екологічне обґрунтування прогнозу розповсюдження основних шкідників польових культур в агроценозах України” за спеціальністю 03.00.16 - екологія.

 Навчальна робота

Забезпечує високоякісне викладання навчальних дисциплін:

  1. Екологія за фаховим спрямування
  2. Основи екології
  3. Агроекологія
  4. Основи наукової діяльності
  5. Екологічний захист агроекосистем

Під час викладання навчальних дисципліни застосовує інноваційні методи, форми та засоби навчальної роботи.

 

 Науково-дослідна робота

Збереження агробіорізноманіття, екологічний прогноз, екологічна стійкість агроекосистем, адаптація агроекосистем до змін клімату. Постійно займається підготовкою студентів до Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та симпозіумів, Всеукраїнських олімпіад з «агроекології». Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія – філософія існування людства»

Кількість наукових фахових робіт – 362; монографій – 6; науково-методичних праць – 62, підготовлено 9 кандидатів наук і 1 доктора наук.

 Міжнародна робота

Участь у міжнародних конференціях:

Інтегрований захист рослин на початку XXI століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Київ, 2004.-С. 119-125/

Влияние глобальных изменений климата на продуктивность агроэкосистем Украины // Тезисы докладов ХХ Международной научной. Ломоносов – 2013. Секция «Биология», 8-13 апреля, Москва, 2013, – С. 276-277.

 Організаційна робота

Проводить заходи різного характеру (лекції, симпозіуми, круглі столи), що спрямовані на розвиток лідерських та організаційних якостей у студентів. Кожного року є одним з організаторів «Дня відкритих дверей» на факультеті. З вересня 2015 року є куратором групи магістрів 1 року навчання спеціальності «Екологічний контроль та аудит».

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій