Кафедра таксації лісу та лісового менеджменту

Науково-дослідна робота

Основними напрямами науково-дослідної роботи є:

 • вивчення біологічної продуктивності лісів та депонованого вуглецю,
 • формування економічного механізму лісокористування на засадах сталого розвитку,
 • екологізації економічних інструментів лісової політики,
 • розробка наукових основ лісової сертифікації.

Результати досліджень опубліковано в численних наукових статтях, брошурах і монографіях, основними з яких є:

Лакида П.І. (зв’язатися з автором [email protected])
Фітомаса лісів України (2002 р.)

Лакида П.І., Лащенко А.Г., Лащенко М.М. (зв’язатися з автором [email protected])
Біологічна продуктивність дубових деревостанів Поділля (2006 р.)

 

Лакида П.І., Матушевич Л.М. (зв’язатися з автором [email protected])
Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся (2006 р.)

Лакида П.І., Володимиренко В.М. (зв’язатися з автором [email protected])
Штучні ялинові деревостани Українських Карпат – прогноз росту та продуктивності (2008 р.)

Лакида П.І., Домашовець Г.С. (зв’язатися з автором [email protected])
Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка (2009 р.)

Кравець П.В., Лакида П.І., Кременецька Є.О. та ін. (зв’язатися з автором [email protected])
Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні (2009 р.)

Лакида П.І., Блищик І.В. (зв’язатися з автором [email protected])
Фітомаса вільшняків Західного Полісся України (2010 р.)

Лакида П.І., Білоус А.М., Василишин Р.Д. (зв’язатися з автором [email protected])
Осичники Східного Полісся України - надземна фітомаса та депонований вуглець (2010 р.)

Лакида П.І., Василишин Р.Д., Василишин О.М. (зв'язатися з автором [email protected])
Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат
(2010 р.)

 Лакида П.І., Морозюк О.В. (зв’язатися з автором [email protected])
Ліси Черкащини: біопродуктивність і динаміка (2011 р.)

  

Лакида П.І., Сендзюк Р.В., Морозюк О.В. (зв’язатися з автором [email protected])
Ліси Полтавщини: біопродуктивність і динаміка (2011 р.)

Підготовлені за загальною науковою редакцією Лакиди П.І. (зв’язатися з автором [email protected])
Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України (2011 р.)

 Лакида П.І., Бала О.П. (зв’язатися з автором [email protected])
Актуалізація параметрів росту штучних дубових деревостанів Лісостепу України
(2012 р.)

 Лакида П.І., А.Ю.Терентьєв, Р.Д.Василишин (зв’язатися з автором [email protected])
Штучні соснові деревостани Полісся України - прогноз росту та продуктивності
(2012 р.)

 П.Лакида, А.Лащенко, Я.Макарчук, С.Розвод, Р.Василишин, Г.Домашовець, А.Терентьєв (зв’язатися з автором [email protected])
Вуглецедепонувальна роль соснових насаджень, створених на староорних землях
(2012 р.)

 

 П.І.Лакида, А.М.Білоус, Р.Д.Василишин, Л.М.Матушевич, Я.І.Макарчук (зв’язатися з автором [email protected])
Біопродуктивність та енергетичний потенціал м'яколистяних деревостанів Українського Полісся
(2012 р.)

П.І. Лакида, Г.А. Сахарук (зв’язатися з автором [email protected])
Біопродуктивність лісів Шацького національного природного парку: статистика та динаміка
(2013 р.)

 

Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід України (2013 р.)

П.І.Лакида, Атаманчук Р.В. (зв’язатися з автором [email protected])
Прогноз росту та продуктивності модальних деревостанів берези повислої в Українському Поліссі
(2014 р.)

 

 А.Швиденко, П.Лакида, Д.Щепащенко, Р.Василишин, Ю.Марчук
Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор
(2014 р.)


П.І. Лакида, П.С.Белюшко, О.В.Морозюк
Вуглецевий потенціал сосняків Рівненщини в умовах техногенного навантаження
(2014 р.)

 П.І. Лакида, А.Є.Шамрай, О.В.Морозюк, І.П.Лакида
Штучні сосняки Черкаського бору: фітомаса та депонований вуглець
(2015 р.)

П.І. Лакида, В.В. Бокоч, Р.Д. Василишин, А.Ю. Терентьєв

"Біопродуктивність лісових фітоценозів Карпатського національного природного парку (2015 р.)

П.І. Лакида, Ю.П. Швець, Г.С. Домашовець, Л.М. Матушевич

"Штучні деревостани сосни кримської у Криму: біопродуктивність та депонований вуглець" (2015 р.)

 

 

У 2004 р. колективом викладачів кафедри у складі Гірса О.А., Новака Б.І., Кашпора С.М. було підготовлено і опубліковано підручник «Лісовпорядкування», у 2005 році вийшло його друге видання, а в 2013 році – третє, доповнене та перероблене.

Крім того, за результатами досліджень останніх років опубліковано:

 • «Нормативи товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід» (К., 2004);
 • «Нормативи товарності деревного запасу, що вибирається під час рубок догляду за лісом у деревостанах основних лісоутворювальних порід України» (К., 2004);
 • СОУ 02.02-37-479:2006. «Приріст деревний. Класифікація та символіка» (К., 2006);
 • СОУ 02.02-37-476:2006. «Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання» (К., 2006);
 •  «Нормативи об’єму та сортиментної структури дерев забудованої частини міст» (К., 2006);
 •  «Нормативи грошової оцінки лісових земель» (К., 2006);
 •  «Сортиментні таблиці для матеріальної оцінки перестиглих соснових деревостанів лісів населених пунктів і зелених зон» (К., 2007).
 • Парколісовпорядкування. Навчальний посібник / Каганяк Ю.Й., Строчинський А.А., Горошко М.П. – Львів: Тріада плюс. – 2009. – 358 с.
 •  Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України. Під редакцією Лакиди П.І. - К. : Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2011. – 192 с.
 • Рекомендації щодо оптимізації вікової структури деревостанів міста Києва, їх екологічної, природоохоронної та оздоровчої ролі у навколишньому середовищі / Гірс О.А., Киричок Л.С., Попович С.Ю. – Логос, 2011. – 52 с.
 • Стиглість деревостанів та використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення / Гірс О.А. – Корсунь-Шевченківський, вид. Майдаченко. – 2011. – 315 с.
 • Ліси Черкащини: біопродуктивність і динаміка / Лакида П.І., Морозюк О.В. – Корсунь-Шевченківський : Видавець Гавришенко В.М., 2011. – 210 с.
 • Ліси Полатвщини: біопродуктивність і динаміка / Лакида П.І., Сендзюк Р.В., Морозюк О.В. – Корсунь-Шевченківський: Видавець Майдаченко І.С., 2011. –219с.
 • Біопродуктивність та енергетичний потенціал м’яколистяних деревостанів Українського Полісся / Лакида П.І., Білоус А.М., Василишин Р.Д., Матушевич Л.М. – Корсунь-Шевченківський, Майдаченко. – 2011. – 335 с.
 • Методичні рекомендації щодо обліку лісів і зелених насаджень в умовах урбанізованого середовища на основі даних ДЗЗ / Гірс О.А., Миронюк В.В., Кутя М.М., Кохан С.С. – К.: Вид. центр НУБіПУ. – 2012. – 30 с.
 • Методика визначення розрахункової лісосіки (К., 2012).
 • Таксація зелених насаджень на території міста Києва: теорія та практика / Строчинський А.А., Миронюк В.В. – Корсунь-Шевченківський.: Видавець Гавришенко В.М., 2013. – 178 с.
 • Лісотаксаційний довідник / Відповідальні за випуск: С.М. Кашпор, А.А. Строчинський – Корсунь-Шевченківський, вид. Майдаченко. – 2013. – 496 с.
 • Лісовпорядкування / Гірс О.А., Новак Б.І., Кашпор С.М. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 435 с.
 • Лісова таксація. Конспект лекцій. – К.: НУБіП України. – 2016. – 104 с.

     

Кафедра підтримує творчі зв’язки з усіма науковими закладами лісового профілю України, а також з лісовими вищими навчальними закладами Білорусі, Литви, Російської Федерації.

Наукова робота співробітників кафедри спрямована на розробку теоретичних основ, методичного і нормативно-інформаційного забезпечення системи комплексного обліку лісосировинних ресурсів та їхнього раціонального використання, а також грошової оцінки лісових земель в умовах ринкової економіки. Основні наукові результати, отримані в процесі виконання досліджень, доведені до рівня їхнього широкого практичного впровадження.

Визнанням наукових досягнень кафедри та її наукового потенціалу є присудження в 1990 році авторському колективу у складі професорів К.Є. Нікітіна, А.З. Швиденка, А.А. Строчинського, С.М. Козьякова, доцентів С.М. Кашпора, Я.А. Юдицького Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування в сучасних умовах реформування вищої школи та інтегрування її у світовий освітянський простір спрямовує свої зусилля на удосконалення всіх ланок вузівської діяльності і, передусім, на подальший розвиток лісівничої освіти та науки.

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook