Наукова школа «Системи автоматики технологічних процесів»

Мартиненко Іван Іванович

Доктор технічних наук, професор,

академік НААН і РАСГН

 

 

 

 

 

Назва наукової школи: Наукова школа "Системи автоматики технологічних процесів". Рік засновання: 1968 р.

Засновник наукової школи: І.І. Мартиненко народився 21 жовтня 1924 р. у с. Хрестища Славянського району Донецької області. У серпні 1942 р. був призваний до лав Радянської Армії. У 1946 р. вступив до Московського інституту механізації та електрифікації сільського господарства Кандидатську дисертацію І.І. Мратиненко написав вчасно і подав до захисту в кінці жовтня 1954 р. У жовтні 1962 р. за конкурсом перейшов на роботу до Української сільськогосподарської академії (УСГА) на посаду доцента кафедри застосування електроенергії у сільському господарстві.

На пропозицію проректора з наукової роботи з 1 жовтня 1964 р. вчений переходить на посаду старшого наукового співробітника для завершення роботи над докторською дисертацією. 24 червня 1968 р. у Московському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва І.І. Мартиненко успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. 22 листопада 1968 р. рішенням ВАК СРСР йому присуджений науковий ступінь доктора технічних наук.

У 1970 р. його обирають членом-кореспондентом ВАСГНІЛ (з 1992 р. – Російська академія сільськогосподарських наук). У 1970-1972 р.р. І.І. Мартиненко – член оргкомітету зі створення Південного відділення ВАСГНІЛ, у 1971-1985 рр. – член експертної ради ВАК СРСР з інженерних спеціальностей.

І.І. Мартиненко – автор понад 400 публікацій, у тому числі монографій – 12, підручників та навчальних посібників – 20, патентів, авторських свідоцтв на винаходи – 34, у зарубіжних виданнях – 3 публікації, цитовано у 3-х довідниках і в одному підручнику, посилання в 50-ти дисертаціях.

І.І. Мартиненко нагороджений орденами Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня (1985 р.) і "За заслуги" ІІІ ступеня, 14 медалями. У 1990 р. йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки". Нагороджений знаками "50 лет ВАСХНИЛ" (1079 р.), "50 лет советской системы атестации научных и научно-педагогических кадров" (1983 р.) та інші. Одержав два дипломи ВДНГ СРСР (1984 р. і 1986 р.), нагрудний знак "Изобретатель СССР" (1988 р.) у 2002 р. нагороджений знаком "Відмінник аграрної освіти і науки".

І.І. Мартиненко створив потужну наукову школу вчених з електротехнологій та автоматизації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва.

Керівник наукової школи: кандидат технічних наук, професор Лисенко Віталій Пилипович – перший проректор НУБіП України, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

DSC_4273Народився В.П. Лисенко 11 лютого 1950 р. у с. Млієві Городищенського району Черкаської області. Закінчив факультет електрифікації сільського господарства Української сільськогосподарської академії в 1972 р. Учене звання доцента отримав у 1983 р. Тривалий час працював на посаді начальника навчальної частини Національного аграрного університету, очолюючи при цьому кафедру обчислювальної техніки і інформатики. Очолив кафедру автоматизації в 2001 р. З 2002 р. працював проректором з навчальної та виховної роботи, а з 2008 р. – першим проректором Національного університету біоресурсів і природокористування України.

В.П. Лисенко нагороджений почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (2004 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008 р.).

Послідовники наукової школи: М.О. Корчемний, Л.С. Чернівський, В.С. Фейдоренко, А.І. Чміль, Р. Амбрулявічус (Литовський інститут сільськогосподарської інженерії), А.І. Худоногов (Іркутська сільгоспакадемія), В.М. Решетюк, М.В. Чапний та багато інших.

Послідовники наукової школи: М.О. Корчемний, Л.С. Червінський, В.С. Федорейко, А.І. Чміль, Р. Амбролявичус (Литолвськийінститут сільськогосподарської інженерії), А.І. Худоногов (Іркутська сільгоспакадемія), В.М. Решетюк, М.В. Чапний та багато інших.

Загальна кількість учнів: 20 докторів ш 59 кандидатів наук.

Напрям досліджень: електротехнологія та автоматизація технологічних процесів а АПК.

Основні здобутки наукової школи: Науковцями школи зроблено важливий внесок у створення методичних основ енергетичної оцінки сільськогосподарських технологічних обєктів, розробку та реалізацію концепції економії енергоресурсів в АГІК. Поставлено на виробництво ряд електротехнічних та автоматичних пристроїв і систем.

Розроблені рекомендації щодо обліку енергоресурсів і енергозбереження у відгодівельному свинарстві та бройлерному птахівництві. Обгрунтовані енергоощадні технології опромінення в тепличному господарстві і керування витяжною вентиляцією у тваринництві. Створена і впроваджена у виробництво нова система автоматичного керування вентиляцією, яка забезпечує економію електроенергії до 50% (подано заявку на винахід). Розроблено рекомендації щодо використання в сільському господарстві поновлюваних джерел електроенергії.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи. У звязку з актуальністю наукових досліджень, що проводяться представниками зазначеної наукової школи, щорічно її склад поповнюється молодими талановитими науковцями.

У науковців школи понад 1000 публікацій, у тому числі понад 100 патентів і авторських свідоцтв. Вони тісно співпрацюють із науковцями інших навчальних та наукових установ та закладів України, ряді університетів Європи: Варшавським університетом наук про життя (Польща); Познанським університетом наук про життя (Польща) та США: SUNY of Postdam (USA); LaRouche Policy Institute (USA).

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook