Положення про Національний контактний пункт Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

НКП НУБіП України. «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка» 

 


 

 

І. Загальні положення

1.1. Національний контактний пункт з питань реалізації Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (далі – НКП) створено у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на виконання наказу МОН України від 02.09.2016р № 1068-02. та наказу НУБіП України від ...№ .
1.2. Дане Положення регламентує порядок функціонування НКП, включаючи основні завдання, структуру та організацію роботи НКП.
1.3. У своїй роботі НКП керується принципами прозорості та рівного доступу до конкурсу в рамках програми «Горизонт 2020».
1.4. Взаємовідносини НКП з Національним університетом біоресурсів і природокористування України здійснюються на підставі адміністративного підпорядкування згідно з цим Положенням.
1.5. Рішення органів управління Національного університету біоресурсів і природокористування України є обов'язковими для співробітників НКП.

II. Мета та завдання НКП

2.1. НКП створено з метою поширення інформації, надання фахових консультацій та рекомендацій із питань реалізації Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» на національному рівні за напрямком «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка».
2.2. Основними завданнями НКП є :
2.2.1. Поширення загальної та окремої документації стосовно програми «Горизонт 2020», у тому числі щодо умов участі, можливостей та умов надання заявок, а також щодо бюджетування проектів та звітності.
2.2.2. Проведення науково-організаційної роботи, підготовка аналітичних оглядів, звітів, наукових публікацій з питань організації та проведення наукових досліджень за напрямком «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка».
2.2.3. Організація інформаційної та рекламної діяльності, наприклад: інформаційних днів, семінарів, конференцій, інформаційних бюлетенів, веб-сайтів, ярмарок тощо.
2.2.4. Підвищення обізнаності щодо:

— інноваційної діяльності в рамках програми «Горизонт 2020», у тому числі щодо більш активної участі промисловості та малого і середнього бізнесу (МСБ);
— міждисциплінарного характеру програми «Горизонт 2020»;
— цілей щодо зміцнення зв'язків між наукою і громадянським суспільством.

2.2.5. Надання інформації, в міру необхідності, про інші європейські програми у сфері науково-технологічних досліджень та інновацій, таких як COSME, Eureka, COST, відповідних частин Структурних фондів, пов'язаних з наукою та дослідженнями, а також встановлення робочих контактів з відповідними службами підтримки спеціалістів.
2.2.6. Надання допомоги дослідникам і організаціям, зокрема, новим учасникам та МСБ з метою розширення їхньої участі в програмі «Горизонт 2020». Надання допомоги з пошуку партнерів, зокрема, за допомогою інструментів мережі Інтернет, послуг з пошуку партерів для МСБ Європейської мережі підтримки підприємництва тощо.
2.2.7. Роз'яснення обсягу та умов схем фінансування, що мають використовуватися в Рамковій програмі Європейського Союзу «Горизонт 2020».
2.2.8. Організація курсів, тренінгів та семінарів щодо програми «Горизонт 2020» для посередників та поширювачів інформації для забезпечення високої якості консультацій.
2.2.9. У разі необхідності – організація курсів та навчальних семінарів для конкретних цільових груп (МСБ, бізнесові організації, і т.д.) або за конкретними темами (правові аспекти, умови участі, дослідження та інновації за кількома конкретними тематиками і програмами, фінансові правила тощо).

III. Структура НКП та обов'язки співробітників

3.1. НКП є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України та підпорядковується першому проректору.
3.2. Структура НКП затверджується наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України.
3.3. За діяльність НКП відповідає його керівник.
3.4. Для забезпечення функціонування в штатному розписі НКП передбачаються посади старшого наукового співробітника, наукового співробітника, молодших наукових співробітників.
3.5. Обов'язки співробітників НКП:

— бути цілком компетентними щодо цілей, принципів та змісту того напрямку програми, за який вони відповідають;
— бути обізнаними з усіма аспектами програми «Горизонт 2020», включаючи ті, що виходять за межі їхньої спеціалізації, забезпечуючи ефективне спрямування до відповідного фахівця відповідно до принципу «правильних дверей»;
— бути поінформованими щодо можливостей, які надаються за суміжними програмами (наприклад, COSME, структурні фонди), та мати зв'язки з відповідними джерелами консультацій у конкретній країні;
— проводити науково-організаційну роботу за напрямком «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка» програми «Горизонт 2020»;
— встановлювати та розвивати взаємовідносини з Європейською мережею підтримки підприємництва у своїй країні, у відповідності з національними умовами;
— володіти хорошими комунікативними навиками та бути в змозі адаптувати свої підходи залежно від розмаїття учасників, з якими вони мають справу (наприклад, науковці, промисловість, включаючи МСБ, органи державної влади тощо);
— готувати аналітичні огляди, звіти, наукові публікації з питань організації та проведення наукових досліджень.

IV. Організація діяльності НКП

Доступ до послуг НКП здійснюється через сайт, електронну пошту та телефон у робочі години.
Адміністрація університету створює умови, необхідні для ефективної діяльності НКП (приміщення, офісна техніка, меблі тощо).

4.3. НКП розміщується в приміщеннях Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус 10, к. 611.
4.4. Фінансове забезпечення діяльності НКП здійснюється за рахунок відповідної бюджетної програми Міністерства освіти і науки України.
4.5. Фінансовий, бухгалтерський та статистичний облік діяльності НКП здійснює бухгалтерія Національного університету біоресурсів і природокористування України.
4.6. Оплата праці співробітників НКП здійснюється згідно із затвердженим штатним розписом в межах обсягів фінансування НКП.
4.7. НКП складає щорічний звіт про результати своєї діяльності.

V. Набрання чинності, внесення змін та доповнень до положення

5.1. Дане Положення набирає чинності з дня його затвердження наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України.
5.2. Зміни та доповнення до цього положення здійснюються за наказом ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України.
5.3. Пропозиції щодо змін та доповнень до даного Положення можуть бути внесені керівником НКП.


<< На попередню сторінку HORIZON 2020

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook