Міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування у фокусі обговорення науковців напередодні 70-річчя економічного факультету

17 вересня 2021 року
    16 вересня 2021 року кафедрою обліку та оподаткування проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародні тенденції формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування», присвячену 70-річчю економічного факультету НУБіП України.

     Захід проходив в дистанційному форматі з використанням платформи Cisco Webex Meetings з метою обговорення та пошуку рішень актуальних проблем, пов’язаних із удосконаленням формування професійних компетентностей фахівців з обліку, аналізу, контролю та оподаткування в умовах світових інтеграційних процесів, обміну досвідом досліджень наукової спільноти та фахівців-практиків. Модератором заходу виступив доцент кафедри обліку та оподаткування Володимир Литвиненко.

     У роботі круглого столу взяли участь більше 100 учасників, серед яких науковці зарубіжних університетів-партнерів (Варшавський університет природничих наук – Sggw (Польша), Університет ім. Яна Кохановського в Кельцях (Польша), Інститут агрономічних досліджень (Франція, Париж), Національний інститут економічних досліджень (Молдова), Економічний університет у Братиславі (Словаччина), Карагандинський державний університет ім. академіка Є.А. Букетова (Казахстан), Бухарестського Університету ARTIFEX (Румунія)), а також представники закладів вищої освіти України: Львівського торговельно-економічного університету, Національної академії статистики, обліку та аудиту, Державного університету «Житомирська політехніка», Національного університету «Львівська політехніка», Західноукраїнського національного університету, Миколаївського національного аграрного університету, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» та ін., професійних організацій, зокрема, Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

    З вітальним словом до гостей та учасників заходу звернулися проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергій Кваша, декан економічного факультету Анатолій Діброва, які наголосили на необхідності проведення таких наукових заходів, відзначили актуальність обговорення питань щодо визначення пріоритетів подальшого розвитку спеціальності «Облік і оподаткування».

    Завідувач кафедри обліку та оподаткування Любов Гуцаленко у вітальному слові звернулася з вдячністю до ректорату НУБіП України та адміністрації економічного факультету за сприяння в організації, наукового заходу, а також до гостей та колег-партнерів, які прийняли участь у конференції, яка, до того ж, передувала проведенню Круглого столу у рамках розширеного засідання підкомісії з обліку і оподаткування науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права, що проходитиме на Волині, де також передбачається обговорення питань якості підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування», формування їх фахових компетентностей та професійної мобільності. Л. Гуцаленко відмітила, що «… зміни, які відбуваються в суспільстві, зумовлюють появу нових викликів та вимог і це, беззаперечно, впливає на професійну підготовку фахівців економічної галузі та, зокрема, обліку і оподаткування. Цьогорічна вступна компанія підтвердила посилення конкуренції між галузями знань, що вимагає від науковців даного профілю сприяти забезпеченню престижності професії та, відповідно, підвищувати якість підготовки фахівців з обліку та оподаткування».

    До обговорення тенденцій формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування долучився Валерій Жук – голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. В. Жук акцентував увагу на існуючих надзвичайно динамічних змінах статусу бухгалтерського обліку в ХХІ столітті, що зумовило розширення так званих «наративів» теорії бухгалтерського обліку, визначальними серед яких є місія. Вчений наголошує на необхідності позиціонування нової місії бухгалтерського обліку – забезпечення соціально-економічного й сталого розвитку економіки. В. Жук висловив переконання у забезпеченні статусності й спроможності функціональної трансформації бухгалтерської професії під потребу реалізації сталого розвитку, а також підкреслив, що «… зростання завдань перед професією обґрунтовує перегляд змісту наукового забезпечення бухгалтерського обліку».

   До наукової дискусії долучився Петро Куцик – ректор Львівського торговельно-економічного університету. У доповіді «Облікова система в управлінні інвестиційними процесами суб’єктів господарювання» він звернув увагу на сучасну диверсифікацію видів діяльності, яка впливає на розширення інформаційної системи суб’єктів господарювання і, як наслідок, появу нових вимог до сучасної облікової системи й методології бухгалтерського обліку. Вчений переконаний, що вирішувати сучасні інформаційні завдання за діючої методології бухгалтерського обліку та підходів до облікової системи вже неможливо. Вирішенням даної проблеми, на думку доповідача, може стати побудова інтегрованої системи обліку. На думку П. Куцика, усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання, подолання розривів між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог роботодавців і сучасних світових тенденцій – основне завдання сучасної освіти.

    Мірослав Васілевські – завідувач кафедри фінансів і обліку та Сергій Заболотний – доцент кафедри фінансів і обліку Варшавського університету природничих наук – SGGW (Польша) поділилися досвідом щодо забезпечення якості освіти за програмою навчання фахівців з фінансів та бухгалтерського обліку у своєму університеті.

   Stem-Accounting-Education, як рятівні можливості новітньої парадигми обліку було запропоновано до обговорення на науковому форумі професором кафедри аудиту та підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту Володимиром Шевчуком. На його думку, потребує природничого обґрунтування облік органічного, біодинамічного та інших неруйнівних для довкілля виробництв, апробованих в Україні С. Подолинським, С. Антонцем та їхніми послідовниками.

   Завідувачем кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка» Сергієм Легенчуком окреслено перспективи розвитку корпоративної звітності в умовах цифровізації економіки, серед яких активне провадження технологічних інновацій в обліковий процес, удосконалення інституційної структури національних облікових систем, розширення системи використовуваних вимірників, формування інтегрованих показників на основі використання облікової та необлікової інформації, інтеграція облікової, аналітичної та візуалізаційної діяльності в облікових службах корпорацій.

    Професор кафедри обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль) Василь Дерій у контексті пошуку можливостей подальшого вдосконалення якості освітніх послуг представив основні здобутки науки і практики бухгалтерського обліку та її організації за часів незалежної України.

    Обговорювались і практичні питання обліку з урахуванням міжнародного досвіду. Зокрема, Зузанна Кубащікова, доцент кафедри обліку і аудиту Вищої економічної школи (м. Братислава) критично проаналізувала зміни податку на прибуток в Словаччині з 1993 року. Дослідження оцінки впливу діючої системи оподаткування фізичних осіб в Республіці Молдова презентували для обговорення Татьяна Колесникова – завідувач відділу «Соціальні дослідження та рівень життя» Національного інституту економічних досліджень (Молдова) та провідний науковий співробітник Татьяна Гутюм.

     За результатами обговорення заплановано видати матеріали доповідей та підготовлено Резолюцію з пропозиціями щодо підготовки сучасних фахівців з обліку і оподаткування, в основі якої – професійні компетентності з розвиненими аналітичними здібностями, знаннями новітніх ІТ-технологій для аналізу значних масивів інформації, відмінними навичками міжособистісного спілкування і вміннями доводити свої знання та ідеї до практичного використання через якісні та конструктивні комунікації з роботодавцями національного та міжнародного ринків праці.

 

Любов Гуцаленко,
завідувач кафедри обліку та оподаткування,
Наталія Кузик, Тамара Гуренко,
доценти кафедри

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook