Кулаєць Марія Михайлівна

Громадянство: Громадянка України.

Кандидат економічних наук – 1996 рік.
Доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК– 2004.
 
 Заслужений економіст України, відмінник освіти України, Заслуженний викладач НАУ, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 
Професійна діяльність:
1975-1977 рр. – Головний економіст колгоспу ім.. Ів.Франка, Бережанського р-ну Тернопільської області.
1977-1979 рр. – ст. бухгалтер-економіст міжгосподарських підприємств Бережанського районного управління сільського господарства Тернопільської області.
1979-1992 рр. – Бережанське районне управління сільського господарства, районне агропромислове об’єднання.
   – начальник планово-економічного відділу-головний економіст;
   –заступник голови РАПО  з економічного та соціального розвитку;
1992-2004р. – Бережанський агротехнічний інститут НАУ (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
   – проректор з соціальн-економічного розвитку;
   – декан факультету економіки підприємства;
   – проректор з навчальної роботи;
   – зав.кафедри аграрної економіки
2004- дотепер– Національний університет біоресурсів і природокористування України.
   – доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК;
   – декан  факультету підвищення кваліфікації перепідготовки фахівців АПК;
   – професор кафедри інноваційної діяльності в АПК;
   – директор ННІ  післядипломної освіти;
    – директор ННІ неперервної освіти і туризму.
 
Загальний трудовий стаж–40 років.
Науково-педагогічний –23 роки.
 
Нагороди, почесні звання :
Відмінник освіти України (2000р);
Заслужений економіст України (2000р.);
Заслужений викладач НАУ (2001р.);
Кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня (2009р.)
 
Викладає дисципліни: «Економіка інноваційного підприємства», «Економіка», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», проведення занять з питань інноваційної спрямованості педагогічної діяльності та  семінарів підвищення кваліфікації фахівців аграрної сфери.
 
Наукова робота: Раціоналізація форм господарювання в АПК;продовольча безпека; державне регулювання економіки.
 
Автор і співавтор понад 120 наукових та науково-методичних праць, у тому числі посібників і підручників з грифом МОН.

Підвищення кваліфікації:

НУБіП України, ННІ неперервної освіти і туризму, підвищення кваліфікації «Розвиток інноваційної компетентності педагогічної діяльності» в обсязі 60 год/ 2 кредити ЄКТС. Свідоцтво СС 00493706/017594-22 від (31.10-11.11.2022 р.)
 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Монографії
1. Інноваційні процеси енергозбереження в аграрному виробництві: монографія / [О.Д. Витвицька, М.Ф. Бабієнко, М.М. Кулаєць, Є.А.Бузовський,  В.А. Скрипниченко]. – К. : Вид-во ТОВ Аграр Медіа Груп,  2010. – 245 с.
2. Інноваційно-інвестиційні процеси в аграрному секторі: нормативний аналіз та економетричні методи дослідження впливу на суспільний добробут: Монографія / [Витвицька О.Д., Скрипниченко В.А.., Семенов В.В., Кулаєць М.М.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 290с.
Посібники
1. Економіка і організація інноваційної діяльності: Практикум (Гриф МОН) / [О.Д. Витвицька, М.М. Кулаєць, В.А., Скрипниченко] – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. –320с.
2. Основи інноваційної діяльності аграрної сфери. Посібник. (Гриф МОН) [О.Д. Витвицька, М.М. Кулаєць, В.А. Скрипниченко] Київ: Видавничий центр «Агрармедіагруп» 2010.- 326с.
3. Регіональна економіка Посібник (Гриф МАП)  [О.Д. Витвицька, М.М. Кулаєць, К.В. Наконечна] Київ: Видавничий центр  «Агрармедіагруп»  2010. - 324с.
4. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності: Посібник (Гриф МАП) [О.Д. Витвицька, М.М. Кулаєць, В.А. Скрипниченко та ін.]   Київ: Видавничий центр  «Агрармедіагруп»  2011. -  335 с. та ін.
Публікації:
1.     Gryshchenko, I. М. Development of the capacity of territorial communities / І. М. Gryshchenko, M. M. Kulaiets // Науковий вісник Полісся.  Чернігів : ЧНТУ, 2018. № 2 (14). Ч. 1. – С. 98-104. (citation index ESCI in Web of Science).
2.     Всеукраїнська наук.-практичної інтернет- конференція "Місцеве самоврядування: сучасні тенденції розвитку" (м.Київ, НУБіП України, 3.12.2018 р). - Виступ з доповіддю: "Процеси формування місцевого самоврядування в Україні".
3.     Міжнародна науково--практична конфереенція "Цілі сталого розв. третього тисячол.: виклики для ун-тів наук про життя", м. Київ, 23-25.05.2018 р. Тема доповіді: Напрямки зміцнення продовольчої безпеки України в умовах євроінтеграції.
Kulaiets M. M. Development of the capacity of territorial communities / І. М. Gryshchenko, M. M. Kulaiets // Науковий вісник Полісся. Чернігів : ЧНТУ, 2018. № 2 (14). Ч. 1. С. 98-104.
4. Prylipko, S, Vasylieva N., Kovalova O., Kulayets M., Bilous Y., Hnatenko I. Modeling of regional management of innovation activity: personnel policy, financial and credit and foreign economic activity. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.11, November 2021. P. 43-48. http://paper.ijcsns.org/07_book/202111/20211106.pdf (WoS)
5. Vytvytska О., Shpak N, Martynyuk О., Kylaets М., Sroka W. (2022). Formation of management and technological maturity levels of enterprises for their dynamic development. Engineering Management in Production and Services. Empas 14 (1) 2022. P.164-189 (Scopus)
6. Витвицька О.Д., Кулаєць М.М., Валов О.В. Стратегічні орієнтири продовольчої безпеки в умовах глобалізації. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2021. №27. С.114-123. URL: https://nonproblem.net/journals/
7. Andrii Kulaiets, Mariia Kulayets, Lidiia Shynkaruk, Daria Kendus, Mykyta Gerashchenko. New Approaches to the Formation of the Food System in Modern Conditions. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.10, October 2022, Р. 51-56 (WoS )
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook