Кафедра механіки

Співробітники

Сьогодні на кафедрі працюють: професори В.М.Булгаков, М.Г.Чаусов, І.В.Головач, доценти М.Г.Березовий, М.М.Бондар, А.Г.Куценко, А.П.Пилипенко, О.М.Черниш, В.В.Яременко, майстер виробничого навчання Н.В.Андросюк, завідуюча лабораторіями О.І.Шатрова, ст. лаборант Л.Р.Примак. 
 

Березовий Микола Георгійович
завідувач кафедри
кандидат технічних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263

Інформаційна довідка:
Випускник Національного аграрного університету (інженер-механік, 1996). В Університеті почав працювати на посаді асистента (з 2000 р.), з 2008 р. на посаді доцента. Атестат доцента кафедри механіки, опору матеріалів та будівництва (2011).
Напрямок наукових досліджень – розробка математичних моделей функціонування сільськогосподарських машини та їх робочих органів, динаміка механізмів і машинних агрегатів. Кандидат технічних наук зі спеціальності машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. За досягнення в спільній науковій роботі з польськими колегами нагороджений Почесними дипломами ректора Природничого університету в Любліні (2007; 2011). Одержав Подяку ректора НУБіП України (2008; 2019) за заслуги перед університетом.
Є автором (співавтором) понад 210 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 32 наукових статей в іноземних виданнях, 53 патентів на винаходи, 5 підручників. Читає курси навчальних дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Технічна механіка» та «Прикладна механіка».

 

Булгаков Володимир Михайлович
доктор технічних наук, професор,
академік Національної академії аграрних наук України,
заслужений винахідник України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
відмінник освіти України
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263

Інформаційна довідка:
Випускник Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (1974 р.). 
Професор (1995); заслужений винахідник України (1997); академік Міжнародної академії технічної освіти (1999); академік Академії інженерних наук України (1999); академік Національної академії аграрних наук України (2010). 
Серед численних здобутків академіка В.М. Булгакова понад 150 наукових статей в іноземних виданнях, 650 авторських свідоцтв і патентів, 9 монографій, 29 підручників і навчальних посібників. Під його науковим началом захистили дисертації шість докторів та дев’ять кандидатів технічних наук.
В.М. Булгаков є членом Комісії з механізації і енергетики сільського господарства Польської академії наук. Нагороджений Знаком пошани Міністерства аграрної політики України, почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України, почесними грамотами Президії НААН України та Польської академії наук.
Читає курси лекцій та проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Теоретична механіка», «Інженерна механіка», «Теоретичні та експериментальні методи моделювання машинних агрегатів».

 

Чаусов Микола Георгійович
доктор технічних наук, професор,
відмінник освіти України,
лауреат премії ім. С. П. Тимошенка НАН України
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278325

Інформаційна довідка:
Лауреат Премії ім. С. П. Тимошенка НАН України (2003 р.) за цикл робіт «Процессы деформирования материалов и предельные состояния элементов конструкций в условиях сложного нагружения».
Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Механіка матеріалів і конструкцій», «Інженерна механіка (опір матеріалів)», «Динаміка і міцність машин», «Теоретичні та експериментальні методи моделювання машинних агрегатів».

 

Professor Ivan Holovach

Головач Іван Володимирович
доктор технічних наук, професор
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263

Інформаційна довідка:
Випускник Української сільськогосподарської академії (механізація сільського господарства, інженер-механік, 1972). Після закінчення УСГА працював у Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», пройшов шлях від старшого інженера до старшого наукового співробітника.
Дисертацію кандидата фізико-математичних наук за темою «Розробка та аналітичне дослідження інтегральних моделей оновлення виробничих систем з нерівномірним навантаженням» захистив при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (1994). Дисертацію доктора технічних наук на тему «Механіко-технологічне обґрунтування вібраційного викопування коренеплодів» захистив в НУБіП України (2011).
В Університеті працює з 1999 р.  Атестат доцента кафедри механіки і теорії механізмів і машин (2004). Атестат професора кафедри вищої та прикладної математики (2014).
Основний напрямок наукових досліджень - дослідження динаміки механізмів та машинно-тракторних агрегатів з метою раціоналізації структурних і динамічних параметрів машин; розробка теоретичних основ вібраційного викопування коренеплодів та процесу очищування головок коренеплодів від залишків гички. За плідну багаторічну співпрацю з польськими науковцями нагороджений почесними грамотами ректора Люблінського природничого університету.
Івана Володимировича нагороджено Почесною грамотою ректорату за заслуги перед НУБіП України та Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України.
І.В.Головач є автором (співавтором) понад 350 друкованих праць, з них 62 наукові статті в іноземних виданнях, 5 монографій, 36 патентів, 3 підручники. Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Теоретична механіка», «Інженерна механіка», «Проектування машин та обладнання вібраційної дії», «Проектування обладнання лісового комплексу вібраційної дії».

 

Бондар Марія Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент,
відмінник освіти України
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263

Інформаційна довідка:
Випускниця факультету механізації сільського господарства Української ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарської академії, (інженер-викладач, 1981). Трудову діяльність розпочала викладачем спеціальних дисциплін Ніжинського технікуму механізації сільського господарства, де пропрацювала на посаді старшого викладача до 2006 р. Кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови розвивального навчання майбутніх аграрників у процесі вивчення загальноінженерних дисциплін» захистила у  2008 р. Загальний педагогічний стаж — більше 30 років.
Напрямок наукових досліджень – педагогічні умови, що забезпечують всебічний розвиток творчого потенціалу особистості студента, формування особистісних якостей інженера-механіка сільськогосподарського виробництва, прагнення до самоосвіти, організація цього процесу на засадах особистісно-розвивальних технологій.
М.М. Бондар є автором (співавтором) понад 130 друкованих праць, із них 38 наукового та 92 праці навчально-методичного характеру, в т.ч. п’яти монографій та десяти навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і  науки та Міністерства аграрної політики України. 
Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Прикладна механіка», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Інженерна механіка».

 

Куценко Анастасія Григорівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263

Інформаційна довідка:
Випускниця механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Механіка» (1997). В НУБіП України почала працювати на посаді лаборанта (2001). З 2003 р. на посаді асистента; з 2006 р. на посаді доцента. Атестат доцента кафедри опору матеріалів (2007).
Дисертацію кандидата фізико-математичних наук захистила у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла» (2002). Тема дисертації: «Поширення хвиль згину в періодично структурованих системах».
Напрямок наукових досліджень – математичне моделювання хвильових процесів у нелінійних механічних системах на основі використання методу граничних елементів.
Є автором понад 100 друкованих праць, у тому числі 3 монографій, понад 35 наукових статей, 6 патентів, 3 підручників, 5 навчальних посібників та більше, ніж 40 методичних рекомендацій з теоретичної механіки, механіки матеріалів і конструкцій, прикладної механіки, механіко-технологічних властивостей с.-г. матеріалів, біомеханіки та будівельної механіки. 
Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Теоретична механіка», «Будівельна механіка» (українською та англійською мовами), «Біомеханіка».

 

Пилипенко Андрій Петрович
кандидат технічних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278530

Інформаційна довідка: 
Випускник факультету механізації сільського господарства Національного аграрного університету (інженер-механік, 1997).
Читає курси лекцій, проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Механіка матеріалів і конструкцій», «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів», «Математичне моделювання технічних систем».  

 

Черниш Олег Миколайович
кандидат технічних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263

Інформаційна довідка: 
Випускник механічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості.
Дисертацію кандидата технічних наук захистив в Інституті проблем міцності АН України за спеціальністю 01.02.06 – «Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури» (1992). Працює на кафедрі з 2004 р. Спеціаліст в галузі моделювання прикладних задач механіки та вібраційних процесів переробки продукції сільськогосподарського виробництва.
Черниш О.М. є автором (співавтором) понад 110 друкованих праць, у тому числі 3-х монографій, 14 підручників і навчальних посібників, 18 авторських свідоцтв і патентів.
Читає курси лекцій та проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Теоретична механіка», «Технічна механіка», «Проектування машин та обладнання вібраційної дії».

 

Яременко Вадим Володимирович
кандидат технічних наук, доцент
 
e-mail: [email protected]
тел.: +380 (44) 5278263

Інформаційна довідка: 
Випускник Національного аграрного університету (інженер-конструктор машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, 2002).
В 2002-2007 рр. працював у Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. Закінчив аспірантуру при ННЦ «ІМЕСГ» за спеціальністю 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Удосконалення способів та засобів діагностування гідравлічних приводів комбайнів» (2011 р.).
В НУБіП України працює з 2007 р. Напрямок наукових досліджень – технічна діагностика гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки. Доцент Яременко В.В. є автором (співавтором) понад 40 наукових праць, 7 патентів, 2 підручників, 3 навчальних посібників, 2 монографій.
Читає курси лекцій та проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і машин», «Технічна механіка», «Прикладна механіка».

 

Nataliia Androsiuk

Андросюк Наталія Володимирівна
майстер виробничого навчання
 
e-mail: [email protected]  
тел.: +380 (44) 5278263

 

Шатрова Оксана Іванівна
завідуюча лабораторіями
 
e-mail: [email protected]  
тел.: +380 (44) 5278530
 
  

Примак Людмила Ростиславівна
старший лаборант
 
e-mail: [email protected] 
тел.: +380 (44) 5278530
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook