Кафедра механіки

Співробітники

Сьогодні на кафедрі працюють: професори В.М.Булгаков, М.Г.Чаусов, І.В.Головач, доценти  М.М.Бондар, А.Г.Куценко, А.П.Пилипенко,        О.М. Троханяк, О.М.Черниш, В.В.Яременко, майстер виробничого навчання Н.В.Андросюк, завідуюча лабораторіями О.І.Шатрова, ст. лаборант Л.Р.Примак. 
  

Булгаков Володимир Михайлович
доктор технічних наук, професор,
академік Національної академії аграрних наук України,
заслужений винахідник України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
відмінник освіти України
 
e-mail: [email protected] 
тел.: +380 (44) 5278263
Volodymyr Bulgakov (0000-0003-3445-3721) (orcid.org)
Bulgakov, Volodymyr - Author details - Scopus
 

Інформаційна довідка:
Випускник Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (1974 р.). 
Професор (1995); заслужений винахідник України (1997); академік Міжнародної академії технічної освіти (1999); академік Академії інженерних наук України (1999); академік Національної академії аграрних наук України (2010). 
Серед численних здобутків академіка В.М. Булгакова понад 200 наукових статей в іноземних виданнях, 650 авторських свідоцтв і патентів, 9 монографій, 29 підручників і навчальних посібників. Під його науковим началом захистили дисертації шість докторів та дванадцять кандидатів технічних наук.
Наукові здобутки В.М. Булгакова одержали визнання в Україні та за кордоном. З 2000 року він входить до складу Комісії з механізації та енергетики Люблінського відділення Польської академії наук (Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN). Почесний доктор Латвійського аграрного університету; почесній професор Таврійського державного агротехнологічного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Центральноукраїнського національного технічного університету.
Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2020), нагрудним знаком "Відмінник освіти України" Міністерства освіти і науки (2005), трудовою відзнакою "Знак пошани" Міністерства аграрної політики України (2007), почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України, почесними грамотами Президії НААН України та Люблінського відділення Польської академії наук, почесними грамотами Люблінського, Литовського та Словацького аграрних університетів.  
Читає курси навчальних дисциплін «Теоретична механіка» і «Теоретичні та експериментальні методи моделювання машинних агрегатів».

 

Чаусов Микола Георгійович
доктор технічних наук, професор,
відмінник освіти України,
лауреат премії ім. С. П. Тимошенка НАН України
https://orcid.org/0000-0002-6790-6216

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8869341200

http://www.webofscience.com/wos/author/record/1515989,5922399,6559356,28987292

 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278325
 

Інформаційна довідка:
Лауреат Премії ім. С. П. Тимошенка НАН України (2003 р.) за цикл робіт «Процессы деформирования материалов и предельные состояния элементов конструкций в условиях сложного нагружения».
Професора М.Г. Чаусов відзначено Подякою Київського міського голови (2005), Подякою (2010) та Почесною грамотою (2013) ректора НУБіП України.
Нагороджений трудовою відзнакою "Знак пошани" Міністерства аграрної політики України (2010); нагрудним знаком "Відмінник освіти України" Міністерства освіти і науки (2005), нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення" Міністерства освіти і науки України (2018).
Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Механіка матеріалів і конструкцій», «Динаміка і міцність машин», «Теоретичні та експериментальні методи моделювання машинних агрегатів».

 

Professor Ivan Holovach

Головач Іван Володимирович
доктор технічних наук, професор
член-кореспондент Національної академії аграрних наук України
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263
Ivan Holovach (0000-0003-1387-4789) (orcid.org)
Holovach, Ivan - Author details - Scopus

Інформаційна довідка:
Випускник Української сільськогосподарської академії (механізація сільського господарства, інженер-механік, 1972). Після закінчення УСГА працював у Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», пройшов шлях від старшого інженера до старшого наукового співробітника.
Дисертацію кандидата фізико-математичних наук за темою «Розробка та аналітичне дослідження інтегральних моделей оновлення виробничих систем з нерівномірним навантаженням» захистив при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (1994). Дисертацію доктора технічних наук на тему «Механіко-технологічне обґрунтування вібраційного викопування коренеплодів» захистив в НУБіП України (2011).
В Університеті працює з 1999 р.  Атестат доцента кафедри механіки і теорії механізмів і машин (2004). Атестат професора кафедри вищої та прикладної математики (2014). Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України (2020).
Основний напрямок наукових досліджень - дослідження динаміки механізмів та машинно-тракторних агрегатів з метою раціоналізації структурних і динамічних параметрів машин; розробка теоретичних основ вібраційного викопування коренеплодів та процесу очищування головок коренеплодів від залишків гички. За плідну багаторічну співпрацю з польськими науковцями нагороджений почесними грамотами ректора Люблінського природничого університету.
Івана Володимировича нагороджено Почесною грамотою ректорату за заслуги перед НУБіП України та Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України.
І.В.Головач є автором (співавтором) понад 350 друкованих праць, з них 62 наукові статті в іноземних виданнях, 5 монографій, 36 патентів, 3 підручники. Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Теоретична механіка», «Прикладна механіка», «Проектування машин і обладнання (вібраційної дії)», «Проектування технічних систем обладнання лісового комплексу (вібраційної дії)».

  

Бондар Марія Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент,
відмінник освіти України
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263
https://orcid.org/0000-0002-8437-4602
Bondar, Maria - Author details - Scopus

Інформаційна довідка:
Випускниця факультету механізації сільського господарства Української ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарської академії, (інженер-викладач, 1981). Трудову діяльність розпочала викладачем спеціальних дисциплін Ніжинського технікуму механізації сільського господарства, де пропрацювала на посаді старшого викладача до 2006 р. Кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови розвивального навчання майбутніх аграрників у процесі вивчення загальноінженерних дисциплін» захистила у  2008 р. Загальний педагогічний стаж — більше 30 років.
Напрямок наукових досліджень – педагогічні умови, що забезпечують всебічний розвиток творчого потенціалу особистості студента, формування особистісних якостей інженера-механіка сільськогосподарського виробництва, прагнення до самоосвіти, організація цього процесу на засадах особистісно-розвивальних технологій.
М.М. Бондар є автором (співавтором) понад 130 друкованих праць, із них 38 наукового та 92 праці навчально-методичного характеру, в т.ч. п’яти монографій та десяти навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і  науки та Міністерства аграрної політики України. 
Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Прикладна механіка», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Інженерна механіка».

 

Куценко Анастасія Григорівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1808-6773
Kutsenko, Anastasiya - Author details - Scopus

Інформаційна довідка:
Випускниця механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Механіка» (1997). В НУБіП України почала працювати з 2001 року. Атестат доцента кафедри опору матеріалів (2007).
Дисертацію кандидата фізико-математичних наук захистила у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла» (2002). Тема дисертації: «Поширення хвиль згину в періодично структурованих системах».
Напрямок наукових досліджень – математичне моделювання хвильових процесів у нелінійних механічних системах на основі використання методу граничних елементів.
Є автором понад 100 друкованих праць, у тому числі 3 монографій, понад 35 наукових статей, 6 патентів, 3 підручників, 5 навчальних посібників та більше, ніж 40 методичних рекомендацій з теоретичної механіки, механіки матеріалів і конструкцій, прикладної механіки, механіко-технологічних властивостей с.-г. матеріалів, біомеханіки та будівельної механіки. 
Одержала Подяку ректора НУБіП України (2019) за заслуги перед університетом.
Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Теоретична механіка», «Будівельна механіка» (українською та англійською мовами), «Механіка матеріалів і конструкцій», «Біомеханіка».

 

Пилипенко Андрій Петрович
кандидат технічних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278530
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57078884400
https://www.webofscience.com/wos/author/record/H-9092-2018
https://orcid.org/0000-0002-3154-8306

Інформаційна довідка: 
Випускник факультету механізації сільського господарства Національного аграрного університету (інженер-механік, 1997).
Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Механіка матеріалів і конструкцій», «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів», «Механіка деревини», «Випробування будівельних конструкцій».  

 

Черниш Олег Миколайович
кандидат технічних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263
https://orcid.org/0000-0001-6173-0259

 

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507707310

 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hWdl00gAAAAJ

 

Інформаційна довідка: 
Випускник механічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв» (1983). Дисертацію кандидата технічних наук захистив в Інституті проблем міцності НАН України за спеціальністю «Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури» (1992). В НУБіП України працює з 2004 року.
Напрямок наукових досліджень – моделювання прикладних задач механіки та вібраційних процесів переробки продукції сільськогосподарського виробництва. Черниш О.М. є автором та співавтором понад 130 друкованих праць, у тому числі 5 монографій, 14 підручників і навчальних посібників, 18 авторських свідоцтв і патентів.
За заслуги перед НУБіП України Олега Миколайовича відзначено Почесною грамотою ректора університету (2021).
Читає курси лекцій та проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Теоретична механіка», «Прикладна механіка», «Проектування машин і обладнання (вібраційної дії)».

 

Яременко Вадим Володимирович
кандидат технічних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263
Vadym Yaremenko (0000-0002-3271-6287) (orcid.org)
Yaremenko, Vadym - Author details - Scopus

Інформаційна довідка: 
Випускник Національного аграрного університету (інженер-конструктор машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, 2002).
В 2002-2007 рр. працював у Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. Закінчив аспірантуру при ННЦ «ІМЕСГ» за спеціальністю 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Удосконалення способів та засобів діагностування гідравлічних приводів комбайнів» (2011 р.).
В НУБіП України працює з 2007 р. Напрямок наукових досліджень – технічна діагностика гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки. Доцент Яременко В.В. є автором (співавтором) понад 50 наукових праць, 7 патентів, 5 підручників, 7 навчальних посібників, 2 монографій.
Читає курси лекцій та проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і машин», «Прикладна механіка».

 

Троханяк Олександра Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених

e-mail: [email protected]

тел.: +380(44) 5278263

https://orcid.org/0000-0002-4671-5824

https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-7219-2017

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56156635200

 

Випускниця Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2010 р.).

Захистила дисертацію кандидата технічних наук за темою «Обґрунтування параметрів запобіжних муфт гвинтових конвеєрів» при Національному університеті «Львівська політехніка» (2015 р.). 2019 року отримала атестат доцента кафедри загальноінженерної підготовки.

З травня 2020 року стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. З січня 2021 року стипендіат Державної іменної стипендії для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні (стипендія імені Устима Голоднюка). Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2021 року за роботу «Підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів».

Троханяк О.М. опубліковано понад 130 наукових праць, з яких – 35 опубліковані в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; 10 – деклараційних патентів України на корисні моделі і 3 – монографії.

Читає курс лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисципліни «Теорія механізмів і машин». 

Nataliia Androsiuk

Андросюк Наталія Володимирівна
майстер виробничого навчання
 
e-mail: [email protected]  
тел.: +380 (44) 5278263

 

Шатрова Оксана Іванівна
завідуюча лабораторіями
 
e-mail: [email protected]  
тел.: +380 (44) 5278530
 
  

Примак Людмила Ростиславівна
старший лаборант
 
e-mail: [email protected] 
тел.: +380 (44) 5278530
 

 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook