Наукова школа адміністративно-правових досліджень в аграрному секторі економіки, галузях земельних ресурсів та екології

 

Янчук


               Курило Володимир Іванович

доктор юридичних наук, професор,заслужений юрист України

 

 

 

 

 

 

Наукова школа заснована у 2006 р. на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства Національного аграрного університету (з 2008 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України).

Вперше адміністративно-правові дослідження в аграрній галузі у 1986 р. розпочав видатний вітчизняний вчений-правознавець Семчик Віталій Іванович (1927-2014), член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, захистивши докторську дисертацію «Адміністративно-правові основи раціонального використання майна в умовах АПК». Після цього на дисертаційному рівні такий напрямок науково-правових досліджень практично не розвивався.

Значний вплив на зародження та становлення наукової школи мав також видатний вчений-правознавець, фундатор школи аграрного права в Україні академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Янчук Василь Зіновійович (1925-2006), чиї наукові погляди слугували генератором зародження нової наукової школи, що налічує сьогодні 2 докторів та понад 50 кандидатів юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право та 12.00.04 – господарське право та господарський процес, підготовлених і захищених під науковим керівництвом професора В.І. Курила, а також 5-ти докторських дисертацій, котрі готуються під його науковим консультуванням. Учнями професора підготовлено 6 кандидатів юридичних наук.

Курило В.І. – доктор юридичних наук, професор, академік та віце-президент Академії наук вищої освіти України, заслужений юрист України, лауреат Премії Ярослава Мудрого, відмінник освіти України, Почесний професор Запорізького національного університету.

Закінчив Українську сільськогосподарську академію (спеціальність: економіка і організація сільськогосподарського виробництва) та Українську академію внутрішніх справ (спеціальність: правознавство).

В університеті працює з 1996 р., пройшовши шлях від асистента кафедри до завідувача кафедри адміністративного та фінансового права та проректора директора Навчально-наукового інституту земельних ресурсів та правознавства,.

Наукова школа характеризується сьогодні активним поступом, охопленням все більшого сектору суспільних відносин, що складаються у названих сферах діяльності у державі і регулюються публічно-правовими нормами. Це, зокрема, організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин, правове становище сільськогосподарських інспекцій, організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції та правовий статус її працівників, державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення та адміністративно-юрисдикційна діяльність державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель, інститут адміністративної відповідальності за правопорушення аграрного, земельного, природо ресурсного (зокрема і лісового) законодавства, адміністративно-правові засади регулювання обмежень прав громадян на екологічну інформацію, правове забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, організаційно-правові засади реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин, організаційно-правові засади проведення науково-дослідної роботи в аграрному секторі України, організаційно-правові засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки.

Широкий спектр науково-теоретичних та прикладних адміністративно-правових проблем, що досліджуються представниками наукової школи, дає можливість вносити значну кількість проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері діяльності державних органів виконавчої влади у галузях сільського господарства, земельних ресурсів та екології, а також правоохоронних органів. Опубліковано понад 20 підручників та навчальних посібників, які значно збагачують навчальний матеріал, що використовується у навчальному процесі з підготовки майбутніх юристів та управлінців у зазначених галузях.

Послідовниками наукової школи професора Курила В.І. є доктори юридичних наук Світличний О.П. та Баклан О.В., які підготували відповідно 3 та 1 кандидатів юридичних наук; кандидати юридичних наук Гаєвець М.В., Рябець К.А., Піддубний О.Ю., Ярмоленко Ю.В., Кичилюк Т.С., Марфіна Н.В., Дика Ю.В., Сіряк В.І., Долгополов А.М., Правдюк А.Л., Овчарук С.С., Пахомова А.О., Горбунова О.Ю., Головій Л.В., Мамочка В.В., Собовий О.М., Городецька І.А., Чиж Ю.В., Грущинський Я.М., Івчук М.Ю., Кіріленко Ф.О., Гаєвський І.М., Линник Г.М., Пілявська І.В,. Оверченко І.С., Шевченко Е.О., Кравчук М.Ю., Мушенок В.В., Мамочка Р.В., Бєлкін М.Л., Василенко Л.П., Тригуб А.Ю., Панталієнко П.В., Анісімова Н.М., Шульга Є.В., Славна О.В., Приймак Л.І., Лобов Д.В., Кліменко М.М., Мачуський В.В., Паладійчук О.Ю., Антошин В.М., Куркова К.М., Кідалов С.О., Юрченко В.П., Семчик О.В., Ільченко О.В., Петрушевська О.В., Ткачова Т.М, Петрова І.Г., Гарварт А.А.. з яких доцент Піддубний О.Ю. підготував 2-х кандидатів юридичних наук. Таким чином наукова школа має три покоління науковців.

П’ятеро учнів Володимира Івановича – Делія Ю.В., Піддубний О.Ю., Бондар О.Г., Овчарук С.С., Городецька І.А., працюють над докторськими дисертаціями.

Представники наукової школи підготували та опублікували понад 30 монографій, понад 40 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, які значно збагачують навчальний матеріал, що використовується у навчальному процесі з підготовки майбутніх юристів та управлінців у зазначених галузях.

Яскравими прикладами значення наукової школи для суспільства стало присудження у 2011 р. авторському колективу підручника «Аграрне право України» престижної у правових колах держави Премії імені Ярослава Мудрого, два вчених з якого є представниками наукової школи – сам професор Курило В.І. та його учень – доцент Піддубний О.Ю., та присудження останньому Премії Президента України для молодих вчених (2014 р.).

 

Основні досягнення наукової школи

Єрмоленко В.М автор і співавтор понад 140 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 4 монографій, 4 навчальних посібників та підручників з грифом МОН України. Під його керівництвом підготовлено 10 кандидатів юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

За сприяння Єрмоленка В.М. збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України», серія «Право» внесений до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук. Також він є членом редколегій низки наукових видань юридичного профілю.

За плідну науково-педагогічну діяльність професор Єрмоленко В.М. нагороджений Почесною Грамотою Національного університету біоресурсів і природокористування України, академічними відзнаками громадських наукових організацій. Як автор і керівник авторського колективу підручника «Аграрне право України» став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України (2011 р.).

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook