Наукова школа «Економіка природокористування»

IMG_3172_1Добряк Дмитро Семенович

Доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент НААН України,

академік Української екологічної академії наук,

Почесний землевпорядник України

 

 

  

 

Назва наукової школи: наукова школа «Економіка природокористування».  Рік заснування: 1997 р.

Засновник та керівник наукової школи: Добряк Д.С. народився 26 червня 1937 р. в с. Довжику Зіньківського району на Полтавщині. Після закінчення в 1961 р. землевпорядного факультету ХСГІ працював у науково-дослідних інститутах з містобудування та землеустрою (м. Київ). З 1991 р. – заступник директора з наукової роботи інституту землеустрою УААН, пять років по тому – виконавчий директор інституту землеустрою УААН, з 2003 по 2006 рр. – директор головного інституту Землеустрою Держкомзему України. У 1996-2000 рр. очолював кафедру землевпорядного проектування Національного аграрного університету. З 2007 р. по теперішній час – завідувач кафедри управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокористування України. У 2004-2005 рр. – голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища Головного науково-дослідного та проектного інституту Землеустрою Держкомзему України, 2007–2010 рр. – голова такої ж спеціалізованої вченої ради НУБіП України, на яких захищено відповідно 20 і 21 кандидатська дисертація з економіки природокористування і охорони навколишнього середовища.

Добряк Д.С. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреат Почесної нагороди «Свята Софія» за особистий внесок у відродження духовності, національної науки і культури – Міжнародної асамблеї ділових кіл, срібною медаллю ВДНГ СРСР – за розробку і впровадження «Проекту землеустрою сільськогосподарського підприємства з укрупненими сівозмінами та цеховою структурою управління господарством», медаллю «В пам'ять 1500-річчя Києва», «Медаллю Платона» Української академії наук. За за високу національну гідність, патріотизм та активну участь у розбудові Української держави отримав Почесне звання «Лицар Вітчизни» з врученням «Золотого хреста честі і звитяги», нагороджений Міжнародним суспільним «Орденом Королеви Анни «Честь Вітчизни» на золотій зірці» – до 1000-ліття народження Анни Ярославни – Князівни Київської, Королеви Франції, Срібним почесним академічним знаком Державного університету по землеустрою (м.Москва, Росія).

Послідовники: Горлачук В.В., Бабміндра Д.І., Мартин А.Г., Євсюков Т.О., Шворак А.М., Кулініч В.В., Леонець В.В.

Загальна кількість учнів: 1 доктор і 43 кандидати юридичних наук.

Напрями досліджень: аналіз використання та охорони земель в умовах трансформації земельних відносин, формування екологобезпечного сільськогосподарського землекористування на засадах сталого розвитку.

Основні здобутки наукової школи. Добряк Д.С. – відомий в Україні, Росії, Німеччині, США, Литві, Латвії та інших країнах учений, фундатор нового наукового напряму – сучасного землеустрою. Він вивчав розвиток і розміщення соціальної інфраструктури на селі, досліджував проблеми оптимізації та екологобезпечного використання і охорони земель, реформування земельних відносин. Особливе значення мають унікальні в світовій практиці наукові розробки щодо організації землекористування і сільськогосподарського виробництва в зоні впливу катастрофи на ЧАЕС. Розробив основні принципи вдосконалення землевпорядного проектування в умовах трансформування земельних відносин та посилення антропогенного навантаження на земельні ресурси; теоретичні засади, методологію і методику економічної, екологічної та соціальної сутності землеустрою. Під його керівництвом виконано значні обсяги робіт із землеустрою і охорони земельних ресурсів, роздержавлення і приватизації земель, він брав безпосередню участь у розробці наукових основ і впровадженні контурно-меліоративної організації території, та її економічної та екологічної оцінки. Отримані результати дозволили вченому обґрунтувати рекомендації, спрямовані на оптимізацію земле- та природокористування, підвищення ефективності використання земельних, лісових і водних ресурсів.

Праці Добряка Д.С. в галузі землеустрою та економіки землекористування мають міжнародне значення і визнання, він і його учні є активними учасниками багатьох вітчизняних та міжнародних форумів. Результати його досліджень представлені в престижних вітчизняних та зарубіжних  наукових виданнях, в т.ч. монографічного характеру. Науковий доробок Д.С. Добряка складає 350 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 25 монографій, 3 навчальних посібники (один із них має гриф Міністерства освіти і науки України) та майже 60 наукових статей у фахових та енциклопедичних виданнях. Добряку Д.С. як керівнику групи вчених у 2007 р. видано Патент на корисну модель № 23067 «Застосування пульпи, що утворюється внаслідок каменерізальних робіт, як засобу для рекультивації відпрацьованих заводнених кар’єрів, що утворилися в результаті видобування корисних копалин» [10/05/2007]. Має чотири свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

а) ВП № 700 Проект «Земельно-агротехнічного паспорту сільськогосподарського формування та методичні рекомендації щодо його розробки» [09/02/2001];

б)   ВП № 752 «Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення в межах міста Києва» [06/04/2001];

в)  ВП №753 «Концепція та наукові принципи консервації деградованих та малопродуктивних угідь України» [06/04/2001];

г) № 27626 «Система показників для бонітування грунтів України для використання в економічній та грошовій оцінці земель та земельних ділянок, визначення втрат сільськогосподарського виробництва» («Система показників бонітування ґрунтів України») [10/02/2009].

Він є головним редактором фахового журналу «Землеустрій і кадастр» (2004 – по теперішній час), членом редколегії наукових журналів «Землевпорядний вісник», «Землеустрій, моніторинг і кадастр»), а також заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Він один із авторів чинного Земельного Кодексу України. За його безпосередньої участі підготовлено ряд законопроектів України, зокрема «Про плату за землю», «Про охорону земель», «Про розмежування земель державної і комунальної власності», «Про землеустрій», проектів постанов Верховної Ради України «Про земельну реформу», «Про прискорення земельної реформи та приватизацію земель», «Про порядок ведення державного земельного кадастру» та інші.

Професор Добряк Д.С. тісно співпрацює в рамках міжнародних проектів із Державним університетом із землеустрою (Росія), залучає до співпраці молодих учених, віддається справі підвищення ефективності теоретичної й практичної підготовки студентів, підтримання тісного зв’язку науки з навчальним процесом та виробництвом.

Загалом наукові здобутки школи висвітлені у більше як 600 публікаціях.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи. Д.С. Добряк є одним із лідерів при формуванні в Україні такого нового наукового напряму як екологізація землекористування та економіка природокористування. Дослідження цього спрямування є домінантними серед його наукових інтересів в останнє десятиліття. Учений приділяє багато уваги розробці наукових засад сучасного землеустрою та екологобезпечного землекористування. За цим напрямом досліджень опубліковано серію монографій, захищено 2 докторських і 10 кандидатських дисертації, готуються до захисту ще чотири докторських і чотири кандидатські дисертації, розвивається потужна наукова школа з економіки природокористування.

Останнім часом зусилля вченого зосереджені на розробці наукових засад екологобезпечного використання та охорони земельних ресурсів. Ці дослідження підтримані Держземагенством України, Центром «Держродючість», Головним науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою.

Окрім розвитку фундаментальних наукових напрямків, Добряк Д.С. активно займається впровадженням наукових розробок у практику через передачу рекомендацій щодо грошової оцінки (нормативної і експертної) земель, обмежень і обтяжень у сільськогосподарському  землекористуванні та їх екологічної та економічної оцінки – регіональним територіальним органам земельних ресурсів.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook