Науковий гурток «Фіто – наше життя»

кафедра інтегрованого захисту та карантину рослин

 Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ
СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК
 

 

КАФЕДРИ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ ТА

 

КАРАНТИНУ РОСЛИН
«Фіто - наше життя»
http://www.fotosnova.ru/gallery/mans/portert/gallery_cookelma_IMG_9211.jpg
 
Керівник гуртка – канд.біол.наук Дмитрієва О.Є.
E-mail: ivanyuk[email protected]ukr.net
Староста гуртка – студент М1 Кадук Віталій Юрійович
Студентський науковий гурток кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин інституту рослинництва, екології і біотехнологій є добровільним науковим об’єднанням студентів, утвореним з метою організації та сприяння їх науково-дослідницькій та винахідницькій діяльності.
Гурток створено на підставі рішення загальних зборів студентів за наказом ректора №656 від 12 липня 2010 року.
 Гурток діє на засадах добровільності, рівноправності усіх його членів, самоврядування, законності та гласності.
Гурток у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету та Положенням про студентський науковий гурток.
Метою діяльності Гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету.
Науковий гурток:
·        Організовує науково-дослідну роботу студентів
·        Організовує і проводить круглі столи, конкурси, виставки, наукові конференції.
·       Сприяє виданню наукових статей членів гуртка
·       Представляє кандидатів та подає пропозиції завідувачам кафедр на отримання іменних стипендій, дипломів та інших заохочень для студентів-дослідників
·       Сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного студентського наукового співробітництва
·       Забезпечує зв’язки з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю гуртка
·       Вивчає питання міжнародного обміну студентів з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових форумах та конференціях.
Кількість членів гуртка: 32 чоловіка
 
 
 
Основні заходи гуртка:
-        Вдосконалення методик з вивчення сучасних препаратів для захисту рослин;
-        Зустрічі з передовими виробничниками;
-        Екскурсії в провідні науково-дослідні установи із захисту рослин;
-        Екскурсії в дендропарки України;
-        Проведення наукових семінарів, конференцій;
-        Проведення дослідів із вивчення заходів хімічного захисту культур від шкідливих організмів;
-        Збір наукового матеріалу та підготовка тез та наукових статей;
-        Підготовка студентів до участі у наукових конференціях та семінарах;
-        Виїзди в науково-дослідні господарства університету;
-        Відвідування аграрних виставок та Днів поля;
-        Заслуховування звітів щодо роботи студентського гуртка та звітів аспірантів та магістрів кафедри.
 
Наукові дослідження студентів спрямовані на вирішення актуальних питань, що стосуються інтегрованого захисту рослин від шкідливих організмів. Результати своїх досліджень гуртківці апробують на відкритих наукових конференціях (університетських, всеукраїнських, міжнародних), семінарах та круглих столах.
Метою роботи гуртка є формування у майбутніх фахівців із захисту рослин навичок із моніторингу та аналізу фітосанітарного стану агроценозів та прийняття рішень щодо регламентів раціонального застосування пестицидів.
 
Членство у гуртку
1.    Членом Гуртка може бути студент денної форми навчання, який активно займається науковою діяльністю та дотримується Положення про Гурток.
2.     Прийом у члени Гуртка проводиться на підставі письмової заяви особи, яка вступає.
3.    Член Гуртка має право
- здійснювати наукову, науково-дослідницьку та винахідницьку діяльність.
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Гуртка, обирати та бути обраним у керівні органи Гуртка.
- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі Гуртка.
- представляти результати своєї наукової роботи на засіданнях Гуртка.
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Гуртка.
    4. Член Гуртка зобов’язаний:
- дотримуватись Положення про Гурток
- систематично брати участь у роботі гуртка шляхом проведення наукової роботи.
    5. Членство припиняється у випадках:
- виходу із членів Гуртка за власним бажанням, виключення із його складу за порушення Положення про Гурток або невідповідність його вимогам.
- відрахування з числа студентів Університету за наказом ректора.
 
 
Список
членів студентського наукового гуртка «Фіто – наше життя»
при кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин
на 2019-20 н.р.
 
№п/п
Прізвище, ім’я, по-батькові
Курс, група
Примітка
1
Кадук В.Ю.
Магістр 1 р. 2 гр.
Староста гуртка
2
Держанівський В.Ю.
Магістр 1 р. 2 гр.
 
3
Ласкіна О.Є.
Магістр 1 р. 2 гр.
 
4
Писанка М.О.
Магістр 1 р. 2 гр.
 
5
Киченко М.А.
Магістр 1 р. 1 гр.
 
6
Дубенець Н.Ю.
Магістр 1 р. 2 гр.
 
7
Яценко Я.Ю.
Магістр 1 р. 1 гр.
 
8
Мельник Д.В.
Магістр 1 р. 1 гр.
 
9
Галушка А.С.
4 курс 2 група
 
10
Кириченко С.О.
4 курс 2 група
 
11
Крикуненко С.В.
4 курс 2 група
 
12
Купрейчук М.А.
4 курс 2 група
 
13
Блоха А.В.
4 курс 1 група
 
14
Мензюк І.С.
4 курс 1 група
 
15
Рудько С.О.
4 курс 1 група
 
16
Сірооченко Є.О.
4 курс 1 група
 
17
Скворинська А.В.
4 курс 1 група
 
18
Тесленко Л.В.
4 курс 1 група
 
19
Слободенюк В.Ю.
3 курс ст 1 група
 
20
Батулькіна Н.В.
3 курс ст 1 група
 
21
Карачун П.В.
3 курс ст 1 група
 
22
Поліщук О.В.
2 курс ст 1 група
 
23
Пашковський В.А.
2 курс ст 1 група
 
24
Павицька А.В.
3 курс ст 1 група
 
25
Побережник Ю.В.
3 курс ст 1 група
 
26
Мороз О.Р.
3 курс ст 1 група
 
27
Савлучинський А.Р.
2 курс 1 ст група
 
28
Савотченко О.О.
2 курс 1 ст група
 
29
Ходачинський В.В.
2 курс 1 ст група
 
30
Дмитрук Д.Р.
4 курс 5 група АБФ
 
31
Ближнікова К.О.
4 курс 5 група АБФ
 
32
Мельник В.М.
4 курс 5 група АБФ
 
 
 

Староста студентського гуртка                                          Кадук В.

Керівник студентського гуртка, доцент                           Дмитрієва О.Є.

 

 

Участь студентів-учасників гуртка в Олімпіадах:

 

Участь у 1 турі олімпіади із Захисту і карантину рослин 2018-2019 н.р.

 (дисципліни: - ентомологія, - фітопатологія-         хімічний захист з основами токсикології)

 

Переможцями з дисципліни «Захист і карантин рослин» стали студенти-учасники гуртка:

-МАГІСТРИ:

 Козира Ольга, Жмур Олеся, Миронова Юлія

-БАКАЛАВРИ 

Деяк Марина

 

 Участь гуртківців кафедри у 1 турі всеукраїнської студентської Олімпіади із захисту рослин 2019-2020 н.р.

27 лютого 2019 р. відбувся I етап всеукраїнської студентської олімпіади із захисту рослин. В олімпіаді взяли участь 38 студентів факультету з 4, 3 курсів та скороченого терміну навчання ОС «Бакалавр» та 1 р.н. ОС «Магістр» напряму підготовки «Захист рослин». Серед учасників були гуртківці кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин. Студенти відповідали на запитання з 3-х дисциплін: «Ентомологія», «Фітопатологія», «Хімічний захист рослин». Найкращі результати показали: Павлюк Л. – Маг 1 р.н., Грищук В. - Маг 1 р.н., Кириченко С. – ст. 4 к.2 гр., Крикуненко С. – ст. 4 к.2 гр., Поліщук О. – ст. 4к. 2гр. с.т. (члени гуртка «Фіто – наше життя»), Скакун Ю. – ст. 4 к.1 гр., Пашковський В. – ст. 4 к. 2гр. с.т., Притула Є. – ст. 4 к.2гр., Тертишник С. – ст. 3 к. с.т.
 
Ольга Дмитрієва, керівник гуртка «Фіто-наше життя»

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Гуртківці в музеї природознавства
У музеї природознавства
У плодоовочевому саду: весняно-польові роботи
Приїхали, до роботи!Ё
Гуртківці на конференції, готові до наукових доповідей
Умань, дендропарк
Олександрія, дендропарк
біла Церква, дендропарк
Доторкнутися до витоків науки. Зустріч із особистостями

 НУБіП України

Ф-7.5-2.2.3-02
Затверджую
Директор НДІ фітомедицини,
біотехнологій і екології
 
_______________
   доктор с.-г. наук  Коломієць Ю.В.
 
Звіт про виконану роботу
наукового гуртка
«Фіто – наше життя»
кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин
за 2018-2019 н.р.
Наукова спрямованість гуртка: захист рослин від шкідливих організмів, вивчення методик випробування пестицидів, регламентів безпечного застосування засобів захисту рослин, природоохоронний захист декоративних і квіткових рослин в умовах населених територій
Звіт про виконану роботу
№ п/п
 
Заходи
Дата проведення
Місце проведення
Відповідальний
1
Організаційна година. Затвердження плану роботи
9.09. 2018
К.4, ауд. 47
Дмитрієва О.Є.,
Литовченко Н.
2
Обмін досвідом щодо проходження виробничих переддипломних практик бакалаврами та магістрами ФЗР
22.09.2018
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є.,
Литовченко Н.
 
3
Зустріч із представником компанії «Амако»
6.10.2018
К.,7, ауд. 4
Дмитрієва О.Є.,
Вялий С.О.,
Литовченко Н.
4
Лекція «Сучасні та перспективні системи виробництва фітопродукції»
10.10.2018
К.4, ауд.50
Дмитрієва О.Є.,
Бабич А.Г., Литовченко Н.
5
Участь у заслуховуванні звітів викладачів кафедри по ініціативних тематиках
13.10.2018
43, к.4
Дмитрієва О.Є.,
Викладачі кафедри, гуртківці
6
Особливості захисту сільськогосподарських культур від фітонематод
14.10.2018
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є.,
Бабич А.Г., доцент,зав.каф.,
Статкевич А., магістр
7
Екскурсія до дендрологічного парку «Александрія» м.Біла Церква
15.10.2018
Дендрологічний парк «Александрія»
Дмитрієва О.Є.,
Литовченко Н.
 
8
Заслуховування звітів про проведену роботу магістрів кафедри
7.12.2018
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБтаЕ,
Магістри 2 року
9
Особливості роботи в карантинних інспекціях України (зустріч із спеціалістом з карантинної інспекції м. Києва)
11.12.2018
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є., Сикало О.О., доцент кафедри, представник карант.інспекції
10
Підведення підсумків роботи за семестр. Підготовка до святкування Нового року (зустріч гуртківців у гуртожитку)
18.12.2018
Гуртожиток №3
Дмитрієва О.Є.,
Литовченко Н., гуртківці
11
Ефективність застосування післясходових гербіцидів в системі хімічного захисту с.-г.культур від бурянів
16.02.2019
К.4, ауд. 47
Жеребко В.М., професор кафедри землеробства та гербології, магістри кафедри
12
Святкове засідання наукового гуртка (до 8 березня). Вікторина «Квіти у нашому житті»
04.03.2019
К.4,ауд.50
Дмитрієва О.Є.,
Литовченко Н.
 
13
Екскурсія гуртківцев до інституту захисту рослин НАН України
15.03.2019
Інститут захисту рослин
Дмитрієва О.Є.,
Литовченко Н.
 
14
Лекція-семінар на тему «Вплив пестицидів на навколишнє середовище»
05.04.2019
К.4,ауд.50
Дмитрієва О.Є.,
гуртківці
15
Участь гуртківцев у 72-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні технології та ефективне землекористування»
8-10.04.
2019
К.10, ауд.228
Дмитрієва О.Є.,
викладачі факультету, гуртківці
16
Екскурсія гуртківцев до центрального ботанічного саду НАН України ім акад Гришка М.М.(на виставку азалій, камелій та орхідей)
28.04.2019
ботанічний сад НАН України ім акад Гришка М.М.
Дмитрієва О.Є.,
Литовченко Н., гуртківці
17
Заслуховування доповідей студентів ОКР «Бакалавр», що спеціалізувались по кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин
12.05.2019
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБ та Е, гуртківці
18
Зустріч гуртківцев із представником ботанічного саду ім акад Фоміна
26.05.2019
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є., Литовченко Н.
19
Методика проведення досліджень студентами при проходженні переддипломної практики
01.06.2019
К.4,ауд.50
Дмитрієва О.Є.,
Бабич А.Г., завідувач кафедри
Кількість студентів, залучених до роботи гуртка – 10 (не членів гуртка)
Керівник гуртка, канд. біол. наук, доцент                              Дмитрієва О.Є.
 
Досягнуті результати роботи гуртка
Наукові доповіді на міжнародних конференціях:

1.     Дмитрієва О. Є., Крикуненко С. В. КОНТРОЛЬ БУР’ЯНОВИХ УГРУПУВАНЬ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ КУКУРУДЗИ

 ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.
2. Дмитрієва О. Є., Купрейчук М.А.СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД БУР’ЯНІВ
ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.
3. Дмитрієва О. Є., Мензюк І. С. ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ СОЇ ВІД БУР’ЯНІВ
 ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.
4. Дмитрієва О. Є., Поліщук О.В.ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ВІД БУРЯКОВИХ БЛІШОК
 ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.
5. Дмитрієва О. Є., Сірооченко Є.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ВІД БУР’ЯНІВ
 ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.
 6. Дмитрієва О. Є., Савотченко О.О.ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ВІД БУР’ЯНІВ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ТОВ «ГЕТЬМАНСЬКЕ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.
 7. Дмитрієва О. Є., Скворинська А.В. ЗАХІДНИЙ ТРАВНЕВИЙ ХРУЩ (Melolontha melolontha L.) В ЦЕНОЗІ ПЛОДОВОГО РОЗСАДНИКА ТА СПОСОБИ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ ІІІ-тя Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України», Київ 25-26 вересня 2019р.
Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях:
1. О.Є. ДМИТРІЄВА, А.С. ГАЛУШКА, студентка3 к ШКОДОЧИННІСТЬ ДОМІНАНТНИХ ВИДІВ БУРЯНІВ В ПОСІВАХ СОНЯШНИКАВ УМОВАХ ТОВ «ПРОГРЕСС»ВАРВИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІНІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ72-га Всеукраїнська студентська науково-практична конференція«Сучасні технології та ефективне землекористування» 8-10.04.2019
2. О.Є. ДМИТРІЄВА, С.В. КРИКУНЕНКО, студентка3 к.ФОРМУВАННЯ БУР’ЯНОВИХ УГРУПУВАНЬ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ КУКУРУДЗИ В СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ72-га Всеукраїнська студентська науково-практична конференція«Сучасні технології та ефективне землекористування» 8-10.04.2019
3. О.Є. ДМИТРІЄВА, М.А. КУПРЕЙЧУК, студентка3 к.БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНАНТНИХ ВИДІВ БУР’ЯНІВ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ СОЇ У ВП НУБіП «АГРОНОМІЧНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»72-га Всеукраїнська студентська науково-практична конференція«Сучасні технології та ефективне землекористування» 8-10.04.2019
4. О.Є. ДМИТРІЄВА, О.В. ДЕМЧЕНКО, студент 4 к.2-ї вищої освіти ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІД БУРЯКОВИХ БЛІШОК У ТОВ «ГАРАНТІНВЕСТАГРО» ІЛЛІНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ72-га Всеукраїнська студентська науково-практична конференція«Сучасні технології та ефективне землекористування» 8-10.04.2019
5. А.Г. Бабич, О.А. Бабич, А.Г.,Намолван К.Я. Аеровізуальний моніторинг осередків нематодозів. Міжн. наук. конфер. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур.19.04.2019, с.Центральне
6. Бабич, О.А. Бабич, А.Г., Покропивний О.С. Вдосконалення методики нематологічного біотестування грунту. Міжн. наук. конфер. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур.19.04.2019, с.Центральне
7. А.Г. Бабич, О.А. Бабич, А.Г. Статквич Новітні біопрепарати на основі стрептоміцетного синтезу.. Міжн. наук. конфер. Darostim. Київ, НУБіП, 2019
8. А.Г. Бабич, О.А. Бабич, А.А., Аврамець А.С. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦИСТОУТВОРЮЮЧИХ НЕМАТОД. Наукові читання, присвячені 107–річниці народження проф. М.П. Дядечка. 10 грудня 2019р., НУБіП України 
9. Покропивний О.С., А.Г. Бабич. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЦИСТ БУРЯКОВОЇ НЕМАТОДИ Наукові читання, присвячені 107–річниці народження проф. М.П. Дядечка. 10 грудня 2019р., НУБіП України 
10. В.Ю. Кадук, А.Г. Бабич. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИНЕМАТОДНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ СІВОЗМІН. Наукові читання, присвячені 107–річниці народження проф. М.П. Дядечка. 10 грудня 2019р., НУБіП України 
 
 
 
НУБіП України
Ф-7.5-2.2.3-02
План-графік роботи наукового гуртка
«Фіто – наше життя»
кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин
на 2019-2020 н.р.
 
№ п/п
 
Заходи
Дата проведення
Місце проведення
Відповідальний
1
Організаційна година. Затвердження плану роботи
вересень 2019
к.4, ауд. 44, 47
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.
2
Обмін досвідом щодо проходження виробничих переддипломних практик бакалаврами та магістрами ФЗР
вересень 2019
к.4, ауд.47
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.
3
Зустріч із представником компанії «Хімагросервіс»
вересень 2019
к.4,7,ауд.50, 4
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.
4
Сучасні та перспективні системи виробництва фітопродукції
жовтень 2019
к.4, ауд.50
Дмитрієва О.Є., викладачі факультету,
Кадук В.
5
Екскурсія гуртківцев до дендрологічного парку «Софіївка» м.Умань
жовтень 2019
Дендрологічний парк «Софіївка» м.Умань
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.
6
Участь гуртківцев у міжнародних конференціях, що буде проводити факультет захисту рослин, біотехнологій та екології та АБФ
листопад 2019
к.4, ауд.50, читальний зал бібліотеки 4 корп.
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.,
гуртківці
7
Заслуховування звітів магістрів кафедри про проведену роботу
листопад 2019
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБтаЕ,
8
Інтегрований захист рослин та його місце при різних системах землеробства
листопад 2019
К.4, ауд. 47
Дмитрієва О.Є., викладачі кафедри,
Кадук В.
9
Захист сільськогосподарських культур від фітонематод
листопад 2019
К.4, ауд.50
Дмитрієва О.Є.,
доценти Бабич А.Г., Бабич О.А., дипломники кафедри
10
Техніка безпеки при фумігації (зустріч із спеціалістом з карантинної інспекції м. Києва)
грудень 2019
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБтаЕ, представник карантинної інспекції
11
Ефетивність застосування гербіцидів в системі хімічного захисту озимої пшениці від бурянів
грудень 2019
К.4, ауд. 47
Жеребко В.М., професор кафедри землеробства та гербології, магістри кафедри
12
Підведення підсумків роботи за семестр.
грудень 2019
К.4, ауд. 47
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.
13
Сучасні дослідження в технології вирощування основних овочевих культур
лютий 2020
К.4, ауд. 44
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.
14
Екскурсія гуртківцев до інституту захисту рослин НАН України
лютий 2020
Інститут захисту рослин
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.
15
Заслуховування доповідей студентів ОКР «Бакалавр», що спеціалізувались по кафедрі інтегрованого захисту та карантину рослин
березень 2020
К.4, ауд.44
Дмитрієва О.Є., Доля М.М., декан ФЗРБтаЕ
16
Екскурсія гуртківцев до центрального ботанічного саду НАН України ім акад Гришка М.М.
квітень 2020
ботанічний сад НАН України ім акад Гришка М.М.
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.,
гуртківці
17
Виїзд на науково-дослідне поле факультету у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»
квітень 2020
ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція»
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.,
гуртківці
18
Екскурсія гуртківцев до ботанічного саду НАН України ім акад. Фоміна
травень 2020
ботанічний сад НАН України ім акад.Фоміна
Дмитрієва О.Є.,
Кадук В.,гуртківці
19
Методика проведення досліджень студентами при проходженні переддипломної практики
травень 2020
К.4,ауд.50
Дмитрієва О.Є.,
Бабич А.Г., доцент, в.о.зав.кафедри, Жеребко В.М., професор
20
Підведення підсумків роботи гуртка за 2019-2020 н.р.
травень 2020
К.4,ауд.50
Дмитрієва О.Є.,
Бабич А.Г., доцент, зав.кафедри
  
Керівник наукового гуртка              _______________________     Дмитрієва О.Є.
Завідувач кафедри, доцент              _______________________    Бабич А.Г.

 

 

 Події в житті гуртка

 
З ювілеєм, «Агровесна»!
 
19 лютого гуртківці кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин факультету захисту рослин, біотехнологій та екології стали свідками головної виставкової події агросектору України– виставки «АгроВесна – 2020», що розпочалася у Міжнародному Виставковому Центрі. «АгроВесна» об’єднує 3 важливі міжнародні виставки: «Зернові технології», «AgroAnimalShow» та «Фрукти. Овочі. Логстика».
Маштабний захід щорічно збирає довкола себе провідних фахівців та експертів у галузях зернового господарства, тваринництва, птахівництва та плодоовочевої галузі. Разом із щорічним початком аграрного сезону у виставок був ювілей! Їм виповнилося 10 років! Організатори обіцяли грандіозну Виставкову Подію!.. І це було саме так!
Свято відчувалося в усьому: в чудовій весняній погоді (це у лютому!), святковому вбранні Виставкового центру, великій кількості учасників, гарному настрої та посмішках господарів та відвідувачів. 
Поряд з експозицією на «Зернових технологіях» представлено потужну бізнес-програму, яка включає спеціалізовані конференції, форуми, семінари та майстер-класи. В тому числі, для обговорення головних технологічних трендів та донесення ключових тенденцій ринку проводиться «Зерновий індустріальний форум».
Ми взяли участь у роботі «Агрохімічного кварталу», в програмі якого 19 лютого відбувся «День Засобів Захисту Рослин та Насіння». Дуже цікавими для нас і змістовними були доповіді незалежного аграрного консультанта Олександра Гончарова «Особливості захисту озимини в умовах зміни клімату», «Ад’юванти – запорука ефективності ЗЗР та добрива», «Чи є альтернативи гліфосату?» та професора Інституту фізіології рослин і генетики, члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук Віктора Швартау «Сумісне застосування пестицидів та добрив на посівах зернових культур».
Традиційно в рамках «АгроВесни – 2020» 19.02 відбулися: День Франції в Україні, в рамках якого ми відвідали конференцію «Агробізнес у нових реаліях», День Німеччини в Україні та багато інших унікальних бізнес-івентів.
З великою цікавістю студенти ознайомились із сучасною технікою, що застосовується в захисті рослин від шкідливих організмів та в аграрному секторі в цілому. Ми з радістю відмітили, що серед техніки та обладнання з багатьох країн світу, українські виробники замають гідне місце. На це також звернув увагу Президент Української аграрної асоціації Леонід Козаченко у своєму вітальному слові на відкритті виставки «Агровесна 2020» 18 лютого. Він наголосив, що має велику честь відкривати таку виставку разом з усіма організаторами: «Можна помітити, що з кожним роком ця виставка розширюється. Сьогодні тут зібрані техніка та обладнання з багатьох країн світу і дуже приємно, що серед експонатів збільшується кількість вітчизняного обладнання».
До речі, минулорічну виставку відвідали 18214 агропрофесіоналів! Сподіваємось, що в цьому році учасників буде ще більше!
На виставці у нас було багато живого спілкування ізвиробниками зерна, садивного матеріалу плодових та ягідних культур, обладнання для переробки та зберігання плодоовочевої продукції, спеціалізованої техніки та систем захисту промислових садів, представниками господарств, транспортної логістики.
Немовірно цікавою стала бесіда із шефом–редактором журналу «Овочі та фрукти», генеральним директором ООО «ПКО» ДЕЛЬТА–АГРО,колишнім випускником факультету захисту рослин Сергієм Петровичем Березовським. Було піднято багато питань, що стосуються минулого, сьогодення та перспектив розвитку факультету, а також цікавості студентів до навчання та професії захисника рослин, такої необхідної, важливої та сучасної.
Приємними були зустрічі із нещодавніми магістрами факультету, а тепер співробітниками різних фірм, що представляли свою продукцію на виставці – Юлією Терпеньовою, Оленою Турчак, Марією Мироновою, Наталією Кобевко, Вікторією Форись. Дівчата успішно працюють за спеціальністю і радять сьогоднішнім студентам факультету із впевненістю дивитись у мабутнє.
А ще ми поспілкувались, в прямому розумінні цього слова, із чудовим симпатичним роботом, який володіє цікавою інформацією і навіть запросив нас на каву! Спробували себе в ролі комбайнерів, приміряли засоби індивідуального захисту. Міжнародна подія "АгроВесна 2020" - уособлення весни та нового аграрного сезону! Це безперечно дуже важлива і неординарна подія, відвідати яку варто.
Учасники та організатори приготували неймовірну програму, яскраві стенди та головне - неперевершену атмосферу! Участь у виставкахтакого рівня - це один із кроків до Успіхуу своїй справі!
 
 
 
Ольга Дмитрієва., керівник гуртка «Фіто – наше життя»
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook