Інноваційні технології у свинарстві

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони 12б, навчальний корпус № 7а, каб. 215

Тел.: +38(098)2438471

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві:
Лихач Вадим Ярославович

Доктор сільськогосподарських наук, професор

 
 

Наукова публікаційна активність:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720413997   

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0ny4xH0AAAAJ&hl=uk&oi=ao  

https://orcid.org/0000-0002-9150-6730

 

 

         Науковий гурток «Інноваційні технології у свинарстві» працює з 2020 року (наказ №846 від 5.11.2020 р.) Щорічно передбачається 25 засідань студентського наукового гуртка, чисельність групи 15-20 студентів факультету тваринництва та водних біоресурсів й інших факультетів.

Студентські науковий гурток «Інноваційні технології у свинарстві» (далі Гурток) є об’єднанням здобувачів вищої освіти, що займаються науковою діяльністю на некомерційній основі. Гурток у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Положенням про студентські наукові гуртки Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

 

 

Гурток є добровільною організацією здобувачів вищої освіти, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень із дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства» і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

Студентський науковий гурток «Інноваційні технології у свинарстві» - одна з форм наукової діяльності здобувачів вищої освіти, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від навчання чи спеціально відведений час.

 

 

 

Засідання студентського наукового гуртка проводяться в умовах навчальних, навчально-науково-виробничих лабораторіях кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, а також організовуються виїзні заняття в умовах провідних підприємствах з виробництва продукції свинарства та компаній, що забезпечують виробничий процес в галузі свинарства.

 

 

 

Основними цілями роботи Гуртка є:

·          сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки здобувачів вищої освіти;

·          формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

·          розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

 

Основні завдання Гуртка:

·          забезпечення активної участі здобувачів вищої освіти у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;

·          формування у здобувачів вищої освіти інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань й навичок роботи в наукових колективах;

·          допомога здобувачам вищої освіти в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

·          обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;

·          сприяння поглибленому вивчанню в більш широкому плані навчального матеріалу;

·          підготовка із числа найбільш здатних, активних і успішних здобувачів вищої освіти резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;

·          виявлення найбільш обдарованих і талановитих здобувачів вищої освіти, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

 

Основні форми наукової роботи здобувачів вищої освіти в Гуртку:

·          участь у виконанні планових НДР кафедри, у тому числі по господарських договорах і грантах;

·          виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної і виробничої практик;

·          підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань, виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових семінарах і конференціях;

·          участь у конкурсах на кращі наукові роботи.

 

 

 

Тематика засідань гуртка є досить різноманітною, охоплює нагальні проблеми галузі свинарства. Так, основними темами засідань

на 2023-2024 навчальний рік є:

 

1.       Народногосподарське значення та господарсько-біологічні особливості свиней.

2.       Сучасний стан та тенденції розвитку свинарства у світі.

3.       Стан та тенденції розвитку свинарства в Україні.

4.       Породи свиней та сучасні підходи в їх використанні.

5.       Сучасні напрямки племінної роботи у свинарстві.

6.       Поняття про технологію, технологічні процеси та операції в свинарстві.

7.       Інноваційні технології у свинарстві.

8.       Ферми та комплекси для виробництва продукції свинарства, характеристика та класифікація.

9.       Організаційно-технологічні принципи виробництва продукції свинарства.

10.  Виробництво свинини в умовах потоково-цехової організації виробничих процесів.

11.  Інтенсивні технології вирощування молодняку свиней.

12.  Основи відтворення в свинарстві.

13.  Методи штучного осіменіння свиней.

14.  Системи утримання в свинарстві.

15.  Сучасні елементи в обладнані для утримання свиней різних статево-вікових груп.

16.  Технологія утримання холостих, поросних свиноматок та кнурів-плідників.

17.  Технологія утримання поросних свиноматок та поросят-сисунів.

18.  Технологія утримання поросят на дорощуванні.

19.  Технологія утримання племінного та відгодівельного молодняку свиней.

20.  Сучасні технології годівлі та напування в свинарстві.

21.  Технологія годівлі холостих, поросних свиноматок та кнурів-плідників. 

22.  Технологія годівлі поросних свиноматок та поросят-сисунів.

23.  Технологія годівлі поросят на дорощуванні.

24.  Технологія годівлі племінного та відгодівельного молодняку свиней.

25.  Нове в заготівлі, зберіганні та нормуванні кормів свиням.

26.  Додаткові джерела кормів для свиней та досвід їх використання.

27.  Сучасні системи, які забезпечують параметри мікроклімату в приміщеннях для утримання свиней.  

28.  Організація закупівлі свиней, їх приймання, забій та переробка. 

29.  Прибирання та переробка гною свинарських підприємств.

30.  Ветеринарно-санітарне забезпечення свинарських підприємств.

31.  Профілактика захворювань свиней.

32.  Гігієна праці та техніка безпеки у свинарстві.

33.  Технологія виробництва продукції свинарства в фермерських господарствах.

34.  Екологічні проблеми при промисловому виробництві свинини та шляхи їх усунення.


 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook